Pakuła Consulting
Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź

Pakuła Consulting     Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź

Pakuła Consulting
Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź


Szkolenie podstawy ISO 17025 w laboratorium

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 17025

Szkolenie Pełnomocnik ds. ISO 17025, Kierownik Laboratorium

Szkolenie Rola Najwyższego Kierownictwa w ISO 17025

Szkolenie z obliczania niepewności wg ISO 17025


 

Szkolenie ISO 17025 prowadzą nasi audytorzy ISO 17025, wykonujący audyty dla PCA oraz Urzędu Miar. Specjaliści w zakresie metrologii. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny prowadzonych szkoleń ISO 17025 i konsultacji ISO 17025. Opracowujemy przydatne materiały szkoleniowe ISO 17025 a uczestnikom szkoleń wystawiamy certyfikaty uczestnictwa. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu ISO 17025, w tym podpowiedzi i praktyczne wskazówki dotyczące samego procesu akredytacji ISO 17025 w PCA.

 

Szkolenie podstawy ISO 17025 obejmuje zagadnienia:

 1. Podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005 i systemu zarządzania w Laboratorium badawczym/wzorcującym
  • Wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005 w zakresie systemowym i technicznym
  • Porównanie wymagań wg normy PN-EN ISO 9001:2008 a PN-EN ISO 17025:2005
 2. Interpretacja normy PN-EN ISO 17025:2005 z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych
  • Wymagania stawiane laboratorium ubiegającym się o akredytację
  • Omówienie dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji
 3. Zapewnienie jakości wyników
  • Planowanie i opracowywanie wyników dotyczących badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych
  • Wewnętrzne sterowanie jakością metod pomiarowych
 4. Walidacja metod, szacowanie niepewności i spójność pomiarowa
  • Walidacja metod pomiarowych
  • Zapewnienie spójności pomiarowej,
  • Szacowanie niepewności pomiaru.

 

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 17025 obejmuje zagadnienia:

 • podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • audit wewnętrzny - definicje, rodzaje, cele
 • auditor - kompetencje, wymagania
 • przygotowanie do auditu - procedura, program, kryteria, plan
 • realizacja auditu wewnętrznego - elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania auditowe, zapisy z auditów
 • komunikacja i możliwy konflikt
 • niezgodności i spostrzeżenia
 • raport z auditu w tym sporządzanie raportów z audytów wewnętrznych
 • działania poauditowe - korekcje, działania korygujące, zapobiegawcze, doskonalenie, skuteczność auditu
 • ćwiczenia praktyczne i egzamin

 

Szkolenie Pełnomocnik ISO 17025 / Kierownik laboratorium obejmuje zagadnienia:

 • podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych,
 • zarządzanie jakością w laboratorium, uprawnienia i odpowiedzialności
 • zasady dokumentowania systemu zarządzania
 • cle jakości, programy oraz polityka jakości
 • przegląd zarządzania
 • doskonalenie systemu zarządzania
 • postępowanie ze skargami i niezgodnościami
 • zarządzanie audytami wewnętrznymi
 • podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących
 • ćwiczenia praktyczne i egzamin

 

Szkolenie Najwyższego Kierownictwa ISO 17025 obejmuje zagadnienia:

 • podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych,
 • zadania Najwyższego Kierownictwa w Organizacji, w której działają laboratoria spełniające wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005
 • zarządzanie organizacją, uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania laboratorium, w tym zakupów oraz ochrony informacji
 • zarządzanie kwalifikacjami personelu, kompetencje i szkolenia
 • zasady dokumentowania systemu zarządzania w laboratorium
 • cle jakości, programy oraz polityka jakości laboratorium
 • przegląd zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • ocena skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych, korygujących
 • ćwiczenia praktyczne i egzamin

 

Szkolenie z obliczania niepewności wg ISO 17025

Szacowanie niepewności to bardzo trudny temat. Nie tylko trzeba znać się na stosowanej analizie, ale jednocześnie być dobrym w statystyce. Jeżeli chodzi o stworzenie instrukcji szacowania niepewności oraz przedstawienie teorii (jak podejść do tematu) naszym zadaniem można to wykonać w ciągu 2 dni szkoleniowych.

Przykładowa część opracowania instrukcji zawiera:

 • 1. Definicje i terminologia
 • 2. Obliczenia statystyczne: średnia, odchylenie standardowe, odchylenie standardowe średniej
 • 3. Niepewność pomiaru
 • 4. Obliczanie niepewności standardowej typ A i B
 • 5. Niepewność rozszerzona pomiaru
 • 6. Współczynnik rozszerzenia k
 • 7. Budżet niepewności

Niezwykle istotną kwestią jest wspólne napisanie instrukcji z pracownikami laboratorium, gdyż później PCA sprawdza biegłość pracowników w jej zrozumieniu i stosowaniu. Na szkoleniu zapewniamy sprawdzone projekty dokumentów .

 

Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy

Czas każdego szkolenia to 7 godzin. Szkolenie możemy przeprowadzić u siebie w biurze jak i u Państwa. Zapewnimy bardzo przydatne materiały szkoleniowe, a po szkoleniu wystawimy stosowane certyfikaty.

 

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą szkolenia ISO 17025

 


Szkolenie ISO 17025 Belma

Dziękujemy za przekazane podczas szkolenia wiadomości oraz duże zaangażowanie. Dotychczasowa współpraca potwierdza rzetelność i profesjonalne podejście firmy Pakuła Consulting.

 

Pani Ewa Łuczak, Referent ds. Kontroli Jakości.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2018 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com