Certyfikat IFS HPC

Certyfikat IFS HPC to standard do przeprowadzania audytu produktów lub procesów produkcyjnych u dostawców produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej . Standard IFS HPC można stosować tylko wtedy, gdy produkt jest „przetworzony” i / lub gdy istnieje ryzyko zanieczyszczenia podczas pakowania pierwotnego artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej. Na przykład firmy napełniające mogą być certyfikowane według standardu IFS HPC, ponieważ zarządzają produktami bez opakowania.*

Audytu IFS HPC ocenia, czy poszczególne elementy obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością są udokumentowane, wdrożone, utrzymywane i stale doskonalone. Audytor IFS HPC bada następujące elementy:

  • struktura organizacyjna w odniesieniu do odpowiedzialności, władzy, kwalifikacji i opisu stanowiska pracy
  • udokumentowane procedury i instrukcje dotyczące ich realizacji
  • kontrola i badania: szczególne wymagania i określone kryteria akceptacji / tolerancji
  • działania, które należy podjąć w przypadku niezgodności
  • badanie przyczyn niezgodności oraz wdrażanie działań korygujących
  • analiza zgodności danych dotyczących bezpieczeństwa i jakości oraz przegląd wdrażania w praktyce
  • obsługa, przechowywanie i wyszukiwanie zapisów dotyczących jakości, takich jak dane dotyczące identyfikowalności i nadzoru nad dokumentami

Wszystkie procesy i procedury powinny być jasne, zwięzłe i jednoznaczne, a kluczowy personel powinien rozumieć zasady Systemu Zarządzania Jakością.

* Na podstawie materiałów TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com