Certyfikat QS

Pakuła Consulting posiada 20 lat doświadczenia we wdrażaniu systemów QS. Zrealizowaliśmy 1000 różnych wdrożeń, auditów, konsultacji i szkoleń w całym kraju. Posiadamy akredytację, niezbędne pozwolenia i certyfikaty. Mamy 100% gwarancję.

Certyfikat QS

Szkolenie QS

Wdrożenie QSCertyfikat QS

System QS to krzyżowo – etapowa kontrola systemu zapewnia jakości dla świeżych produktów. QS zapewnia kompleksową gwarancję procesu oraz identyfikowalność, która obejmuje wszystkie odpowiednie etapy produkcji i wprowadzania do obrotu żywności: od produkcji do przetworzenia po marketing, od gospodarstwa do sklepu.

Żywność z systemu QS posiada gwarancję bezpieczeństwa. Życiorys wyrobów jest przejrzysty: z farmy do sklepu. QS zna każdą firmę zajmującą się produkcją oraz dalszą sprzedażą. Przestrzeganie wymagań QS jest regularnie sprawdzane. Listy kontrolne QS oraz dokumenty wysyłkowe pozwalają na uzyskanie informacji o procesie produkcyjnym, pochodzeniu i dostawie aż do sklepu. Sam proces produkcyjny jest przejrzysty i zapewnia wysoki stopień niezawodności.


System QS szkolenie

Wymogi QS obejmują prawne zobowiązania, które są obligatoryjne dla wszystkich firm produkujących lub sprzedających żywność oraz wymagania w sprawach bezpieczeństwa żywności. W systemie QS istnieją cztery programy monitorowania: monitorowanie antybiotyków, salmonelli, pasz oraz pozostałości owoców, warzyw i ziemniaków.

Ponadto wymogi dotyczące systemu opieki zdrowotnej w zakresie dobrostanu zwierząt i ich zdrowia są dużo bardziej rygorystyczne niż wymagania stanowione przez prawo. System QS określa bardzo rygorystyczne wymogi dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu.

System inspekcji QS zaczyna się od analizy paszy. Zwierzęta w ramach planu QS mogą być karmione tylko kontrolowanymi i zatwierdzonymi przez QS paszami. W rolnictwie szczególną uwagę przywiązuje się do humanitarnej hodowli zwierząt. Głównym celem są wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, karmienia, hodowli oraz leków.

Kryteria QS dotyczące uboju i usuwania odpadów dotyczą między innymi transportu zwierząt i higieny uboju. Dla przetwórstwa mięsa ważne jest przestrzeganie wymagań dotyczących higieny i łańcucha chłodniczego. W odniesieniu do temperatur docelowych dla sprzedazy detalicznej żywności nadzorowi podlega higiena personelu, szkolenie, kontrola towarów i identyfikowalność.

Kontrola procesów produkcji i wprowadzania do obrotu owoców, warzyw i rozpoczyna się od analizy produkcji. Tam muszą być przestrzegane głównie wymagania dotyczące przygotowania gleby, ochrony sadzenia, nawożenia i identyfikowalności. W odniesieniu do wymogów dotyczących sprzedaży hurtowej istotne są aspekty higieniczne. W przypadku detalicznej sprawdzane są profesjonalne przechowywanie, obsługa towarów oraz poprawne etykietowanie.


Dokumentacja QS wzór

Zbiorczym dokumentem zawierający podstawowe informacje o systemie jest Księga Systemu QS. Obejmuje ona wszystkie ważne wytyczne oraz listy kontrolne dotyczące niezależnej inspekcji w systemie zarządzania jakością (dokumenty normatywne). Np. przepisy i wymogi uczestników programu, jednostek certyfikujących, laboratoriów badawczych.

Wytyczne "Ogólnych przepisów" muszą być stosowane przez wszystkich uczestników programu. Kolejnym działem są standardy specyficzne dla konkretnego etapu. Wytyczne dotyczące poszczególnych etapów wymieniają kryteria i wymagania, które muszą zostać spełnione i wdrożone przez uczestników programu na każdym etapie.


Wdrażanie QS-System

Pakuła Consulting specjalizuje się we wdrażaniu QS-System. Wdrażanie QS polega na przygotowaniu procedur oraz wymagań obowiązujących przedsiębiorstwa prowadzące produkcję (np. drobiu) w oparciu o wytyczne QS.


Pytania dot. QS - porady prawne QS

Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące QS

Pytanie: Certyfikat QS byłby robiony w zakładzie rozbioru i przetwórstwa mięsa (czyli dostarczone mięso jest w nim rozbierane, a następnie dostarczane do klienta)
Proszę o wyjaśnienie, czy nasze działania dotyczyłyby tylko zakładu rozbioru? Czy musielibyśmy cofnąć się do producenta mięsa, paszy, itd.?

Odpowiedź: W przypadku QS obowiązuje taki sam łańcuch "od pola do stołu" jak w przypadku GMP+. Jeśli zakład prowadzi rozbiór i przetwórstwo w reżimie QS, to mięso musi pochodzi z certyfikowanej hodowli QS, w której używane są pasze wyprodukowane w zakładzie certyfikowanym na QS dla producentów pasz.

Pytanie: Jakie są największe problemy przy wdrażaniu Certyfikatu QS?

Odpowiedź: Największy kłopot z QS dotyczy obowiązkowych badań laboratoryjnych (pasze, drób, trzoda chlewna). Partie towaru muszą być obligatoryjnie badane w laboratoriach, które jednocześnie posiadają akredytację właściciela standardu QS oraz akredytację ISO 17025. W Polsce nie ma takich laboratoriów, najbliższe są w Czechach i Niemczech (https://www.q-s.de/certification-bodies-and-laboratories/laboratories.html).

Pakuła Consulting przygotowuje certyfikat ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji, prowadzi szkolenia ZKP i wdrożenia ZKP. Nasi konsultanci są inżynierami budownictwa. Gwarantujemy poprawność merytoryczną każdego systemu ZKP. Przygotowujemy komplet dokumentacji ZKP, w tym księgę ZKP oraz programy badań, akceptowalne przez ITB, PCBC, ICiMB, CEBET, IBEDiM, CNBOP i inne jednostki inspekcyjne.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com