Pakuła Consulting
Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź

Pakuła Consulting     Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź

Pakuła Consulting
Łąkowa 27B, lok. 23, 90-554 Łódź


Pytanie o wewnętrzny system kontroli WSK

Czy transport NATO Belgia - Litwa wymaga zezwolenia indywidualnego, gdy transportowanym towarem jest amunicja ? Odpowiedź Pakuła Consulting: Tak wymaga zgody Minerstwa Rozwoju dla polskiego podmiotu w zakresie pośrednictwa (transport) oraz zgody przewozowej belgijskiej policji.

Certyfikat WSK dla Transannaberg Strzelce Opolskie

Transannaberg Wiesiollek posiada certyfikat WSK wydany przez TUV w zakresie transportu i spedycji uzbrojenia, w tym ciężkich pojazdów oraz transportu gabarytowego m.in. pojazdów gąsienicowych. Szkolenia WSK oraz dokumentację WSK przygotowała firma Pakuła Consulting.

Rohlig Suus wdraża WSK w Warszawie i oddziałach

Rohlig Suus jedna z największych firm na świecie w zakresie transportu i spedycji wybrała Pakuła Consulting do wprowadzenia systemu WSK i przygotowania do certyfikacji WSK. Dziękujemy.

Pytanie o wewnętrzny system kontroli WSK

Jakie są rodzaje wymagań, które należy spełnić aby wykonywać transport broni oraz amunicji na terenie Polski? Odpowiedź Pakuła Consulting: Na przewóz broni palnej i amunicji do tej broni wymagana jest zgoda przewozowa wydawana przez Policję. Wynika to z kilku ustaw, a w szczególności: Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, patrz Art. 35b i Art. 35c oraz Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Art. 37

Pytanie o wewnętrzny system kontroli WSK

Planujemy import partii testowej amunicji z Czech. Jak uzyskać certyfikat exportowy? Odpowiedź Pakuła Consulting: Potrzebna jest uprzednia zgoda przewozowa z polskiej policji na podstawie, której będzie wystawiona zgoda przewozowa policji czeskiej (ta też trzeba uzyskać). Nie trzeba uzyskiwać zezwolenia z Ministerstwa Rozwoju. Trzeba pamiętać o wpisaniu transakcji do ewidencji wewnątrzunijnej WSK oraz do ewidencji rodzajów sprowadzanego uzbrojenia tj. ewidencja koncesyjna.

Pytanie o wewnętrzny system kontroli WSK

Jak zachować ostrożność, aby z giełdy przewozowej brać zlecania międzynarodowe z Niemiec do Polski i nie wejść w konflikt z prawem WSK? W zleceniu widnieje pojazd gabaryt: 4x3x2 a na miejscu okazuje się, że to transporter opancerzony. Odpowiedź Pakuła Consulting: W przypadku transportu uzbrojenia z Polski lub do Polski przewoźnik działa na zezwoleniu wydanym Zlecającemu przewóz przez właściwy organ kraju z którego dokonywany jest np. transfer wewnątrzunijny. W przypadku transferu z Polski do Niemiec jest to Ministerstwo Rozwoju, które wydaje zezwolenie. W przypadku transferu wewnątrzunijnego z Niemiec do Polski organem wydającym zezwolenie jest Ministerstwo Gospodarki Niemiec. Pomiot Zlecający transport może również skorzystać z krajowych zezwoleń generalnych co wynika m.in. z Dyrektywy WE z 2009 ale po spełnieniu wymagań związanych z korzystaniem z takiego zezwolenia. W Polsce zasady korzystania z Krajowych zezwoleń generalnych reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego. Przyjmując jakiekolwiek zlecenie przewozowe a w szczególności dotyczące przewozu międzynarodowego należy upewnić się jaki jest to rodzaj towaru. 1. Dla broni palnej i amunicji zawsze wymagana jest zgoda przewozowa wydawana przez Policję. 2. Dla uzbrojenia wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki wymagane jest zawsze zezwolenie przy wywozie lub transferze wewnątrzunijnym z Polski. 3. Dla towaru podwójnego zastosowania może być wymagane zezwolenie przy transferze wewnątrzunijnym z Polski. Dotyczy to towarów wymienionych w załączniku IV Rozporządzenia 428/2009 (ze zmianami). Przy wywozie poza UE wymagane jest zezwolenie wydawane przez Ministra Rozwoju lub można skorzystać z europejskich zezwoleń generalnych patrz załącznik II do Rozporządzenia 428/2009 (ze zmianami). Odmowa udzielenia informacji przez zlecającego powinna skutkować odmową przyjęcia zlecenia – chyba, że przyjmujący „chce mieć” kłopoty.

Certyfikacja WSK w Big-Trans

Firma BIG-TRANS Janusz Bigus ze Starogardu Gdańskiego uzyskała certyfikat WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu w zakresie transportu towarów strategicznych. Wdrażanie systemu WSK prowadziła firma Pakuła Consulting. Gratulujemy.

Firma Gunshelp zleca konsultacje WSK w Krakowie

Gunshelp należąca do TaiwanGun w Krakowie zleciła Pakuła Consulting konsultacje w zakresie kontroli obrotu WSK. Dziękujemy za zaufanie.

Konsultacje WSK dla PKP Cargo Connect

PKP Cargo Connect, lider przewozów kolejowych, zleciła konsultacje systemu WSK. Pakuła Consulting została wysoko oceniona w zakresie wykonanej pracy oraz uzyskała referencje. Dziękujemy.

Raf-Trans z Chorzowa po certyfikacji WSK

Raf-Trans firma z grupy Wlazłowski ul. Inwalidzka 24 Chorzów uzyskała certyfikat WSK. Pakuła Consulting prowadziła wdrożenie WSK pod kluczu. Gratulujemy sukcesu.

Certyfikacja WSK w Antonisen W Strzelinie

Firma spedycyjna i transportowa Antonisen ze Strzelina poddała się certyfikacji WSK w TUV Rheinland. Wynik pozytywny. Gratulujemy sukcesu.

Szkolenie GDP w hurtowni farmaceutycznej

Hurtowania farmaceutyczna Remede z Lublina przeprowadziła szkolenie GDP / DPD dla swoich pracowników. Dobra Praktyka Dystrybucyjna w obszarze magazynowania, transportu i dystrybucji leków.

MB Aerospace z Rzeszowa wdraża certyfikat WSK

MB Aerospace jest międzynarodową grupą dostarczająca kompleksowe rozwiązania dla lotnictwa i obrony. Do wdrożenia systemu WSK została wybrana firma Pakuła Consulting. Dziękujemy za zaufanie.

KUŁTON TRANSPORT wdraża GDP i GHP

Kułton Transport z Kalisza wdraża system DPD + GHP oparty na ISO 9001. Szkolenia GDP prowadzi Pakuła Consulting.

Szkolenie DPD/GDP dla audytorów wew. GDP/ DPD

Firma Ziaja z Bydgoszczy zleciła przeprowadzanie szkolenia dla audytorów wew. GDP/ DPD. Wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone referencjami

Evatronix SA z Bielsko-Białej zdobył certyfikat WSK

System WSK stawia Evatronix pośród firm spełniających wymagania ustawy o wywozie i przywozie towarów oraz usług o znaczeniu strategicznym. Evatronix produkuje światowej klasy skanery 3D, wykorzystywane do wspomagania projektowania i wytwarzania w mechanice i elektronice.

Janex wdraża system GDP/DPD dla transportu farmaceutyków

Janex z Łosic wybrał Pakuła Consulting do wdrożenia systemu DPD/GDP. Dziękujemy za zaufanie.

Szkolenie WSK dla Woodward z Niepołomic k. Krakowa

Woodward to lider w zaawansowanych technologiach rozwiązań cockpit-ziemia, do sterowania kontroli lotów . Woodward zamówił szkolenie WSK dla swoich pracowników. Dziękujemy za uznanie.

Szkolenie GDP w MIRCO-TRANS Mirosław Kułton Ostrów Wlkp.

Firma Pakuła Consulting przeprowadziła szkolenie GDP dla kierowców z zakresu wymogów transportu farmaceutycznego.

