BRC IOP, BRC Food, BRC Agents & Brokers, BRC Storage & Distribution

Certyfikat BRC

Wdrażanie BRC

Szkolenie BRC


Certyfikat BRC

Certyfikat BRC CP wymagany jest przez sieci handlowe od dostawców, którzy chcą wprowadzać własne produkty do sprzedaży sieciowej. Certyfikat BRC CP przyznaje się na 12 lub 6 miesięcy licząc od daty wydania certyfikatu w zależności od uzyskanego poziomu A B C lub D, po którym wymagana jest ponowna certyfikacja. Najlepsze przedsiębiorstwa, które uzyskały pow. 95% otrzymują certyfikat na poziomie wyższym Higher Level.

Na najwyższym poziomie została oceniona m.in. firma EcoWipes oraz Velvet Care, gdzie firma Pakuła Consulting wdrażała system BRC CP. Wdrażanie BRC CP ma zapewnić bezpieczeństwo wyrobu dla użytkownika, spełnienie wymagań prawnych oraz wymagań jakościowych. Standard stosowany jest dla produkcji m.in. kosmetyków, środków czystości, artykułów papierniczych, tekstyliów - pod marką sieci lub pod marką własną producenta.


Certyfikat BRC IOP


Certyfikat BRC IOP został wprowadzony dla producentów i dostawców wszystkich materiałów opakowaniowych włączając magazynowanie i transport dla:

 • materiałów do bezpośredniego kontaktu z żywnością;
 • materiałów do niebezpośredniego kontaktu z żywnością;
 • materiałów innych niż żywność (zabawki, kosmetyki, chemia spożywcza itp.).

Certyfikat BRC Food


Certyfikat BRC Food wdrażają zakłady produkujące żywność, które dostarczają ją do sieci handlowych. Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard BRC Food jako kryterium doboru i weryfikacji swoich dostawców oraz standaryzowania produkcji. Audit zewnętrzny i certyfikat BRC Food są traktowane przez sieci handlowe jako ich własna weryfikacja dostawcy.

Standard BRC Food integruje przepisy zawarte w normie ISO 9000:2008, w systemie HACCP oraz zasadach dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP, GHP, definiując równocześnie wymogi, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości wyrobu finalnego.


BRC Agents & Brokers


System ten jest dedykowany dla:

 • brokerów, zajmujących się zakupem produktów do odsprzedaży innym producentom, pośrednikom, sprzedawcom detalicznym, etc.
 • dystrybutorów produktów spożywczych, surowców i opakowań
 • importerów i eksporterów
 • firm, zajmujących się organizacją zakupu, przechowywania i transportu.

Standard podzielony jest na 5 części, które obejmują następujące zagadnienia:

 1. Zaangażowanie kierownictwa i ciągłe doskonalenie

  Punktem wyjścia dla skutecznego systemu bezpieczeństwa produktów jest zaangażowanie kierownictwa w celu realizacji wymagań standardu i ciągły rozwój. Wymagania tego punktu obejmują między innymi zapewnienie odpowiednich zasobów, efektywnej komunikacji, systemu oceny i możliwości poprawy podjętych działań.

 2. Szacowanie zagrożeń i ryzyka

  Standard wymaga opracowania planu bezpieczeństwa żywności / produktów HACCP, opartego na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

 3. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu

  Punkt określa wymagania względem zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, opierając się na wytycznych normy ISO 9001. Obejmuje między innymi wymagania dotyczące nadzoru nad dokumentacją, audytów wewnętrznych, postępowania z wyrobem niezgodnym oraz wycofania produktu.

 4. Dostawcy i zarządzanie usługami

  Wybór dostawców i podwykonawców usług jest kluczowy dla zarządzania bezpieczeństwem produktów – produkty i usługi pozyskiwane powinny być wyłącznie od sprawdzonych dostawców, spełniających odpowiednie kryteria.

 5. Personel

  Zawiera wytyczne, dotyczące odpowiedniego przeszkolenia pracowników, zapewniającego należyte wykonywanie przez nich swoich obowiązków oraz właściwy poziom kompetencji zawodowych.


