Legalizacja, wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wymagania prawne w zakresie legalizacji i wzorcowania przyrządów pomiarowych


Odpowiadamy na wszystkie pytania związane z legalizacją i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych:

Pytanie:

Witam, Panie Grzegorzu mogę prosić o podpowiedź gdzie możemy wysłać suwmiarki do wzorcowanie, tak aby mieć Świadectwo? I mam pytanie czy można zrobić tak, że wyślemy 2 sztuki a pozostałe będziemy sprawdzać w odniesieniu do nich, na podobnej zasadzie jak wagi?

Odpowiedź:

Musi Pani wysłać suwmiarki do akredytowanego laboratorium wzorcującego prywatnego albo do najbliższego Okręgowego Urzędu Miar. Akredytowane podmioty wzorcujące są dostępne na stronie internetowej PCA. Np. Łódź ul. Tramwajowa https://bip.lodz.gum.gov.pl/. Co do sprawdzeń to powinni Państwo to robić za pomocą wzorcowanych płytek. Takie płytki też muszą oddać do wzorcowania do tego samego laboratorium wzorcującego co i suwmiarki.


Koszty uzyskania akredytacji PCA ?

  • Koszt samej akredytacji sumarycznie może wynosić 10 tyś lub więcej, w zależności m.in. od ilości metod badawczych. Wycenę robi PCA na wniosek klienta. Inne koszty to zakup norm, zakup usług wzorcowania (nie wiemy jakie Państwo macie, lub macie mieć urządzenia) 1 raz na 12 miesięcy, proszę założyć od 1-2 tys. Koszty serwisu urządzeń laboratoryjnych, zakup usług badawczych w laboratorium porównawczym, wynagrodzenie pracowników laboratorium i pracy samego laboratorium. Jeśli chodzi o zakup usług porównawczych, to ich częstotliwość wynosi raz przed przystąpieniem do akredytacji a później raz w cyklu akredytacyjnym czyli co 4 lata (co do ceny, jeśli nie wiemy jakie badania i ile ich będzie, należy założyć 1-5 tyś.). Kolejny koszt to opłata związana z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji. 3 tyś. zł dla nowo akredytowanego podmiotu, kolejne lata akredytacji to kalkulacja na podstawie liczby osób zatrudnionych w akredytowanych obszarach (średnie miesięczne zatrudnienie pracowników merytorycznych łącznie z kierownikami w roku poprzedzającym) do 5 osób 3000 zł, od 6-20 osób 5000 zł, 21-50 osób 7000 zł itd.
  • Przedstawione ceny mają charakter jedynie poglądowy i mogą się różnić od cen rzeczywistych związanych z konkretnym laboratorium i daną metodą badawczą.
  • Zachęcamy do wykonania audytu zerowego ISO 17025. Audyt jest połączony ze szkoleniem na temat podstaw przygotowań do akredytacji ISO 17025. Po takim szkoleniu będziecie Państwo przygotowani do zadawania wszystkich pytań związanych z akredytacją. Dodatkowo z audytu otrzymujecie Państwo raport, na podstawie którego będzie można dokładnie oszacować koszty akredytacji. Cena audytu zerowego 17025 jest odliczana od kosztów wdrożenia ISO 17025.

Metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja

Laboratorium powinno stosować właściwe metody i procedury dla wszystkich badań i/lub wzorcowań objętych zakresem jego działalności. Dotyczy to pobierania próbek, postępowania z obiektami poddawanymi badaniom i/lub wzorcowaniu, ich przygotowania przechowywania i transportowania. Laboratorium powinno mieć instrukcję użytkowania istotnego wyposażenia. Wszystkie instrukcje, normy, podręczniki i dane odniesienia istotne dla pracy laboratorium powinny być stale aktualizowane i łatwo dostępne dla personelu.


Wybór metody

Laboratorium powinno stosować metody badań i/lub wzorcowań spełniające wymagania klienta. Preferować stosowanie metod opublikowanych w normach międzynarodowych, regionalnych lub krajowych. Zapewnić, że stosuje ostatnie aktualne wydanie normy. Może wykorzystać metody opracowane przez laboratorium, jeżeli są one odpowiednie do zastosowania i zwalidowane. Poinformować klienta o wybranej metodzie. Poinformować klienta, jeśli proponowaną przez niego metodę uznano za niewłaściwą lub przestarzałą


Wymagania techniczne laboratoriów na zgodność z ISO 17025:2018

Wiele czynników wpływa na prawidłowość i wiarygodność badań i/lub wzorcowań. Należą do nich:

  • Czynnik ludzki
  • Warunki lokalowe i środowiskowe
  • Metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja Wyposażenie Spójność pomiarowa Pobieranie próbek
  • Postępowanie z obiektami badania i wzorcowania

Personel

Personel jest zatrudniony na podstawie umowy pracę. Posiada kompetencje i upoważnienia do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań. Kierownictwo laboratorium powinno sformułować cele dotyczące wykształcenia , szkolenia i umiejętności personelu. Personel w razie wątpliwości zasięga rad i otrzymuje pomoc od kierownika technicznego


Warunki lokalowe i środowiskowe w laboratorium

Warunki lokalowe powinny być takie, aby umożliwić prawidłowe przeprowadzenie badań i/lub wzorcowań. Laboratorium powinno monitorować, nadzorować jakość. Należy zwrócić uwagę na sterylność biologiczną, temperaturę, wilgotność, ciśnienie, zapylenie, poziom hałasu i drgań

Średnia ocena: 4.6
Liczba głosów: 14

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.