Lew-Trans Lewandowski z certyfikatem WSK

Firma Lew-Trans Lewandowski specjalizująca się w przewozach gabarytowych i niskopodwoziowych uzyskała certyfikat WSK z pomocą Pakuła Consulting. Gratulujemy.

Szkolenie WSK dla PZL Mielec

PZL Mielec zleciła szkolenie doskonalące w zakresie certyfikacji WSK oraz aktualizacji przepisów dot. kontroli obrotu WSK. Dziękujemy za zaufanie.

Jak przygotować się do certyfikacji ISO 27001?

 • Czy jest upoważnienie imienne do przetwarzania danych osobowych
 • Czy jest poświadczenie bezpieczeństwa – ustawa o ochronie informacji niejawnej – czy ma zastosowanie w firmie w jakiej formie i czy jest kancelaria tajna
 • Czy jest Zobowiązanie do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa
 • Czy jest Ewidencja dokumentów stanowiących informacje niejawne o klauzuli Zastrzeżone
 • Czy jest Ewidencja dokumentów stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa
 • Czy jest Ochrona danych osobowych – opracowania wg wymogów ustawy politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
 • Czy zostały wydzielone obszary bezpieczne (strefa chroniona, strefa administracyjna, strefa bezpieczeństwa)
 • Czy strefa chroniona jest wydzielona i chroniona, a osoby i pojazdy znajdujące się w niej są kontrolowane i nadzorowane
 • Czy strefa administracyjna pozwala na bezpieczne przetwarzanie informacji prawnie chronionych
 • Czy strefa bezpieczeństwa posiada strzeżone granice podlegające kontroli wejścia/wyjścia
 • Czy interesanci przychodzący do strefy administracyjnej są rejestrowani w Książce ewidencji wejść/wyjść i posiadają identyfikator "Gość" oraz przebywają pod nadzorem pracownika
 • Czy ekipy remontowe przebywające w strefie administracyjnej mają stosowne upoważnienia i są nadzorowane
 • Czy przebywanie interesantów w strefie bezpieczeństwa jest stale nadzorowane
 • Czy ekipy remontowe i personel sprzątający w strefie bezpieczeństwa posiadają poświadczenie bezpieczeństwa w przypadku, gdy ich praca wiąże się z dostępem do informacji niejawnych
 • Czy system kontroli dostępu pozwala na identyfikację osób uprawnionych do wejścia oraz kontrolę ich ruchu w strefach
 • Czy klucze do pomieszczeń przechowywane są w bezpieczny sposób i czy prowadzona jest ich ewidencja
 • Czy klucze wydawane są tylko uprawnionym osobom za pokwitowaniem w Książce zdania i pobrania kluczy
 • Czy klucze zapasowe przechowywane są w zapieczętowanych kopertach u osoby upoważnionej lub w pomieszczeniu ochrony obiektu
 • Czy wszystkie pomieszczenia zawierające serwery znajdują się wyłącznie w strefach bezpieczeństwa
 • Czy sygnalizacja alarmowa (informująca o próbie wjazdu, wyjazdu, wejścia, wyjścia, przejścia lub wyjścia osoby nieuprawnionej po godzinach pracy i w dni wolne od pracy) jest sprawna i regularnie sprawdzana
 • Czy wszyscy interesanci chcący wejść do strefy administracyjnej są rejestrowani w Książce ewidencji wejść/wyjść
 • Czy wszystkie osoby znajdujące się na terenie Spółki posiadają identyfikatory lub przepustki
 • Czy pracownicy odbierający dostawę materiałów odnotowują ją w Rejestrze dostaw oraz sprawdzają pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa
 • Czy zostały przeprowadzone szkolenia z wprowadzonych działań w ramach procedury
 • Czy jest wdane Poświadczenie bezpieczeństwa
 • Czy jest Wykaz wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Czy są przepustki służbowe
 • Czy jest Wykaz wydanych przepustek
 • Czy jest Książka ewidencji wejść/wyjść
 • Czy jest Książka zdania i pobrania kluczy
 • Czy jest Rejestr wydanych identyfikatorów
 • Czy jest Ewidencja elektronicznych systemów rejestrujących kontrolę dostępu
 • Czy jest Dokumentacja zleceń na powielanie informacji prawnie chronionych
 • Czy jest Książka wejść/wyjść i przebywania w strefie bezpieczeństwa i kancelarii tajnej – jeżeli istnieje
 • Czy w Planie ochrony jednostki, jest instrukcji pełnienia służby ochrony oraz w umowie zawartej z firmą ochrony znajduje się system ochrony jednostki oraz liczba pracowników ochrony
 • Czy służba ochrony posiada ważną koncesję
 • Czy wszyscy pracownicy ochrony posiadają odpowiednie licencje i poświadczenia
 • `Czy służba ochrony posiada niezbędne wyciągi z planu ochrony, wykazy pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie, wykazy osób upoważnionych do pobierania kluczy
 • Czy są wzory upoważnień, przepustek, identyfikatorów, odcisków plomb, pieczęci; wykaz telefonów alarmowych i służbowych, spis wyposażenia pomieszczenia służby ochrony
 • Czy jest opracowana Instrukcja ochrony
 • Czy zostały przeprowadzone szkolenia z wprowadzonych działań w ramach procedury
 • Czy jest sprawozdanie ze stanu ochrony fizycznej informacji prawnie chronionych
 • Czy jest Plan ochrony fizycznej
 • Czy użytkownicy są świadomi zagrożeń związanych z działaniem niepożądanego oprogramowania
 • Czy użytkownicy mogą samodzielnie instalować oprogramowanie
 • Czy oprogramowanie antywirusowe jest zainstalowane i aktualne
 • Czy są raporty dotyczące wykrytych wirusów są analizowane przynajmniej raz na miesiąc
 • Czy użytkownicy posiadają uprawnienia systemowe zgodnie z zasadą minimalnych potrzebnych uprawnień
 • Czy wygaszacze ekranu są aktywne i poprawnie skonfigurowane
 • Czy przestrzegane są zasady polityki haseł
 • Czy na drukarkach sieciowych nie pozostają nieodebrane dokumenty
 • Czy sprzęt i oprogramowanie służące do dostępu do Internetu jest dostarczane tylko i wyłącznie przez Spółkę
 • Czy użytkownicy są świadomi zagrożeń i nie używają komunikatorów internetowych (np. GaduGadu, IRC), nie prowadzą gier sieciowych i nie uprawiają hazardu
 • Czy urządzenia przenośne używane są tylko i wyłącznie do użytku służbowego
 • Czy informacje na urządzeniach przenośnych są w odpowiedni sposób zabezpieczane przed nieautoryzowanym dostępem (np. poprzez szyfrowanie)
 • Czy użytkownicy komputerów robią kopie bezpieczeństwa
 • Czy użytkownicy korzystają z dodatkowych pomocy (np. karteczki z hasłem) podczas logowania do sieci
 • Czy urządzenia (komputery, drukarki, skanery itp.) przetwarzające dane są umieszczone w strefie administracyjnej
 • Czy serwery przetwarzające dane umieszczone są w strefie bezpieczeństwa
 • Czy serwery mają zapewnioną ciągłość zasilania (UPS, generator)
 • Czy sieć teleinformatyczna (telefony, Internet) posiada łącze zapasowe na wypadek awarii łącza głównego
 • Czy wszystkie punkty rozdzielcze linii komunikacyjnych (okablowania) są chronione w zamykanych szafach
 • Czy zmiany w połączeniach i okablowaniu są rejestrowane
 • Czy stare nośniki danych są prawidłowo niszczone
 • Czy przestrzegana jest zasada czystego biurka
 • Czy dokumenty drukowane na drukarkach sieciowych są natychmiast odbierane i chronione przed dostaniem się w niepowołane ręce
 • Czy podczas chwilowej nieobecności pracowników pokoje są zamykane na klucz
 • Czy zostały przeprowadzone szkolenia z wprowadzonych działań w ramach procedury
 • Czy jest Rejestr niszczenia nośników
 • Czy jest Lista pracowników i użytkowników, którzy mają prawo do wynoszenia aktywów
 • Czy jest Rejestr wynoszonego sprzętu informatycznego i oprogramowania
 • Czy są podpisane umowy z dostawcami
 • Czy są ustalane co roku standardy konfiguracyjne sprzętu komputerowego i czy sprzęt jest z nimi zgodny
 • Czy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo teleinformatyczne bierze udział w przygotowaniu specyfikacji oprogramowania w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa
 • Czy oprogramowanie jest testowane przed realizacją zakupu
 • Czy nowe systemy poddawane są testom obciążeniowym, wydajnościowym i odpornościowym
 • Czy są zawarte umowy depozytowe dotyczące kodu źródłowego oprogramowania (code escrow)
 • Czy osoba/osoby wdrażające sprzęt przed wprowadzeniem oprogramowania do eksploatacji sporządza dokumentację techniczną i użytkową
 • Czy testowanie oprogramowania jest przeprowadzane przez inne osoby niż twórcy tego oprogramowania
 • Czy aplikacje są ulokowane na przeznaczonych do tego serwerach
 • Czy naprawy i konserwacje wykonywane są przez upoważnionych pracowników lub zewnętrznych dostawców i rejestrowane we właściwych dokumentach
 • Czy nośniki wycofywane z użycia są przekazywane do zniszczenia w sposób trwały
 • Czy w przypadku wdrożenia systemów informacyjnych jest zapis potwierdzający decyzję o przeniesieniu systemu do środowiska produkcyjnego
 • Czy istnieje Rejestr napraw i konserwacji sprzętu oraz czy zawiera on prawidłowe wpisy
 • Czy istnieją protokoły ze zniszczenia sprzętu komputerowego i nośników danych
 • Czy niszczenie sprzętu i nośników danych jest nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Czy zostały przeprowadzone szkolenia z wprowadzonych działań w ramach procedury
 • Czy wszystkie działające usługi na serwerach w sieci lokalnej uruchomione są za zgodą Zarządu
 • Czy serwery baz danych, aplikacyjne itd. Umieszczone są w strefach chronionych
 • Czy połączenia między sekcjami chronionymi są szyfrowane i dodatkowo zabezpieczone
 • Czy pracownicy przestrzegają zasady nieużywania sprzętu prywatnego w sieci teleinformatycznej Spółki
 • Czy urządzenia teleinformatyczne mają wbudowane funkcje alarmowe powiadamiające administratorów w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych i są one aktywne
 • Czy kopie konfiguracji przechowywane są na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach/serwerach
 • Czy administratorzy systemów posiadają oddzielne konta do prowadzenia czynności administracyjnych i pracy jako użytkownik
 • Czy użytkownicy są przeszkoleni w zakresie zgłaszania wszelkich zauważonych anomalii w funkcjonowaniu sieci komputerowej
 • Czy wszystkie klucze kryptograficzne mają swoje kopie złożone w bezpiecznym miejscu
 • Czy każdy system informatyczny/urządzenie sieciowe posiada minimum dwóch administratorów
 • Czy konta pracowników, którzy odeszli z firmy są blokowane
 • Czy osoba odpowiedzialna za Zarządzania Zasobami Ludzkimi informuje administratorów systemów o zmianie statusu pracownika
 • Czy systemy informatyczne przetwarzające informacje prawnie chronione posiadają mechanizmy umożliwiające administratorowi weryfikację stanu zabezpieczeń (rejestry zdarzeń, logi, itp.)
 • Czy rejestry zdarzeń/logi systemowe są regularnie przeglądane pod kątem bezpieczeństwa
 • Czy monitorowana jest aktywność użytkowników
 • Czy oprogramowanie jest regularnie aktualizowane (update, patch)
 • Czy jest prowadzony przegląd uprawnień użytkowników
 • Standardy konfiguracyjne sprzętu teleinformatycznego
 • Czy jest zgoda na uruchomienie usługi sieciowej
 • Czy jest Lista pracowników upoważnionych do korzystania z wydzielonej sieci specjalnego przeznaczenia
 • Czy są Raporty o wykrytych nieprawidłowościach
 • Czy wszelkie zmiany dokonywane w systemach informatycznych wprowadzane są na wniosek o zmianę
 • Czy zmiany w systemach informatycznych wprowadzane są tylko przez upoważnionych pracowników odpowiedzialnych za działanie teleinformatyki
 • Czy wszelkie zmiany w systemach są analizowane pod kątem rzeczywistych potrzeb i wpływu na audytowalność systemu
 • Czy przed wprowadzeniem zmiany wykonywane są testy bezpieczeństwa, obciążeniowe, równoległe, objętościowe, integracyjne, akceptacyjne użytkowników i testy regresyjne
 • Czy prowadzone są kontrole kodu źródłowego przez osobę inną niż programista
 • Czy każdy wdrożony system posiada instrukcję użytkownika
 • Czy sporządzona jest dokumentacja wprowadzonych zmian
 • Czy przed wprowadzeniem zmian w systemie informatycznym istnieje plan awaryjny powrotu do poprzedniego stanu w przypadku niepowodzenia zmiany
 • Czy jest Wniosek o wprowadzenie zmiany w systemie
 • Czy są utworzone plany ciągłości działania i są one dostępne w miejscu i w czasie gdy są potrzebne
 • Czy prowadzone są testy planów ciągłości działania
 • Czy istnieją raporty z testów planów ciągłości działania
 • Czy istnieją aktualne listy powiadamiania (imiona, nazwiska i numery telefonów)
 • Czy umowy serwisowe (serwerów, urządzeń sieciowych, klimatyzacji itp.) są aktualne
 • Czy czasy reakcji serwisantów są określone i odpowiednie do systemów, które obsługują
 • Czy jest Harmonogram testowania planów ciągłości działania
 • Czy jest Plan ciągłości działania dla systemów teleinformatycznych
 • Czy jest Raporty z przeprowadzonych testów planów ciągłości działania
 • Czy pracownicy zostali powiadomieni o obowiązku zgłaszania swoim przełożonym zauważonych incydentów oraz potencjalnych zagrożeń
 • Czy incydenty są zgłaszane i dokumentowane
 • Czy opis incydentu zawiera wszystkie wymagane dane (opis, wstępna przyczyna, zastosowane środki)
 • Czy analizy wystąpienia incydentu dokonuje uprawniona osoba
 • Czy analiza wystąpienia incydentu obejmuje: jego zakres, skutki, znaczenie dla firmy, priorytet oraz koszty usunięcia danego incydentu
 • Czy wystąpienie incydentu skutkuje każdorazowym uruchomieniem działań korygujących i/lub zapobiegawczych
 • Czy materiał dowodowy z wystąpienia incydentu jest gromadzony i przechowywany w bezpieczny sposób
 • Czy jest dokonywana zbiorcza analiza dotycząca wszystkich stwierdzonych incydentów w danym roku
 • Czy zostały przeprowadzone szkolenia z wprowadzonych działań w ramach procedury
 • Czy jest Protokół incydentu/niezgodności, działania korygujące
 • Czy jest Rejestr Incydentów/Niezgodności
 • Czy są Inne dokumenty dotyczące incydentu
 • Czy jest Protokół z działań korygujących/zapobiegawczych
 • Czy jest Roczny raport z incydentów

