Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny doradztwa w zakresie uzyskania i utrzymania koncesji MSWiA. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym związane z szeroko rozumianym postępowaniem koncesyjnym, składaniem wniosków do: jednostki opiniującej np. ITWL, czy jednostki szkolącej wskazanych organów państwowych: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty .

Nasz ekspert jest specjalistą w zakresie uzyskiwania wszelkich zezwoleń w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA, z ponad 15-letnią praktyką na stanowiskach związanych ze szkoleniami i kontrolą firm prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Jego specjalizacją jest prowadzenie szkoleń z zakresu wymagań ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ocena spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań zawartych ww. ustawie oraz związanymi z nią rozporządzeniami.


Pomagamy opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o koncesję MSWiA, a w tym:

 • Przeprowadzenie auditu wstępnego u Zamawiającego – ocena funkcjonowania systemu zarządzania oraz przygotowania do wdrożenia systemu koncesyjnego;
 • Przygotowanie dokumentacji opisującej funkcjonowanie „systemu koncesyjnego” u Zamawiającego;
 • Wsparcie wdrożenia „systemu koncesyjnego” u Zamawiającego przy wykorzystaniu metody symulacji procesu wytwarzania i/lub obrotu wyrobu koncesyjnego;
 • Szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zasad funkcjonowania „systemu koncesyjnego”,
 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego wdrożonego systemu koncesyjnego, wsparcie przy realizacji przeglądu zarządzania;
 • opracowanie projektu wniosku oraz innych pism, niezbędnych do uzyskania koncesji;
 • przygotowanie projektów stosownych oświadczeń wobec organu koncesyjnego;
 • przygotowanie projektów wystąpień do ITWL, WIOŚ, PPIS oraz Państwowej Straży Pożarnej o wydanie stosownej opinii;
 • wskazanie dokumentacji, niezbędnej do uzyskania koncesji, która może być uzyskana wyłącznie przez Zamawiającego;
 • weryfikację całej zebranej dokumentacji przed złożeniem do organu koncesyjnego;
 • pomoc merytoryczną na każdym etapie trwającego postępowania o uzyskanie koncesji (w tym m.in. ewentualne przygotowanie projektu odpowiedzi na dodatkowe pytania i żądania ze strony organu koncesyjnego);

Prowadzimy szkolenia ogólne z wymagań Ustawy o koncesji MSWiA oraz związanych z ustawą rozporządzeń :

 1. Zasady zarządzania personelem
 2. Zasady klasyfikowania towarów i usług
 3. Zasady prowadzenia ewidencji
 4. Zasady magazynowania wyrobów koncesjonowanych

Realizujemy również dedykowane konsultacje:

 • Audit wewnętrzny w organizacji w obszarze koncesji
 • Audit weryfikujący spełnienie wymagań koncesyjnych
 • Warsztaty dla organizacji z zakresu funkcjonowania systemu koncesyjnego
 • Bieżące wsparcie organizacji w zakresie funkcjonowania systemu koncesyjnego
 • Uczestnictwo i reprezentowanie klienta, w trakcie kontroli Policji, w zakresie koncesyjnym

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2018 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.