W maju 2018 wchodzi w życie Unijne Rozporządzenie dotyczące danych osobowych RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ofertujemy szkolenie RODO oraz wdrożenie najważniejszych zasad ISO 27001 z uwzględnieniem wymagań dotyczących danych osobowych. Nasza kompleksowa usługa pozwala spełnić wymagania RODO oraz ogólnie podnieść poziom bezpieczeństwa informacji.


Każdy uczestnik szkolenia uzyska Certyfikat RODO - o odbytym szkoleniu.

Szkolenie RODO podstawowe - ramowy program:

 1. Powitanie
 2. Rodzaje informacji i miejsca ich przechowywania
 3. Zagrożenia, co chronić
 4. Bezpieczeństwo Informacji
 5. Źródła prawa (prawodawstwo polskie, tajemnica przedsiębiorstwa)
 6. Ochrona danych osobowych (definicje)
 7. ADO, ABI
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych
 9. Dane zwykłe, dane wrażliwe, udostępnianie danych
 10. RODO - krótko o rozporządzeniu
 11. Definicje (dane, przetwarzanie, profilowanie, prawo do zapomnienia, itd.)
 12. Inspektor Ochrony Danych (wyznaczenie, status, zadania)
 13. Odpowiedzialność przy przetwarzaniu danych (cywilna, karna)
 14. GIODO
 15. Jak chronić dane - środki prewencyjne i zaradcze
 16. Analiza ryzyk
 17. Wdrożenia bezpieczeństwa
 18. Przykłady
 19. Test
 20. Zakończenie

Audyt bezpieczeństwa RODO

Ocena RODO zostanie dokonana w dziesięciu obszarach kierując się wymaganiami normy ISO 27001 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Polityka bezpieczeństwa informacji
 • Organizacja bezpieczeństwa
 • Zarządzanie aktywami
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • Bezpieczeństwo IT
 • Kontrola dostępu
 • Zarządzanie incydentami
 • Ciągłość działania
 • Zgodność z prawem

Ponadto skoncentrujemy się na sprawdzeniu w jakim stopniu Organizacja spełnia wymagania regulacji UE czyli RODO , rozporządzenia 2016/679. Wynikiem naszego działania będzie szczegółowy raport z audytu RODO. Raport wskaże obszary zgodności bądź niezgodności z przyjętymi kryteriami oceny oraz informację o głównych ryzykach związanych z bezpieczeństwem informacji. Raport pozwoli na przygotowanie się do potencjalnej kontroli przetwarzania danych osobowych dokonywanej przez uprawnione organy państwowe, w tym GIODO.


Kontakt

ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2017 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com