Analiza ryzyk i szans ISO 14001:2015

Przykłady zdefiniowanych ryzyk i szans w ISO 14001


Nieprawidłowa segregacja odpadów Większe koszty utylizacji
Koszty związane z utrzymaniem przestrzeni magazynowej
Niezgodność z wymaganiami prawnymi
Nieodpowiednie zaplanowanie produkcji - nieplanowanie przestoje, dodatkowe uruchomienia, nieprawidłowe informacje w zamówieniu Zwiększenie ilości odpadów i braków
Nieprawidłowy proces montażu Zwiększenie ilości odpadów
Uszkodzenie beczki Zwiększenie ilości odpadów - żywica
Używanie dozownika żywicy o niewystarczającej szczelności Zwiększenie ilości odpadów - żywica
Nieszczelny lub uszkodzony przewód do zasysania żywicy Zwiększenie ilości odpadów - żywica
Awaria nawijarki Zwiększenie ilości odpadów miedzianych
Awaria linii do zalewania Zwiększenie ilości odpadów - żywica
Awaria wtryskarki, awaria formy, zmiana tworzywa Zwiększenie ilości odpadów z tworzywa sztucznego
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne niebezpieczne Zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych
Nieprawidłowy dobór parametrów maszyny (nawijarki, linia do zalewania, wtryskarka) Zwiększenie ilości odpadów
Przerwa w dostawie prądu Zwiększenie ilości odpadów - braki
Ograniczenie ilości dokumentów drukowanych Zmniejszenie wydatków na papier, tusze i tonery
Zakup prasy do makulatury Zmniejszenie kosztów składowania i wywozu makulatury
Optymalizacja gospodarowania żywicą Wyeliminowanie odpadu w postaci przeterminowanej żywicy
Nieszczelność dozownika silikonu Wyciek silikonu
Nieodpowiedni stan techniczny wtryskarki Wyciek oleju
Nieprawidłowa realizacja czynności serwisowych Wyciek oleju
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne niebezpieczne Wyciek substancji chemicznych
Awaria sprężarki Wyciek oleju napędowego
Awaria agregatu Wyciek oleju napędowego
Awaria lub uszkodzenie akumulatora Wyciek lub rozlanie elektrolitu z akumulatora
Rozszczelnienie układu chłodzenia komory do badań środowiskowych - eksploatacja Wyciek czynnika chłodniczego
Awaria wtryskarki - wyciek tworzywa i kontakt z grzałką Pożar
Awaria instalacji elektrycznej Pożar
Awaria instalacji przeciwpożarowej Pożar
Awaria komory spawalniczej Pożar
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne niebezpieczne Wybuch
Nieskuteczna wentylacja (lakiernia) Wybuch
Śnieg zalegający na dachu Zawalenie dachu
Zbyt duże obciążenie podłogi sprzętem Zawalenie się podłogi w nowym pomieszczeniu
Przekroczenie dopuszczalnej nośności regałów wysokiego składowania Zawalenie się półki i uszkodzenie podłogi / ściany / sufitu
Awaria systemu sterowania w komorze badań środowiskowych Pożar
Zwarcie wywołane przeciekiem dachu Przerwa w dostawie prądu
Kataklizmy, oddziaływanie środowiska Zawalenie się lub uszkodzenie budynku, zalanie, pożar
Mechaniczne uszkodzenie zaworu butli z gazami technicznymi Uszkodzenie elementów infrastruktury
Nieodpowiednie zaplanowanie produkcji - nieplanowanie przestoje, dodatkowe uruchomienia, nieprawidłowe informacje w zamówieniu Zwiększone emisje
Wadliwy odciąg na stanowisku lutowania Zwiększone emisje
Awaria komory spawalniczej Zwiększone emisje
Awaria pieca Zwiększone emisje
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne Zwiększone emisje
Nieskuteczna wentylacja Zwiększone emisje
Awaria komory klimatycznej Zwiększone emisje
Nieodpowiednie zaplanowanie produkcji - nieplanowanie przestoje, dodatkowe uruchomienia, nieprawidłowe informacje w zamówieniu Zwiększenie zużycia energii i wody,
Wylanie substancji chemicznych do kanalizacji Zanieczyszczenie wód
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne niebezpieczne Zanieczyszczenie wód
Zanieczyszczenie gleby
Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie korzystania z zasobów naturalnych Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia energii elektrycznej
Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia wody
