Szkolenie ISO 27001

Szkolenie Pełnomocnik ds. ISO 27001

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 27001

Szkolenie ISO 27001 podstawy


Szkolenie Pełnomocnik ISO 27001 SZBI Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Interpretację treści wymagań normy ISO/IEC 27001:2017, terminy i definicje bezpieczeństwa informacji, wymagania bezpieczeństwa, szacowanie ryzyka bezpieczeństwa, wybór zabezpieczeń, punkt wyjścia bezpieczeństwa informacji, krytyczne czynniki sukcesu, kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, funkcjonowanie, ocenę skuteczności, doskonalenie, działania korygujące i zapobiegawcze, analizę przypadku, dokumentowanie oraz sprawdzian.


Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 27001

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia : Interpretację treści wymagań normy PN-EN ISO ISO/IEC 27001:2017, założenia wymagań normy, wymagania dokumentacji, zasady prowadzenia audytu, techniki prowadzenia rozmów audytowych, tworzenie list pytań kontrolnych, prowadzenie audytów zgodnie z PN-EN ISO 19011:2018, analizę przypadku, działania korygujące i zapobiegawcze, dokumentowanie wyników audytu oraz sprawdzian.


Szkolenie ISO 27001 podstawy

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Podstawy i terminologia ISO/IEC 27001:2017, Deklaracja polityki, Analiza zabezpieczeń, Planowanie ciągłości działania, Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka, postępowanie z ryzykiem, Zasoby i aktywa, Utrzymanie bezpieczeństwa informacji, Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji , Przegląd ogólny środków nadzoru z ISO/IEC 27001:2017, Wymogi certyfikacyjne wg ISO/IEC 27001:2017


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com