Zbrojownia z certyfikatem WSK

Zbrojownia Sp. o.o. z Piątnicy uzyskała certyfikat WSK. Gratulujemy. To kolejny klient, spełniający najwyższe wymagania w zakresie dostaw dual-use oraz ML (DU).

Konsultacje WSK dla Cargosped

Firma Cargosped z Warszawy zleciła konsultacje w zakresie WSK firmie Pakuła Consulting. Dziękujemy za zaufanie.

Wymagania AQAP i ISO 9001:2015

 • Wymagania dla systemu zarządzania jakością wg AQAP w powiązaniu z PN-EN ISO 9001:2009
 • Proces wyboru właściwego AQAP
 • Ryzyko – szacowanie, redukowanie, zarządzanie
 • Plan jakości
 • Klauzula jakościowa
 • Wybrane aspekty odbiorów wojskowych u producentów i dostawców
 • Nadzorowanie realizacji umów w krajach nie należących do NATO oraz nie posiadających MoU w świetle Ustawy o ocenie zgodności wyrobów przeznaczonych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
 • System zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 – ogólny zarys

Marway Logistics z Rzeszowa posiada system WSK

Marway wyróżnia jakość i innowacyjność. W celu obsługi doliny lotniczej w zakresie towarów dual-use, Marway uzyskał certyfikat WSK. Szkolenia WSK prowadziła firma Pakuła Consulting. Gratulujemy.

