Pakuła Consulting
Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź

Pakuła Consulting     Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź

Pakuła Consulting
Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź


Szkolenie ZKP podstawy

Inspektor ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji

Audytor wewnętrzny ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji

Pełnomocnik ds. ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji

Wymagania Rozporządzenia UE nr 305Zapraszamy na otwarte szkolenie ZKP:


Szkolenie ZKP podstawy


Tematyka:

 • Wymagania ogólne dotyczące norm branżowych Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Regulacje prawne dotyczące Zakładowej Kontroli produkcji z szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia (UE) nr 305 oraz zmian w ustawie o ocenie zgodności i nadzorze rynku
 • Systemy oceny zgodności - stałości właściwości użytkowych
 • Tworzenie etykiet oraz deklarowanie stałości właściwości użytkowych
 • Szczegółowe wymagania Zakładowej Kontrolii Produkcji wyspecyfikowane w normach branżowych oraz stawiane przez jednostki certyfikujące.
 • Dokumentacja, ocena skuteczności oraz doskonalenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji z szczegónym uwzględnieniem wymagań stawianych dla przedmiotowych systemów w tym :
  • Struktura organizacyjna i podwykonawstwo
  • Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu
  • Odpowiedzialność i uprawnienia
  • Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
  • Wymagania dotyczące wyrobu
  • Zakupy
  • Nadzorowanie produkcji
  • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części
  • Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu
  • Elementy kontroli i badań
  • Udokumentowane plany kontroli i badań
  • Zapisy z kontroli i badań
  • Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Znakowanie wyrobu
  • Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport
  • Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Założenia nowej ustawy o systemach oceny zgodnosci z dnia 19.04.2016 roku


Inspektor ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji


Tematyka:

 • Podstawy prawne systemu Zakładowej Kontroli Produkcji na poziomie europejskim i krajowym.
 • Systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych
 • Wymagania Rozporządzenia UE nr 305 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 • Spełnienie wymagań norm oraz warunki wykonania i odbioru.
 • Metody prowadzonej oceny, kontroli i badań oraz warunki techniczne.
 • Wymogi dokumentacji ZKP
 • Nadzorowanie wyposażenia do produkcji, kontroli i badań
 • Postępowanie z wyrobem niezgodnym.
 • Ocena zgodności wraz z deklarowaniem właściwości.
 • Klasyfikacja. Znakowanie. Specyfikacja
 • Ocena Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Sprawdzian


Audytor wewnętrzny ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji


Tematyka:

 • Wymagania ogólne dotyczące norm branżowych Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Regulacje prawne dotyczące Zakładowej Kontroli produkcji z szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia (UE) nr 305 oraz zmian w ustawie o ocenie zgodności i nadzorze rynku
 • Systemy oceny zgodności - stałości właściwości użytkowych;
 • Rola, zadania i zakres odpowiedzialności auditora wewnętrznego Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Planowanie auditów wewnętrznych
 • Dokumentowanie auditów wewnętrznych
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Dokumentacja, ocena skuteczności oraz doskonalenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji z szczegónym uwzględnieniem wymagań stawianych dla przedmiotowych systemów w tym:
  • Struktura organizacyjna i podwykonawstwo
  • Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu
  • Odpowiedzialność i uprawnienia
  • Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
  • Wymagania dotyczące wyrobu
  • Zakupy
  • Nadzorowanie produkcji
  • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części
  • Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu
  • Elementy kontroli i badań
  • Udokumentowane plany kontroli i badań
  • Zapisy z kontroli i badań
  • Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Znakowanie wyrobu
  • Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport
  • Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Zadania praktyczne i test kompetencji.


Pełnomocnik ds. ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji


Tematyka:

 • Wymagania ogólne dotyczące norm branżowych Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Regulacje prawne dotyczące Zakładowej Kontroli produkcji z szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia UE nr 305 oraz zmian w ustawie o ocenie zgodności i nadzorze rynku
 • Systemy oceny zgodności - stałości właściwości użytkowych
 • Tworzenie etykiet oraz deklarowanie stałości właściwości użytkowych
 • Znakowanie wyrobów znakiem CE
 • Rola, zadania i zakres odpowiedzialności pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji ;
 • Dokumentacja, ocena skuteczności oraz doskonalenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji z szczegónym uwzględnieniem wymagań stawianych dla przedmiotowych systemów, w tym:
  • Struktura organizacyjna i podwykonawstwo
  • Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu
  • Odpowiedzialność i uprawnienia
  • Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
  • Wymagania dotyczące wyrobu
  • Zakupy
  • Nadzorowanie produkcji
  • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części
  • Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu
  • Elementy kontroli i badań
  • Udokumentowane plany kontroli i badań
  • Zapisy z kontroli i badań
  • Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Znakowanie wyrobu
  • Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport
  • Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Zadania praktyczne i test kompetencji.


Wymagania Rozporządzenia UE nr 305


ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG – wymagania dla producentów, importerów i sprzedawców wyrobów budowlanych - 1 dzieńKalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy


Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą szkolenia ZKP

 


Szkolenie ZKP GM Sprinkler

Rekomendujemy usługi firmy Pakuła Consulting w zakresie szkolenia ZKP w zakresie projektowania, wykonawstwa i instalacji sieci ppoż. Firma Pakuła Consulting jest wiarygodnym, rzetelnym i uczciwym partnerem z dużym doświadczeniem w zakresie ZKP.

 

Robert Gołyński - Dyrektor

Szkolenie Schomburg

Potwierdzamy, że szkolenia p.n. Podstawy ZKP, Inspektor ZKP, Pełnomocnik oraz auditor wewnętrzny ZKP zostały przeprowadzono rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Zapewniono miłą atmosferę szkoleń. Dlatego udzielmy referencji w zakresie prowadzenia szkoleń ZKP.

 

Iza Witczak - Dyrektor


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2018 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com