Pakuła Consulting
Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź

Pakuła Consulting     Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź

Pakuła Consulting
Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź


Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli


Pakuła Consulting przygotowuje certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli i prowadzi szkolenia z Wewnętrznego Systemu Kontroli. Nasi konsultanci są audytorami z uprawnieniami do certyfikacji WSK. Gwarantujemy najwyższą jakość merytoryczną każdego wdrożenia Wewnętrznego Systemu Kontroli.


Podstawowe Przepisy prawne Wewnętrznego Systemu Kontroli

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z 5.05.2009 r. (ze zmianami) ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. (ze zmianami) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz.194)

przepisy ograniczające obrót uzbrojeniem produktami podwójnymi zastosowania ze wskazanymi krajami, podmiotami i osobami.


Jakie są zadania Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK ?

 • zapobieganie transakcjom naruszającym prawo,
 • klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia,
 • ewidencjonowanie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
 • informowanie Rządu o obrocie WSK

Towary o znaczeniu strategicznym oznaczają

 • Uzbrojenie (ML lub LU)
 • Produkty podwójnego zastosowania (DU)

Uzbrojenie (Dz.U. 2013 poz. 194). Broń, amunicja, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie wskazane w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 [Roz. Min. Gospodarki z 13.03.2015 - Dz.U. poz. 387]

Produkty podwójnego zastosowania (Roz. 428/2009) to produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego


Rodzaje transakcji objęte nadzorem Wewnętrznego Systemu Kontroli

Ustawa z 29.11.2000 tekst jedn. Dz.u. Z 2013 poz. 194 w rozumieniu Ustawy obrót to:

 • Wywóz,
 • Transfer wewnątrzunijny,
 • Usługa pośrednictwa,
 • Pomoc techniczna,
 • Przywóz,
 • Tranzyt.

Uczestnicy obrotu ustawa z 29.11.2000 tekst jedn. Dz.u. Z 2013 poz. 194

 • Przedsiębiorca,
 • Podmiot,
 • Dostawca,
 • Odbiorca,
 • Eksporter,
 • Importer,
 • Pośrednik,
 • Użytkownik końcowy

Zezwolenia Na Obrót Uzbrojenia

 • Indywidualne:

  • Wywóz,
  • Przywóz,
  • Tranzyt,
  • Transfer wewnątrzunijny,
  • Pomoc techniczna,
  • Usługa pośrednictwa,
 • Globalne:

  • Transfer wewnątrzunijny,
  • Pomoc techniczna
  • Usługa pośrednictwa
 • Krajowe Zezwolenie Generalne:

  • Wywóz, Transfer wewnątrzunijny (U1, U2, U3)
  • Usługa pośrednictwa, Pomoc techniczna, Przywóz, Tranzyt (obecnie brak)..

Nasi klienci:


ABB

energetyka

http://www.abb.pl

UPS

usługi kurierskie

http://www.ups.com

Belma

wyroby specjalne

http://www.belma.pl

BUMAR

pojazdy

http://www.bumar.pl

Raben

spedycja

http://polska.raben-group.com

Arrow

komputery

http://arrowecs.pl

Enamor

przemysł morski

http://enamor.pl

FON-SKB

przemysł maszynowy

http://fon-skb.pl

Geodis

spedycja

http://www.geodis.com

Rockfin

przemysł maszynowy

http://www.rockfin.com.pl

Ericpol

informatyka

http://www.ericpol.pl

AMZ Kutno

pojazdy

http://www.amz.pl

Aero Club

lotnictwo

http://www.jbi.com.pl

FAM Pionki

amunicja

http://www.fam-pionki.pl

Trelleborg

produkcja z tworzyw

http://www.trelleborg.com

DB Schenker

spedycja

http://www.dbschenker.pl

MAW Tel.com

telekomunikacja

http://www.maw.pl

ThyssenKrupp

handel

http://thyssenkrupp-energostal.pl

Mainfreight

spedycja

http://www.mainfreight.com

Schlumberger

przemysł wydobywczy

http://www.slb.com

Asseco Poland

informatyka

http://asseco.com.pl

Sulzer, Lublin

przemysł maszynowy

http://www.sulzer.com

McBraida Polska

lotnictwo

http://www.mcbraidaplc.com

Sistema, Bieruń

transport

http://www.sistema.com

Wilk Elektronik

komputery

http://wilk.com.pl

Wostal, Wolbrom

przemysł metalurgiczny

http://www.wostal.pl

Benski Transport

transport

http://benski.pl

Limatherm Sensor

przyrządy pomiarowe

http://www.limathermsensor.pl

PartnerTech Poland

komputery

http://www.partnertech.com

Rolls-Royce, Gniew

przemysł morski

http://www.rolls-royce.com

Rockwell Automation

przemysł maszynowy

http://www.rockwellautomation.com

Wika Polska, Włocławek

przyrządy pomiarowe

http://www.wikapolska.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

energetyka

http://www.ncbj.gov.pl


Udzielamy porad prawnych w zakresie Kontroli Obrotu. Przykłady pytań i odpowiedzi poniżej.


