Szkolenie IFS Logistics

Szkolenie IFS Logistics 2.1 podstawy

Audytor wewnętrzny IFS Logistics 2.1

Pełnomocnik ds. IFS Logistics 2.1Organizujemy otwarte szkolenia IFS. Najbliższe wolne terminy szkoleń IFS to:Szkolenie IFS Logistics 2.1 podstawy


 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Produktu
  • aktualne prawo żywnościowe
  • aktualne prawodawstwo dla produktów typu non food
  • wymagania Codex Alimentarius
 2. Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu logistycznym.
 3. Wprowadzenie do standardu IFS Logistics 2.1
 4. Omówienie wymagań standardu IFS Logistics 2.1
  • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
  • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
  • Zarządzanie zasobami
  • Realizacja usług
  • Pomiary, analiza, ulepszenia
  • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne
 5. Aktualne zalecenia właściciela standardu w zakresie interpretacji wymagań (warsztat).
 6. Wymagania fundamentalne IFS Logistics 2.1
 7. Proces certyfikacji zgonie z wymaganiami standardu IFS Logistics 2.1
 8. Porównanie systemu IFS Logistics 2.1 z innymi standardami i normami BRC S&D, IFS Broker 2.0, IFS PACsecure, IFS Food Store
 9. Podsumowanie szkolenia
  • pytania uczestników
  • ćwiczenia praktyczne


Audytor wewnętrzny IFS Logistics 2.1


 1. Przypomnienie wymagań IFS Logistics 2.1
  • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
   • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
   • Zarządzanie zasobami
   • Realizacja usług
   • Pomiary, analiza, ulepszenia
   • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne
 2. Omówienie wymagań normy ISO 19011:2011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania
  • etapy auditu,
  • przygotowanie planu auditu,
  • tworzenie list pytań kontrolnych,
  • techniki przeprowadzania auditów i rozmów audytowych,
  • problemy komunikacyjne podczas auditu,
  • postawy audytowanych i reakcje na nie,
  • zasady prowadzenia audytu,
  • zakończenie auditu.
 3. Warsztat zajęciowy:
  • Tworzenie planu auditu i powiadamianie stron zainteresowanych
  • Prowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego
  • Identyfikowanie i komunikowanie niezgodności (scenki auditowe)
  • Dokumentowanie niezgodności i działań korygujących
  • Opracowywanie raportów
 4. Analiza przypadku oraz egzamin z prowadzenia audytu zgodnie z wymaganiami IFS Logistics 2.1


Pełnomocnik ds. IFS Logistics 2.1


 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Produktu
  • aktualne prawo żywnościowe
  • aktualne prawodawstwo dla produktów typu non food
  • wymagania Codex Alimentarius
 2. Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu logistycznym.
 3. Wprowadzenie do standardu IFS Logistics 2.1.
 4. Praktyczna interpretacja wymagań standardu IFS Logistics 2.1
  • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
  • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
  • Zarządzanie zasobami
  • Realizacja usług
  • Pomiary, analiza, ulepszenia
  • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne
 5. Wymagania fundamentalne IFS Logistics 2.1
 6. Struktura dokumentacji IFS Logistics 2.1
 7. Rola obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. IFS Logistics 2.1
 8. Przegląd, aktualizacja systemu IFS Logistics 2.1
 9. Weryfikacja i walidacja systemu IFS Logistics 2.1
 10. Integracja wymagań IFS Logistics 2.1 z wymaganiami IFS Broker 2.0
 11. Proces certyfikacji zgonie z wymaganiami standardu IFS Logistics 2.1
 12. Podsumowanie szkolenia
  • pytania uczestników
  • ćwiczenia praktyczne


Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com