Budownictwo (usługi) - certyfikaty jakości

Branża budowlana to przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo innych ludzi. Dlatego tak istotne jest, aby w realizacji procesu budowlanego brały udział wyłącznie firmy posiadające odpowiednie certyfikaty. Wybór nie jest prosty. Jedne dotyczą zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inne jakości wykonywanych usług. Jeszcze inne weryfikują proces produkcyjny. Przyjrzyjmy się, które certyfikaty występują w budownictwie najczęściej i dlaczego akurat one są istotne.


Na które certyfikaty w branży budowlanej zwracać uwagę?

Po pierwsze, certyfikat ISO 9001. To podstawowy zespół wytycznych, który odpowiada za wdrożenie standardów jakości i doskonalenie ich. Warto przy tym zaznaczyć, że standardy jakości mogą dotyczyć wszystkich sfer funkcjonowania podmiotu – od obsługi Klienta, przez zarządzanie logistyką aż po przestrzeganie przepisów prawa. W budownictwie najczęściej ten certyfikat ISO dotyczy opracowania planu budowy, jak również nadzoru nad poszczególnymi etapami prac. Wszystko zmierza do tego, aby procesy decyzyjne w firmie przebiegały w sposób sprawny i przemyślany, a nie przypadkowy. To doskonale zwiększa wiarygodność firmy budowlanej na rynku.

Certyfikat ISO 9001

Z kolei certyfikat ISO 14001 oznacza wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem. Pozwala on przyjąć, że firma w sposób zgodny z przepisami prawa dba o odpady, a także nie zanieczyszcza ponad niezbędną miarę środowiska. Ten certyfikat oznacza, że firma budowlana stale monitoruje procesy, które mogłyby zanieczyszczać środowisko i poszukuje rozwiązań, które mogłyby temu zapobiec poprzez ograniczenie negatywnych oddziaływań na otaczający na świat.

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 45001 oznacza wdrożenie norm i mechanizmów, które ograniczają ryzyko wypadku przy pracy oraz dbają o jej higienę i bezpieczeństwo pracowników. Firma posiadająca ten certyfikat skupia się na trzech obszarach – ochronie pracowników i wszystkich osób przebywających na zarządzanym przez nią terenie, spełnieniu wymagań prawnych dotyczących norm BHP w danej branży, a także ciągłej edukacji i poszerzaniu wiedzy pracowników w tym zakresie. To niezwykle istotny certyfikat z punktu widzenia branży budowlanej z uwagi na wysoki stopień skomplikowania procesu budowlanego oraz związane z nim liczne zagrożenia.

Certyfikat ISO 45001

Certyfikacja ISO 3834 dotyczy jakości usług zakładów spawalniczych, jak również ustanawia standardy jakości produktów spawanych, które muszą byc spełnione, aby produkty zostały dopuszczone do obrotu. Dotyczy to każdej produkcji - zarówno tej jednostkowej, jak i seryjnej wszędzie tam, gdzie występują elementy budowlane, jak rurociągi, mosty, dźwigi czy zbiorniki.

Dla firm budowlanych, które projektują i wykonują konstrukcje aluminiowe i stalowe, niezbędna będzie norma EN 1090 dotycząca Zakładowej Kontroli Produkcji. Od 2011 r. wyznacza ona europejski standard w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów ze stali i aluminium. W rzeczywistości norma ta obejmuje cały proces produkcyjny – począwszy od zaprojektowania konstrukcji, aż po jej uruchomienie lub postawienie. Produktowa norma 1090 nakłada bardzo rygorystyczne wymagania na każdy z procesów obecnych w cyklu wytwarzania komponentów, ale jej spełnienie jest niezbędne dla wprowadzenie towarów do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

Certyfikat ISO 3834 / norma EN 1090

Certyfikaty wojskowe – norma AQAP

Jeżeli firma trudni się wykonywaniem prac lub robót budowlanych dla wojska, niezbędną normą jest certyfikat AQAP. To opracowany przez NATO system standaryzacyjny, który stanowi rozwinięcie podstawowych certyfikatów zarządzania jakością z serii 9000. To niezbędna certyfikacja wszędzie tam, gdzie potencjalnym Klientem jest lub może być wojsko (niekoniecznie polskie). Cały łańcuch produkcji, dostaw i projektowania musi być zrealizowany właśnie w oparciu o normę Allied Quality Assurance Publication

Certyfikat AQAP

Realizacja zamierzeń budowlanych wymaga wielu zabezpieczeń. Dzięki pozyskaniu odpowiednich certyfikatów, firma budowlana będzie jednak wiarygodnym kontrahentem, który z pewnością nie będzie mógł narzekać na brak zamówień. Wszystkie certyfikaty są nadawane wyłącznie przez akredytowane jednostki badawcze, po przeprowadzeniu szczegółowego audytu. Z punktu widzenia kontrahenta daje to rękojmię prawidłowo wykonanego zamówienia.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com