Księga RABC EN 14065

System Analizy Ryzyka i kontroli skażenia mikrobiologicznego w firmie obejmuje swoim zakresem transport czystych i brudnych tekstyliów, pranie, wirowanie, maglowanie i magazynowanie czystych i brudnych tekstyliów.

System Analizy Ryzyka i kontroli skażenia mikrobiologicznego został opracowany z uwzględnieniem wszelkich możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić w procesie, a które mogą mieć negatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo, takich jak:

Zagrożenia biologiczne (w tym szkodniki i mikrobiologiczne)
  • Zagrożenia chemiczne
  • Zagrożenia fizyczne
  • Zagrożenia mikrobiologiczne brane pod uwagę:
  • tlenowe (drożdze/grzyby: Candida*, Aspergillus, bakterie: Brucella, Pseudomonas*, Micrococcus, Corynebakterium, Bacillus*),
  • fakultatywnie bakterii beztlenowe (Enterobacteriaceae: Escherichia*, Klebsiella*, Salmonella, Citrobacter, Shigella, Serratia*, Listeria*, Staphylococcus* )
  • tolerujące tlen bakterie beztlenowe (Enterococcus*).

(zarazki humanopatogenne zostały podkreślone, niektóre z określonych typów mikroorganizmów oznaczone *są patogenne).


Analiza zagrożeń i szacowanie poziomu ryzyka wystąpienia zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w trakcie trwania procesów obróbki tekstyliów w pralni.

Zidentyfikowane zagrożenia Źródło zagrożeń Metody kontrolowania zagrożenia
Ruch personelu miedzy różnymi obszarami pralni

Wtórne zakażenie mikrobiologiczne pochodzące od dłoni i odzieży pracownika pralni.

Skażenie biologiczne powietrza, powierzchni i sprzętu transportowego

Wzrost skażenia biologicznego spowodowany zbyt długim czasem transportu

Zanieczyszczenie szkodnikami ( martwe szkodniki, pozostałości po bytowaniu szkodników, żywe osobniki)
Personel (odzież, dłonie, oddech)

Brudne środki transportu (brak kontroli nad dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją)

Inne równocześnie przewożone tekstylia

Brak świadomości pracowników z zakresu zdrowia i higieny w trakcie pracy
Postępowanie zgodnie z procedurami mycia i dezynfekcji, Szkolenia personelu , Zapisy w książkach dezynfekcji pojazdów, Optymalizacja tras – by skrócić czas przechowywania odzieży brudnej, Transport tekstyliów w podwójnych zamkniętych foliowych workach, Zapobieganie kontaminacji transportowanych tekstyliów dzięki zastosowaniu worków foliowych i nie krzyżowaniu transportu różnych wyrobów , Nadzór nad stanem technicznym i sanitarnym pojazdu
Ruch personelu miedzy różnymi obszarami pralni

Wtórne zakażenie mikrobiologiczne pochodzące od dłoni i odzieży pracownika pralni.

Kontaminacyjne zanieczyszczenie mikrobiologiczne w przypadku nieodseparowanego transportu tekstyliów różnego pochodzenia

Skażenie biologiczne powietrza, powierzchni i sprzętu w pomieszczeniu do przyjęcia bielizny
Personel (odzież, dłonie, oddech)

Brudne środki transportu /pomieszczenia (brak kontroli nad dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją)

Inne równocześnie segregowane/dostarczone tekstylia

Brak świadomości pracowników z zakresu zdrowia i higieny w trakcie pracy
Wyznaczenie kierunków przepływu personelu i tekstyliów, wyznaczenie stref czystych i brudnych, Kontrole czystości mikrobiologicznej dłoni, odzieży pracowniczych, powierzchni z którymi ma ją kontakt , mycie i dezynfekcja pomieszczeń, regularne odgrzybianie instalacji, mycie i dezynfekcja sprzętu pomocniczego, stosowanie boksów, stosowanie zasady rozdzielności przechowywania prania w boksach, stosowanie worków foliowych, kontrola DDD
Ruch personelu miedzy różnymi obszarami pralni.

Wtórne zakażenie mikrobiologiczne pochodzące od dłoni i odzieży pracownika pralni.

Skażenie biologiczne powietrza, powierzchni i sprzętu transportowego.

Wzrost skażenia biologicznego spowodowany zbyt długim czasem przechowywania brudnych tekstyliów.

Kontaminacyjne zanieczyszczenie mikrobiologiczne w przypadku nieodseparowanego transportu tekstyliów różnego pochodzenia.

Zanieczyszczenie szkodnikami ( martwe szkodniki, pozostałości po bytowaniu szkodników, żywe osobniki)
Personel (odzież, dłonie, oddech)

Brudne pomieszczenia, boksy (brak kontroli nad dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją )

Brak kontroli nad czasem przechowywania

Mieszanie się odzieży różnego pochodzenia

Brak świadomości pracowników z zakresu zdrowia i higieny w trakcie pracy
Wyznaczenie kierunków przepływu personelu i tekstyliów, wyznaczenie stref czystych i brudnych, Kontrole czystości mikrobiologicznej dłoni, odzieży pracowniczych, powierzchni z którymi ma ją kontakt , mycie i dezynfekcja pomieszczeń, regularne odgrzybianie instalacji, mycie i dezynfekcja sprzętu pomocniczego, stosowanie boksów, stosowanie zasady rozdzielności przechowywania prania w boksach, stosowanie worków foliowych, kontrola warunków magazynowania ( kontrola czasu magazynowania, temperatury w pomieszczeniu), kontrola DDD
Ruch personelu miedzy różnymi obszarami pralni

Wtórne zakażenie mikrobiologiczne pochodzące od dłoni i odzieży pracownika pralni.

