Szkolenie IFS Food

Szkolenie IFS Food podstawy v. 6

Audytor wewnętrzny ds. IFS Food v. 6

Pełnomocnik ds. IFS Food v. 6Szkolenie IFS Food podstawy v. 6


 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności:
  • aktualne prawo żywnościowe
  • przepisy prawne krajowe i międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa żywności
  • wymagania Codex Alimentarius
 2. Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym w świetle prawa żywnościowego UE i norm Kodeksu Żywnościowego.
 3. Wprowadzenie do standardu IFS Food v. 6.
 4. Omówienie wymagań standardu IFS Food v. 6:
  • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
  • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
  • Zarządzanie zasobami
  • Proces planowania i produkcji
  • Pomiary , analiza i doskonalenie
  • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne
 5. Aktualne zalecenia właściciela standardu w zakresie interpretacji wymagań ( warsztat ).
 6. Wymagania fundamentalne IFS Food v. 6
 7. Proces certyfikacji zgonie z wymaganiami standardu IFS Food v. 6
 8. Porównanie systemu IFS Food v. 6 z innymi standardami i normami ( ISO 22000:2005, IFS Food v. 6, HACCP ).
 9. Podsumowanie szkolenia
  • pytania uczestników
  • ćwiczenia praktyczne


Audytor wewnętrzny ds. IFS Food v. 6


 1. Przypomnienie wymagań IFS Food v. 6:
  • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
  • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
  • Zarządzanie zasobami
  • Proces planowania i produkcji
  • Pomiary , analiza i doskonalenie
  • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne
 2. Omówienie wymagań normy ISO 19011:2011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania:
  • etapy auditu,
  • przygotowanie planu auditu,
  • tworzenie list pytań kontrolnych,
  • techniki przeprowadzania auditów i rozmów audytowych,
  • problemy komunikacyjne podczas auditu,
  • postawy audytowanych i reakcje na nie,
  • zasady prowadzenia audytu,
  • zakończenie auditu.
 3. Warsztat zajęciowy:
  • Tworzenie planu auditu i powiadamianie stron zainteresowanych
  • Prowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego
  • Identyfikowanie i komunikowanie niezgodności (scenki auditowe)
  • Dokumentowanie niezgodności i działań korygujących
  • Opracowywanie raportów
 4. Analiza przypadku oraz egzamin z prowadzenia audytu zgodnie z wymaganiami IFS Food v. 6


Pełnomocnik ds. IFS Food v. 6


 1. 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  • aktualne prawo żywnościowe
  • przepisy prawne krajowe i międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa żywności
  • wymagania Codex Alimentarius
 2. Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym w świetle prawa żywnościowego UE i norm Kodeksu Żywnościowego.
 3. Wprowadzenie do standardu IFS Food v. 6.
 4. Praktyczna interpretacja wymagań standardu IFS Food v. 6:
  • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
  • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
  • Zarządzanie zasobami
  • Proces planowania i produkcji
  • Pomiary , analiza i doskonalenie
  • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne
 5. Wymagania fundamentalne IFS Food v. 6
 6. Struktura dokumentacji IFS Food v. 6
 7. Rola obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. IFS Food v. 6
 8. Przegląd, aktualizacja systemu IFS Food v. 6
 9. Weryfikacja i walidacja systemu IFS Food v. 6
 10. Proces certyfikacji zgonie z wymaganiami standardu IFS Food v.6
 11. Podsumowanie szkolenia
  • pytania uczestników
  • ćwiczenia praktyczne


Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com