Identyfikacja aspektów środowiskowych

Przykłady zidentyfikowanych aspektów środowiskowych w systemie ISO 14001


Aspekt środowiskowy Oddziaływanie Sterowanie operacyjne
Emisja zanieczyszczeń do powietrza z transportu 1. Zanieczyszczanie powietrza
2. Ocieplenie klimatu
3. Zachwianie równowagi biologicznej
4. Gromadzenie gazów w atmosferze
1. Zastosowanie nowoczesnych technologii,
2. Utrzymywanie instalacji w należytym stanie technicznym oraz bieżące usuwanie usterek
Emisja zanieczyszczeń do powietrza z procesu produkcyjnego
Ścieki bytowe 1. Możliwość zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych
2. Szkodliwość dla zdrowia ludzi i zwierząt
3. Emisja odorów
1. Zastosowanie nowoczesnych technologii
2. utrzymywanie instalacji w należytym stanie technicznym oraz bieżące usuwanie usterek
Ścieki technologiczne
Zamknięty obieg wody przy wtryskarkach 1. Zmniejszenie zużycia wody brak
Zużycie energii elektrycznej 1. Zubożenie zasobów naturalnych 1. Szkolenia dla pracowników dotyczące korzyści z racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych
2. Akcje informacyjne
3. Plakaty: Oszczędzaj energię, zakręć wodę itd.
Zużycie energii cieplnej
Odzysk ciepła 1. Ograniczenie zużycia energii brak
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 04 09* Prawidłowe magazynowanie odpadów:
1. odpady niebezpieczne w miejscu zadaszonym o utwardzonym podłożu, niedostępnym dla osób postronnych
2. szczelne pojemniki, odpowiednio oznakowane
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 03*
Opakowanie zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10*
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 02 02*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 13*
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 16 02 15*
Odpady komunalne Prawidłowe magazynowanie odpadów: 1. odpady inne niż niebezpieczne na utwardzonym podłożu 2. szczelne pojemniki, odpowiednio oznakowane
Odpadowy toner drukarski inny niź wymieniony w 08 03 17, 08 03 18
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 12 01 05
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14, 16 01 15
Tworzywa sztuczne 16 01 19
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 01 15, 16 01 16
Drewno 17 02 01
Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01
Aluminium 17 04 02
Żelazo i stal 17 04 05
Emisja hałasu 1. Pogorszenie warunków akustycznych w środowisku
2. Uciążliwość dla sąsiadów
3. Uciążliwość dla zwierząt
1. Dobór urządzeń
Pożar - Odpady po pożarze 1. Zanieczyszczenie wód
2. Zanieczyszczenie gruntów
3. Zanieczyszczenie powietrza
4. Odory
Postępowanie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
Pożar - Emisje po pożarze
Pożar - Ścieki po pożarze
Wyciek substancji niebezpiecznych 1. Zanieczyszczenie wód
2. Zanieczyszczenie gruntów
1. Szkolenie pracowników na wypadek awarii
2. Zapoznanie z karatami charakterystyki
3. Odpowiednie przechowywanie substancji niebezpiecznych
Wyciek oleju z wtryskarek
Wyciek oleju z samochodu
Wybuch oparów z substancji niebezpiecznych - odpady 1. Zanieczyszczenie wód
2. Zanieczyszczenie gruntów
3. Zanieczyszczenie powietrza
4. Odory
1. Szkolenie pracowników na wypadek awarii
2. Zapoznanie z karatami charakterystyki
3. Odpowiednie przechowywanie substancji niebezpiecznych
Wybuch oparów z substancji niebezpiecznych - emisje
Wybuch oparów z substancji niebezpiecznych - zagrożenie dla pracowników
Średnia ocena: 5
Liczba głosów: 7

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.