Zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, Pakuła Consulting oferuje szkolenia dedykowane oraz doradztwo dla przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie realizacji przez Zamawiającego zadań obronnych na rzecz obronności państwa w zakresie:

 1. szkolenia obronnego;
 2. planowania operacyjnego,
 3. militaryzacji,
 4. mobilizacji gospodarki

 • Szkolenie i konsultacje specjalistyczne mające na celu:
  • zapoznanie kierowniczej kadry i osób funkcyjnych, w szczególności odpowiedzialnych za organizację produkcji, jak również pracowników Firmy prowadzących proces analizy potencjału, z zasadami kalkulacji możliwości produkcyjno-usługowych, niezbędnych w obszarze planowania zadań obronnych,
  • zapoznanie z zasadami finansowania zadań obronnych, dokumentowania kosztów realizacji zadań obronnych
  • zapoznanie kierowniczej kadry, osób funkcyjnych z zasadami opracowywania i przygotowywania Firmy do objęcia militaryzacją,
 • doradztwo i konsultacje mające na celu:
  • wsparcie przy przygotowaniu i weryfikacji sprawozdania z wydatkowania środków finansowych w ramach kosztów poniesionych na realizację zadania obronnego oraz końcową weryfikację i optymalizację systemu organizacyjno-zarządczego Firmy, odpowiedzialnego za opracowanie tegoż sprawozdania
  • wypracowanie i weryfikację optymalnego dla Firmy zadania obronnego, które może być zrealizowane w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, w oparcie o realne możliwości Firmy oraz przygotowanie w tym zakresie odpowiedniej odpowiedzi do organu nakładającego zadanie obronne.
  • wypracowanie i weryfikację optymalnej dla Firmy struktury organizacyjnej jednostki zmilitaryzowanej.
  • wypracowanie optymalnego dla Firmy systemu organizacyjno-zarządczego, w kwalifikowaniu i rozliczaniu kosztów zadania obronnego

Zapewniamy:

 • przygotowanie kierowniczej kadry przedsiębiorcy do realizacji zadań obronnych
 • podwyższenie i utrzymanie kompetencji zarządczych Firmy w zakresie programowania i planowania obronnego na poziomie państwa i przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza w kontekście relacji pomiędzy bieżącymi dostawami wyrobów i usług dla MON i realizacją zadań obronnych wynikających z PMG nałożonych przez uprawniony organ
 • podwyższenie i utrzymanie kompetencji w zakresie przygotowania i przedstawienia koncepcji realizacji zadania obronnego przez Spółkę w dokumentacji planistycznej Firmy
 • zapewnienie wsparcia i doradztwa pracownikom Firmy
 • wywiązanie się przed uprawnionym organem z zawartej umowy w zakresie szkolenia obronnego dla wszystkich pracowników - zapoznanie całego stanu osobowego Firmy z obowiązkami na czas i uwarunkowaniami pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2021 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.

[X]

W związku z COVID-19, na Państwa życzenie
prowadzimy
szkolenia, konsultacje, wdrożenia, audyty
ON-LINE