Oświetlenie lampami LED na hali Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia energii elektrycznej
Eliminacja poboru wody na liniach do zalewnia - zamknięty obieg wody Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia wody
Automatyczny system zarządzania temperaturą Optymalizacja kosztów związanych z ogrzewaniem / chłodzeniem
Czujniki otwarcia okien Optymalizacja kosztów związanych z użytkowaniem klimatyzacji
Optymalizacja wykorzystania ciepłego powietrza ze sprężarkowi Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia cieplnej
Budowa nowego układu chłodzenia komór z odzyskiem ciepła Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia cieplnej
Wadliwy odciąg na stanowisku lutowania szkodliwy wpływ na operatora
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne Negatywne oddziaływanie na pracowników
Negatywne oddziaływanie na okoliczne firmy i mieszkańców
Nieskuteczna wentylacja Negatywne oddziaływanie na pracowników
Wysoka temperatura Omdlenie
Odwodnienie
Przegrzanie
Obniżona wydajność
Niska temperatura Przeziębienie
Absencja pracowników
Obniżona wydajność
Niestosowanie zalecanych środków ochrony indywidualnej Negatywne oddziaływanie substancji chemicznych na organizm
Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi Negatywne oddziaływanie substancji chemicznych na organizm
Niewystarczająca znajomość zasad obchodzenia się z substancją niebezpieczną i stosowanie środków ochrony indywidualnej Negatywne oddziaływanie substancji chemicznych na organizm
Hałas - agregat, awaria nawijarki, prasy Narażenie słuchu
Nieprawidłowa obsługa pieców, opalarek, lutownic Oparzenia
Awarie pieców, opalarek, lutownic Oparzenia
Nieskuteczna wentylacja przy wtryskarkach - zapachy Pogorszenie samopoczucia
Nieskuteczny przebieg procesu nadzorowania wymagań prawnych i innych Niespełnienie wymagań prawnych, kary od instytucji nadzorujących
Nieprecyzyjne określenie odpowiedzialności i uprawnień Nieprawidłowe funkcjonowanie procesów oraz SZŚ
Pominięcie istotnych ryzyk i szans Wystąpienie niezgodności, niewykorzystanie szans
Niezapewnienie zasobów do realizacji celów środowiskowych Brak osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych, ograniczone efekty działalności środowiskowej, straty finansowe
Niezapewnienie odpowiedniej infrastruktury Brak możliwości realizowania procesów zgodnie z wymaganiami prawnymi, zwiększenie oddziaływania na środowisko
Nieprawidłowa komunikacja Niezgodności wewnątrz organizacji, niezgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, wydłużenie czasu realizacji zadań
Niewystarczająca świadomość w SZŚ Niezgodności spowodowane działaniami współpracowników i podwykonawców, niezgodności w operacyjnych obszarach SZŚ
Nieskuteczne szkolenia Brak rozwoju kompetencji pracowników; nieefektywnie wydane pieniądze
Nieskuteczne audity wewnętrzne Brak możliwości przeprowadzenia działań korygujących, brak możliwość zareagowania na potencjalne niezgodności, pominięcie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem SZŚ, które nie działają zgodnie z wewnętrznymi wymaganiami organizacji
Nieprawidłowy dobór wskaźników procesów Zafałszowane wyniki dotyczące funkcjonowania procesów, brak świadomości dotyczącej nieprawidłowego funkcjonowania procesów, zafałszowany obraz funkcjonowania procesów
Nieskuteczne działania korygujące Powtarzające się niezgodności
Skuteczna komunikacja Zapobieganie niezgodnościom, zapobieganie potencjalnym sytuacjom awaryjnym, kompletne informacje, krótszy czas realizacji zadań
Skuteczne audity wewnętrzne Identyfikacja niezgodności zanim doprowadzą do poważniejszych konsekwencji, w tym pogorszenie relacji z zainteresowanymi stronami zewnętrznymi
Średnia ocena: 4.9
Liczba głosów: 10

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2023 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.