Jak przygotować się do certyfikacji AQAP?

Firma Pakuła Consulting przygotowała zestaw pytań na audyt zerowy AQAP :

- w jaki sposób zostały wprowadzone do stosowania wymagania aqap
- czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymagań aqap
- czy dokumentacja aqap zawiera wymagania dotyczące oceniania skuteczności i efektywności systemu jakości aqap
- w jaki sposób dokonywana jest ocena skuteczności i efektywności wdrożenia aqap
- czy procesy wdrożenia aqap zostały objęte oceną aqap
- czy są wyznaczone osoby do prowadzenia monitorowania i dokumentowania czynności aqap
- czy wyniki oceny sytemu aqap zostały przedstawione kierownictwu do certyfikacji aqap
- czy dokumenty aqap objęte zostały nadzorem
- czy określono odpowiedzialność osób za nadzór nad dokumentami systemu jakości aqap w tym niejawnych i zapisanych elektronicznie
- czy odpowiedzialność za aqap jest wpisana w zakres obowiązków i uprawnień
- w jaki sposób dokonywana jest aktualizacja dokumentów systemu jakości aqap
- czy są określone zasady i forma sporządzania zapisów aqap
- czy jest prowadzony wykaz zapisów aqap , czy podlega przeglądowi i kiedy był aktualizowany
- w jaki sposób zapisy aqap są identyfikowane i oznaczane
- czy polityka jakości aqap odnosi się do zapewnienia skuteczności i efektywności oraz doskonalenia systemu aqap
- co obejmuje planowanie systemu jakości aqap
- czy sporządzane są plany jakości aqap realizacji umowy,
- czy plan jakości aqap uwzględnia zarządzanie ryzykiem i zarządzanie konfiguracją do certyfikacji aqap
- czy plan aqap jest przeglądany pod kątem jego adekwatności do aktualnej realizacji umowy
- czy poddostawcy są informowani o warunkach realizacji umowy aqap
- czy są zasady komunikacji z gqar w sprawach realizowanych umów z wymogami aqap
- czy przeglądem objęto wszystkie procesy związane z zapewnieniem systemu aqap
- czy w wyniku przeglądu ustalane są wnioski dotyczące systemu jakości aqap
- czy są ustalone zasady systematycznych szkoleń aqap w zakresie wymagań aqap
- czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymagań aqap
- czy dokonywane jest szacowania skuteczności szkoleń aqap w systemie aqap
- czy są stosowane dokumenty aqap podlegające ustawie o ochronie informacji niejawnych
- czy pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia aqap
- czy plany zawierają cele jakości aqap i wymagania dotyczące wyrobu
- czy plany aqap uwzględniają monitorowanie i kontrolę oraz kryteria przyjęcia wyrobu w systemie aqap
- czy ustalone są zasady dotyczące zarządzania ryzykiem aqap
- czy były realizowane umowy aqap dla wojska lub gqa
- czy w ramach przeglądu umowy jest identyfikowane i szacowane ryzyko aqap
- czy o ryzyku zostali poinformowani poddostawcy aqap
- czy są prowadzone zapisy aqap z identyfikacji ryzyka,
- czy są określane dane wejściowe do projektowania, czy jest powiązanie z umową aqap
- czy opracowywany jest plan projektowania aqap
- czy w ramach projektowania opracowywana jest dokumentacja aqap
- czy plan projektowania aqap przewiduje przeglądy, weryfikacje i walidacje
- w jaki sposób przeprowadzono walidację projektu w systemie aqap
- czy dokumentacja aqap zawiera elementy konserwacji, niezawodności i podatności obsługowej
- czy są określone zasady dokonywania zakupów aqap
- czy jest określane ryzyko związane z zakupami aqap
- czy poddostawcy materiałów i usług są informowani o warunkach realizacji umowy aqap dla wojska lub gqa
- czy dostawca jest informowany o obowiązkach wynikających z aqap
- czy materiały i usługi podlegają ocenia jakości aqap
- czy dokumenty aqap stanowią o rozpoczęciu realizacji wyrobu lub usługi
- czy jest zapewniona identyfikacja usługi lub wyrobu do certyfikacji aqap
- czy wyposażenie pomiarowe w systemie aqap jest nadzorowane,
- czy są określane terminy sprawdzeń przyrządów w systemie aqap
- czy są ustalone zasady stosowania zasad zarządzania konfiguracją aqap
- czy jest i na jakich etapach ustalana identyfikacja konfiguracji aqap
- czy jest ustalana dokumentacja aqap konfiguracji,
- czy prowadzone są zapisy z zarządzania konfiguracją aqap
- czy zostały ustalone zasady dotyczące niezawodności i podatności obsługowej
- czy są prowadzone zapisy aqap z dokonanej oceny podatności obsługowej
- czy jest prowadzony plan auditów wewnętrznych aqap
- czy plan auditów aqap obejmuje procesy wynikające z wymagań aqap
- czy audytorzy wewnętrzni aqap mają stosowne szkolenia aqap
- czy są ustalone zasady monitorowania i pomiarów wyrobu do certyfikacji aqap
- czy są ustalone zasady przedstawiania wyrobów do odbioru przez gqar
- czy są ustalone zasady informowania gqar w przypadku wystąpienia niezgodności
- czy zasady nadzoru nad niezgodnościami obejmują poddostawców aqap
- czy podejmowane były działania korygujące do certyfikacji aqap
- czy jest wyznaczona osoba do dokonywania analizy aqap
- czy wyznaczane były działania zapobiegawcze i korygujące do certyfikacji aqap
- czy są ustalone zasady do prowadzenia działań zapobiegawczych i korygujących
- czy są prowadzone zapisy aqap
- czy są ustalone zasady współpracy z gqar w sprawie realizacji procesu aqap
- czy organizacja jest zobowiązana do zapewnienia zasobów dla weryfikacji wyrobów objętych umową aqap

Woodward Poland z Niepołomic k. Krakowa po szkoleniu WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu

Firma Woodward zamówiła szkolenie z systemu WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu. Każdego dnia Wooddward stosuje wiedzę i zasoby do tworzenia systemów, które wykonują działania w ramach wymagań lotniczych do zarządzania paliwem, spalaniem i ruchem.

Co to jest dokument NATO 302

Formularz NATO 302 jest dokumentem tranzytowym w UE. Przepisy regulujące przywóz, wywóz i tranzyt towarów przeznaczonych dla sił zbrojnych NATO zawarte są w Porozumieniu między Umawiającymi się Stronami Paktu Północnoatlantyckiego dotyczącym statusu sił zbrojnych NATO, które zostało podpisane 19 czerwca 1957 r. w Londynie. Przewóz tego typu towarów odbywa się z zastosowaniem formularza NATO 302. Formularz NATO 302 może być, zgodnie z art. 91 WKC, stosowany jako dokument tranzytowy we Wspólnocie. Władze celne każdego z państw NATO, w porozumieniu z daną jednostką NATO stacjonującą na ich terytorium, wyznaczają urząd celny (lub urząd centralny) odpowiedzialny za formalności celne i kontrole towarów przewożonych przez tę jednostkę, bądź na jej rzecz. Każdy wyznaczony urząd celny w Państwie Członkowskim wyjścia przekazuje jednostce NATO znajdującej się pod jego nadzorem formularze 302: - uprzednio poświadczone stemplem i podpisem funkcjonariusza danego urzędu; - oznaczone numerem seryjnym; oraz - opatrzone pełnym adresem urzędu (na potrzeby egzemplarza zwrotnego formularza 302) . Urząd celny prowadzi ewidencję liczby i numerów seryjnych uprzednio poświadczonych formularzy 302, które wydaje jednostce NATO znajdującej się pod jej nadzorem. Każdą przesyłkę wysyła się na podstawie uprzednio poświadczonego formularza 302. Nie później niż w momencie wysyłki właściwy organ NATO wypełnia formularz 302 zawierający podpisane i poświadczone informacje obejmujące datę wysyłki, potwierdzający przejęcie przez ten organ odpowiedzialności za wysyłkę. Egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza 302 przekazuje się niezwłocznie do urzędu celnego właściwego dla jednostki NATO, która dokonała wysyłki, bądź na rzecz której towary zostały wysłane; pozostałe egzemplarze dołącza się do wysyłki. W momencie przybycia przesyłki do jednostki NATO przeznaczenia, właściwe organy NATO opieczętowują i podpisują otrzymane egzemplarze formularza 302 towarzyszące wysyłce. Dwa egzemplarze opieczętowanego i podpisanego formularza 302 przekazywane są urzędowi celnemu, pod którego nadzorem znajduje się jednostka NATO przeznaczenia, lub urzędowi wyznaczonemu przez właściwe organy (urząd centralny); urząd celny zatrzymuje jeden egzemplarz oraz opieczętowuje i zwraca drugi egzemplarz właściwemu urzędowi celnemu w Państwie Członkowskim wyjścia (na adres podany na formularzu 302). Należy jednak zauważyć, że w przypadku transportu towarów objętych formularzem 302, które na części lub całości trasy objęte są procedurą uproszczoną mającą zastosowanie do towarów przewożonych koleją lub w dużych kontenerach, operację prowadzoną na podstawie formularza 302 zawiesza się na tej części trasy, na której stosowana jest procedura uproszczona.

