Szkolenie ISO 9001:2015

Szkolenie ISO 9001:2015 - wymagania

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015

Szkolenie Pełnomocnik ISO 9001:2015


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

zgodny z wymaganiami normy
ISO 9001:2015

Szkolenie obejmuje tematykę:

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania jakością
 • Terminy i definicje
 • Struktura normy ISO 9001:2015 - kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena wyników, doskonalenie
 • Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
  • nacisk na podejście procesowe
  • działania eliminacji ryzyka
  • nadzorowanie dokumentów i zapisów
  • zmiana wymagań dotyczących dokumentowania procedur
 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 • Rola i obowiązki Pełnomocnika ds. ISO 9001:2015
 • Audyty wewnętrzne w systemie ISO 9001:2015
 • Proces certyfikacji ISO 9001:2015
 • Podsumowanie szkolenia
  • ćwiczenia
  • pytania uczestników
  • sprawdzian wiedzy

Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015

 • podstawowe wymagania normy ISO 9001:2015
  • kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena wyników, doskonalenie
  • auditor - kompetencje, wymagania
 • audit wewnętrzny ISO 9001:2015 - definicje, rodzaje, cele
  • Zmiany w procesie podejścia do audytu systemu zarządzania jakością
  • wytyczne auditowania, ocena zgodności z wymaganiami.
  • realizacja auditu wewnętrznego - elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania auditowe, zapisy z auditów
  • raport z auditu w tym sporządzanie raportów z audytów wewnętrznych
 • niezgodności i spostrzeżenia
 • działania poauditowe - korekcje, działania korygujące, zapobiegawcze, doskonalenie, sprawdzanie skuteczność auditu
 • ćwiczenia praktyczne i egzamin

Pełnomocnik ds. ISO 9001:2015

 1. Podstawowe wymagania normy ISO 9001:2015 z uwzględnieniem wymagań certyfikacji ISO 9001:2015, rodzaje dokumentacji - wymagane procedury i formularze
  • dokumentowanie wymogów ISO 9001:2015
  • planowanie i tworzenie dokumentacji systemu ISO 9001:2015
  • nadzór nad udokumentowaną informacją
 2. Odpowiedzialność i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
  • obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. ISO 9001:2015
  • przegląd zarządzania
  • zarządzanie zasobami
 3. Zasady dokumentowania systemu zarządzania
  • planowanie realizacji wyrobu lub usługi
  • realizacja podpisanych umów i zleceń
  • cele jakości, programy oraz polityka jakości
  • przegląd zarządzania
 4. Pomiary, analiza i doskonalenie wdrożonego systemu
  • monitorowanie i pomiary
  • postępowanie ze reklamacjami i niezgodnościami
  • działania korygujące i zapobiegawcze
  • doskonalenie systemu zarządzania
 5. Zarządzanie audytami wewnętrznymi
 6. Ćwiczenia praktyczne i egzamin
  • pytania uczestników oraz dyskusja
  • wystawienie imiennych certyfikatów

Szkolenie aktualizacja dokumentacji ISO 9001:2008 do wymogów ISO 9001:2015 - program

 • Przypomnienie wymagań normy ISO 9001:2008
 • Cele zmian w normie ISO 9001:2015
 • Sposób wprowadzenia zmian do systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008
 • Omówienie struktury normy ISO 9001:2015
 • Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
 • Zmiany w terminologii normy ISO 9001:2015
  • nacisk na podejście procesowe
  • działania eliminacji ryzyka
  • nadzorowaniem dokumentów i zapisów
  • zmiana wymagań dotyczących dokumentowania procedur
 • Proces certyfikacji ISO 9001:2015
 • Obowiązki Pełnomocnika ds. ISO 9001:2015
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Sprawdzian

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com