Szkolenie AEO

Szkolenie AEO podstawy

 • Geneza i wprowadzenie do tematyki AEO
 • Podstawowe terminy i definicje
 • Rodzaje statusu AEO
 • Audyt wewnętrzny i kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy
 • Analiza ryzyka
 • Wymagania AEO
 • Procedura wydawania świadectwa AEO
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania uczestników

Szkolenie prawo celne - pochodzenie towarów

 • wiążąca informacja o pochodzeniu – praktyczne korzyści
 • niepreferencyjne pochodzenie, zasady ustalania pochodzenia towarów, przepisy dotyczące niepreferencyjnego pochodzenia, dokumenty potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie, wykaz dokumentacji niezbędnej do wystawienia świadectwa pochodzenia
 • reguły pochodzenia mające zastosowanie do krajów objętych systemem preferencji taryfowych GSP
 • preferencyjne pochodzenie – przepisy, umowy międzynarodowe, reguły pochodzenia, kumulacja, dokumentowanie pochodzenia, wystarczająca i niewystarczająca obróbka, wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia świadectwa pochodzenia
 • deklaracji długoterminowe dostawców, zasady wystawiania, ważność deklaracji, kto może wystawić deklaracje (dostawca inny niż producent, transakcje trójstronne), sankcje za nieuprawnione wystawienie deklaracji długoterminowej, instytucje odpowiedzialne za weryfikacje deklaracji długoterminowych
 • uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towarów (deklaracja na fakturze, upoważniony eksporter, kto może być upoważnionym eksporterem w przypadku transakcji trójstronnych,
 • system REX
 • świadectwa zastępcze, kiedy można je wystawić, na jakiej podstawie, dla jakich rodzajów świadectw można wystawić świadectwa zastępcze
 • duplikaty świadectw (kiedy można wystawić i dla jakich świadectw)
 • świadectwa in-blanco
 • rodzaje świadectwa, zasady ich wystawiania, termin ważności świadectw
 • kiedy świadectwo może być podważone, kiedy jest nieważne
 • dokument INF4
 • świadectwa przewozowe ATR, dokumentacja uprawniająca do wystawienia świadectwa ATR, różnica świadectwa przewozowego a świadectwem pochodzenia
 • uproszczona procedura wystawiania świadectw ATR
 • uproszczenia w wystawianiu świadectw pochodzenia
 • pochodzenie towarów po procedurach specjalnych

Szkolenie AEO – uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy.

 • AEO podstawy prawne, podstawowe pojęcia i definicje upoważnionego przedsiębiorcy
 • Udogodnienia dla upoważnionego przedsiębiorcy AEO, wzajemność w uznawaniu statusu AEO
 • Typy certyfikatów AEO, kryteria przyznawania certyfikatu dla producentów, eksporterów, spedytorów, składów celnych, agentów i importerów
 • Stosowanie procedur celnych, przechowywanie dokumentacji, wypłacalność i płynność finansowa
 • Zachowanie standardów ochrony oraz bezpieczeństwa w firmie
 • Proces uzyskania statusu AEO
 • Zasady wypełniania wniosku AEO, kwestionariusz samooceny - analiza ryzyka, standardy wymogów celnych, audyt, etc.
 • Wymogi organów celnych, kontakt z izbą celną
 • Proces uzyskania certyfikatu AEO, odrzucenie wniosku, używanie AEO, status AEO, utrata statusu AEO - zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu, naruszenie procedur celnych

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com