Certyfikat ISO 28000

Wdrażanie ISO 28000

Szkolenie ISO 28000

Norma ISO 28000


Certyfikat ISO 28000

Certyfikacja w łańcuchu dostaw obejmuje:

 • CCQI/CTQI
 • ISPS
 • TAPA FSR
 • TAPA TSR
 • ISO 28000

Uzyskanie Certyfikatu ISO 28000 umożliwia:

 • uzyskanie w kolejnym etapie statusu AEO
 • uzyskanie zniżek ze strony towarzystw ubezpieczeniowych
 • spełnienie wymogów klienta
 • uwiarygodnienie w handlu międzynarodowym

Wdrażanie ISO 28000 wymagania:

System Zarządzania Bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw składa się z działów:

 1. Wymagania ogólne
 2. Polityka bezpieczeństwa
 3. Identyfikacja ryzyk i planowanie
 4. Wdrożenie i funkcjonowanie
 5. Sprawdzenie i działania korygujące
 6. Przegląd zarządzania

Prowadząc wdrożenie ISO 28000 należy ustalić, jakie zagrożenia należy uwzględnić, szacując ryzyko w łańcuchu dostaw?

 • Utrata kontroli nad środkiem (zniszczenie, uszkodzenie)
 • Użycie do przemytu lub kontrabandy
 • Przejęcie kontroli nad danymi (dokumentacja, dane informatyczne)
 • Kradzież lub sabotaż w celach terrorystycznych
 • Użycie środka transportu jako broni przez terrorystów

Szkolenie ISO 28000

Pakuła Consulting prowadzi dedykowane szkolenia za zakresu ISO 28000. Szkolenie jest ukierunkowane na praktyczne spojrzenie na koszty incydentów a w tym na straty własności, straty finansowe, zatrzymania produkcji, konieczność wymiany urządzeń oraz prac dodatkowych, wyższe składki ubezpieczeniowe, koszty procesów i kar, utratę know-how, utratę reputacji, dobrego imienia i motywacji pracowników.

Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42 639 50 83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Norma ISO 28000

 • ISO 28000:2007 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw- wymagania
 • ISO 28000:2007 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw - najlepsze praktyki wdrażania Bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw – wymagania i wytyczne ; aneks A – bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw ; aneks B – metodologia identyfikacji i analizy ryzyka
 • ISO 28003:2007 – Wymagania do audytowania i certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw
 • ISO 28004:2007 – Wytyczne do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw

Kontakt

ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2017 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com