Skażona biologicznie woda zasilająca pralnice

Skażone biologicznie środki piorące

Systematyczny wzrost skażenia biologicznego w pralniach i sprzęcie pomocniczym

Zbyt niska temperatura prania

Wybór nieskutecznych środków chemicznych piorąco- dezynfekujących

Pozostawanie zbyt dużej ilości środków chemicznych na pranych tekstyliach
Personel (odzież, dłonie, oddech)

Brudne maszyny i urządzenia(brak kontroli nad dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją )

Brak kontroli nad badaniami wody

Brak kontroli nad czasem , temperatura prania

Brak kontroli nad skutecznością prania, brak kontroli skuteczności płukania

Brak świadomości pracowników z zakresu zdrowia i higieny w trakcie pracy
Wyznaczenie kierunków przepływu personelu i tekstyliów, wyznaczenie stref czystych i brudnych, Kontrole czystości mikrobiologicznej dłoni, odzieży pracowniczych, powierzchni z którymi ma ją kontakt , mycie i dezynfekcja pomieszczeń, regularne odgrzybianie instalacji, mycie i dezynfekcja sprzętu pomocniczego, kontrola DDD, regularne badania wody w akredytowanych jednostkach, badania wewnętrzne wody zasilającej pralnice, udokumentowana kontrola czasu, temperatury i detergentów dodawanych do prania, ocena skuteczności prania na podstawie organoleptycznych badań oraz mikrobiologicznych – wyrywkowo, ocena pozostałości środków chemicznych na tekstyliach przez ocenę organoleptyczną, i kontrolę testami paskowymi , regularne oceny skuteczności zastosowanych metod prania, wybranych środków – walidowanie procesu
Ruch personelu miedzy różnymi obszarami pralni

Wtórne zakażenie mikrobiologiczne pochodzące od dłoni i odzieży pracownika pralni.

Ponowne skażenie czystych tekstyliów pochodzące z powietrza, powierzchni, sprzętu i szkodników

Metody ręczne – ryzyko rozwoju skażenia

biologicznego na skutek zawilgocenia tekstyliów
Personel (odzież, dłonie, oddech)

Brudne regały, pomieszczenia (brak kontroli nad dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją )

Brak świadomości pracowników z zakresu zdrowia i higieny w trakcie pracy
Wyznaczenie kierunków przepływu personelu i tekstyliów, wyznaczenie stref czystych i brudnych, Kontrole czystości mikrobiologicznej dłoni, odzieży pracowniczych, powierzchni z którymi ma ją kontakt , mycie i dezynfekcja pomieszczeń, regularne odgrzybianie instalacji, mycie i dezynfekcja sprzętu pomocniczego, kontrola DDD
Ruch personelu miedzy różnymi obszarami pralni

Wtórne zakażenie mikrobiologiczne pochodzące od dłoni i odzieży pracownika pralni.

Przechowywanie czystych tekstyliów niezabezpieczonych, zbyt długo

Pakowanie czystej odzieży w brudne worki/pojemniki

Zanieczyszczenie szkodnikami ( martwe szkodniki, pozostałości po bytowaniu szkodników, żywe osobniki)
Personel (odzież, dłonie, oddech)

Brudne regały, pomieszczenia (brak kontroli nad dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją )

Brak świadomości pracowników z zakresu zdrowia i higieny w trakcie pracy

Brak zabezpieczenia upranych tekstyliów
Wyznaczenie kierunków przepływu personelu i tekstyliów, wyznaczenie stref czystych i brudnych, Kontrole czystości mikrobiologicznej dłoni, odzieży pracowniczych, powierzchni z którymi ma ją kontakt , mycie i dezynfekcja pomieszczeń, regularne odgrzybianie instalacji, mycie i dezynfekcja sprzętu pomocniczego, stosowanie regałów i worków ochronnych na czystą odzież, stosowanie zasady rozdzielności przechowywania prania w regałach stosowanie worków foliowych, kontrola warunków magazynowania kontrola DDD
Ruch personelu miedzy różnymi obszarami pralni

Wtórne zakażenie mikrobiologiczne pochodzące od dłoni i odzieży pracownika pralni.

Ponowne skażenie czystych tekstyliów w wyniku kontaktu z tekstyliami brudnymi lub kontaktu z wnętrzem pojazdu i szkodnikami

Skażenie powietrza

Zanieczyszczenie szkodnikami ( martwe szkodniki, pozostałości po bytowaniu szkodników, żywe osobniki)
Personel (odzież, dłonie, oddech)

Brudne środki transportu (brak kontroli nad dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją )

Inne równocześnie przewożone tekstylia

Brak świadomości pracowników z zakresu zdrowia i higieny w trakcie pracy
Postępowanie zgodnie z procedurami mycia i dezynfekcji, Szkolenia personelu , Zapisy w książkach dezynfekcji pojazdów, Optymalizacja tras – by skrócić czas przechowywania odzieży czystej Transport tekstyliów w podwójnych zamkniętych foliowych workach, Zapobieganie kontaminacji transportowanych tekstyliów dzięki zastosowaniu worków foliowych i nie krzyżowaniu transportu różnych wyrobów , Nadzór nad stanem technicznym i sanitarnym pojazdu

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com