Certyfikat PAS 220

PAS 220

Certyfikat PAS 220

Szkolenia PAS 220

Wdrażanie PAS 220


PAS 220 (Publicznie Dostępna Specyfikacja) precyzuje wymagania dla programów wstępnych przywołanych jako jedno z kluczowych wymagań przez standard ISO 22000. Celem tego dokumentu jest uszczegółowienie wymagań elementu 7.2.3 wspomnianej normy, a tym samym pomoc w nadzorowaniu kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwie żywności mogących pojawić się w procesach wytwórczych. Zamierzeniem PAS 220 jest uzupełnienie normy ISO 22000 w celu zwiększenia skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ale specyfikacja PAS 220 została opracowany także po to aby wymagania formalne dla tzw. programów wstępnych (PRP) były równie precyzyjne jak te zawarte w standardach BRC, IFS, SQF promowanych przez sieci handlowe.

Głównymi twórcami dokumentu PAS 220 byli czterej najwięksi producenci żywności, DANONE, Kraft, Unilever i Nestle, znani jako G4. To oni wspólnie z Confederation of Food and Drink Industries (CIAA) sponsorowali rozwój PAS’a. Aktualnie rynek standardów bezpieczeństwa żywności jest zdominowany przez standardy stworzone przez sieci handlowe. BRC, IFS i SQF są najbardziej popularnymi prywatnymi standardami w handlu detalicznym i jest to często obowiązkowy wymóg – być certyfikowany na zgodność z BRC, IFS, SQF jako dostawca produktów wytwarzanych pod markami własnymi sieci handlowych. Duzi producenci żywności własnych markowych produktów, tacy jak G4, wolą używać standardu ISO 22000, ponieważ dzięki podejściu procesowemu mogą łatwiej integrować ich własne systemy zarządzania bezpieczeństwa żywności z innymi systemami zarządzania.

PAS 220 stosuje się do wszystkich organizacji wytwarzających żywność na każdym etapie jej powstawania, niezależnie od wielkości lub złożoności procesu. PAS 220:2008 określa szczegółowe wymagania dotyczące: konstrukcji zakładu, układu budynków i pomieszczeń, obszarów socjalnych; systemu dostarczania powietrza, wody, energii i innych mediów, gospodarki ściekami i odpadami; doboru wyposażenia i jego dostępności do czyszczenia, gospodarki magazynowej; zasad zapobiegania skażeniom krzyżowym; czyszczenia i dezynfekcji; kontroli szkodników; higieny osobistej personelu, ponowne przetwarzanie, procedura wycofania, składowanie, komunikacja z klientem/ świadomość konsumentów, ochrona zakładu, ochrona żywności/ bioterroryzm, i inne. PAS 220 wskazuje także na najbardziej aktualne tematy związane z ochroną żywności w rozdziałach poświęconych alergenom oraz związanych z aktywną ochroną zakładów spożywczych i zabezpieczeniem żywności.

Pojawia się także temat pominięty przez ISO 22000 a mianowicie konieczność świadomego doboru i okresowej oceny dostawców, którzy wskazywani są jako źródło najpoważniejszych zagrożeń. PAS 220:2008 ma jedną niewątpliwą zaletę. Porządkuje temat, który powinien stanowić solidny fundament każdego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Bez względu na stosowany przez firmę standard PAS zawiera wiele praktycznych informacji i może stanowić przewodnik do doskonalenia systemu zarządzania, a także podstawę do planowania zmian w infrastrukturze, tak aby sprostać wymaganiom wiodących firm spożywczych i budować nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem żywności. PAS 220 to system dla osób zarządzających firmami spożywczymi, członków zespołów bezpieczeństwa żywności. Pracowników firm planujących wdrożenie lub posiadające wdrożony system oparty na wymaganiach normy ISO 22000, konsultantów, poszukujących dodatkowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywności., pracowników firm planujących ocenę swoich organizacji według nowego schematu certyfikacji FSSC.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com