Certyfikat ISO 14001:2015

Wdrażanie ISO 14001:2015

Szkolenie ISO 14001:2015Certyfikat ISO 14001 przygotowujemy fachowo i skutecznie. Zrealizowaliśmy ponad 100 wdrożeń ISO 14001 oraz szkoleń ISO 14001.


Jak uzyskać certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015 jest certyfikatem systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska. Certyfikację ISO 14001 przygotowujemy pod klucz. Wykonujemy audyty zerowe ISO 14001 z zakresu wymagań prawych. Załatwimy również wszystkie sprawy formalne z jednostką certyfikacyjną. Jesteśmy obecni na certyfikacji ISO 14001:2015, jako głos doradczy. Mamy dotychczas 100% zdawalność. W ciągu 20 lat przygotowaliśmy ponad 100 certyfikacji ISO 14001 na terenie całego kraju.


Wdrażanie ISO 14001:2015

Pakuła Consulting specjalizuje się we wdrażaniu ISO 14001:2015. Posiadamy akredytację usług doradczych LAWP oraz PARP w CSR. Zostaliśmy 2 razy wyróżnieni tytułem Konsultanta Roku. Wszyscy nasi pracownicy są audytorami wiodącymi ISO 14001:2015.

Wdrażanie ISO 14001:2015 realizujemy pod klucz, łącznie z napisaniem dokumentacji ISO 14001:2015 Na miejscu u klienta prowadzimy szkolenia ISO 14001:2014 w tym dla audytorów wewnętrznych ISO 14001:2015 oraz pełnomocnika ds. jakości ISO 14001:2015.

Wdrożenie ISO 14001:2015 obejmuje:

 • audit zerowy ISO 14001:2015
 • napisanie dokumentacji ISO 14001:2015
 • szkolenie ISO 14001:2015 p.t. podstawy ISO 14001 dla pracowników
 • szkolenie ISO 14001:2015 dla audytorów wewnętrznych oraz dla Pełnomocnika ds. ISO 14001:2015
 • wdrożenie ISO 14001:2015 oraz konsultacje ISO 14001:2015
 • wykonanie audytów wewnętrznych ISO 14001:2015
 • wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji ISO 14001:2015
 • doskonalenie systemu ISO 14001:2015
 • uczestnictwo w certyfikacji certyfikującego ISO 14001:2015

ISO 14001


Szkolenie ISO 14001:2015

Pakuła Consulting prowadzi otwarte oraz zamknięte szkolenia ISO 14001:2015. Dotychczas przeszkoliliśmy kilkuset uczestników z nowej normy ISO 14001:2015. Posiadamy liczne referencje oraz bardzo dobrą opinię. Zapraszamy do zakładki tematycznej.


Norma ISO 14001:2015 wymagania :

 • system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 musi zostać formalnie ustalony, udokumentowany, wdrożony, utrzymywany i doskonalony.
 • napisania i wdrożenia procedury nadzorowania dokumentacji ISO 14001:2015.
 • zidentyfikowania i planowania operacji, które są związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi zgodnie z polityką ISO 14001:2015, celami i zadaniami środowiskowymi ,
 • określenie kryteriów operacyjnych ISO 14001:2015
 • procedur dotyczących zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych
 • informowanie dostawców i wykonawców o procedurach ISO 14001:2015 i wymaganiach, które mają zastosowanie.
 • procedury identyfikowania potencjalnych zdarzeń awaryjnych, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz reagowanie na nie
 • procedury reagowania na awarie oraz zapobieganie lub ograniczanie związanych z nimi niekorzystnych wpływów na środowisko ,
 • okresowego sprawdzania skuteczności procedur ISO 14001:2015,
 • procedury regularnego monitorowania i dokonywania pomiarów charakterystyk operacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko ,
 • zapewnienia, że stosowane i utrzymywane wyposażenie do monitorowania i pomiarów jest wzorcowane lub sprawdzane
 • procedury okresowej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi
 • procedury postępowania z niezgodnościami i potencjalnymi niezgodnościami
 • procedury działań korygujących i zapobiegawczych ISO 14001:2015
 • procedury identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania i zachowywania zapisów ISO 14001:2015
 • procedury auditowania wewnętrznego ISO 14001:2015,
 • zapewnienia, że audity wewnętrzne ISO 14001:2015 są prowadzone w zaplanowanych odstępach czasu ,
 • przeprowadzenia przez najwyższe kierownictwo przeglądu systemu ISO 14001:2015
 • identyfikacji aspektów środowiskowych związanych z działaniami, wyrobami i usługami
 • identyfikowania i posiadania dostępu do wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązała – spis
 • udokumentowanych celów i zadań środowiskowych oraz programów środowiskowych
 • określenia, udokumentowania i zakomunikowania ról, odpowiedzialności i uprawnień w ISO 14001:2015,
 • wyznaczenia przez najwyższe kierownictwo pełnomocnika ds. ISO 14001:2015
 • identyfikowania potrzeb szkoleniowych związanych z ISO 14001:2015
 • procedury uświadamiania osobom pracującym dla organizacji lub w jej imieniu znaczenia ISO 14001:2015
 • ustanowienia procedury wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji ISO 14001:2015
 • podjęcia decyzji, czy komunikować na zewnątrz informację o znaczących aspektach środowiskowych,

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą ISO 14001

 

Certyfikat ISO 14001 IDS-BUD Certyfikat ISO 14001 Franke Certyfikat ISO 14001 Orlen

 


Certyfikacja ISO 14001 Bauer

Pragniemy zarekomendować usługi firmy Pakuła Consulting w zakresie przygotowania do uzyskania certyfikatu ISO 14001. Firma Pakuła Consulting to rzetelny i wiarygodny partner biznesowy, prowadzący wdrożenie ISO 14001 na wysokim poziomie merytorycznym, przy dużej presji czasu. Bardzo cenimy sobie profesjonalizm, dyspozycyjność oraz pełne zaangażowanie, dlatego polecamy współpracę z firmą Firma Pakuła Consulting.

Jarosław Chodkowski - Dyrektor

Referencje IDS BUD ISO 14001

Z przyjemnością pragniemy polecić firmę Pakuła Consulting, dzięki której wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z normą ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Firma Pakuła Consulting dała się poznać jako sumienny wykonawca wdrożenia ISO. Kompleksowe zajęcie się tematem przez Pakuła Consulting pozwoliło nam na uzyskanie certyfikatu OHSAS 18001, certyfikatu ISO 14001 i certyfikatu 9001 w optymalnym dla nas okresie. Dlatego z przekonaniem możemy polecić firmę Pakuła Consulting wszystkim klientom.

Iwona Rudnikowska Wiceprezes Zarządu

Wdrożenie ISO 14001 Franke

W imieniu Franke Polska mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting, w zakresie wdrażania systemu ISO 14001. Potwierdzamy, że wszystkie prace cechowały się rzetelnością, a sam proces przygotowania ISO 14001 przebiegał niezwykle szybko. Profesjonalne przeprowadzanie wdrożenie pozwoliło nam na uzyskanie certyfikatu certyfikatu ISO 14001 w najbardziej optymalnym dla nas czasie. Doceniamy wkład i zaangażowanie, dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting, jako rzetelną firmę konsultingową, w zakresie wdrażania ISO 14001.

Krzysztof Puzio - Dyrektor


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2018 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.