Certyfikat EN 1090

Szkolenia EN 1090

Wdrożenie EN 1090

ZKP Zakładowa Kontrola Produkcji EN 1090

 

Pakuła Consulting przygotowuje certyfikat EN 1090, prowadzi szkolenia EN 1090 oraz wdraża systemy EN 1090 ZKP Zakładowa Kontrola Produkcji dla konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Jak uzyskać certyfikat EN 1090?


Aby uzyskać certyfikat EN 1090 należy:

 • napisać i wdrożyć procedury ZKP oraz księgę ZKP, w tym antykorozji i transportu (nawet jeśli wykonują to podwykonawcy)
 • przeszkolić pracowników w zakresie EN 1090 ZKP
 • wprowadzić zapisy spawalnicze, zebrać atesty na stal. itd.
 • napisać i zatwierdzić PWPS-y wstępne instrukcje technologiczne spawania
 • sprawdzić i ew. uzupełnić uprawnienia spawaczy
 • wprowadzić nadzór spawalniczy z uprawnieniami do prowadzenia badań nieniszczących
 • wykonać próbki pospawanych elementów, zgodnie z klasą wykonania EXC-1, EXC-2 czy EXC-3 i wysłać do laboratorium
 • uzyskać WPQR-y na spawane złącza czołowe, pachwinowe czy krzyżowe (uznanie technologii spawania)
 • wprowadzić prawidłowe deklaracje właściwości użytkowych oraz oznakowania CE
 • poddać się certyfikacji na zgodność EN 1090

 

Wdrażanie EN 1090 obejmuje:

 • Audyt zerowy EN 1090
 • Szkolenia EN 1090 dla personelu
 • Napisanie dokumentacji EN 1090, procedur EN 1090 i księgi jakości EN 1090
 • Wykonanie audytów wew. EN 1090
 • Przygotowanie do certyfikacji EN 1090
 • Nasz udział w certyfikacji EN 1090

Procedury EN 1090 dla spawalniczego systemu jakości

 • Identyfikacja i identyfikowalność w EN 1090
 • Kontrola i badanie w EN 1090
 • Magazynowanie materiałów podstawowych
 • Materiały dodatkowe do spawania
 • Niezgodności i działania korygujące w EN 1090
 • Personel kontroli i badania
 • Personel spawalniczy, kompetencje w EN 1090
 • Podwykonawstwo i zakupy
 • Przegląd wymagań ofertowych w EN 1090
 • Spawanie i działalność związana z procesami uszlachetniania
 • Sprzęt i infrastruktura
 • Wzorcowanie i walidacja sprzętu do pomiaru, kontroli i badania
 • Zapisy dotyczące jakości EN 1090

Szkolenia EN 1090 - przykładowa tematyka

 • Analiza jakości spawania i wydajności dla personelu wykonującego prace spawalnicze.
 • Dobór metody spawania, urządzenia i oprzyrządowania
 • Nadzór nad pracami spawalniczymi zgodnie z normą PN-EN ISO 14731 – Nadzorowanie spawania – w pełnym zakresie dla IWE.
 • Opracowanie Technologicznych Instrukcji Spawania pWPS i WPS zgodnie z normą PN-EN ISO 15609.
 • Przegląd projektu lub umowy zgodnie z EM 1090 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.
 • Przygotowanie i nadzór nad pracami dotyczącymi kwalifikowania technologii spawania WPQR, zgodnie z normą PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613, PN-EN ISO 15614
 • Nadzór wg innych wytycznych, jak DVS 1702 lub AD200.
 • Przygotowanie dokumentacji PN EN 1090 warsztatowej: dzienników spawania, planów spawania.
 • Sprawdzenie szkolenia i egzaminów spawaczy zgodnie PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606
 • Weryfikacja świadectw egzaminu spawacza zgodnie z normą PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606.

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą EN 1090 i ISO 3834Zakładowa Kontrola Produkcji Kersten

W imieniu naszej firmy mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting, w zakresie prowadzenia wdrażania ISO 3834 i EN 1090. Profesjonalne przeprowadzanie szkoleń ISO 3834 i EN 1090 przez Pakuła Consulting pozwoliło nam na przygotowanie do uzyskania certyfikatu ISO 3834 i certyfikatu EN 1090oraz zintegrowanie z systemem ISO 9001 w najbardziej pracowitym dla nas okresie. Zgodnie z oczekiwaniami firma Pakuła Consulting wywiązała się terminowo i solidnie z powierzonych zadań. Dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting, jako fachową firmę konsultingową, w zakresie wdrażania ISO 3834 i EN 1090 oraz doskonalenia ISO 9001.

 

Bartłomiej Baudler Dyrektor Zarządzający KerstenEurope Sp. z o.o.


Kontakt

ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2017 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com