Pytanie: Naszym bezpośrednim klientem jest inna polska spedycja. Czy w związku z tym musimy występować o jakiekolwiek zezwolenia, zgłaszać (tranzyt uzbrojenia z Ukrainy przez Gdynię do USA) w jakiejś instytucji?
Odpowiedź: Jeśli jest to uzbrojenie to trzeba uzyskać zezwolenie na pośrednictwo. Jeśli towar podwójnego zastosowania również. Możliwe, że również klient będzie musiał wystąpić o takie zezwolenie (patrz definicja pośrednictwa w Ustawie dla obrotu uzbrojeniem Dz. U z 2013 poz. 194)

Pytanie: Proszę o wskazanie jakie wyroby klasyfikują się na kat. 5 dual use DU, które należy zgłaszac do ABW? Telefony komórkowe - czy muszą spełniać jakieś specjalne kryteria? Karty SIM, Tablety.
Odpowiedź: Te wyroby trzeba zgłaszać : Karty SIM , Routery, Urządzenie GPS. Pozostałe wg parametrów patrz rozporządzenie 388/2012 (zał.1) w urządzeniach takich jak np. komputery, tablety decyduje oprogramowanie chyba ze mają moduły szyfrujące bądź są typu tempest.

Pytanie: Gdzie jest wykaz wszystkich certyfikowanych firm na WSK w całej Europie ? Gdzie jest wykaz firm certyfikowanych na WSK, do których można wysyłać towar na podstawie zezwolenia generalnego polskiego ZG-PL-1.
Odpowiedź: W załączeniu link do strony (strona dostępna w każdym języku kraju UE) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/certider/index.cfm?fuseaction=undertakings.countries

Pytanie: Jeśli cała maszyna jest sprzedawana do USA i nie jest dual a w jej skład wchodzi jakieś urządzenie, które jest dual use, to jaką wartość należy wykazać na raporcie do MG? Czy wysyłając na zezwoleniu generalnym unijnym EU0001 musimy pytać odbiorcę o certyfikat odbiorcy końcowego?
Odpowiedź: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi , jaka wartość części składowych tzw. DU powoduje, że całe urządzenie jest DU. Dlatego traktujemy nasze urządzenie jako DU, jeśli ma element DU lub wysyłamy zapytanie do Min. Gospodarki – Departament Bezp. Gospodarczego w sprawie interpretacji tej konkretnej sprawy i wstrzymujemy transakcję. Jeśli to nie jest DU, to wysyłamy bez zezwoleń i nie rejestrujemy.

Pytanie: Od kiedy nie trzeba mieć certyfikatu WSK w firmach i czy to wynika tylko z treści ustawy czy z czegoś jeszcze ?
Odpowiedź: Zmiana dot. WSK spowodowała Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa Dz.U z 2013 poz. 707 . Ustawa weszła w życie 7.07.2012. Zmiana spowodowała, że zgodnie z Art.11 ust. 1 tylko Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem, zwany dalej wewnętrznym systemem kontroli. Czyli o d 7.07.2012 tyko przedsiębiorcy realizujący obrót wyłącznie towarami podwójnego zastosowania DU Dual Use nie mają obowiązku posiadania certyfikowanego systemu WSK, co nie zwalnia ich od innych obowiązków jak np. prowadzenia ewidencji obrotu WSK, występowania o zezwolenia w przypadku wywozu takich towarów poza obszar UE, powiadamiania ABW dla części towarów z kategorii 5 technicznej itd.

Pytanie: Co z towarami zgłoszonymi do ABW a nie zakupionymi ? Np. zgłaszamy 1 stycznia do ABW, iż zamierzamy sprowadzić 50 szt. switch-y, jednakże sprowadzamy 5 szt. – co w takim przypadku? Czy zgłoszenie do ABW ma ważność.? Jaką? Albo sprowadzamy 5 szt., następnie po kilku miesiącach znów kolejne 5 szt. tego samego urządzenia. Czy znów musimy generować kolejne zgłoszenie? Czy możemy skorzystać ze zgłoszenia z 1 stycznia?
Odpowiedź: Jeżeli zgłosiliśmy do ABW większą ilość niż sprowadziliśmy w danym roku, to nic nie musimy robić. Nie ma terminu ważności zgłoszenia ale „zwyczajowo” zgłoszenie w danym roku jest ważne do końca tego roku. Czyli jeśli zgłosiliśmy 50 szt. do ABW np. 1 stycznia 2015 to na tym zgłoszeniu do końca tego roku tj. 2015 możemy sprowadzać dany towar ale maksymalnie tylko tyle, ile zgłosiliśmy.

Pytanie:Czy jest o wzór oświadczenia endusera do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wywóz?
Odpowiedź:Wzór certyfikatu importowego w każdym kraju jest inny. Polski wzór certyfikatu importowego (zał.) określa Rozp. Ministra Gosp. (w załączeniu) . W przypadku eksportu uzbrojenia należy uzyskać certyfikat importowy poświadczony przez naszą placówkę dyplomatyczną znajdująca się w kraju importera. Przypominam też o konieczności posiadania koncesji przez eksportera, w przypadku eksportu uzbrojenia z Polski, oprócz posiadania certyfikatu WSK.

* Sprawdzenie występowania partnerów handlowych na listach odmów - Denied Persons List DPL – Lista Odmów Departamentu Handlu USA, dokonywana jest na stronie http://www.bis.doc.gov/dpl/default.shtm.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2018 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com