Szkolenie BRC IOP

Szkolenie BRC CP

Szkolenie BRC Food

Szkolenie BRC IOP podstawy v. 6

Audytor wewnętrzny BRC IOP v. 6

Pełnomocnik ds. BRC IOP v. 6Szkolenie BRC IOP podstawy v. 6

 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Opakowań
  • Omówienie wymagań prawnych i kodeksów branżowych
 2. Zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymaganiami BRC IOP v. 6
 3. Wprowadzenie do standardu BRC IOP v. 6 .
 4. Omówienie wymagań standardu BRC IOP v. 6
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie
  • System zarządzania zagrożeniami i ryzykiem
  • Bezpieczeństwo wyrobów i system zarządzania jakością
  • Standardy środowiska
  • Kontrola produktu i procesów
  • Personel
 5. Definiowanie zakresu systemu
 6. Definiowanie grupy produktów, kryterium i zakresu wg drzewka decyzyjnego standardu BRC IOP v. 6
 7. Aktualne zalecenia właściciela standardu w zakresie interpretacji wymagań ( warsztat ).
 8. Wymagania fundamentalne BRC IOP v. 6
 9. Proces certyfikacji zgonie z wymaganiami standardu BRC IOP v. 6
 10. Porównanie systemu BRC IOP v. 6 z innymi standardami i normami
 11. Podsumowanie szkolenia
  • pytania uczestników
  • ćwiczenia praktyczne


Audytor wewnętrzny BRC IOP v. 6

 1. Przypomnienie wymagań BRC IOP v. 6
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie
  • System zarządzania zagrożeniami i ryzykiem
  • Bezpieczeństwo wyrobów i system zarządzania jakością
  • Standardy środowiska
  • Kontrola produktu i procesów
  • Personel
 2. Omówienie wymagań normy ISO 19011:2011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania
  • etapy auditu,
  • przygotowanie planu auditu,
  • tworzenie list pytań kontrolnych,
  • techniki przeprowadzania auditów i rozmów audytowych,
  • problemy komunikacyjne podczas auditu,
  • postawy audytowanych i reakcje na nie,
  • zasady prowadzenia audytu,
  • zakończenie auditu.
 3. Warsztat zajęciowy:
  • Tworzenie planu auditu i powiadamianie stron zainteresowanych
  • Prowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego
  • Identyfikowanie i komunikowanie niezgodności (scenki auditowe)
  • Dokumentowanie niezgodności i działań korygujących
  • Opracowywanie raportów
 4. Analiza przypadku oraz egzamin z prowadzenia audytu zgodnie z wymaganiami BRC IOP v. 6


Pełnomocnik ds. BRC IOP v. 6

 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Opakowań
  • Omówienie wymagań prawnych i kodeksów branżowych
 2. Zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymaganiami BRC IOP v. 6
 3. Wprowadzenie do standardu BRC IOP v. 6 .
 4. Omówienie wymagań standardu BRC IOP v. 6
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie
  • System zarządzania zagrożeniami i ryzykiem
  • Bezpieczeństwo wyrobów i system zarządzania jakością
  • Standardy środowiska
  • Kontrola produktu i procesów
  • Personel
 5. Definiowanie zakresu systemu
 6. Definiowanie grupy produktów, kryterium i zakresu wg drzewka decyzyjnego standardu BRC IOP v. 6
 7. Wymagania fundamentalne BRC IOP v. 6
 8. Struktura dokumentacji BRC IOP v. 6
 9. Rola obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. BRC IOP v. 6
 10. Przegląd, aktualizacja systemu BRC IOP v. 6
 11. Weryfikacja i walidacja systemu BRC IOP v. 6
 12. Proces certyfikacji zgonie z wymaganiami standardu BRC IOP v. 6
 13. Podsumowanie szkolenia
  • pytania uczestników
  • ćwiczenia praktyczne


Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com