Spółka Vitamed Gałaj i Cichomski z Bydgoszczy z certyfikatem ISO 14001

Firma Vitamed z Bydgoszczy medyczna przychodnia specjalistyczna uzyskała certyfikat ISO 14001 z pomocą firmy Pakuła Consulting.

Szkolenie PNN 18001 dla ZBIKO Konstrukcje-Serwis z Gdańska

Pakuła Consulting przeprowadziła szkolnie z zakresu iso 9001 dla ZBIKO z Gdańska

Hangsen po audycie REACH

Firma Pakuła Consulting została wybrana do audytu REACH. Wstępny wykaz obowiązujących aktów prawnych w zakresie gospodarki chemikaliami to m.in. Dz.U.2015.882 Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR) - Tom I ; Dz.U.2015.882 Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR) - Tom II ; Dz.U.2015.718 Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ; Dz.U.2015.640 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity) ; Dz.U.2015.450 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity) ; Dz.U.2015.208 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity) ; Dz.U.2015.1203 Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity) ; Dz.U.2014.783 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.

NZOZ Alegra z Wejherowa uzyskała certyfikat ISO 9001

Przychodnia alergiczna NZOZ Alegra uzyskała certyfikat ISO 9001. Gratulujemy.

Hotel Mercure - Resort & SPA Krynica Zdrój z kolejnym certyfikatem ISO 9001

Najlepszy Hotel w Krynicy Hotel Mercure d. Motyl przedłużył ważność certyfikatu ISO 9001. Partnerem w przygotowaniu systemu ISo 9001 został firma Pakuła Consulting

Wrocławskie Centrum Okulistyczne z Wrocławia przedłuża certyfikat ISO 9001

Wrocławskie Centrum Okulistyczne to najnowocześniejsza klinika okulistyczna na Dolnym Śląsku z 10-letnim doświadczeniem w leczeniu wad i chorób oczu. Z udziałem Pakuła Consulting, WCO przedłużyło ważność certyfikatu ISO 9001 we Wrocławiu.

Certyfikat GDP dla Stanwex I

Firma Stanwex 1 wdrożyła system GDP dla transportu i logistyki farmaceutyków. Certyfikację GDP, jedną z pierwszych w Polsce przygotowała firma Pakuła Consulting.

Firma Pagacz z Torunia doskonali system WSK

Firma Pagacz i synowie ma wieloletnie doświadczenie w sprzedaży sprzętu wojskowego zgodnie z systemem WSK Wewnętrzny System Kontroli Obrotu wyrobami strategicznymi. Pakuła Consulting uzyskała zlecenie na doskonalenie systemu WSK w siedzibie firmy w Toruniu. Dziękujemy za zaufanie.

Szkolenie WSK dla Enamor z Gdyni

ENAMOR jest firmą specjalizującą się w rozwiązaniach technicznych z branży morskiej. ENAMOR wybrało firmę Pakuła Consulting do przeprowadzania szkolenia WSK. Dziękujemy za zaufanie.

Re certyfikacja WSK w Concept Bielsko-Biała

Firma Pakuła Consulting została wybrana do przygotowania re-certyfikacji systemu WSK.

Szkolenie WSK w Pol-Mare w Gdyni

Pakuła Consulting przeprowadziła szkolenie WSK Wewnętrzny System Kontroli dla usług spedycji i transportu w zakresie Dual-Use i Military List.

Przygotowanie certyfikatu WSK dla firmy Benski z Lublińca

Firma Pakuła Consulting przygotowała certyfikat WSK w zakresie transportu i spedycji. Wdrożenie WSK obejmowało szkolenia WSK i przygotowanie dokumentacji WSK

Szkolenie audytor wewnętrzny WSK dla Asseco z Rzeszowa

Asseco Poland, największa polska firma informatyczna zamówiła szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrzny WSK w Pakuła Consulting

Szkolenie z podstaw systemu WSK w PartnerTech z Sieradza

PartnerTech Poland Sp. z o.o. Oddział w Sieradzu w związku z dynamicznym rozwojem zamówił w Pakuła Consulting szkolenie WSK z zakresu wymagań obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym

Wostal uzyskał certyfikat WSK

Firma Wostal z Wolbromia uzyskała certyfikat WSK w PCBC. Gratulujemy. Wdrożenie WSK przeprowadziła firma Pakuła Consulting.

McBraida z Rzeszowa wdrożyła system WSK

McBraida Polska Sp. z o.o. to światowy lider w dostawach dla przemysłu lotniczego, który wdrożył system WSK z pomocą Pakuła Consulting

Wika SGF z Włocławka wdrożyła system WSK

Wika SGF zlokalizowana we Włocławskiej Strefie Ekonomicznej wdrożyła system WSK z pomocą konsultantów firmy Pakuła Consulting. Do certyfikacji WSK uprawniona jest jednostka TÜV Rheinland

Szkolenie WSK dla Rockfin z Chwaszczyno k. Gdańska

Rockfin Sp. z o.o. zamówił szkolenie WSK dla projektowania, produkcji i serwisu systemów olejowych i układów smarowania. Szkolenie WSK przeprowadziła firma Pakuła Consulting

Szkolenie WSK dla Sulzer z Lublina

Firma Pakuła Consulting przeprowadziła szkolnie WSK oraz doradztwo w zakresie systemu WSK dla Sulzer Polska.

Szkolenie WSK dla SPM Poland ze Świdnika

Firma Pakuła Consulting została wybrana do przygotowania szkolenia z systemu WSK dla SPM Poland w zakresie obsługi i dostaw dla wyrobów objętych klasyfikacją o numerach kontrolnych ECCN i ML

Wika Polska z Włocławka doskonali umiejętności Klasyfikatorów WSK

Firma Pakuła Consulting została wybrana do przygotowania szkolenia doskonalącego umiejętności klasyfikatorów WSK

Szkolenie WSK dla Raytech z Krakowa

Firma Pakuła Consulting została wybrana do przeprowadzani szkolenia z systemu WSK. Raytech to firma , która oferuje urządzenia do detekcji i identyfikacji gazów, cieczy, ciał stałych i substancji promieniotwórczych.

Techtrans z Trawnik k. Świdnika uzyskał certyfikat WSK

Firma transportowa Techtrans uzyskała certyfikat WSK w TUV. Gratulujemy. Wdrożenie WSK przeprowadziła firma Pakuła Consulting.

Szkolenie WSK dla Trelleborg z Bielska- Białej

Trelleborg to światowy lider w zakresie rozwiązań inżynierskich polimerowych, i jest w stanie uszczelnić powierzchnie o znaczeniu krytycznym dla klientów we wszystkich gałęziach przemysłu. Trelleborg szkolenie WSK z zakresu wymagań obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym

szkolenie wsk Warszawa

Zapraszamy na szkolenie z podstaw WSK. Szkolnie jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Warszawa. Szkolenie jest planowanie w Domu Technika

Nowy wykaz uzbrojenia dla Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2015 r. Poz. 387 w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie w prowadziło nowy wykaz uzbrojenia LU.

