Certyfikat ISO 26000


Organizacja ISO.org opublikowała najnowszą wersję wymagań ISO 26000, która identyfikuje zbieżności między ISO 9001 a celami zrównoważonego rozwoju.

Nasi specjaliści z zakresu ISO 26000 opracowali szczegółową identyfikację zbieżności między powiązaniami normy ISO 26000 z celami zrównoważonego rozwoju . A w tym dostosowanie strategii do celów zrównoważonego rozwoju oraz określenie możliwych działań, które należy podjąć, aby zmaksymalizować ich wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Zapewniamy pełnie informacje i wsparcie na temat certyfikacji normy ISO 26000: 2010 w tym przewodnik n.t. odpowiedzialności społecznej. Jego celem pomoc wszystkim typom firm i organizacji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w których trzeba rozważyć wdrożenie ISO 26000, jako sposobu na osiągnięcie korzyści płynących z zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat ISO 26000 dot. odpowiedzialności społecznej oferuje odpowiednie działania dla wszelkiego rodzaju organizacji publicznych i prywatnych, opartych na międzynarodowym standardzie, a reprezentujących strony zainteresowane. Wdrożenie ISO 26000 zachęca do stosowania najlepsze praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na całym świecie.

ISO 26000 ma na celu pomóc firmom i organizacjom w przyczynianiu się do zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest zachęcenie do wyjścia poza zgodność z prawem, uznając, że zgodność z prawem jest podstawowym obowiązkiem każdej organizacji i istotną częścią jej społecznej odpowiedzialności. Norma ISO 26000 nie ustanawia wymagań dotyczących wdrożenia systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną, dlatego nie jest certyfikowana.


Jakie korzyści można osiągnąć dzięki wdrożeniu ISO 26000?

Poprawa percepcji globalnej działalności organizacji, a zwłaszcza w kwestiach odpowiedzialności społecznej. Może to również przyczynić się do poprawy:

 • poprawa konkurencyjności
 • Reputacja
 • Lojalność pracowników lub członków organizacji, klientów lub użytkowników
 • Motywacja, zaangażowanie i wydajność pracowników
 • Postrzeganie inwestorów, właścicieli, źródeł finansowania, sponsorów
 • Relacje z rządami, mediami, dostawcami, organizacjami partnerskimi, klientami i społecznością lokalną.

Treść normy ISO 26000

ISO 26000 dotyczy siedmiu podstawowych kwestii odpowiedzialności społecznej zdefiniowanych w normie:

 • Temat: Zarządzanie organizacją, Prawa człowieka
  • Wymaganie 1: Należyta staranność
  • Wymaganie 2: Sytuacje zagrożenia dla praw człowieka
  • Wymaganie 3: Unikaj współudziału
  • Wymaganie 4: Rozstrzyganie roszczeń
  • Wymaganie 5: Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe
  • Wymaganie 6: Prawa obywatelskie i polityczne
  • Wymaganie 7: Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
  • Wymaganie 8: Podstawowe zasady i prawa w pracy
 • Temat: Praktyki pracy
  • Wymaganie 1: Stosunki pracy i stosunków pracy
  • Wymaganie 2: Warunki pracy i ochrona socjalna
  • Wymaganie 3: Dialog społeczny
  • Wymaganie 4: Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
  • Wymaganie 5: Rozwój człowieka i szkolenie w miejscu pracy
 • Temat: Środowisko
  • Wymaganie 1: Zapobieganie zanieczyszczeniom
  • Wymaganie 2: Zrównoważone wykorzystanie zasobów
  • Wymaganie 3: Łagodzenie skutków zmian klimatu i dostosowanie się do nich
  • Wymaganie 4: Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie naturalnych siedlisk
 • Temat: Uczciwe praktyki operacyjne
  • Wymaganie 1: Przeciwdziałanie korupcji
  • Wymaganie 2: Odpowiedzialny udział polityczny
  • Wymaganie 3: Uczciwa konkurencja
  • Wymaganie 4: Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości
  • Wymaganie 5: Poszanowanie praw własności

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2021 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.

[X]

W związku z COVID-19, na Państwa życzenie
prowadzimy
szkolenia, konsultacje, wdrożenia, audyty
ON-LINE