Szkolenie WSK

Szkolenie WSK Podstawy

Szkolenie Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu WSK

Szkolenie Auditor wewnętrzny WSK

Szkolenie klasyfikacja towarów WSK

Szkolenie WSK dla agencji celnych


Szkolenie WSK Podstawy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zaczynających obrót wyrobami podwójnego zastosowania Dual-Use lub uzbrojeniem z Listy Uzbrojenia Military-List i szukających odpowiedzi na podstawowe pytania z zakresu legalności takiego obrotu, w tym aktualnych wymagań prawnych WSK. Np. dla klientów chcących realizować przywóz spoza Unii lub transfer wewnątrzunijny. Po szkoleniu będziecie Państwo znali wymagania stawiane przez Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Rozwoju oraz prawidłowo poprowadzicie ewidencję obrotu WSK.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • aktualne wymagania prawne dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym (podstawa Dz. U. 2012 poz. 707) oraz przepisach wykonawczych,
 • kary finansowe i pozbawiania wolności za transakcje niezgodne z WSK
 • klasyfikacja uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania,
 • sprawdzenie występowania partnerów handlowych na listach odmów,
 • zasady wywozu/przywozu/pośrednictwa/doradztwa etc.
 • handel z krajami objętymi sankcjami i ograniczeniami nałożonymi przez UE i Polskę
 • ewidencja obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym,
 • rodzaje zezwoleń
 • interpretacje Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Szkolenie jest dopasowywane do specyfiki branży. Np. spedycji, agencji celnej, firmy importującej, itd. Dla głównych klasyfikatorów WSK tematyka poszerzana jest o system ISZTAR - Informacja Taryfowa.

 

Szkolenie Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu WSK

jest przeznaczone dla osób będących odpowiedzialnymi za prawidłowość i zgodność z prawem realizacji obrotu wyrobami podwójnego zastosowania Dual-Use lub uzbrojeniem z Listy Uzbrojenia Military-List.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • terminologia i zasady dotyczące wdrożenia i udokumentowania systemu WSK
 • wymagania prawne oraz porozumienia międzynarodowe dotyczące kontroli obrotu
 • wymagane procedury oraz zapisy dotyczące kontroli obrotu WSK
 • odpowiedzialność i zadania w systemie WSK
 • przegląd wymagań dotyczących transakcji WSK
 • klasyfikacja towarów i usług
 • komunikacja zewnętrzna z partnerami handlowymi oraz instytucjami nadzoru
 • zakupy towarów oraz usług w systemie WSK
 • realizacja transakcji z uwzględnieniem specyficznych wymagań WSK dotyczących identyfikacji i identyfikowalności oraz zabezpieczenia wyrobu
 • monitorowanie systemu WSK w tym auditów wewnętrznych i działań korygujących
 • przegląd zarządzania systemu WSK
 • zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa dot. kontroli obrotu.

Szkolenie jest dopasowywane do specyfiki branży z której pracuje Pełnomocnik WSK, np. handel, produkcja, spedycja, itd.

 

Szkolenie Auditor wewnętrzny WSK

Szkolenie jest przeznaczone dla osób przeprowadzających okresowe wewnętrzne kontrole w zakresie systemu WSK.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • interpretacja wymagań normy PN-N 19001:2006 oraz kryteriów WSK
 • omówienie wymagań jednostki certyfikacyjnej
 • klasyfikacja towarów, polityka kontroli obrotu
 • przepisy krajowe i zagraniczne dotyczące kontroli obrotu oraz ich interpretacja
 • obrót towarami i usługami WSK, umowy i zobowiązania, warunki dostawy, procedury celne, wymagane dokumenty.
 • wymagania dokumentacji WSK, księga WSK, procedury WSK
 • tworzenie list pytań kontrolnych WSK,
 • zasady prowadzenia audytu wewnętrznego WSK z uwzględnieniem wymogów ISO 19011
 • działania korygujące i zapobiegawcze,
 • dokumentowanie wyników audytu.
 • analiza przypadku,

 

Szkolenie z klasyfikacji towarów WSK

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za prawidłową klasyfikację wyrobów podwójnego zastosowania lub uzbrojenia. Szkolenie skierowane jest do projektantów, technologów, szefów produkcji, czyli specjalistów znających specyfikę wyrobu, dokumentację techniczną , etc.