Kalata Transport z Nowego Targu przygotowuje certyfikat ISO 9001

Firma Kalata Transport realizuje działania na rynku transportowym, które zmierzają w kierunku zabezpieczenia interesów klienta w zakresie przesyłek expressowych oraz pełnej kontroli nad powierzonymi towarami. Gwarancją jakości ma być certyfikacja ISO 9001. Wdrożenie ISO 9001 w Kalata Transport w Nowym targu realizuje Pakuła Consulting.

EMS Polska z Ozorkowa doskonali certyfikat ISO 9001

EMS posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji szyn i taśm miedzianych do przesyłu prądu, zgodnie z certyfikatem ISO 9001 w zakładzie w Ozorkowie. Do przygotowania audytu nadzoru ISO 9001 w DNV-GL została wybrana firma Pakuła Consulting

Serwis turbosprężarek Krymar z Białegostoku posiada certyfikat ISO 9001

Firma Krymar zajmuje się regeneracją turbosprężarek do samochodów, w tym bi-turbo i tri-turbo m.in. do BMW. Krymar zapewnia naprawę i obsługę turbosprężarek na najwyższym poziomie , co potwierdza certyfikat ISO 9001.

SKC HAAS z Dzierżoniowa po certyfikacji ISO 9001 i ISO 14001

Koreańska firma SKC HAAS z Dzierżoniowa jest już po certyfikacji ISO 9001 i certyfikacji ISO 14001. Certyfikację ISO przeprowadził TUV a wdrożenie ISO firma Pakuła Consulting. Gratulujemy.

Interflex z Kostrzyna szkoli audytorów ISO 9001

Interflex jest producentem bram garażowych i przemysłowych, stosującym system ISO 9001 w produkcji i dostawie. Interflex przygotowuje się do audytu ISO 9001 i z pomocą firmy Pakuła Consulting prowadzi audyty wewnętrzne ISO 9001.

Re certyfikacja ISO 9001 w Bukpol

Firma Bukpol wybrała ponownie TUV do recertyfikacji ISo 9001. Szkolenie ISO 9001 dla audytorów wewnętrznych ISO 9001 w Bukowcu koło Łodzi prowadziła firma Pakuła Consulting

Spółka Solidni z Poznania przygotowuje się do ISO 14001

Firma Pakuła Consulting została wybrana jako partner do przeprowadzania audytu wewnętrznego ISO 14001 oraz ISo 9001 i PNN 18001. Dziękujemy za zaufanie.

Firma Luktom z Bydgoszczy przed ponowną certyfikacją Iso 9001

Lutkom prężnie się przygotowuje w kierunku uzyskania ponownej certyfikacji ISO 9001 w TUV. Firma Pakuła Consulting jest partnerem w szkoleniach ISO 9001.

Wtórmex z Radomska szkoli się z ISO 9001

Wtórmex jest producentem odlewów żeliwnych w Radomsku, produkowanych zgodnie ISo 9001. Plan kontroli jakości ISO 9001 we Wtórmex obejmuje m.in. Zlecenie wykonania omodelowania, Pobranie surowców odlewniczych, Naważenie, Kontrola organoleptyczna mas formierskich i rdzeniowych, Wytop żeliwa, Pobranie i sprawdzanie form , Zalewanie, Stygniecie odlewów, Wybijanie odlewów, Obijanie odlewów, Kontrola kształtu każdej próbki, Zgromadzenie odlewów zgodnych, Badania materiałowe , Oczyszczanie i szlifowanie, Próba szczelności, Przekazanie odlewów zgodnych na magazyn produkcji w toku lub do dalszej produkcji, Przekazanie dokumentacji obróbczej, Proces obróbczy, Oczyszczanie detali, Cementowanie kształtek, Kontrola odlewów, Malowanie, Kontrola ostateczna, Pakowanie zgodnie z wymogami . Udział składników wsadu metalowego podlega kontroli ISo 9001 jak : Surówka specjalna, Złom żeliwny sferoidalny obiegowy i kupny, Złom stalowy węglowy, Żelazokrzem FeSi75, Koks odlewniczy , Kamień wapienny i Pręty magnezowe , Koks kotlinowy i uzupełniający - przesypki. Wtórmex stosuje normy odbiorowe : Warunki techniczne dostawy. Postanowienia ogólne. PN-EN 1559-1 ; Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącz do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. PN-EN 545 ; Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań. PN-EN 598 ; Rury z żeliwa sferoidalnego dla rurociągów ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Wykładzina z zaprawy cementowej nakładanej odśrodkowo. Wymagania ogólne. PN-92/H-74108 ; Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączy kołnierzy na ciśnienie nominalne do 40 MPa. PN-85/H-74306 ; Łączniki kołnierzowe do wodomierzy. PN-88/M-54909

NZOZ Duodent z Rzeszowa przed audytem ISO 9001

Stomatologia DUODENT z Rzeszowa jest dopuszczony do audytu ISO 9001 przez certyfikacyjną . NZOZ spełnia wymogi NFZ w zakresie certyfikacji ISO 9001. Firma Pakuła Consulting specjalizuje się we Wdrożeniach ISO 9001 w medycynie

NZOZ Stomatologia Patrycja Brol z Chorzowa przed audytem ISO 9001

Gabinet Stomatologiczny Pani Patrycji Brol z Chorzowa jest przygotowywany do audytu ISO 9001 przez firmę Pakuła Consulting. Gabinet spełnia wymogi NFZ w zakresie ISO 9001.

Sulzer z Lublina wdraża system WSK

Sulzer dokonała wyboru firmy Pakuła Consulting , jako partnera do wprowadzenia systemu WSK wewnętrzny system kontroli obrotu wyrobami strategicznymi wsk w Lublinie w siedzibie firmy. Szkolenie WSK obejmowało osoby związane z obrotem zagranicznym WSK.

Prometeia z Wrocławia z certyfikatem ISO 9001

Prometeia Capital pozwala budować wartości spółek swoich partnerów. Prometeia wyspecjalizowała się w pozyskiwaniu finansowania będąc Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect z certyfikatem ISO 9001

Pośpiech z Opola wdraża certyfikat EN 1090

Firma Pośpiech Konstrukcje stalowe przegotowuje się do certyfikacji EN 1090 z udziałem firmy Pakuła Consulting

Wostal z Wolbromia stosuje system WSK

Wostal wybrał Pakuła Consulting jako partnera w zakresie porad prawnych systemu WSK i transakcji wsk wewnętrzny system kontroli obrotu wyrobami strategicznymi

Mazurskie Plandeki z Olsztyna posiada certyfikat ISO 9001

Firma MP Group Piotr Dzierzgowski z Olsztyna, znana jako Mazurskie Plandeki, została poddana szkoleniom ISO 9001, przygotowującym do audytu ISO 9001 prowadzonego przez DNV-GL.

Franke przygotowuje po audycie nadzoru Iso 9001

Franke Polska , Sękocin Nowy gm. Raszyn jest najbardziej znana ze zlewozmywaków, okapów i wyposażenia kuchni premium. Franke posiada certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 i OHSAS 1800. Konsultacje ISO 9001 do audytu ISO 9001 w nadzorze , ponownie prowadziła firma Pakuła Consulting. Podobnie jak z normy ISO 14001 i normy OHSAS 18001.

Linde przygotowuje audyt nadzoru Iso 9001

Firma Linde z Warszawy jest liderem w zakresie sprzedaży i serwisu wózków widłowych, mającym certyfikat ISO 9001 wydany w TUV Rheinland. Partnerem do przygotowania audytu nadzoru ISO 9001 została ponownie wybrana firma Pakuła Consulting.

FoN SKB zakończył szkolenia WSK w Radomsku

Pakuła Consulting zrealizowała dla fabryki Osi Napędowych w Radomsku szkolenia WSK dla audytorów wewnętrznych WSK oraz Pełnomocnika ds. Kontroli obrotu WSK.

ArcelorMittal zakończył wdrażanie ISO 17025

Pakuła Consulting zakończyła wdrażanie ISO 17025 dla ArcelorMittal w Krakowie. Umowa obejmowała szkolenie z ISO 17025 , opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie do certyfikacji ISO 17025 i uzyskanie akredytacji PCA.

