AQAP 2110:2016
AQAP 2210:2016

AQAP 2110, AQAP 2210, AQAP 2130

Certyfikat AQAP

Wdrażanie AQAP

Szkolenie AQAP


AQAP 2110, AQAP 2210, AQAP 2130/2131

AQAP w powszechnym rozumieniu jest standardem dostaw wyrobów i usług dla wojska. Zrealizowaliśmy najwięcej wdrożeń AQAP i certyfikacji AQAP w całym kraju. AQAP przygotowujemy fachowo, szybko i skutecznie. Nasi eksperci są audytorami AQAP, dzięki czemu (ich aktualnej wiedzy) mamy 100 % skuteczność. Jesteśmy najszybsi na rynku.


Certyfikat AQAP

Certyfikat AQAP 2110:2016 można uzyskać po wdrożeniu wymagań standardu AQAP i poddaniu się certyfikacji AQAP. Certyfikat AQAP jest wydawany na 3 lata, po pozytywnej, odpłatnej certyfikacji AQAP. Certyfikat AQAP jest nieakredytowany przez PCA. AQAP 2110:2016 (zgodny z ISO 9001:2015) zastąpił wcześniejsze certyfikaty AQAP 2130, AQAP 2120 i AQAP 2110:2009. Zdarza się jednak, że przy przetargach dla wojska nadal spotykany jest AQAP 2131. Ale nie on podlega on certyfikacji i dotyczy jedynie odbioru końcowego samej dostawy.

Natomiast wymagania AQAP 2210 zostały zaprojektowane dla działań zarządzania jakością oprogramowania. AQAP 2210 stosuje się razem z AQAP 2110 lub AQAP 2310, jako uzupełnienie podczas realizacji projektów informatycznych ISO 27001. Certyfikat AQAP 2210 może być wprowadzony do umów dotyczących:

 • tworzenia oprogramowania (projektowanie nowego, modyfikacja istniejącego),
 • powielania i dostawy oprogramowania własnego,
 • dostawy oprogramowania gotowego,
 • modyfikacji lub stosowania oprogramowania nie będącego przedmiotem zamówienia,
 • tworzenia lub modyfikacji elementów oprogramowania sprzętowego,
 • utrzymywania oprogramowania.

Wdrażanie AQAP

Wdrażanie AQAP realizujemy pod klucz, łącznie ze szkoleniami AQAP u klienta. Załatwiamy wszystkie sprawy formalne, niezbędne do certyfikacji AQAP. Gwarantujemy przygotowanie AQAP na najwyższym i skutecznym poziomie, potwierdzone licznymi referencjami. Zapewniamy materiały szkoleniowe a uczestnikom szkoleń wystawimy imienne certyfikaty ze szkolenia AQAP honorowane podczas certyfikacji AQAP. Realizujemy wszystkie wymagania AQAP, a w tym:

 1. Wdrażanie AQAP
 2. Szkolenia podstawowe z AQAP
 3. Szkolenia Pełnomocnika ds. AQAP
 4. Szkolenia audytorów wew. AQAP
 5. Przygotowanie dokumentacji AQAP
 6. Przygotowanie do certyfikacji AQAP, załatwienie spraw formalnych z jednostką certyfikacyjną
 7. Uczestnictwo w certyfikacji AQAP
 8. Przygotowanie do odbioru wojskowego RPW

Szkolenie AQAP

Szkolenie AQAP podstawy:
 • wymagania polityki NATO dotycząca zapewnienia jakości
 • omówienie wymagań AQAP 2110:2016 w odniesieniu do ISO 9001:2015,
 • planowanie jakości zgodnie z AQAP 2105
 • zarządzanie ryzykiem - szacowanie ryzyka, redukowanie i zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie konfiguracją
 • zarządzanie niezawodnością - nieuszkadzalność i obsługiwalność (dla firm projektowych)
 • wymagania dodatkowe zawarte w kryteriach ZSJZ dot. AQAP
 • wymagania dodatkowe dla podwykonawców i poddostawców
 • wymagania RPW
 • obowiązki i zadania osób uczestniczących w AQAP
 • wspomaganie procesu Rządowego Zapewnienia Jakości GQA - klauzula jakościowa GQA
 • aspekty odbiorów wojskowych u producentów i dostawców
 • wymagania odbioru technicznego akceptowanego przez RPW - świadectwo zgodności Certyficate of Conformity (CoC)
 • wymagania dot. odstępstw, nie wpływających znacząco na obniżenie jakości oraz zmianę ceny w uzgodnieniu z Gestorem UiSW

Szkolenie Pełnomocnik ds. AQAP:

