Certyfikat ISO 28000:2022

ISO 28000:2022

Certyfikat ISO 28000:2022

Wdrożanie ISO 28000:2022

Szkolenie ISO 28000:2022


ISO 28000

ISO 28000 jako norma występuje w jęz. angielskim. Posiadamy własne tłumaczenie normy ISO 28000 pdf i udostępniamy je naszym klientom w trakcie szkoleń ISO 28000 z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Obecnie dostępna jest nowa norma ISO 28000-2022, która zastąpiła normę ISO 28000-2007.
Prowadzimy szkolenia z nowej normy ISO 28000:2022, aktualizację dokumentacji z ISO 28000:2007 do wymogów ISO 28000:2022.


Certyfikat ISO 28000:2022

Pakuła Consulting przygotowuje certyfikat ISO 28000 pod klucz. Jesteśmy firmą z największym doświadczeniem w zakresie wdrażania ISO 28000 na potrzeby dostawców IKEA. Nasi eksperci mają uprawnienia do certyfikacji ISO 28000 i są audytorami wiodącymi ISO 28000. Certyfikat ISO 28000 można uzyskać wdrażając procedury ISO 28000 i poddając się certyfikacji w akredytowanej jednostce certyfikacyjnej. Certyfikacja ISO 28000 obejmuje sprawdzenie takich obszarów jak:

 • Utrzymanie budynków (zarządzanie infrastrukturą)
 • Logistyka magazynowania
 • Procesy:
  • Transport towarów (droga, kolej, woda, powietrze, rurociąg)
  • Usługa związana z dokumentami transportowymi
  • Utrzymanie i naprawa pojazdów (torów, statków, samolotów, pociągów, statków powietrznych) przez pracowników firmy
  • Planowanie tras przewozu (własna flota), spedycja
  • W ramach magazynowania: kompletacja towarów; pakowanie produktów; opakowanie /oznakowanie; obsługa zwrotów i reklamacji
  • Magazynowanie: załadunek/rozładunek/przeładunek
  • Lokalna dystrybucja z własnego magazynu
 • Bezpieczeństwo systemów IT
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Obsługa klienta (marketing i sprzedaż)

Wdrażanie ISO 28000

Wdrożenie wymagań ISO 28000 systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw składa się z kliku etapów. Wdrażamy system ISO 28000 za klienta, piszemy całą dokumentację ISO 28000, prowadzimy szkolenia pracowników, załatwiamy sprawy formalne z jednostką certyfikacyjną oraz uczestniczymy w certyfikacji jako głos doradczy.

Dokumentacja ISO 28000 obejmuje: polityka bezpieczeństwa łańcucha dostaw, księga ISO 28000 bezpieczeństwa łańcucha dostaw, procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych, szkolenia, kompetencje, podnoszenie świadomości, komunikacja, nadzór nad dokumentacją i danymi, sterowanie operacyjne, plany gotowości i reagowania na zdarzenia, monitorowanie i pomiar skuteczności, okresowe przeglądy i oceny, nadzór nad zapisami, audyty wewnętrzne, procedura przegląd zarządzania.


Etapy wdrożenia ISO 28000

 • Przeprowadzenie wstępnej analizy firmy pod kątem ISO 28000 - audyt zerowy ISO 28000
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu wymagań ISO 28000 dla Kierownictwa
 • Napisanie dokumentacji ISO 28000
 • Przeszkolenie pracowników z zakresu ISO 28000
 • Wdrożenie procedur ISO 28000 oraz uzyskanie dowodów na funkcjonowanie systemu ISO 28000
 • Wykonanie audytu wewnętrznego ISO 28000
 • Pomoc w organizacji sprawnej certyfikacji ISO 28000 w akredytowanej jednostce certyfikacyjnej
 • Nadzór merytoryczny nad wdrażaniem ISO 28000, wykonanie przeglądu gotowości do certyfikacji ISO 28000
 • Udział w audycie certyfikującym ISO 28000, jako głos doradczy.

Szkolenie ISO 28000

Prowadzimy szkolenia ISO 28000, doradztwo ISO 28000, identyfikację i aktualizację ryzyk i wymagań prawnych. Udzielmy praktycznych porad dla osób odpowiedzialnych za system ISO 28000 w Firmach. Odpowiadamy na wszystkie pytania w zakresie wymogów IKEA ISO 28000. Uczestnikom szkoleń zapewniamy certyfikaty imienna ze szkoleń.

Organizujemy otwarte szkolenia. Najbliższe wolne terminy dla szkoleń otwartych to:

Szkolenie ISO 28000 podstawy wymagań w łańcuchu dostaw, Łódź30.05.2024


Agenda szkolenia

 • System zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw - czym jest i czemu służy?
 • Zagrożenia i punkty krytyczne w łańcuchu dostaw
 • Polityka zarządzania bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 • Podejście oraz proces zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw
 • Identyfikacja wymagań prawnych i innych regulacji w zakresie Łańcucha Dostaw
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 • Dokumentacja systemu ISO 28000
 • Planowanie: cele, zadania i program zarządzania bezpieczeństwem
 • Sterowanie operacyjne, gotowość na awarie i zarządzanie incydentami
 • Pomiary, ocena i doskonalenie systemu

Szkolenie auditor wewnętrzny ISO 28000, Łódź22.04.2024


Agenda szkolenia

 • Przypomnienie wymagań normy ISO 28000:2007
 • Proces zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, identyfikacja aktów prawnych i innych wymagań, cele, zadania oraz programy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, dokumentacja, zapisy, sterowanie operacyjne, gotowość na awarie, zarządzanie incydentami, pomiary, ocena oraz doskonalenie systemu
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018-08 - wytyczne audytowania systemów zarządzania
 • Omówienie etapów audytu wew. ISO 28000:2007
 • Planowanie i inicjowanie audytu
 • Przygotowanie, przeprowadzenie i zakończenie audytu
 • Wykonanie działań poaudytowych
 • Omówienie zasad prowadzenia audytu :
 • Przygotowanie harmonogramu oraz programu audytu
 • Techniki prowadzenia audytu
 • Problemy komunikacyjne występujących podczas audytu,
 • Postawy oraz cechy, jakimi powinien charakteryzować się audytor
 • Obowiązki audytora, dokumentowanie wyników audytu
 • Tworzenie i wypełnianie list pytań kontrolnych
 • Analiza przypadku i sprawdzian


Formularz zgłoszeniowyFAQ

Co to jest certyfikat ISO 28000?

