Certyfikat EN 1090 / ISO 3834

Certyfikat EN 1090

Szkolenia EN 1090

Wdrożenie EN 1090

ZKP Zakładowa Kontrola Produkcji EN 1090

 

Pakuła Consulting przygotowuje certyfikat EN 1090 i ISO 3834, prowadzi szkolenie EN 1090 i ISO 3834 oraz wdraża systemy zgodne z EN 1090 i ISO 3834 ZKP zakładowej kontroli produkcji dla konstrukcji stalowych i aluminiowych. Konsultacje prowadzi nasz ekspert, inżynier spawalnik IWE /VT 2/PT 2/MT 2/UT 2/ FROSIO LEVEL III.


Jak uzyskać certyfikat EN 1090 lub certyfikat ISO 3834?


Aby uzyskać certyfikat EN 1090 lub ISO 3834 należy:

 • przeszkolić pracowników : norma EN 1090 oraz norma ISO 3834
 • napisać i wdrożyć procedury ZKP oraz księgę ZKP, w tym antykorozji i transportu (nawet jeśli wykonują to podwykonawcy)
 • wprowadzić zapisy spawalnicze, zebrać atesty na stal. itd.
 • napisać i zatwierdzić PWPS-y wstępne instrukcje technologiczne spawania
 • sprawdzić i ew. uzupełnić uprawnienia spawaczy
 • wprowadzić nadzór spawalniczy z uprawnieniami do prowadzenia badań nieniszczących
 • wykonać próbki pospawanych elementów, zgodnie z klasą wykonania EXC-1, EXC-2 czy EXC-3 i wysłać do laboratorium
 • uzyskać WPQR-y na spawane złącza czołowe, pachwinowe czy krzyżowe (uznanie technologii spawania)
 • wprowadzić prawidłowe deklaracje właściwości użytkowych oraz oznakowania CE
 • poddać się certyfikacji na zgodność EN 1090 lub ISO 3834

 

Wdrażanie EN 1090 obejmuje:

 • Audyt zerowy EN 1090
 • Szkolenia EN 1090 dla personelu
 • Napisanie dokumentacji EN 1090, procedur EN 1090 i księgi jakości EN 1090
 • Wykonanie audytów wew. EN 1090
 • Przygotowanie do certyfikacji EN 1090
 • Nasz udział w certyfikacji EN 1090

Procedury EN 1090 dla spawalniczego systemu jakości

 • Identyfikacja i identyfikowalność w EN 1090
 • Kontrola i badanie w EN 1090
 • Magazynowanie materiałów podstawowych
 • Materiały dodatkowe do spawania
 • Niezgodności i działania korygujące w EN 1090
 • Personel kontroli i badania
 • Personel spawalniczy, kompetencje w EN 1090
 • Podwykonawstwo i zakupy
 • Przegląd wymagań ofertowych w EN 1090
 • Spawanie i działalność związana z procesami uszlachetniania
 • Sprzęt i infrastruktura
 • Wzorcowanie i walidacja sprzętu do pomiaru, kontroli i badania
 • Zapisy dotyczące jakości EN 1090

Szkolenia EN 1090 - przykładowa tematyka

 • Analiza jakości spawania i wydajności dla personelu wykonującego prace spawalnicze.
 • Dobór metody spawania, urządzenia i oprzyrządowania
 • Nadzór nad pracami spawalniczymi zgodnie z normą PN-EN ISO 14731 – Nadzorowanie spawania – w pełnym zakresie dla IWE.
 • Opracowanie Technologicznych Instrukcji Spawania pWPS i WPS zgodnie z normą PN-EN ISO 15609.
 • Przegląd projektu lub umowy zgodnie z EM 1090 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.
 • Przygotowanie i nadzór nad pracami dotyczącymi kwalifikowania technologii spawania WPQR, zgodnie z normą PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613, PN-EN ISO 15614
 • Nadzór wg innych wytycznych, jak DVS 1702 lub AD200.
 • Przygotowanie dokumentacji PN EN 1090 warsztatowej: dzienników spawania, planów spawania.
 • Sprawdzenie szkolenia i egzaminów spawaczy zgodnie PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606
 • Weryfikacja świadectw egzaminu spawacza zgodnie z normą PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606.

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą EN 1090 i ISO 3834Zakładowa Kontrola Produkcji Kersten

W imieniu naszej firmy mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting, w zakresie prowadzenia wdrażania ISO 3834 i EN 1090. Profesjonalne przeprowadzanie szkoleń ISO 3834 i EN 1090 przez Pakuła Consulting pozwoliło nam na przygotowanie do uzyskania certyfikatu ISO 3834 i certyfikatu EN 1090 oraz zintegrowanie z systemem ISO 9001 w najbardziej pracowitym dla nas okresie. Zgodnie z oczekiwaniami firma Pakuła Consulting wywiązała się terminowo i solidnie z powierzonych zadań. Dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting, jako fachową firmę konsultingową, w zakresie wdrażania ISO 3834 i EN 1090 oraz doskonalenia ISO 9001.

 

Bartłomiej Baudler Dyrektor Zarządzający KerstenEurope Sp. z o.o.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com