Szkolenie Pełnomocnik ds. AQAP jest przeznaczone dla osób będących odpowiedzialnymi za system AQAP i prawidłowość realizacji dostaw dla wojska. Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • terminologia i zasady dotyczące wdrożenia i udokumentowania systemu AQAP
 • wymagania prawne oraz porozumienia międzynarodowe dotyczące AQAP
 • wymagane procedury oraz zapisy dotyczące AQAP
 • odpowiedzialność i zadania w systemie AQAP
 • przegląd wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem i konfiguracją AQAP
 • zakupy towarów i usług w systemie AQAP
 • realizacja transakcji z uwzględnieniem wymagań AQAP dotyczących identyfikacji i identyfikowalności, zabezpieczenia wyrobu oraz kodów wyrobu
 • monitorowanie systemu AQAP w tym auditów wewnętrznych i działań korygujących
 • przegląd zarządzania systemu AQAP

Szkolenie Auditor wewnętrzny AQAP

Szkolenie jest przeznaczone dla osób przeprowadzających okresowe audyty wewnętrzne w zakresie AQAP i ISO 9001. Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • interpretacja wymagań normy PN-N 19001:2006 oraz Kryteria certyfikacji zgodnie z wymaganiami AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130,AQAP 2105, AQAP 2210 - Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, wydanie 4
 • omówienie wymagań jednostki certyfikacyjnej CCJ
 • polityka jakości NATO
 • przepisy krajowe i zagraniczne dotyczące kontroli wyrobów i usług oraz ich interpretacja
 • umowy, warunki dostawy, procedury, wymagane dokumenty.
 • wymagania dokumentacji AQAP, księga AQAP, procedury AQAP
 • tworzenie list pytań kontrolnych AQAP
 • zasady prowadzenia audytu wewnętrznego AQAP z uwzględnieniem wymogów ISO 19011
 • działania korygujące i zapobiegawcze,
 • dokumentowanie wyników audytu.
 • analiza przypadku

Nasi klienci AQAP to m.in.:


AMP Rutkowski

Moto Armia

Avantor (Poch)

Moto Mar

AW.NET

Naftor

Bet-Min

OE Industry

BBA Pumps

Orlen CS

Bracia Strzelczyk

Ostrowski Arms

BUMAR

Pacomp

Cagen

Pajak

Castelior

Paramedica

CBB

Parker Poland

Concept Team

Plandeki Sikorski

Cushima

Polon Alfa

Dales

Pneumotechnika

Demar

PW Optima

Druko Haft

Saneco

Drwal

Selgros

Explo-Adr

SCAT

Fapro

Schron

Farex

Segi-AT

Filmar

Silent Technical

Gaja

Stefania

Giss

Summit

Global Suplier

Świt

Gniotpol

Telimena

Krajewski

Trap

Korporacja Wschód

Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej

Lew Trans

Unifeq

Macrtonic

Vantoro

MAW Telecom Intl.

WUS

Marabut

Wutech

Milicon

ZAP Ozimiński

ZESiL


Certyfikacja AQAP Pakuła Consulting Szkolenie AQAP Pakuła Consulting Wdrożenie AQAP Pakuła Consulting


 

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą AQAP

 


Bumar Wdrożenie AQAP

Wszystkie wykonane prace cechowały się rzetelnością, a sam proces wdrażania przebiegał szybko i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Doceniamy zaangażowanie i posiadaną wiedzę. Dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting, jako poważną i profesjonalną firmę konsultingową.

Certyfikacja AQAP Concept

Dziękujemy za współpracę firmie Pakuła Consulting w zakresie AQAP 2110. Pakuła Consulting wykazała się profesjonalizmem oraz wsparciem jakiego oczekiwaliśmy. Potwierdzamy, że Firma Pakuła Consulting jest profesjonalną firmą konsultingową, spełniającą oczekiwania klienta „pod klucz”. Konsultanci Pakuła Consulting są godni polecenia.

Wdrożenie AQAP Poch

Przy wdrażaniu AQAP 2120 zdecydowaliśmy się na wsparcie doświadczonego konsultanta o sprawdzonych referencjach oraz doświadczeniu. Dzięki rzetelnemu podejściu, proces wdrożenia AQAP 2120 przebiegał sprawnie i bez komplikacji. Certyfikacja została zakończona sukcesem.


FAQ

Co to jest certyfikat AQAP?

Certyfikat AQAP jest dokumentem wystawionym przez jednostkę certyfikacyjną np. PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który potwierdza spełnienie przez Firmę wymagań NATO, dotyczących zapewnienia jakości np. w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji wyrobów czy wykonywania usług.

Czego dotyczy certyfikat AQAP?

Certyfikat AQAP dotyczy zdefiniowania standardów zapewnienia jakości produktów lub usług na potrzeby obronności kraju.

Jak wdrożyć AQAP?

Należy opracować i wdrożyć w Firmie dokumentację AQAP tj. procedury, zgodne z wymaganiami kontraktowymi NATO AQAP 2110:2016. Są one zgodne z podstawami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Ile kosztuje certyfikacja AQAP?

Certyfikacja AQAP kosztuje od 4000 zł + koszt dojazdu audytora i ew. jego noclegu (dla mikro-firm). Dla dużych firm certyfikacja AQAP może kosztować nawet kilkanaście tyś. zł i trwać nawet tydzień.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com