ISO 28000 jest międzynarodową normą systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Każda firma może uzyskać certyfikat ISO 28000, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności, jeśli tylko uczestniczy w łańcuchu dostaw i chce wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem.

Czego dotyczy certyfikat ISO 28000?

System zarządzania łańcuchem dostaw oparty jest na normie ISO 28000 i pozwala na określenie zagrożeń, wyznaczenie poziomu ryzyka oraz zastosowanie niezbędnych środków zmniejszających to ryzyko. Dzięki temu można zarządzać łańcuchem dostaw, który służy ochronie ludzi, towaru, infrastruktury, sprzętu i pojazdów przed z ryzykiem i potencjalnymi sytuacjami zagrożenia.

Jak wdrożyć ISO 28000?

Podstawowym celem wdrożenia tej normy jest konieczność postawienia właściwej diagnozy identyfikacji wszelkich możliwych zagrożeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na łańcuch dostaw przedsiębiorstwa, wprowadzenie środków zapobiegających ich powstawaniu oraz systematyczne kontrolowanie ich skuteczności i niezawodności działania. Budowa systemu opiera się głównie na analizie ryzyka bezpieczeństwa, zdefiniowaniu zagrożeń, które mogą wystąpić w poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

Ile kosztuje certyfikacja ISO 28000?

Certyfikacja iso 28000 kosztuje od ok. 4-5 tyś dla najmniejszych firm produkcyjnych czy transportowych do kilkunastu tysięcy do dużych firm produkcyjnych.


Formularz zgłoszeniowy

Norma ISO 28000 umożliwia spełnienie wymagań IKEA w łańcuchu dostaw, uzyskanie w kolejnym etapie statusu AEO, uzyskanie zniżek ze strony towarzystw ubezpieczeniowych oraz uwiarygodnienie w handlu międzynarodowym.

Czy ocena obejmuje:

 • fizyczne zagrożenia i zagrożenia, takie jak awarie funkcjonalne, przypadkowe uszkodzenia, złośliwa szkoda, terrorysta lub przestępstwo?
 • zagrożenia operacyjne, w tym kontrolę bezpieczeństwa, czynniki ludzkie i inne działania wpływające na wydajność, stan lub bezpieczeństwo organizacji?
 • naturalne zdarzenia środowiskowe (burze, powodzie itp.), które mogą powodować środki bezpieczeństwa?
 • czynniki pozostające poza kontrolą organizacji, takie jak awarie sprzętu i usług dostarczanych z zewnątrz?
 • zagrożenia i zagrożenia interesariuszy, takie jak niespełnienie wymogów prawnych lub uszkodzenie reputacji lub marki?
 • projektowanie, instalację sprzętu bezpieczeństwa, w tym wymianę i konserwację?
 • zarządzanie informacjami i danymi oraz komunikacje?
 • cele i zadania zarządzania w zakresie bezpieczeństwa?
 • programy do zarządzania bezpieczeństwem
 • odpowiednich zasobów, w tym poziomu zatrudnienia i umiejętności?
 • gromadzenie informacji związanych z zagrożeniami i zagrożeniami bezpieczeństwa?
 • klasyfikację zagrożeń i ryzyka oraz identyfikację tych, których należy unikać,
 • wyeliminowane lub kontrolowanie zagrożeń
 • itd.

Prowadząc konsultacje ISO 28000 należy ustalić, jakie zagrożenia uwzględnić, szacując ryzyko w łańcuchu dostaw? Np. utrata kontroli nad środkiem (zniszczenie, uszkodzenie); użycie do przemytu lub kontrabandy; przejęcie kontroli nad danymi (dokumentacja, dane informatyczne); kradzież lub sabotaż w celach terrorystycznych; użycie środka transportu jako broni, itd. Wymagania ISO 28000 wprowadzają metodologię oceny ryzyka do osiem kroków: oszacowanie możliwych wariantów zagrożeń, klasyfikacja konsekwencji, ocena prawdopodobieństwa zagrożenia, szacowanie ryzyka, określenie metod przeciwdziałania, wdrożenie procedur przeciwdziałania, ocena procedur przeciwdziałania, powtarzanie procesu oceny. Wszystkie firmy polegają wymaganiom jakościowym w łańcuchach dostaw tak, aby zapewnić ciągłość działania i aby stały się odporne na zagrożenia w przypadku przerw w dostawach. Sama norma ISO 28000 dotycząca zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw stanowi cenny model dla każdej firmy, w zakresie identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa, wdrażania kontroli oraz celów służących ciągłemu doskonaleniu wydajności zarządzania bezpieczeństwem i ułatwianiu szybkiego przepływu towarów w łańcuchu dostaw. System ISO 28000 jest specyficzną formą systemu zarządzania, która po raz pierwszy oferuje wzór dokumentacji ISO 28000 dla wszystkich typów i rozmiarów organizacji. w zależności od dowolnego aspektu łańcucha dostaw.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com