Wojtpol z Kozienic przygotowuje system ISO 9001 do audytu nadzoru

WOJTPOL Sp. j. jest spółką budowlaną, generalnym wykonawcą na terenie całej Polski. Wojtpol posiada system ISO 9001 oraz system ISO 14001. Szkolenia z ISO 9001 prowadziła firma Pakuła Consulting. Konsultacje ISO do przygotowania audytu nadzoru ISO 14001 została ponownie wybrana nasza firma.

Świt po audycie AQAP

Zakład Produkcji Pościeli Świt Izabela Wintoniak z Zielonej Góry jest po certyfikacji AQAP 2120 i 1-szym nadzorze. Szkolenie AQAP i przygotowanie do audytu AQAP prowadziła firma Pakuła Consulting

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tczewie wprowadza certyfikat ISO

Pakuła Consulting zrealizowała wdrożenie certyfikatu ISO 9001 w medycynie w NZOZ w Tczewie, na zlecenie Poradni Zdrowia Psychicznego

CMTM z Baniocha wdraża ISO 9001

CMTM zajmuje się Sprzedażą artykułów dla firm masarskich i środków ochrony indywidualnej. W celu spełnienia wymogów klienta CMTM spod Piaseczna wdraża certyfikat ISO 9001.

Avantor doskonali system AQAP 2120

Pakuła Consulting uzyskała zlecenie od Avantor Gliwice w zakresie szkolenia AQAP 2120 dla audytorów wewnętrznych.

Rafako Engineering prowadzi szkolenia iso 9001

Rafako Engineering z Raciborza prowadzi konsultacje i szkolenia z ISO 9001 oraz szkolenia z ISO 14001 , przygotowujące do audytu ISO 9001 i ISO 14001 w nadzorze.

Pralnia Atu Ola Woyton posiada ISO 9001

Nowoczesna pralnia Atu Ola Woyton z Łodzi posiada certyfikat ISO 9001 i certyfikat ISO 14001. Gratulujemy.

Corect Racibórz wdraża ISO 9001

Firma Rodzinna Corect z Raciborza przygotowuje się do certyfikatu ISO 9001 w zakresie produkcji worków i opakowań z tworzyw sztucznych. Szkolenia ISo 9001 prowadzi Pakuła Consulting

Spec-Bau z Oświęcimia z certyfikatem ISO 14001 i ISO 9001

Firma Spec-Bau poddała się certyfikacji ISO 14001 i ISO 9001 w TUV z wynikiem pozytywnym. Wyrażenie ISO 14001 obejmowało cykl szkoleń a w tym szkolenie dla pełnomocnika ds. ISO 14001 i szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 14001. Spec-BAU jest specjalistą w realizacji inwestycji budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Gratulujemy.

Wyciąg narciarski z certyfikatem ISO 9001

Wyciąg narciarski Czarna Góra jest pierwszym wyciągiem z certyfikatem ISO 9001 w Polsce. Gratulujemy

Certus z Olkusza ma certyfikat ISO 9001

Firma Certus z Olkusza produkuje konstrukcje stalowe dla odbiorców w całej Europie. Jakość prac gwarantuje certyfikat ISO 9001 oraz wdrożony system EN 1090

Jaksa z Pabianic posiada certyfikat ISO 3834 i EN 1090

Firma Jacek Jaksa jest po już certyfikacji ISO 3834 i EN 1090 dla konstrukcji stalowych. Firma Jaksa z Pabianic posiada dotychczas ISO 9001 z zakresu projektowania, montażu wyposażania obiektów szklarniowych, co skutkuje wieloma kontaktami handlowymi. Gratulujemy.

Hotel Morawa posiada certyfikat ISO 9001

Hotel Morawa uzyskał ponownie certyfikat ISO 9001. Gratulujemy

Krak Master z Krakowa uzyskała certyfikat ISO 9001

Krak Master z Krakowa od dziś posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie wysokiej jakości usług transportowych i spedycyjnych realizowanych na terenie kraju i za granicą. Wdrożenie ISO 9001 w Krak Master obejmowało przygotowanie dokumentacji ISO 9001 oraz m.in. szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 9001 w Krakowie.

Nowe kryteria wewnętrznego systemu kontroli dla certyfikacji wsk

PCBC wprowadziło nowe kryteria dla certyfikacji wsk, będące dodatkowymi wymaganiami do ISO 9001. Kryteria WSK uwzględniają nowelizację przepisów regulujących obrót międzynarodowy wyrobów podwójnego zastosowania i uzbrojenia i zawierają wytyczne porozumienia z Wassenaar. PCBC pozostaje lidrem certyfukacji WSK w Polsce.

Nowe kryteria wewnętrznego systemu kontroli dla certyfikacji wsk

PCBC wprowadziło nowe kryteria dla certyfikacji wsk, będące dodatkowymi wymaganiami do ISO 9001. Kryteria WSK uwzględniają nowelizację przepisów regulujących obrót międzynarodowy wyrobów podwójnego zastosowania i uzbrojenia i zawierają wytyczne porozumienia z Wassenaar. PCBC pozostaje lidrem certyfukacji WSK w Polsce.

Techtrans spod Lublina wdraża WSK

Techtrans mająca swoją siedzibę pod Lublinem przygotowuje się do certyfikatu WSK . Podstawowa działalność Techtrans składa się z transportu realizowanego dla światowego lidera produkcji lotniczej. Firma Pakuła Consulting prowadzi wdrożenie WSK oraz szkolenia WSK dla Techtarns w Świdniku.

Prymat przygotowuje system OHSAS 18001

Firma Pakuła Consulting została wybrana jako partner do przeprowadzania audytu wymagań prawnych OHSAS 18001 i audytu zgodności z BHP. Grupa Prymat jest czołowym producentem przypraw w Europie i producentem przetworów owocowo-warzywnych.

Activ Ship z Gdańska wdraża OHSAS 18001 z wymogami SCC

Active z Gdańska przygotowuje certyfikację OHSAS 18001 oraz intensywnie wdraża system ISO 9001 z udziałem Pakuła Consulting. Grupa Activ to sektor stoczniowy, jachtowy i produkcja mebli.

McBraida z Rzeszowa szkoli pracowników z WSK

Mcbraida Rzeszów prowadzi intensywne szkolenie WSK w celu uzyskania certyfikatu WSK. Szkolenie WSK dla Mcbraida realizuje Pakuła Consulting.

ZUB Odlewnia Żeliwa przygotowuje certyfikat ISO 9001

Odlewnia Żeliwa I Metali Kolorowych ZUB z Olkusza przygotowuje się do uzyskania certyfikatu ISO 9001 z pomocą firmy Pakuła Consulting.

Medi System z Warszawy uzyskał certyfikat ISO 14001

NZOZ Medi System z Warszawy uzyskał certyfikat ISO 14001 w zakresie rehabilitacji i opiece długoterminowej. Gratulujemy.

Wats z Bujakowa przedłuża ważność certyfikatu ISO 9001

Wats Pior Demski przedłuża ważność certyfikatu ISO 9001 w zakresie produkcji i sprzedaży balonów, pontonów, pływaków. Wats jest polską firmą specjalizującą się w wyrobach gazoszczelnych o bogatym asortymencie. Wszystkie nasze posiadają atesty i znaki CE. Wats przedłuża system zarządzania jakością ISO 9001:2009, aby jeszcze bardziej sprostać oczekiwaniom klientów. Gratulujemy.

szkolenie wsk Kraków

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie podstawy WSK. Szkolnie jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Kraków. Szkolenie jest przygotowywane w Międzynarodowym Centrum Kultury

Wilk Elektronik przygotowuje system WSK

Wilk Elektronik ze Śląska w Łaziskach Górnych przygotowuje się do spełnienia systemu WSK. Szkolenie WSK prowadziła firma Pakuła Consulting z Łodzi z zakresu WSK podstawy.

Konstrukcje Malbork po audycie ISO

Firma Konstrukcje Malbork jest po audycie PNN 18001 oraz ISO 14001. Audyt nadzoru przeprowadziła firma Isocert. Certyfikat ISO 18001 został utrzymany .

Franke doskonali system ISO 14001 i OHSAS 18001 w Warszawie

Firma Franke z Warszawy zamówiła szkolenie ISO 14001 i OHSAS 18001 dla audytorów wewnętrznych oraz doskonalenie systemu ISO 9001. W firmie Franke ochrona środowiska stanowi integralną i fundamentalną część odpowiedzialności biznesowej. Franke to prekursor i lider działalności CSR.

