GMP / GMP+

GMP+

Certyfikat GMP+ paszowy

Szkolenia GMP+

Wdrażanie GMP+


Certyfikacja dobrych praktyk produkcyjnych GMP+

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej certyfikat GMP+ lub dobrej praktyki dystrybucji DGP należy przygotować do kontroli dotyczącymi w zakresie bezpieczeństwa produkcji żywności. Certyfikat GMP plus zapewnia spójności całego procesu oraz zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa łańcucha żywności.

Co to jest GMP+ ? System GMP+ to standard stworzony, w celu zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa pasz. Wymagania GMP+ są zgodne z wymaganiami systemu HACCP i przeznaczone dla wszystkich organizacji mających kontakt z żywnością. Dobra praktyka wytwarzania GMP jest minimalnym standardem, jaki producent musi spełniać w swoich procesach produkcyjnych. Produkty muszą:

 • być spójne i wysokiej jakości
 • być odpowiednie do ich przeznaczenia
 • spełniać wymagania na dopuszczenie do obrotu lub specyfikację produktu

Rozróżnia się certyfikaty:

 • GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi
 • GMP+ B2 Produkcja składników pasz
 • GMP+ B3 Handel, skup, magazynowanie i przeładunek
 • GMP+ B4 Transport materiałów paszowych i dodatków do nich

Wdrażanie GMP+

Pakuła Consulting specjalizuje się we wdrażaniu systemu GMP+. Posiadamy akredytację dla usług doradczych. Nasza Pani ekspert jest audytorem wiodącym GMP+ (ponad 100 wdrożeń i certyfikacji GMP plus paszowy).

Najczęściej zgłaszają się do nas firmy handlowe i transportowe, które chcą legalnie sprzedawać i przewozić pasze lub dodatki paszowe np. mączkę wapienną czy kredę pastewną. Takim legalnym uprawnieniem jest posiadanie certyfikatu, który nazywa się certyfikat GMP + B4 (transport) lub certyfikat GMP + B3 (handel) . Klienci zadają pytania, na które udzielmy odpowiedzi:

 • Kto wydaje certyfikat GMP - jak go uzyskać?
 • Certyfikat GMP a naczepa transportująca pasze
 • Książka ładunków GMP
 • Certyfikat GMP a przewóz zboża
 • Certyfikat GMP a zezwolenie na wytwarzanie

Wymagania GMP+ B3 obejmuje m.in.

 • Miejsce prowadzenia działalności – adres wszystkich lokalizacji; jeżeli jest inny to adres rejestracji firmy
 • Czy firma posiada pozwolenie z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na obrót paszami ? (warunek konieczny – na dzień audytu musi być przynajmniej wniosek o
 • Wykres struktury organizacyjnej firmy
 • Imiona i nazwiska osób sprzedających
 • Skład Zespołu ds. HACCP: Pełnomocnik, np. właściciel, członkowie zespołu HACCP (opcjonalnie)
 • Co będzie przedmiotem handlu?
  1. Materiały paszowe (np. zboża - pszenice, śruty, etc.)
  2. Dodatki paszowe
  3. Pasze – jakie? Np. uzupełniające, orcjowe - trzeba podać konkretny wykaz co będzie przedmiotem handlu?
 • Skąd są kupowane? Od rolnika czy od certyfikowanych firm? Warunkiem koniecznym jest, aby rolnicy sprzedający zboże mieli numer weterynaryjny a firmy certyfikat GMP+.
 • Kto jest odpowiedzialny za pobieranie próbek referencyjnych? Czy klient, odbiorca czy dostawca?
 • Czy są umowy kupna z klientami? Czy są specyfikacje?
 • Kto prowadzi badania laboratoryjne?
 • Czy firma korzysta z usług firm transportowych? Czy posiadają GMP plus? Jeżeli towary są zapakowane - to nie muszą mieć GMP+. Jeżeli luzem to muszą.
 • Kto jest odpowiedzialny za organizację transportu?
 • Jak wygląda proces zakupu? Jakie dokumenty powstają? Czy jest możliwość identyfikowalności?

