Szkolenie OHSAS 18001

Szkolenie Pełnomocnik ds. OHSAS 18001 lub Pełnomocnik PNN 18001

Szkolenie audytor wewnętrzny OHSAS 18001 lub PNN 18001


Jesteśmy liderem w zakresie ilości wdrożenia PN-N 18001 lub wdrożenia OHSAS 18001. Naszym klientem w branży górniczej była m.in. firma PRG Mysłowice a w branży petrochemicznej Orlen CS, Orlen GAZ i Orlen PertoTank. Wdrożenie OHSAS 18001w branży górniczej prowadzi nadsztygar górniczy, auditor wiodący ISO. Wdrożenie OHSAS 18001 w branży budowlanej prowadzi inż. budownictwa z uprawnieniami, auditor wiodący ISO. Wdrożenie OHSAS 18001 w pozostałych firmach prowadzi nasza konsultantka , która ukończyła studia BHP i jest audytorem wiodącym ISO 9001/14001/18001, wysokiej klasy specjalistką w zakresie systemów ISO 9001/14001/18001. Jako jedyni w Polsce zapewniamy tak wysoki poziom merytoryczny każdego wdrożenia i szkolenia OHSAS 18001 lub szkolenia PN-N 18001.

Większość klientów decyduje się na uzyskanie certyfikatu z powodu wymagań stawianych przez klientów. Np. Kompania Węglowa S.A. od 1 lipca 2012 r. w prowadzonych postępowaniach o udzielanie zamówień na roboty górniczo-wiertnicze (w tym również szybowe) będzie wymagać od wykonawców certyfikatu potwierdzającego posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Orlen SA wymaga posiadania certyfikatu OHSAS 18001 lub PN-N 18001 również od kilku lat.

Wdrożenie i uzyskanie certyfikatu zajmuje naszym klientom średnio ok. 2-3 miesięcy, choć zdarzają się klienci, którym pomagamy uzyskać certyfikat w terminie ekspresowym.

 

Szkolenie Pełnomocnik ds. OHSAS 18001 lub Pełnomocnik PNN 18001

Szkolenie Pełnomocnik ds. OHSAS 18001 lub Pełnomocnik PNN 18001 jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za system OHSAS 18001 lub PNN 18001. Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • zasady dotyczące wdrożenia i udokumentowania systemu OHSAS 18001 oraz PNN 18001
 • wymagania prawne dotyczące OHSAS 18001 i PNN 18001
 • wymagane procedury i zapisy dotyczące OHSAS 18001 oraz PNN 18001
 • odpowiedzialność i zadania w systemie OHSAS 18001 i PNN 18001
 • zakupy usług i towarów w systemie bezpieczeństwa OHSAS 18001 i PNN 18001
 • monitorowanie systemu OHSAS 18001 i PNN 18001 w tym prowadzenie auditów wewnętrznych OHSAS 18001 lub PNN 18001
 • przegląd zarządzania systemu OHSAS 18001 lub PNN 18001
 • audit wewnętrzny OHSAS 18001 i PN-N-18001 i audit certyfikacyjny OHSAS 18001 i PN-N-18001
 • dokumentacja OHSAS 18001 i PN-N-18001 , tworzenie, nadzór, przykłady procedur i formularzy
 • interpretacja wymogów PN-N-18001 oraz normy OHSAS 18001;
 • monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • planowanie działań w OHSAS 18001 i PN-N-18001
 • polityka i strategia firmy w zakresie BHP;
 • postępowanie z niezgodnościami BHP, działania korygujące i zapobiegawcze;
 • programy wspomagające nadzór nad dokumentacją OHSAS 18001 i PN-N-18001;
 • przegląd systemu OHSAS 18001 i PN-N-18001 wykonywany przez kierownictwo;
 • sterowanie operacyjne w zakresie działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
 • zdarzenia potencjalne wypadkowe;

 

Szkolenie audytor wewnętrzny OHSAS 18001 lub PNN 18001

Szkolenie Audytor wewnętrzny OHSAS 18001 lub Audytor wewnętrzny PNN 18001. Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • interpretacja wymagań OHSAS 18001 lub PNN 18001
 • omówienie wymagań jednostki certyfikacyjnej
 • polityka BHP
 • przepisy krajowe dotyczące BHP
 • umowy, warunki usług i podwykonawstwa, wymagane dokumenty.
 • wymagania dokumentacji OHSAS 18001 lub PNN 18001, księga OHSAS 18001 lub PNN 18001, procedury OHSAS 18001 lub PNN 18001
 • tworzenie list pytań kontrolnych OHSAS 18001 lub PNN 18001
 • zasady prowadzenia audytu wewnętrznego OHSAS 18001 lub PNN 18001 z uwzględnieniem wymogów ISO 19011
 • działania korygujące i zapobiegawcze OHSAS 18001 lub PNN 18001
 • dokumentowanie wyników audytu.
 • typowe niezgodności stwierdzone podczas auditu
 • analiza przypadku

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com