Szkolenie RODO

W maju 2018 wchodzi w życie Unijne Rozporządzenie dotyczące danych osobowych RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ofertujemy szkolenie RODO oraz wdrożenie najważniejszych zasad ISO 27001 z uwzględnieniem wymagań dotyczących danych osobowych. Nasza kompleksowa usługa pozwala spełnić wymagania RODO oraz ogólnie podnieść poziom bezpieczeństwa informacji.


Każdy uczestnik szkolenia uzyska certyfikat imienny ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO podstawowe - program


 1. Rodzaje informacji i miejsca ich przechowywania
 2. Zagrożenia, co chronić
 3. Bezpieczeństwo Informacji
 4. Źródła prawa (prawodawstwo polskie, tajemnica przedsiębiorstwa)
 5. Ochrona danych osobowych (definicje)
 6. ADO, ABI
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych
 8. Dane zwykłe, dane wrażliwe, udostępnianie danych
 9. RODO – podstawowe informacje o rozporządzeniu RODO
 10. Definicje (dane, przetwarzanie, profilowanie, prawo do zapomnienia, itd.)
 11. Inspektor Ochrony Danych (wyznaczenie, status, zadania)
 12. Odpowiedzialność przy przetwarzaniu danych (cywilna, karna)
 13. GIODO
 14. Jak chronić dane - środki prewencyjne i zaradcze
 15. Analiza ryzyk
 16. Wdrożenia bezpieczeństwa
 17. Przykłady RODO

Audyt bezpieczeństwa RODO

Ocena RODO zostanie dokonana w dziesięciu obszarach kierując się wymaganiami normy ISO 27001 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Polityka bezpieczeństwa informacji
 • Organizacja bezpieczeństwa
 • Zarządzanie aktywami
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • Bezpieczeństwo IT
 • Kontrola dostępu
 • Zarządzanie incydentami
 • Ciągłość działania
 • Zgodność z prawem

Ponadto skoncentrujemy się na sprawdzeniu w jakim stopniu Organizacja spełnia wymagania regulacji UE czyli RODO , rozporządzenia 2016/679. Wynikiem naszego działania będzie szczegółowy raport z audytu RODO. Raport wskaże obszary zgodności bądź niezgodności z przyjętymi kryteriami oceny oraz informację o głównych ryzykach związanych z bezpieczeństwem informacji. Raport pozwoli na przygotowanie się do potencjalnej kontroli przetwarzania danych osobowych dokonywanej przez uprawnione organy państwowe, w tym GIODO.


Wdrażanie RODO

 • Opracowanie koncepcji zabezpieczeń i planu modernizacji elektronicznych systemów zabezpieczeń
 • Opracowanie koncepcji zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych w celu uszczelnienia obszaru realizacji usług
 • Opracowanie polityk bezpieczeństwa
 • Opracowanie systemowych procedur zarządzania bezpieczeństwem informacji, zbiorami, uprawnieniami, danymi osobowymi
 • Opracowanie szablonowych zapisów w umowach dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji
 • Szkolenie dla pracowników z zakresu Ochrony danych osobowych , w tym RODO
 • Opracowanie koncepcji i wdrożenie planu audytów wewnętrznych RODO
 • Przygotowanie do kontroli RODO

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2023 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com