Wdrażanie BRC

Pakuła Consulting specjalizuje się we wdrażaniu systemu BRC. Posiadamy akredytację usług doradczych LAWP oraz PARP w CSR. Zostaliśmy 2 razy wyróżnieni tytułem Konsultanta Roku. Wdrażanie BRC realizujemy pod klucz, łącznie z napisaniem dokumentacji BRC. Na miejscu u klienta prowadzimy szkolenia BRC w tym audytorów wewnętrznych BRC oraz pełnomocnika ds. jakości BRC. Konsultanci mają wykształcenie kierunkowe w technologii żywności, chemii, polimerów, jak również wieloletni staż pracy w branży żywnościowej i opakowaniowej.

Wdrożenie BRC CP to:

 • uproszczenie standardów jakości i bezpieczeństwa dla dostawców wyrobów nieżywnościowych;
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia niezgodności produkowanego wyrobu;
 • zapewnia zgodność produkcji z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, m.in. z unijną Dyrektywą 2001/95/WE , dotyczącą bezpieczeństwa produktów oraz wymaganiami GMP
 • ochrona bezpieczeństwa konsumenta;
 • uzyskanie ważnego kryterium oceny dostawców przez sieci handlowe i przewagi na rynku;
 • uzyskanie zwiększenia zaufania do posiadającego systemu jakości ;
 • redukcja audytów dostawców

Wdrożenie BRC IOP to:

 • Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa, jakości i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa;
 • Ograniczenia ilości auditów zewnętrznych przeprowadzanych przez klientów;
 • Poprawa wizerunku firmy i marki produktu;
 • Uporządkowanie i optymalizacja procesów;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i powtarzalności produkowanych wyrobów;
 • Optymalizacja kosztów związanych z wyrobem niezgodnym, ewentualnym wycofaniem lub zwrotami;
 • Spełnienie wymagań producentów posiadających wdrożone standardy IFS Food lub BRC Food

Wdrożenie BRC Food v. 7:

 • Rozpoczęcie współpracy z brytyjskimi sieciami handlowymi;
 • Ograniczenia ilości auditów zewnętrznych przeprowadzanych przez klientów;
 • Spełnienie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności;
 • Wzrost zaufania organów administracji publicznej i klientów;
 • Poprawa wizerunku firmy i marki produktu;
 • Uporządkowanie i optymalizacja procesów;
 • Zapewnienie identyfikowalności i identyfikacji produktu;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i powtarzalności produkowanych wyrobów;
 • Optymalizacja kosztów związanych z wyrobem niezgodnym, ewentualnym wycofaniem lub zwrotami.

Wdrożenie BRC Agents & Brokers:

 • Rozpoczęcie współpracy z brytyjskimi sieciami handlowymi;
 • Ograniczenia ilości auditów zewnętrznych przeprowadzanych przez klientów;
 • Spełnienie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności;
 • Poprawa wizerunku firmy i marki produktu;
 • Uporządkowanie i optymalizacja procesów;
 • Zapewnienie identyfikowalności i identyfikacji produktu;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości wyrobów.

Szkolenie BRC

Pakuła Consulting prowadzi otwarte oraz zamknięte szkolenia BRC. Dotychczas przeszkoliliśmy kilkuset słuchaczy. Posiadamy liczne referencje oraz bardzo dobrą opinię. Zapraszamy do zakładki tematycznej.


Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą BRC

 


Certyfikat BRC CP Eurocash

Z przyjemnością potwierdzamy, iż firma Pakuła Consulting przeprowadziła dla nas szkolenie w zakresie wymagań systemu BRC CP. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiego poziomu wiedzy konsultanta oraz sposobu jej przekazania. Omawiane zagadnienia poparte były wieloma przykładami z praktyki, co znacznie ułatwiło zrozumienie i właściwą interpretację prezentowanych treści. Polecamy usługi firmy Pakuła Consulting wszystkim zainteresowanym systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów typu non food

 

Eurocash - Magdalena Molenda

Wdrozenie BRC CP Velvet

Serdecznie dziękujemy za współpracę firmie Pakuła Consulting w zakresie wdrażania i przygotowania do certyfikacji systemu BRC CP. Firma Pakuła Consulting wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz wsparciem jakiego oczekiwaliśmy. Potwierdzamy, że Firma Pakuła Consulting jest firmą profesjonalną i spełnia oczekiwania w zakresie jakości i solidności wrażania systemów BRC CP

 

Marek Ściążko - V-ce Prezes Velvet Care


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2019 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.