Przemysł i produkcja budowlana - certyfikaty

Normy międzynarodowe w przemyśle budowlanym

Od poprawnego zaprojektowania budynku, dobrania odpowiednich materiałów i techniki budowlanej zależy stabilność i trwałość konstrukcji, za czym idzie bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynku. Z tego powodu Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO ustanowiła standardy dla przemysłu budowlanego, których musi trzymać się każde przedsiębiorstwo działające w branży. Poniżej znajduje się zestawienie norm, w zgodzie z którymi musi przebiegać każdy proces budowlany.


ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 dotyczy systemu zarządzania jakością i jest ukierunkowana na przedsiębiorstwa o dowolnej liczbie pracowników, działające w dowolnej branży. Głównymi wymaganiami normy są nadzór nad dokumentacją, podejście procesowe do utrzymania jakości i ciągłe doskonalenie pracowników oraz przywództwa organizacji. Wymagania względem przedsiębiorstwa zawarte są w pięciu z dziewięciu rozdziałów normy ISO 9001:2015 i ich spełnienie (dopuszcza się pewne wyłączenia) oznacza wydanie certyfikatu jakości przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Zgodnie z systemem zarządzania jakością, najważniejsza w firmie jest komunikacja, określenie kompetencji i zakresów obowiązków, ponieważ pracownicy w dużej mierze sami odpowiadają za zapewnienie najwyższej jakości produktu. W przypadku usług budowlanych, produktem, o którego jakość należy dbać, jest każdy stan pośredni budowanej konstrukcji i stan ostateczny. Standard ISO 9001:2015 zaleca stosowanie się do modelu PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act, Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw).

Certyfikat ISO 9001

ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2015 dotyczy zarządzania środowiskowego. Nie określa konkretnych wymogów środowiskowych, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo, ale raczej wskazuje w jaki sposób organizacja może działać, aby spełniać wytyczne zarządzania środowiskowego. Zapisy tego standardu dotyczą przede wszystkim efektywności pozyskiwania materiałów, redukcji odpadów i redukcji kosztów. Stosowanie się do wytycznych tej normy pokazuje klientom i inwestorom, że firma budowlana ogranicza swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Certyfikacja w zakresie międzynarodowej normy ISO 14001:2015 oznacza większą zgodność przedsiębiorstwa z normami legislacyjnymi i uwarunkowaniami prawnymi oraz, w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych państwach, zmniejsza ilość koniecznych do uzyskania pozwoleń i rejestracji.

Certyfikat ISO 14001

ISO 45001:2018

Norma ISO 45001:2018 dotyczy zarządzania systemem BHP i zastąpiła obowiązującą do tej pory normę OHSAS 18001. Wymagania normy zabezpieczają pracowników przedsiębiorstwa przed chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy, co w przypadku branży budowlanej jest niezbędnym standardem. Norma wprowadza również skuteczne działania ochronne, które zwiększają bezpieczeństwo miejsca pracy. Wdrożenie standardu ISO 45001:2018 podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa, zarówno w oczach pracowników, jak i klientów oraz inwestorów. Wytyczne normy kładą nacisk na udział pracowników w identyfikacji i zapobieganiu zagrożeniom w miejscu pracy oraz włączają ich w procesy służące określeniu środków zapobiegających występowaniu niezgodności.

Certyfikat ISO 45001

ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji

Procedura ZKP służy, podobnie jak norma ISO 9001:2015, zapewnieniu jakości w przedsiębiorstwie. Jest to procedura wewnętrzna organizacji, której celem jest jednolite i przejrzyste udokumentowanie wymagań i postanowień przyjętych przez producenta. Zakładowa kontrola produkcji jest prawnie wymagana w Polsce w ocenie zdolności dla wyrobów budowlanych od 2004 roku.

Certyfikat ZKP

EN 1090

Norma EN 1090, dotycząca wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych, składa się z trzech części:

  • EN 1090-1 – Zasady oceny i zgodności elementów konstrukcyjnych.
  • EN 1090-2 – Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
  • EN 1090-3 – Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych.

Zgodnie z tym standardem, przedsiębiorstwa budowlane, które korzystają z produktów stalowych lub aluminiowych, mają obowiązek wybierać wyłącznie artykuły oznaczone przez producenta znakiem CE. Ta sama norma zobowiązuje producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych do oznaczania tym znakiem swoich wyrobów. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej i normami zharmonizowanymi, konieczna jest certyfikacja przedsiębiorstw budowlanych na podstawie pierwszej części normy. Oznacza to, że wprowadzenie na rynek stalowej lub aluminiowej konstrukcji budowlanej może się odbyć wyłącznie w zgodzie z wymaganiami normy EN 1090.

Certyfikat EN 1090

ISO 3834

Norma ISO 3834 określa wymagania jakościowe dla spawania materiałów metalowych. Spełnienie wytycznych ten normy jest konieczne dla otrzymania certyfikacji EN 1090. W związku z tym, że wyników procesu spawania nie można zweryfikować w gotowym produkcie we wszystkich aspektach, wprowadzenie standardu ISO 3834 porządkuje kwestie organizacji procesów spawalniczych i wdraża dobrą praktykę spawalniczą. Certyfikacja ISO 3834-2 (pełne zapewnienie jakości) uwiarygodnia producenta elementów spawanych w oczach klientów i inwestorów międzynarodowych.

Certyfikat ISO 3834

AQAP 2110:2016

Certyfikat AQAP (ang. Allied Quality Assurance Publication) określa wymagania dla systemu jakości dostaw dla sił zbrojnych NATO. Jest oparty o normę ISO 9001:2015, a jego podstawą prawną jest dokument NATO – STANAG 4107. Posiadanie certyfikatu AQAP przez firmę budowlaną wymagane jest w ramach rządowego Procesu Zapewnienia Jakości od przedsiębiorstw realizujących usługi dla wojska. Certyfikacja w zakresie AQAP zapewnia spełnienie wymagań zamawiającego, zmniejsza ryzyko związane z realizowanymi projektami i zwiększa skuteczność i efektywność procesów.

Certyfikat AQAP

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com