ISO 45005


Norma ISO PAS 45005:2020 dotyczy zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy podczas pandemii COVID-19 i zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy, podczas pandemii COVID-19

Certyfikat ISO 45005 potwierdza, że dobre praktyki w zakresie zabezpieczenia przed pandemią COVID-19 są stosowane i że stanowią uzupełnienie wytycznych i obostrzeń krajowych.

ISO 45005 odnosi się do wszystkich firm ze wszystkich branż. Procedury ISO 45005 wskazują, jak zarządzać ryzykiem wynikającym z pandemii, aby chronić pracowników. Wymagania ISO 45005 uwzględniają zarówno osoby pracujące w biurze czy firmie, osoby pracujące w domu, jak i pracowników w delegacjach.

ISO PAS 45005 zawiera zalecenia dotyczące takich działań jak:

  • dostosowanie do wykonywanych czynności i prac
  • dostosowanie do prac wykonywanych w pomieszczeniach firmy
  • monitorowanie, ocena i doskonalenie
  • planowanie wprowadzenia zmian i ograniczeń
  • przepisy dotyczące pracy zdalnej,
  • wspieranie zdrowia psychicznego pracowników
  • zarządzanie podejrzanymi lub potwierdzonymi przypadkami COVID-19 w miejscu pracy, w domu lub w pracy zdalnej.

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2022 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com