Szkolenie WSK klasyfikacja towarów obejmuje zagadnienia:

 • Cele międzynarodowego systemu kontroli eksportu WSK
 • Towary podwójnego zastosowania oraz uzbrojenie - podstawowa terminologia
 • Zakres obowiązków Głównego klasyfikatora w systemie WSK
 • Podstawy prawne klasyfikacji towarów oraz porozumienia międzynarodowe dotyczące kontroli obrotu
 • Struktura list kontrolnych WSK towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia, aktualizacja list kontrolnych
 • Klasyfikacja towarów i usług WSK
 • Dokumentowanie klasyfikacji towarów o numerach kontrolnych ECCN i ML
 • Wymagane procedury oraz zapisy dotyczące klasyfikacji WSK
 • realizacja transakcji z uwzględnieniem specyficznych wymagań WSK dotyczących identyfikacji i identyfikowalności oraz zabezpieczenia wyrobu
 • zasady postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie systemu WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotu.

 

Szkolenie WSK dla agencji celnych

 1. Podstawowe zagadnienia dot. WSK
  • Czym jest system WSK?
  • Dlaczego został ustanowiony?
  • Jakie wyroby nadzoruje system?
  • Kim jest klient systemu?
 2. Wymagania prawne dot. kontroli obrotu
  • Rodzaje aktów prawnych
  • Podstawowe akty prawne UE i RP dot. kontroli obrotu
  • Zmiany w regulacjach prawnych dot. kontroli obrotu w 2016 i 2017
  • Wykaz krajów i związanych z nimi ograniczeń
 3. Obowiązujące przepisy prawa krajowego dotyczące kontroli obrotu
  • Rodzaje obrotu i uczestnicy obrotu
  • Rodzaje zezwoleń na obrót
  • Zasady występowania, wydawania i korzystania z zezwoleń
  • Czynności pomocnicze nie klasyfikowane jako obrót
  • Zasady weryfikacji partnerów i korzystania z list odmów
  • Zasady klasyfikacji wyrobów
  • Zasady świadczenia usług związanych z uzbrojeniem i towarami podwójnego zastosowania
  • Obowiązek zgłaszania zamiaru przywozu lub transferu do Polski towarów podwójnego zastosowania
  • Wymagania dot. prowadzenia ewidencji obrotu
  • Powiadamianie odbiorców o ograniczeniach dot. dalszego obrotu
  • Obowiązki podmiotów w tym wymagana sprawozdawczość do organów administracji
  • Rola agencji celnych oraz firm spedycyjnych i transportowych w międzynarodowym obrocie towarami podwójnego zastosowania i uzbrojeniem
 4. Sankcje karne
  • Dla podmiotów uczestniczących w obrocie
  • Dla pracowników podmiotów uczestniczących w obrocie

 

Na każdym szkoleniu WSK odpowiemy na pytania dot. ewidencji WSK

 • kto dokonuje wpisu do ewidencji WSK?
 • jakie są rodzaje ewidencji WSK?
 • co jest podstawą wprowadzenia do ewidencji WSK?
 • jakie dane musi zawierać ewidencja WSK?
 • jak dokonujemy zmian w ewidencji WSK?

 

Zapewniamy szkolenie WSK na najwyższym poziomie merytorycznym oraz przydatne materiały szkoleniowe WSK. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania WSK. Po szkoleniu wystawimy stosowane certyfikaty. Warunkiem szkolenia WSK jest odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty rezerwacyjnej.

Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy

 

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą szkolenia WSK

 


Szkolenie WSK Euro

Udzielamy referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie usług szkoleniowych WSK, związanych z wdrażaniem systemu WSK. Firma Pakuła Consulting wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz wsparciem jakiego oczekiwaliśmy.

 

Euro Sp. z o.o. V-ce Prezes Zarządu Danuta Abaimow-Dudek

Referencje JM Elektronik

Dziękuję za szkolenie. Przeprowadzone profesjonalnie, wyjaśniło wiele naszych wątpliwości.

 

Jacek Kędzierski, JM Elektronik Sp. z o.o.

Rekomendujemy usługi Pakuła Consulting w zakresie szkolenia WSK. Pakuła Consulting jest wiarygodnym i rzetelnym i partnerem, z dużym doświadczeniem i niepodważalnymi kompetencjami. Doceniamy profesjonalizm, dlatego polecamy współpracę z firmą Pakuła Consulting w zakresie sytemu WSK.

 

Mirosław Sudnik, Export Compliance Specialist Rockwell Automation

Pragniemy zarekomendować firmę Pakuła Consulting jako rzetelnego i kompetentnego kontrahenta w zakresie systemu WSK. Firma Pakuła Consulting przeprowadziła szkolenia z systemu WSK dla Pełnomocnika ds. WSK. Potwierdzamy, że Pakuła Consulting to bardzo doświadczona firma w zakresie WSK, realizująca prace na najwyższym poziomie.

 

Marek Wośko, Prezes Zarządu MAW Telecom International S.A.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2022 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com