W dzisiejszych czasach każdy większy przedsiębiorca korzysta z usług profesjonalnej firmy informatycznej. Pomoc specjalistów z branży IT to przede wszystkim konserwacja systemów informatycznych, dbanie o sprawny obieg danych i ich integralność. Ale to nie wszystko. Opieka firmy informatycznej to także bezpieczeństwo i ochrona przed zagrożeniami. Mogą one polegać na wycieku istotnych danych na zewnątrz lub na próbie sforsowania zabezpieczeń. Aby jednak firma IT mogła występować w roli kontrahenta dla dużych przedsiębiorców, powinna posiadać odpowiednie certyfikaty weryfikujące jakość jej usług oraz potwierdzające wdrożenie określonych strategii. Które z nich są najistotniejsze?


Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – ISO 27001

Norma ISO 27001 ma za zadanie chronić bezpieczeństwo informacji przed zagrożeniami, które mogą zaburzyć ciągłość funkcjonowania biznesu, zwiększyć ryzyko biznesowe lub zmniejszyć zyski z inwestycji. Wdrożenie tej normy to przede wszystkim implementacja systemu zabezpieczeń, polityki zarządzania, procedur oraz przebiegu określonych procesów, jak również dostosowanie funkcjonalności sprzętu i oprogramowania. Firma, która posiada ten certyfikat gwarantuje, że nie tylko wdrożyła powyższe zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale także na bieżąco je ocenia i monitoruje ich skuteczność po to, aby zapewnić poufność danych oraz ich integralność.

Certyfikat ISO 27001

Kontrola danych – ISO 27017

Wprowadzenie tej normy gwarantuje wzmożone bezpieczeństwo i kontrolę na danymi w chmurze zarówno dla Klientów, jak i dla dostawców danych. Certyfikacja pozwala zidentyfikować kluczowe punkty, których naruszenie może prowadzić do niekontrolowanego wycieku informacji, a także ustalić, które osoby są odpowiedzialne za utrzymanie integralności danych. Wdrożenie ISO 27017 gwarantuje, że firma stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa, a także, że potrafi zidentyfikować i zneutralizować zagrożenia, jakie mogą pojawić się w przypadku korzystaniu z danych w chmurze. Elementem wdrożenia tej normy ISO jest także cykliczne zwiększanie świadomości pracowników tak, aby mogli oni coraz bardziej efektywnie wykonywać swoje obowiązki.Bezpieczeństwo danych w chmurze – ISO 27018

Ta norma stanowi uzupełnienie ISO 27017. Jej wdrożenie obejmuje organizacje systemu backupu danych w firmie po to, aby można odtworzyć kluczowe treści utracone w wyniku ataku wirusa lub ludzkiego błędu. To także wdrożenie systemów anonimizacji obecności w sieci takich, jak VPN, a także zabezpieczeń, jak szyfrowanie SSL oraz ID. Wdrożenie ISO 27018 obejmuje także edukację w zakresie dobrych praktyk w chmurze oraz granic dopuszczalnej, instytucjonalnej kontroli firmy. Chmura jest coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem z uwagi na jego niską cenę, a także brak konieczności korzystania z najnowszych technologii.Podstawy prawidłowej organizacji – ISO 9001

Podstawą prawidłowego działania każdej firmy, także tej z branży IT, jest jej doskonała organizacja. Wdrożenie certyfikacji ISO 9001 pozwala na polepszenie standardu obsługi Klientów, a także zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa przy jednoczesnej redukcji kosztów jego utrzymania i ograniczeniu ilości występujących błędów. ISO 9001 nie tylko zwiększa zaufanie kontrahentów do biznesu, ale także przyciąga wielu nowych Kontrahentów oraz zwiększa przewagę konkurencyjną firmy.

Firma z branży IT, która planuje startować w dużych przetargach może bardzo dużo zyskać poprzez wdrożenie odpowiednich norm ISO. Nie tylko zwiększa w ten sposób swoją wiarygodność, jako potencjalny Kontrahent, ale także pokazuje, że nie stoi w miejscu. Ciągłe zwiększanie kwalifikacji gwarantuje, że aktywa Klienta znajduje się w dobrych rękach i jest bezpieczny. Certyfikacja ISO jest zawsze wykonywana przez akredytowane placówki po przeprowadzeniu szczegółowego audytu dlatego nie ma ryzyka, że inwestycja będzie nieudana.

Certyfikat ISO 9001

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2021 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com