Ochrona środowiska ISO 14001:2015

Ochrona środowiska a norma ISO 14001:2015 - polityka środowiskowa w firmie


Wpływ działalności człowieka i funkcjonowania firm na środowisko zwiększa się z roku na rok. W związku z tym powinniśmy lepiej zrozumieć i zarządzać naszym wpływem na otaczające nas środowisko. Odpowiadając na wyzwania ekologiczne naszej planety, norma ISO 14001:2015 wspiera organizacje w zmniejszaniu ich wpływu na środowisko i zrozumieniu wpływu, jaki środowisko wywiera na ich działalność.

Norma ISO 14001: 2015 - najpopularniejszy na świecie Międzynarodowy Standard zarządzania środowiskiem został mocno osadzony w realiach XXI wieku. Jest to ważny krok naprzód w przypadku standardu środowiskowego, który obejmuje wszystkie obszary środowiskowe - wodę, powietrze, glebę, odpady, różnorodność biologiczną, usługi ekosystemowe, wyzwania klimatyczne itp. - w jednej normie i pomaga organizacjom w zarządzaniu nimi w sposób holistyczny.

W ostatnich latach czynienie czegoś w celu ochrony świata przeszło od głośnego mówienia na ten temat do konkretnych decyzji i działań biznesowych. Ze względu na to, że społeczeństwo i planeta borykają się z takimi problemami jak klęski żywiołowe, wylesianie, przeludnienie, łagodzenie zmian klimatu i odpady, firmy nadal dostrzegają potrzebę zarządzania swoimi wyzwaniami ekologicznymi i przyczyniają się do znalezienia rozwiązań problemów, przed którymi stoimy wszyscy.

Wszystkie te czynniki wpływają na kształtowanie polityki środowiskowej w organizacji. Norma ISO 14001:2015 znacznie różni się od normy 14001: 2004. Punkt 5.2 normy ISO 14001:2015 nie zapewnia miejsca do interpretacji. Co dokładnie należy wziąć pod uwagę opracowując Politykę Środowiskową?

Wymagania ujęte w punkcie 5.2. normy ISO 14001:2015 – spełnianie mających zastosowanie przepisów, ustalanie celów i ciągłe doskonalenie są wymieniane jako obowiązkowe zobowiązania do wpisania do Polityki Środowiskowej.

Polityka Środowiskowa powinna być odpowiednia dla kontekstu i celu organizacji, w tym dla skali wpływu jej działań na środowisko. Określanie kontekstu organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015 wydaje się być intuicyjne, że im większy wpływ na środowisko ma organizacja, tym bardziej szczegółowo powinno być to uwzględnione w Polityce Środowiskowej. Weźmy pod uwagę różnicę w oddziaływaniu działalności elektrowni jądrowej i działalności detalicznej, na tej podstawie możemy zrozumieć, że chociaż obie organizacje mogą uzyskać certyfikat ISO 14001:2015, a zatem mają politykę środowiskową, aspekty i implikacje z działalności elektrowni jądrowej będą znacznie większe. Sami możemy zdecydować o tym, jak szczegółowa musi być ta część Polityki Środowiskowej tylko poprzez realne uwzględnienie kontekstu organizacji.

Dodatkowo w Polityce Środowiskowej należy uwzględnić zobowiązania do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz przestrzegania przepisów w zakresie do ochrony środowiska. Obowiązki związane z przestrzeganiem przepisów są ściśle powiązane z identyfikacją potrzeb zainteresowanych stron. Czy są zatem inne wymagania, które musimy wziąć pod uwagę w odniesieniu do treści polityki środowiskowej?

Polityka środowiskowa - inne czynniki do rozważenia

Wymagania ujęte w punkcie 5.2 normy ISO 14001:2015 podają wytyczne dotyczące Polityki Środowiskowej, ale nie określają wszystkich wymagań. Klauzula przywództwa sugeruje, że polityka środowiskowa musi być dostosowana do strategicznego kierunku organizacji; innymi słowy, Polityka Środowiskowa i jej działania muszą być częścią ogólnej wizji i kierunku organizacji. Ta sekcja sugeruje, że Polityka Środowiskowa powinna zapewniać ramy dla określania celów środowiskowych. Powinna również zapewniać zaangażowanie w ochronę środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, które jest unikalne dla normy 14001:2015. W tej części należy również wziąć pod uwagę zobowiązania dotyczące zgodności i ciągłe doskonalenie. To jak szczegółowo opiszemy to Polityce Środowiskowej, będzie w dużej mierze zależeć od rozmiaru i zakresu działań, a także od możliwych skutków. Na przykład w organizacji produkującej wyroby technologiczne, które mają dłuższe cykle życia i są zaprojektowane tak, aby łatwiej było je poddać recyklingowi niż konkurencji rynkowej. W tym przypadku to jedno stwierdzenie w Polityce Środowiskowej pokazuje, że strategiczny kierunek organizacji i jej cele środowiskowe są takie same.

Zadaniem każdej organizacji i kierownictwa, którzy komunikują politykę środowiskową, jest zapewnienie, że poziom szczegółowości dla wszystkich tych elementów odpowiada potrzebom organizacji, jej klientów i wszelkich innych zainteresowanych stron. Wymagany poziom szczegółowości będzie silnie uzależniony od wielkości organizacji, zakresu działań, wielkości potencjalnych skutków i zainteresowanych stron. Zastanów się, co strona zewnętrzna, która czyta twoją Politykę Środowiskowa, pomyśli o treści. Utrzymuj poziom szczegółowości związany z sektorem, w którym działasz, upewnij się, że przyczyni się to do zwiększenia zaufania wśród zainteresowanych stron i spełnienia wymagań normy ISO 14001:2015. Pamiętaj: Twoja polityka środowiskowa jest reklamą Twojej firmy. Traktuj to jako okazję do zaprezentowania swojej firmy i jej zasad ochrony środowiska.

Średnia ocena: 4.9
Liczba głosów: 9

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.