Certyfikat AEO

Świadectwo AEO

Szkolenia AEO

Upoważniony przedsiębiorca AEO

 

Pakuła Consulting jest firmą przygotowującą certyfikat AEO oraz prowadzącą wdrożenia AEO i szkolenia AEO. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w agencjach celnych i urzędach celnych. Gwarantujemy najwyższą jakość merytoryczną każdego wdrożenia AEO i szkolenia AEO.

Przygotowujemy wnioski kierowane do organów celnych o wydanie świadectwa AEO. Wykonujemy audyt zerowy AEO, piszemy procedury AEO. Kontaktujemy się w imieniu klienta z organem celnym i wspólnie z nim przygotowujemy pierwszą wizytę w firmie.

Po uzyskaniu AEO przedsiębiorca może korzystać z ułatwień dotyczących kontroli celnej, bezpieczeństwa i ochrony oraz uproszczeń przepisów celnych, a firma staje się wiarygodna w oczach administracji celnej. Świadectwo jest bezterminowe a przedsiębiorca korzysta z takich samych ułatwień przez wszystkie administracje celne krajów UE.

Upoważniony przedsiębiorca (AEO) może uzyskać jedno ze świadectw AEO:

 • świadectwo AEOC – uproszczenia celne
 • świadectwo AEOS - bezpieczeństwo i ochrona
 • świadectwo AEOC/AEOS – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona tzw. świadectwo połączone.

 

Warunki i kryteria uzyskania świadectwa AEO to m.in. :

 • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych
 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i/lub ewidencjami transportowymi, umożliwiający należytą kontrolę celną
 • udokumentowana wypłacalność
 • odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony
 • odpowiednie procedury AEO

 

Wdrażanie AEO

Przygotowanie do certyfikacji AEO wymaga od przedsiębiorcy udzielenia odpowiedzi na szereg pytań m.in..

 • identyfikację problemów związanych z infrastrukturą komputerową
 • zastosowane zasady bezpieczeństwa w prowadzonych ewidencjach
 • dodatkowe wymagania stawiane przez Urząd Celny
 • weryfikację stwierdzonych błędów w ramach przepisów celnych
 • terminowość licencji programów komputerowych posiadanych przez firmę
 • weryfikację stosowanych procedur AEO
 • przeprowadzone audyty wew. i/lub zewn. AEO
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa informatycznego

Kontakt

ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2016 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com