Szkolenie ZKP

Szkolenie ZKP podstawy

Inspektor ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji

Audytor wewnętrzny ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji

Pełnomocnik ds. ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji

Wymagania Rozporządzenia UE nr 305Szkolenie ZKP podstawy


Tematyka:

 • Wymagania ogólne dotyczące norm branżowych Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Regulacje prawne dotyczące Zakładowej Kontroli produkcji z szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia (UE) nr 305 oraz zmian w ustawie o ocenie zgodności i nadzorze rynku
 • Systemy oceny zgodności - stałości właściwości użytkowych
 • Tworzenie etykiet oraz deklarowanie stałości właściwości użytkowych
 • Szczegółowe wymagania Zakładowej Kontrolii Produkcji wyspecyfikowane w normach branżowych oraz stawiane przez jednostki certyfikujące.
 • Dokumentacja, ocena skuteczności oraz doskonalenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji z szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych dla przedmiotowych systemów w tym :
  • Struktura organizacyjna i podwykonawstwo
  • Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu
  • Odpowiedzialność i uprawnienia
  • Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
  • Wymagania dotyczące wyrobu
  • Zakupy
  • Nadzorowanie produkcji
  • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części
  • Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu
  • Elementy kontroli i badań
  • Udokumentowane plany kontroli i badań
  • Zapisy z kontroli i badań
  • Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Znakowanie wyrobu
  • Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport
  • Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Założenia nowej ustawy o systemach oceny zgodnosci z dnia 19.04.2016 roku


Inspektor ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji


Tematyka:

 • Podstawy prawne systemu Zakładowej Kontroli Produkcji na poziomie europejskim i krajowym.
 • Systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych
 • Wymagania Rozporządzenia UE nr 305 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 • Spełnienie wymagań norm oraz warunki wykonania i odbioru.
 • Metody prowadzonej oceny, kontroli i badań oraz warunki techniczne.
 • Wymogi dokumentacji ZKP
 • Nadzorowanie wyposażenia do produkcji, kontroli i badań
 • Postępowanie z wyrobem niezgodnym.
 • Ocena zgodności wraz z deklarowaniem właściwości.
 • Klasyfikacja. Znakowanie. Specyfikacja
 • Ocena Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Sprawdzian


Audytor wewnętrzny ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji


Tematyka:

 • Wymagania ogólne dotyczące norm branżowych Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Regulacje prawne dotyczące Zakładowej Kontroli produkcji z szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia (UE) nr 305 oraz zmian w ustawie o ocenie zgodności i nadzorze rynku
 • Systemy oceny zgodności - stałości właściwości użytkowych;
 • Rola, zadania i zakres odpowiedzialności auditora wewnętrznego Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Planowanie auditów wewnętrznych
 • Dokumentowanie auditów wewnętrznych
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Dokumentacja, ocena skuteczności oraz doskonalenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji z szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych dla przedmiotowych systemów w tym:
  • Struktura organizacyjna i podwykonawstwo
  • Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu
  • Odpowiedzialność i uprawnienia
  • Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
  • Wymagania dotyczące wyrobu
  • Zakupy
  • Nadzorowanie produkcji
  • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części
  • Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu
  • Elementy kontroli i badań
  • Udokumentowane plany kontroli i badań
  • Zapisy z kontroli i badań
  • Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Znakowanie wyrobu
  • Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport
  • Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Zadania praktyczne i test kompetencji.


Pełnomocnik ds. ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji


Tematyka:

 • Wymagania ogólne dotyczące norm branżowych Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Regulacje prawne dotyczące Zakładowej Kontroli produkcji z szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia UE nr 305 oraz zmian w ustawie o ocenie zgodności i nadzorze rynku
 • Systemy oceny zgodności - stałości właściwości użytkowych
 • Tworzenie etykiet oraz deklarowanie stałości właściwości użytkowych
 • Znakowanie wyrobów znakiem CE
 • Rola, zadania i zakres odpowiedzialności pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji ;
 • Dokumentacja, ocena skuteczności oraz doskonalenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji z szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych dla przedmiotowych systemów, w tym:
  • Struktura organizacyjna i podwykonawstwo
  • Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu
  • Odpowiedzialność i uprawnienia
  • Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
  • Wymagania dotyczące wyrobu
  • Zakupy
  • Nadzorowanie produkcji
  • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części
  • Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu
  • Elementy kontroli i badań
  • Udokumentowane plany kontroli i badań
  • Zapisy z kontroli i badań
  • Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Znakowanie wyrobu
  • Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport
  • Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Zadania praktyczne i test kompetencji.


Wymagania Rozporządzenia UE nr 305


ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG – wymagania dla producentów, importerów i sprzedawców wyrobów budowlanych - 1 dzieńKalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy


Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą szkolenia ZKP

 


Szkolenie ZKP GM Sprinkler

Rekomendujemy usługi firmy Pakuła Consulting w zakresie szkolenia ZKP w zakresie projektowania, wykonawstwa i instalacji sieci ppoż. Firma Pakuła Consulting jest wiarygodnym, rzetelnym i uczciwym partnerem z dużym doświadczeniem w zakresie ZKP.

 

Robert Gołyński - Dyrektor

Szkolenie Schomburg

Potwierdzamy, że szkolenia p.n. Podstawy ZKP, Inspektor ZKP, Pełnomocnik oraz auditor wewnętrzny ZKP zostały przeprowadzono rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Zapewniono miłą atmosferę szkoleń. Dlatego udzielmy referencji w zakresie prowadzenia szkoleń ZKP.

 

Iza Witczak - Dyrektor


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com