Szkolenie AQAP 2110:2016

Szkolenie AQAP 2110:2016

Szkolenie AQAP podstawy

Pełnomocnik ds. AQAP

Audytor wewnętrzny AQAP

 

Szkolenie AQAP 2110:2016

 • polityka jakości NATO,
 • omówienie wymagań AQAP 2110:2016 w odniesieniu do ISO 9001:2015,
 • omówienie zmian w dokumentacji AQAP w odniesieniu do AQAP 2110:2016,
 • omówienie planowania jakości wg AQAP 2105
 • Klauzula jakościowa GQA
 • Szacowanie ryzyka, redukowanie i zarządzanie ryzykiem
 • Aspekty odbiorów wojskowych u producentów i dostawców

 

Szkolenie AQAP podstawy:

 • wymagania polityki NATO dotycząca zapewnienia jakości
 • planowanie jakości zgodnie z AQAP 2105
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie konfiguracją
 • zarządzanie niezawodnością - nieuszkadzalność i obsługiwalność (dla firm projektowych)
 • wymagania dodatkowe zawarte w kryteriach ZSJZ dot. AQAP
 • wymagania dodatkowe dla podwykonawców i poddostawców
 • wymagania RPW
 • obowiązki i zadania osób uczestniczących w AQAP
 • wspomaganie procesu Rządowego Zapewnienia Jakości GQA

 

Szkolenie Pełnomocnik ds. AQAP:

Szkolenie Pełnomocnik ds. AQAP jest przeznaczone dla osób będących odpowiedzialnymi za system AQAP i prawidłowość realizacji dostaw dla wojska. Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • terminologia i zasady dotyczące wdrożenia i udokumentowania systemu AQAP
 • wymagania prawne oraz porozumienia międzynarodowe dotyczące AQAP
 • wymagane procedury oraz zapisy dotyczące AQAP
 • odpowiedzialność i zadania w systemie AQAP
 • przegląd wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem i konfiguracją AQAP
 • zakupy towarów i usług w systemie AQAP
 • realizacja transakcji z uwzględnieniem wymagań AQAP dotyczących identyfikacji i identyfikowalności, zabezpieczenia wyrobu oraz kodów wyrobu
 • monitorowanie systemu AQAP w tym auditów wewnętrznych i działań korygujących
 • przegląd zarządzania systemu AQAP

 

Szkolenie Auditor wewnętrzny AQAP

Szkolenie jest przeznaczone dla osób przeprowadzających okresowe audyty wewnętrzne w zakresie AQAP i ISO 9001. Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • interpretacja wymagań normy PN-N 19001:2006 oraz Kryteria certyfikacji zgodnie z wymaganiami AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130,AQAP 2105, AQAP 2210 - Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, wydanie 4
 • omówienie wymagań jednostki certyfikacyjnej CCJ
 • polityka jakości NATO
 • przepisy krajowe i zagraniczne dotyczące kontroli wyrobów i usług oraz ich interpretacja
 • umowy, warunki dostawy, procedury, wymagane dokumenty.
 • wymagania dokumentacji AQAP, księga AQAP, procedury AQAP
 • tworzenie list pytań kontrolnych AQAP
 • zasady prowadzenia audytu wewnętrznego AQAP z uwzględnieniem wymogów ISO 19011
 • działania korygujące i zapobiegawcze,
 • dokumentowanie wyników audytu.
 • analiza przypadku

 

Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com