Szkolenie ISO 14001:2015

Szkolenie ISO 14001:2015- wymagania

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 14001:2015

Szkolenie Pełnomocnik ISO 14001:2015


System Zarządzania Środowiskowego

wg wymagań normy:
PN-EN ISO 14001:2015-09

Szkolenie obejmuje tematykę:

 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015
  • Kontekst organizacji.
  • Przywództwo.
  • Działania ukierunkowane na ryzyko i szanse.
  • Cele środowiskowe i planowanie ich osiągniecia.
  • Zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja, udokumentowana informacja.
  • Działania operacyjne.
  • Ocena efektów działalności i doskonalenie
 • Omówienie zagadnień związanych z procesem certyfikacji ISO 14001:2015
 • Podsumowanie szkolenia
  • ćwiczenia
  • pytania uczestników
  • sprawdzian wiedzy

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 14001:2015

 • podstawowe wymagania normy ISO 14001:2015 
  • kontekst organizacji i analiza ryzyka, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne,
  • Polityka środowiskowa
  • auditor - kompetencje, wymagania
 • audit wewnętrzny ISO 14001:2015 - definicje, rodzaje, cele
  • Zmiany w procesie podejścia do audytu systemu zarządzania jakością
  • wytyczne auditowania, ocena zgodności z wymaganiami.
  • realizacja auditu wewnętrznego - elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania auditowe, zapisy z auditów
  • raport z auditu w tym sporządzanie raportów z audytów wewnętrznych
  • niezgodności i spostrzeżenia
  • działania poauditowe - korekcje, działania korygujące, zapobiegawcze, doskonalenie, sprawdzanie skuteczność auditu
 • ćwiczenia praktyczne i egzamin

Szkolenie Pełnomocnik ISO 14001:2015

 • Podstawowe wymagania normy ISO 14001:2015 
  • kontekst organizacji i analiza ryzyka, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne,
  • Polityka środowiskowa
  • Wdrażanie, funkcjonowanie, ocena i doskonalenie systemu
 • Podstawowe wymagania certyfikacji ISO 14001:2015
 • Omówienie dokumentacji ISO 14001:2015 - wymagane procedury i formularze
  • dokumentowanie wymogów ISO 14001:2015
  • planowanie i tworzenie dokumentacji systemu ISO 14001:2015
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
  • obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. ISO 14001:2015
  • przegląd zarządzania monitorowanie i pomiary
  • zarządzanie zasobami
  • doskonalenie systemu zarządzania
 • Zarządzanie audytami wewnętrznymi
 • Ćwiczenia praktyczne i egzamin

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą szkolenia ISO 14001:2015

 


Szkolenie ISO 14001 Glaspo

Wysoki poziom wiedzy konsultanta, rzetelne przygotowane materiały szkoleniowe oraz szeroki zakres doradztwa spełniły nasze oczekiwania. Trener przekazał nam wszystkie niezbędne informacje w sposób rzeczowy i zrozumiały, jak również wytłumaczył i zinterpretował tekst normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 w podejściu kontekstowym.

 

Glaspo Sp. z o.o.


Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl

Zapewniamy szkolenie ISO 14001:2015 na wysokim poziomie merytorycznym. Po szkoleniu wystawimy certyfikaty. Warunkiem szkolenia jest odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty rezerwacyjnej.


Formularz zgłoszeniowy


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com