Certyfikat ISO 13485:2016

Wdrażanie ISO 13485

Szkolenia ISO 13485

Aktualizacja dokumentacji ISO 13485 do ISO 13485:2016


Norma ISO 13485

Wymagania ISO 13485 dla wyrobów medycznych zostały napisane dla producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych oraz firm wprowadzających wyroby medyczne na rynek Polski. Pakuła Consulting przygotowuje do uzyskania certyfikatu ISO 13485, prowadzi wdrożenia ISO 13485 oraz szkolenia z ISO 13485. Nasi konsultanci są audytorami technicznymi PCA z uprawnieniami do badania i certyfikacji wyrobów medycznych.


Wdrażanie ISO 13485

 • Opracowanie Dokumentacji Technicznej dla wyrobu medycznego klasy I (z lub bez pełnej oceny klinicznej)
 • Uzupełnienie Dokumentacji Technicznej dla wyrobu medycznego klasy I o nowe modele lub podobne wyroby
 • Opracowanie Dokumentacji Technicznej dla wyrobu medycznego klasy wyższej niż I (Is, Ip, IIa, IIb) wraz z udziałem przy audicie jednostki notyfikowanej (z lub bez pełnej oceny klinicznej)*
 • Uzupełnienie Dokumentacji Technicznej dla wyrobu medycznego klasy wyższej niż I (Is, Ip, IIa, IIb) o nowe modele lub podobne wyroby
 • pełna ocena literaturowa wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia wykonana przez firmę specjalizującą się w temacie badań/ocen klinicznych
 • Przeprowadzenie szkolenia Pełnomocnika ds. ISO 13485 oraz szkolenia dla Auditorów Wewnętrznych ISO 13485
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do rocznego auditu nadzoru jednostki notyfikowanej
 • Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych

Szkolenie ISO 13485:2016:

Oferujemy szkolenia z zakresu 13485, które zapewniają:

 • znajomość auditowania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2016 i PN-EN ISO 17021:2011.
 • znajomość systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO 13485:2016.
 • znajomość roli auditora wiodącego oraz kwalifikacji i doboru auditorów wewnętrznych ISO 13485:2016.
 • znajomość w zakresie zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC oraz pozostałymi przepisami prawnymi.
 • znajomość dokumentacji technicznej wyrobu medycznego.
 • znajomość procesu przygotowania do auditu certyfikacji wyrobu medycznego.
 • znajomość analizy ryzyka w kwalifikacji niezgodności.

Certyfikat ISO 13485

Certyfikat 13485 zaświadcza o zdolności firmy dostarczania wyrobów medycznych i usług z nimi związanych zgodnych z prawem EU. ISO 13485 dla sprzętu medycznego to uznany na całym świecie system zarządzania jakością. Certyfikat jest punktem odniesienia dla dobrych praktyk w systemach zarządzania jakością dla sprzętu medycznego. Głównym celem certyfikacji jest ustanowienie zestawu zharmonizowanych wymogów regulacyjnych dotyczących systemów zarządzania jakością w sektorze wyrobów medycznych.


Kontakt

ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2017 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com