IFS Food

Certyfikat IFS Food

Certyfikat IFS Logistics

Certyfikat IFS HPC

Wdrażanie IFS Food

Szkolenie IFS Food


Certyfikat IFS FOOD V.6 przygotowujemy fachowo, szybko i skutecznie. Zrealizowaliśmy prawie 100 wdrożeń IFS FOOD oraz kilkaset szkoleń IFS FOOD.


Jak uzyskać certyfikat IFS FOOD V.6

Certyfikat IFS FOOD jest najbardziej znanym certyfikatem chroniącym marki produktów spożywczych. Standard IFS Food określa wymagania wobec producentów żywności dostarczających żywność pod własną marką. Certyfikację IFS FOOD przygotowujemy pod klucz. Również załatwimy wszystkie sprawy formalne z jednostką certyfikacyjną. Jesteśmy obecni na certyfikacji IFS FOOD jako głos doradczy. Mamy dotychczas 100% zdawalność.

Certyfikacja IFS Food jest zalecana producentom żywności, dla których znaczącym kanałem dystrybucji są sieci handlowe, supermarkety, oraz dyskonty. Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard IFS Food jako kryterium doboru i weryfikacji swoich dostawców. Audit zewnętrzny i certyfikat IFS są traktowane przez sieci handlowe jako własna weryfikacja dostawcy służąca do kwalifikacji dostaw.


Wdrażanie IFS FOOD V.6

Pakuła Consulting specjalizuje się we wdrażaniu IFS FOOD. Konsultanci posiadają wykształcenie kierunkowe - Technologia Żywności oraz wieloletni staż pracy w branży spożywczej. Wdrażanie IFS FOOD realizujemy pod klucz. Piszemy całość dokumentacji IFS FOOD. Na miejscu u klienta prowadzimy szkolenia z zakresu IFS FOOD, w tym dla audytorów wewnętrznych IFS FOOD oraz pełnomocnika ds. IFS.

W wdrażanym standardzie IFS FOOD znajdują się wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz zasady ich audytowania. Wymagania łączą zasady GMP, GHP oraz HACCP z elementami systemu zarządzania ISO 9001. Obecnie obowiązuje 6 wersja standardu IFS Food, którą podzielono na 5 rozdziałów:

 • Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa - definiuje odpowiedzialność najwyższej kadry, jak również nadzorowanie i doskonalenie wdrożonych systemów
 • System zarządzania jakości - zawiera wymagania dotyczące wdrożenia systemu HACCP wg Codex Alimentarius oraz systemu zarządzania jakością w tym dokumentacji obu systemów,
 • Zarządzanie zasobami - określa wymagania dotyczące zasobów ludzkich, wymagań higienicznych, badań medycznych i warunków dla części socjalnej zakładu,
 • Proces produkcji - najobszerniejszy rozdział zawiera odniesienia do projektowania i wprowadzania wyrobów, wymagań sanitarno-higienicznych dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, gospodarki odpadami, identyfikowalności, nadzorowania alergenów i GMO,
 • Pomiary, analiza, doskonalenie - zawiera wymagania dotyczące nadzorowania temperatury/czasu w procesach produkcyjnych, kontroli ilości pakowanego towaru, rozpatrywania reklamacji, wycofywania wyrobu z rynku i nadzorowania wyrobów niezgodnych.
 • Ochrona żywności i kontrole zewnętrzne - zawiera wymagania w zakresie ochrony żywności, bezpieczeństwa zakładu oraz kontroli zewnętrznych.

Punkty KO (Knock Out) - wymagania, których niespełnienie powoduje przerwanie auditu certyfikującego i brak możliwości wydania certyfikatu bez względu na to, że zakład spełni pozostałe wymagania normy:

 • 1.2.4 - Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa,
 • 2.1.3.8 - System monitorowania CCP,
 • 3.2.1.2 - Higiena personelu,
 • 4.2.2 - Specyfikacje surowców,
 • 4.2.3 - Specyfikacja produktów końcowych (receptur),
 • 4.9.1 - Zarządzanie dotyczące ciał obcych,
 • 4.16.1 - Identyfikowalność,
 • 5.1.1 - Audity wewnętrzne,
 • 5.9.2 - Procedury wycofywania i zwrotów,
 • 5.11.2 - Działania korygujące.

Korzyści z wdrożenia IFS Food v. 6 z pomocą firmy Pakuła Consulting:

 • Rozpoczęcie współpracy z niemieckimi i francuskimi sieciami handlowymi;
 • Ograniczenia ilości auditów zewnętrznych przeprowadzanych przez klientów;
 • Spełnienie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności;
 • Wzrost zaufania organów administracji publicznej i klientów;
 • Poprawa wizerunku firmy i marki produktu;
 • Uporządkowanie i optymalizacja procesów;
 • Zapewnienie identyfikowalności i identyfikacji produktu;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i powtarzalności produkowanych wyrobów;
 • Optymalizacja kosztów związanych z wyrobem niezgodnym, ewentualnym wycofaniem lub zwrotami.

Wdrożenie wymagań normy IFS Food i ocena zgodności z wymaganiami prawodawstwa żywnościowego przebiega w partnerskiej współpracy pomiędzy Państwem a naszym konsultantem. Opracowana dokumentacja dostosowana jest do specyfiki i możliwości organizacji. Powołany w organizacji zespół ds. bezpieczeństwa żywności uczestniczący w procesie wdrażania uzyskuje praktyczną, szczegółową i kompletną wiedzę z zakresu opracowanej dokumentacji i wymagań normy IFS Food. Kładziemy nacisk praktyczną stronę przygotowania do certyfikatu IFS Food i użyteczność wdrożonego systemu.


Szkolenie IFS FOOD V.6

Pakuła Consulting prowadzi otwarte oraz zamknięte szkolenia IFS FOOD. Dotychczas przeszkoliliśmy kilkuset uczestników . Posiadamy liczne referencje oraz bardzo dobrą opinię. Zapraszamy do zakładki tematycznej.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com