FSSC 22000

FSSC 22000

Certyfikat FSSC 22000

Wdrażanie FSSC 22000

Szkolenie FSSC 22000


FSSC 22000

FSSC 22000 jest międzynarodowym standardem bezpieczeństwa żywności, który chroni zarówno firmy i zdrowie konsumentów. Został stworzony dla firm, które nie są w stanie spełnić wymogów BRC.


Certyfikat FSSC 22000

Pakuła Consulting przygotowuje certyfikat FSSC 22000 System bezpieczeństwa żywności, który to promuje transparentność w całym łańcuchu dostaw żywności. Opiera się on na standardzie ISO 22000 System zarządzania bezpieczeństwem żywności. Certyfikacja FSSC 22000 pozwala na bezproblemową integrację kluczowych standardów systemów zarządzania, który jest uznawany przez Global Food Safety Initiative (GFSI).


Wdrażanie FSSC 22000

Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000 zapewnia skuteczne zarządzanie zagrożeniami bezpieczeństwa żywności, poprzez stworzenie środowiska zdolnego do wytwarzania bezpiecznego produktu oraz systemu zarządzania, w celu ciągłego zarządzania, monitorowania, weryfikacji i jego ulepszania. Po wdrożeniu przez zakład procesów spełniających wszystkie wymagania FSSC 22000, można uzyskać certyfikat FSSC 22000.

Jeśli Państwa firma planuje uzyskać certyfikat FSSC 22000, to powinna opracować procedery i księgę system zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jest to wymagane do certyfikacji FSCC 22000.


Szkolenie FSSC 22000

Pakuła Consulting prowadzi otwarte oraz zamknięte szkolenia z zakresu FSSC 22000 dla kierowników zespołów ds. Bezpieczeństwa żywności, kierownictwa, audytorów wewnętrznych oraz pracowników. W trakcie szkolenia zapoznasz się z wymaganiami standardu FSSC 22000, oraz jak dokumentować system za pomocą dołączonych szablonów i jak przeprowadzać audyty wewnętrzne FSSC 22000. Szkolenie nie tylko spełnia wymagania szkoleniowe, ale także uczy, jak stosować w praktyce systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000.

Dokumentacja FSSC 22000

 • Definiowanie kontekstu organizacji
 • Tabela planowania procesu
 • Procedura przywództwa i zaangażowanie Kierownictwa
 • Polityka Bezpieczeństwa Żywności
 • Procedura planowania działań
 • Procedur oceny ryzyka
 • Procedura dotycząca zasobów
 • Świadomość, kompetencje i oraz komunikacja
 • Plan działań szkoleniowych
 • Udokumentowana procedura nadzoru nad informacyjją
 • Procedura spełnienia wymagań prawnych
 • Analiza zagrożeń i procedura planu HACCP
 • Procedura kontroli, monitorowania i pomiaru
 • Procedura kalibracji sprzętu
 • Procedura kontroli, weryfikacji niezgodności produktu i procesu
 • Formularz Postępowanie z potencjalnie niebezpiecznymi produktami Procedura
 • Procedura wycofania i wycofania
 • Plan wycofania i wycofania produktu
 • Procedura monitorowania, pomiaru, analizy i oceny
 • Procedura audytu wewnętrznego
 • Procedura przeglądu zarządzania

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com