Certyfikat ZKP EN-206 beton

Pakuła Consulting przygotowuje do certyfikacji system ZKP dla produkcji betonu zgodnie z EN-206-1 Zakładowa Kontrola Produkcji. Jesteśmy inżynierami budownictwa z uprawnieniami do szkolenia i przygotowania do certyfikacji ZKP. Gwarantujemy sprawność i jakość każdego wdrożenia ZKP oraz szkolenia ZKP.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa od 17.11.2016 r. beton towarowy jest wyrobem budowlanym, dla którego określono system oceny zgodności 2+. Wymagane jest posiadanie certyfikatu ZKP na beton.

W 2017 roku obowiązująca norma PN-EN 2016:2014-04 straciła swoją ważność i została wycofana. Wszystkie firmy posiadające certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny zgodności 2+ zobowiązane są do przejścia na wymagania nowej normy tj. PN-EN 206+A1:2016-12. W związku z wejściem w 2017 roku nowej normy odniesienia konieczne jest dokonanie zmiany dokumentacji wraz z przejściem na nową normą. Jednostki certyfikujące systemy Zakładowej Produkcji w systemie oceny zgodności 2+ zobowiązane są do weryfikacji zmian w trakcie inspekcji nadzoru.

Zgodnie z wytycznymi ITB, dotyczącymi zakładowej kontroli produkcji zkp, celem wdrożenia zkp jest zapewnienie powtarzalności procesu produkcji oraz uzyskiwanie parametrów zgodnych z deklarowanymi.

System ZKP powinien opisywać system zakładowej kontroli produkcji, w tym zarządzanie personelem, podwykonawstwem, wyposażeniem produkcyjnym i kontrolno-pomiarowym, procesem produkcji, kontroli surowców, kontroli wyrobów gotowych, postępowaniem z wyrobem niezgodnym i reklamacjami, prowadzeniem działań korygujących i zapobiegawczych oraz magazynowaniem i transportem wyrobów,

Dokumentacja ZKP powinna zawierać :

  • Księgę Kontroli Produkcji KPP
  • dokumentację techniczną
  • recepty
  • normy wyrobu, aprobaty techniczne, itp.
  • dla betonu projektowanego: klasy wytrzymałości, ekspozycji, zawartości chlorków, konsystencji, gęstości, wartości graniczne składu betonu, rodzaj i klasę cementu, typ domieszki i dodatku, właściwości specjalne, wymiar ziaren kruszywa
  • dla betonu recepturowego: szczegóły dot. składu, w/c, wymiar ziaren kruszywa
  • przepisy prawne
  • wyniki badań wstępnych oraz badania betonu stwardniałego

 

Zakładowa Kontrola Produkcji system oceny zgodności 2+ beton pn-en 206:2014-04
Zakładowa Kontrola Produkcji system oceny zgodności 4 bloczki betonowe pn-en 771-3+a1:2015-10
pustaki szalunkowe pn-en 15435:2008
płyty ażurowe aprobata techniczna
przepusty pn en 1917:2004
płytki chodnikowe pn-en 1339:2005 ac:2007
obrzeża chodnikowe pn-en 1340:2005 ac:2007
korytka ściekowe pn-en 1339:2005 ac:2007
płyty drogowe i rzeczne aprobata techniczna
kręgi betonowe pn en 1917:2004
pokrywy pn en 1917:2004

 

 

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą ZKP na beton EN-206


Certyfikat ZKP Handl-Bet

Wszystkie etapy wdrożenia systemu ZKP dla produkowanych przez nas wyrobów betonowych w tym betonu towarowego zgodnie z EN-206 charakteryzowały się indywidualnym podejściem i nie zakłócały bieżącego funkcjonowania firmy. Konsultant Pakuła Consulting wykazał się doświadczeniem, kompetencjami i dużą wiedzą branżową. Dlatego możemy polecić korzystanie z usług firmy Pakuła Consulting przy podobnych projektach.

 

Zbigniew Koczenasz - Właściciel    https://www.handl-bet.pl/


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com