Szkolenie GMP plus paszowe.

W trakcie audytu należy posiadać dowody na posiadanie szkolenia GMP+ np. szkolenie z wymagania systemu GMP PLUS B4, które obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz, Aktualne prawo paszowe
 • Wymagania Codex Alimentarius
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu logistycznym pasz dla zwierząt.
 • System HACCP wg Codex Alimentarius.
 • Omówienie wymagań standardu GMP Plus B4.
 • Praktyczna interpretacja wymagań standardu GMP Plus B4.
 • Omówienie standardu GMP Plus, dokument: GMP + A1 Przepisy ogólne.
 • Omówienie standardu GMP Plus, dokument: GMP + BA5 Wymagania minimalne EWS.
 • Omówienie standardu GMP Plus, dokument: GMP + BA 10 Minimalne wymogi dla zakupów.
 • Omówienie standardu GMP Plus, dokument: GMP+ BA6 Minimalne Wymogi Oznakowanie & Dostawa.
 • Weryfikacja i walidacja systemu.
 • Proces certyfikacji zgonie z wymaganiami standardu GMP Plus B4.

oraz spełniać m.in. poniższe wymagania:

 • Czy cele ustalone w poprzednim roku zostały zrealizowane? W jakim stopniu?
 • Czy w ciągu ostatniego roku pojawiły się reklamacje? Jeśli tak, to jakie. Czy były uznane, czy odrzucone? Co było przyczyną reklamacji?
 • Czy stworzono listę sprzedawanych pasz?
 • Czy stworzono listę składowanych pasz?
 • Czy zaszły zmiany wśród osób zatrudnionych? Jeżeli tak proszę o podanie imienia, nazwiska oraz stanowisko nowozatrudnionej osoby.
 • Czy zaszły zmiany, które mogłyby wpłynąć na system?
 • Czy uczestniczyli Państwo w wycofaniu wyrobu z rynku? Czy odbyła się sytuacja kryzysowa? Co było przyczyną?
 • Czy prowadzicie Państwo badania laboratoryjne? Czy korzystacie Państwo z badań firmy zewnętrznej?
 • Czy lista przewożonych towarów uległa zmianie (dodane lub wycofane towary)? Jeśli tak to jak się zmieniła?
 • Czy stworzono dokładną listę przewożonych towarów?
 • Czy zmienił się skład floty? Podanie numerów rejestracyjnych naczep wraz z datą kolejnego przeglądu.
 • Czy poda firma datę legalizacji / kalibracji sprzętów (wagi, wilgotnościomierze, etc.)?

FAQ

Co to jest certyfikat GMP+ plus?

GMP+ Feed Safety Assurance to całościowy moduł zawierający standardy dla zapewnienia bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego. Wykazanie właściwego zapewnienia bezpieczeństwa pasz stanowi „licencję na sprzedaż” w wielu krajach i na wielu rynkach, a uczestnictwo w module GMP+ FSA może to znakomicie ułatwić.

Czego dotyczy certyfikat GMP+ plus?

To standard kierowany do producentów pasz dla zwierząt oraz ich składników, jak również do przedsiębiorstw transportowych i handlowców działających na tym rynku. W oparciu o praktyczne potrzeby, w standardach GMP+ FSA uwzględniono szereg elementów, takich jak wymogi zarządzania systemem bezpieczeństwa pasz, zasady HACCP, śledzenie drogi produktu, programy wymogów wstępnych, kompleksowe ujęcie całego łańcucha paszowego oraz system wczesnego ostrzegania EWS (Early Warning System).

Jak wdrożyć GMP+ plus?

Wdrożenie polega na przełożeniu wymagań zawartych w module oraz wymagań prawnych na procesy realizowane w organizacji. Wdrożenie obejmuje również przygotowanie wymaganych standardem procedur, instrukcji stosowanych w firmie oraz przeprowadzeniu instruktażu/szkolenia dla pracowników firmy.

Ile kosztuje certyfikacja GMP+ plus?

W zależności od wdrożonego modułu oraz wielkości firmy koszt certyfikacji to 3 – 10 tys.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com