Certyfikat ISO 28000

Wdrażanie ISO 28000

Szkolenie ISO 28000

Norma ISO 28000


Certyfikacja ISO 28000 w łańcuchu dostaw obejmuje: certyfikat iso 28000, certyfikat CCQI/CTQI. certyfikat ISPS, certyfikat TAPA FSR / TAPA TSR.

Standard ISO 28000 umożliwia:

 • uzyskanie w kolejnym etapie statusu AEO
 • uzyskanie zniżek ze strony towarzystw ubezpieczeniowych
 • spełnienie wymogów klienta
 • uwiarygodnienie w handlu międzynarodowym

Wdrażanie ISO 28000 wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw, składa się z kliku działów: wymagania ogólne, polityka bezpieczeństwa, identyfikacja ryzyk i planowanie, wdrożenie i funkcjonowanie, sprawdzenie i działania korygujące, przegląd zarządzania. Prowadząc wdrożenie ISO 28000 należy ustalić, jakie zagrożenia należy uwzględnić, szacując ryzyko w łańcuchu dostaw: utrata kontroli nad środkiem (zniszczenie, uszkodzenie); użycie do przemytu lub kontrabandy; przejęcie kontroli nad danymi (dokumentacja, dane informatyczne); kradzież lub sabotaż w celach terrorystycznych; użycie środka transportu jako broni przez terrorystów

Wymagania dokumentacji ISO 28000 obejmują: polityka bezpieczeństwa łańcucha dostaw, księga bezpieczeństwa, procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych, szkolenia, kompetencje, podnoszenie świadomości, komunikacja, nadzór nad dokumentacją i danymi, sterowanie operacyjne, plany gotowości i reagowania na zdarzenia, monitorowanie i pomiar skuteczności, okresowe przeglądy i oceny, nadzór nad zapisami, audyty wewnętrzne, procedura przegląd zarządzania.


ISO 28000


Proponujemy szkolenie ISO 28000, zapewniając:
 • treść normy ISO 28000 tłumaczenie PL własne
 • omówienie wymagania ISO 28000
 • Identyfikację i aktualizację wymagań prawnych
 • praktyczne wskazówki dla audytorów wewnętrznych ISO 28000, pełnomocników ISO 28000 oraz osób odpowiedzialnych system zarządzania ISO 28000
 • Szkolenia za zakresu ISO 28000 są ukierunkowane na praktyczne spojrzenie na koszty incydentów i z tym związane. Przedstawiamy metodę, jak wdrożyć ISO 28000 korzystając z kilku rozwiązań : lista Pytań Kontrolnych ISO 28000, może być wykorzystana do diagnostyki firmy i stosowana przy wdrożeniu ISO 28000punkt po punkcie; lista "do zrobienia” dla Logistyki, do wykorzystania gdy ISO 9001 & 14001 zostały już wdrożone i stanowi „krok-po-kroku”- lista dodatkowych elementów do realizacji; przewodnik do wdrożeń ISO 28000, podpowiada jak wdrożyć system ISO 28000.

Wymagania ISO 28000 wprowadzają metodologię oceny ryzyka do osiem kroków: oszacowanie możliwych wariantów zagrożeń, klasyfikacja konsekwencji, ocena prawdopodobieństwa zagrożenia, szacowanie ryzyka, określenie metod przeciwdziałania, wdrożenie procedur przeciwdziałania, ocena procedur przeciwdziałania, powtarzanie procesu oceny

Wymogi systemu ISO 28000 bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw składają się z 4 norm:

 • norma ISO 28000:2007 pdf – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw- wymagania
 • ISO 28000:2007 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw - najlepsze praktyki wdrażania Bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw – wymagania i wytyczne; aneks A – bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw; aneks B – metodologia identyfikacji i analizy ryzyka
 • ISO 28003:2007 – Wymagania do audytowania i certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw
 • ISO 28004:2007 – Wytyczne do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw

Prawie wszystkie organizacje w pewnym stopniu polegają na łańcuchach dostaw, aby zapewnić ciągłość działania, tak aby stały się podatne na zagrożenia w przypadku przerw w dostawach. Stąd pojawia istotne źródło zarządzania potrzebami łańcucha dostaw. Sama norma ISO 28000 dotycząca zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw stanowi cenny model dla firmy, w zakresie identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa, wdrażania kontroli i celów służących ciągłemu doskonaleniu wydajności zarządzania bezpieczeństwem i ułatwianiu szybkiego przepływu towarów w łańcuchu dostaw. ISO 28000 jest specyficzną formą systemu zarządzania, która po raz pierwszy oferuje model dla wszystkich typów i rozmiarów organizacji. Działają one lub zależą od dowolnego aspektu łańcucha dostaw.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2019 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.