Certyfikat ISO 50001

ISO 50001

Certyfikat ISO 50001

Wdrażanie ISO 50001

Szkolenie ISO 50001

 


ISO 50001

System zarządzania energią to, zgodnie z normą ISO 50001, zbiór elementów wykorzystywanych do określenia polityki energetycznej i celów energetycznych oraz procesy i procedury do osiągania tych celów.


Certyfikat ISO 50001

Nasz ekspert jest audytorem wiodącym ISO 50001. Przygotowujemy certyfikat ISO 50001 pod klucz, poprzez wdrożenie ISO 50001 od podstaw. Pomagamy w przeprowadzeniu przeglądu energetycznego, który nie jest przeglądem systemu zarządzania energią, jak często interpretują to inne firmy wdrażające ISO 50001. Jest to istotny wymóg w procesie planowania działań dotyczących poprawy wyników firmy, związanych z wynikiem energetycznym. Aby zacząć prace związane z oceną użytkowania i zużycia energii należy określić zakres i granice fizyczne prowadzonych działań.


Wdrażanie ISO 50001

Nasz ekspert jest audytorem wiodącym ISO 50001, fachowcem zajmującym się wdrażaniem ISO 50001 pod klucz, bez zbędnej biurokracji. Dla klienta piszemy procedury ISO 50001, księgę ISO 50001 oraz prowadzimy szkolenia ISO 50001. Z punktu widzenia wymogów ISO 50001 system zarządzania energią może obejmować całe przedsiębiorstwo, wszystkie oddziały w różnych lokalizacjach lub część przedsiębiorstwa, a nawet wybrane procesy i działania. Firmy niebędące małym i średnim przedsiębiorstwem mają obowiązek, zgodnie z Ustawą z 20 maja 2016 o efektywności energetycznej, przeprowadzić raz na 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmujący min 90% energii zużytej przez to przedsiębiorstwo.

Podstawowe zagadnienia, które należy sprawdzić to przy wymogach ISO 50001 to:

 • wykaz dokumentów obowiązujących w firmie (zarządzenia, procedury, zasady regulaminy, formularze itp)
 • schemat organizacyjny
 • odpowiedzialność za infrastrukturę, zasoby, wyposażenie itp.
 • rodzaje zużywanej energii
 • linie technologiczne, wykazy maszyn, sposoby nadzorowania, reagowania na awarie itp.
 • plany zachowania ciągłości ruchu maszyn, instalacji
 • rodzaje instalacji energetycznych
 • stopień dostosowania maszyn, urządzeń, instalacji do wymagań
 • sposób nadzoru nad zużyciem energii wszystkich rodzajów
 • wyniki zużycia energii wszystkich rodzajów
 • instalacje energii odnawialnej?
 • umowy na dostarczanie energii
 • podwykonawcy pracujący na miejscu (on-site)
 • wskaźniki skuteczności i efektywności prowadzonej działalności
 • sprawozdawczość środowiskowa (przede wszystkim emisje)
 • rysunki terenu, instalacji itp.
 • dokumentacje obiektów budowlanych
 • klimatyzacje, wentylacje - dokumentacje, obowiązki prawne, zawartość substancji w urządzeniach (rodzaj, ilość)

Szkolenie ISO 50001

Zapewniamy szkolenie ISO 50001, porady prawne oraz doradztwo.

Zastosowanie wymagań ISO 50001 do wdrożenia systemu zarządzania energią w firmie pozwala na wykorzystanie znanych i sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych dotyczących działań wspomagających procesy i wdrażanie rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną. Systemowe spojrzenie na realizację polityki energetycznej i celów energetycznych pozwala na wskazanie wszystkich obszarów mających wpływ na ich realizację. Dotyczy to zwłaszcza obszarów pomocniczych, nie zaangażowanych wprost w działania związane z efektywnością energetyczną, takie jak zakupy, planowanie procesów, planowanie realizacji produktów/ usług, projektowanie. Częste źródło niepowodzeń w tym obszarze wynika z „oderwania” zagadnień dotyczących np.: opisywanych wcześniej wymagań związanych z uprawnieniami energetycznymi od całości kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Podobnie planowanie produkcji, plany inwestycyjne czy zmiany technologiczne powinny uwzględniać informację, jak wpływają na zużycie energii.


Treść normy ISO 50001

Dla naszych klientów zapewniamy treść normy ISO 50001 oraz jej interpretację.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com