Top-Medical z certyfikatem ISO 9001

Top-Medical z Lublina utrzymała certyfikat ISO 9001 w zakresie usług medycznych diagnostyki obrazowej. Gratulujemy.

MAW Telecom wystawia referencje WSK

Pragniemy zarekomendować firmę Pakuła Consulting jako rzetelnego i kompetentnego kontrahenta w zakresie systemu ISO 90001, AQAP i WSK. Firma Pakuła Consulting przeprowadziła na nasze zlecenie szkolenia z systemu WSK, AQAP i ISO 90001 dla Pełnomocnika ds. WSK, AQAP i ISO 9001. Szkolenia przebiegły sprawnie, na wysokim poziome merytorycznym a jednocześnie były prowadzone w bardzo przystępny sposób.Potwierdzamy, że Pakuła Consulting to bardzo doświadczona firma w zakresie WSK, AQAP i ISO 9001, realizująca prace na najwyższym poziomie.

Capsella z Łodzi posiada certyfikat ISO 9001

Firma Capsella z Łodzi została poddana re-certyfikacji ISO 9001. Gratulujemy sukcesu na kolejne 3 lata. Capsella to nowoczesny zakład produkujący plastikowe korki do butelek.

McBraida Polska przed certyfikatem WSK

Mcbraida Polska spod Rzeszowa spełnia wymogi certyfikacji WSK. McBraida jest dostawcą części dla brytyjskich i międzynarodowych firm przemysłu lotniczego.. W Polsce Mcbraida zlokalizowana jest w Dolinie Lotniczej. Pakuła Consulting wspiera Mcbraida w zakresie szkolenia WSK.

Gecos z Łodzi ma certyfikat ISO 9001

Gecos z Łodzi utrzymuje ważność certyfikatu ISO 9001. Zostało to potwierdzone 2 audytem nadzoru w zakresie ISO 9001 wykonanym przez IsoCert. Gecos dostarcza kompleksowe rozwiązania informatyczne, nowoczesne systemy IT, obsługę wdrożeniową, wsparcie oraz obsługę serwisową.

Stanmar z Radomia po audycie ISO 9001

Stanmar Radom posiada certyfikat iso 9001 i jest wiodącą firmą w branży produkcji elementów złącznych z certyfikatem ISO 9001 w dziedzinie osprzętu kolejowej sieci trakcyjnej, połączeń torowych i elementów sterowania. Przygotowanie ISO 9001 prowadziła firma Pakuła Consulting.

Mainfreight posiada certyfikat WSK

Mainfreight uzyskało certyfikat WSK Wewnętrzny System Kontroli asygnowany przez TÜV Rheinland. Gratulujemy. Certyfikacja WSK była prowadzona w Warszawie i w Pruszkowie. Pakuła Consulting była partnerem w zakresie wdrażania systemu WSK.

JMR TRANS Krystyna Pietrzak czyni starania do certyfikatu ISO 18001

Firma JMR TRANS z Warszawy jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w wykonywaniu  robót ziemnych i wyburzeniowych zgodnie z normą PNN 18001 oraz ISO 14001 i 9001. Certyfikacja PNN 18001 jest zaplanowana w Warszawie oraz na budowach w całej Polsce. Szkolenia PNN 18001 oraz 14001 i 9001 oraz wdrożenie systemu ISO prowadzi firma Pakuła Consulting z Łodzi.

Boro z certyfikatem ISO 9001 i akredytacją homologacyjną

Firma Boro z Tomaszowa Maz. posiada certyfikat ISO 9001 oraz akredytację homologacyjną na produkcję przyczepek samochodowych. Szkolenie ISO 9001 prowadziła firma Pakuła Consulting.

Szkolenia doskonalące Wewnętrzny System Kontroli obrotu specjalnego

Pakuła Consulting wprowadziło dla swoich klientów cykliczne szkolenia doskonalące system WSK.

Agenda szkolenia WSK

Pakuła Consulting przygotowało program szkolenia WSK , specjalnie do wymagań organu nadzorującego system WSK Ministerstwo Gospodarki : 1) wymagania prawne dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa Dz. U. 2012 poz. 707 , 2) klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania Dual-Use : Export Control Classification Number oraz uzbrojenia Lista Uzbrojenia, 3) sprawdzenie partnerów handlowych na listach odmów Denied Persons List DPL, Specially Designated Nationals List SDN , Entity List, Unverified List , 4) zasady wywozu, przywozu, pośrednictwa, Transferu wewnątrzunijnego, Pomocy technicznej, Tranzytu. , 5) wymogi, które należy spełnić aby dokonywać legalnego obrotu WSK - licencje, koncesje, zezwolenia, itp.; 6) handel z krajami objętymi sankcjami i ograniczeniami nałożonymi przez UE i Polskę, 7) ewidencja obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym, 8) dokumenty wymagane przez Ministerstwo Gospodarki Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego, w celu uzyskania zgody na wywóz towarów kwalifikowanych jako broń; 9) sankcje karne za transakcje niezgodne z WSK

Izopol przed certyfikatem PNN 18001

Izopol z Warszawy jest już przed certyfikacją PNN 18001. Certyfikacja obejmuje też system OHSAS 18001 w zakresie projektowania i budowy oczyszczalni ścieków, urządzeń dla oczyszczalni ścieków do uzdatniania wody i ścieków. Szkolenia z zakresu PNN 18001 dla auditorów wewnętrznych OHSAS 18001 prowadza procedurę wdrażania PNN 18001 i przygotowania do certyfikacji systemu PNN 18001 BHP na zgodność z normą PNN 18001. Pozytywny wynik procesu certyfikacji PNN 18001 oraz spełnienie wymogów formalnych Jednostki Certyfikacyjnej na zgodność z PNN 18001 skutkować będzie uzyskaniem certyfikatu PNN 18001 .

Keller wdrożyło OHSAS 18001

Keller z Ożarowa Maz. wdrożyła system OHSAS 18001. Keller to międzynarodowa firma o specjalizacji w zakresie geotechniki, notowana na Giełdzie Londyńskiej. Keller oferuje pełną paletę technik geotechnicznych, potwierdzając wysokie standardy w zakresie HSE health and safety environment. Szkolenie OHSAS 18001 oraz HSE certyfikowała firma Isocert.

Karor Usługi Pralnicze Ewa Polańska po audycie ISO 9001

Karor Usługi Pralnicze to jedna z najbardziej znanych firm oferujących usługi związane z wynajmem i serwisem odzieży roboczej zgodnie z ISO 9001. Re- Certyfikacja ISO 9001 miała miejsce w Solcu Kujawskim, w najnowocześniejszej pralni w regionie. Karor oferuje szycie odzieży roboczej i jej naprawę i jest liderem rentalu odzieży roboczej.

IZODOM 2000 Polska z ISO 9001

IZODOM 2000 ze Zduńskiej Woli posiada ważny certyfikat ISO 9001 w TUV w zakresie produkcji wyrobów budowanych ze styropianu . Certyfikat ISO 9001 został przyznany po certyfikacji ISO 9001 , która miała miejsce w 3 lata temu. Wdrożenie ISO 9001 prowadzone było przez Pakuła Consulting z Łodzi i obejmowało napisanie dokumentacji ISO 9001 , Szkolenie ISo 9001 i pomoc w certyfikacji ISO 9001. Firma Pakuła Consulting posiada swojego konsultanta ISO 9001 który jest audytorem ISO 9001 i pracuje na miejscu w Łodzi. IZODOM 2000 przygotowuje się do ponownej certyfikacji ISO 9001. IZODOM 2000 ma też certyfikat ZKP na zgodność z AT aprobatami technicznymi.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie z ISO 15189

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zamówił szkolenie z ISO 15189. Szkolenie przeprowadziła firma Pakuła Consulting z Łodzi. Na konsultacje PN-EN ISO 15189:2013 składa się audyt zerowey ISO 15189 , przegląd dokumentacji ISO 15189 laboratorium w oparciu o FAM-02 oraz FAM-03 przez auditora technicznego PCA lub eksperta ISO 15189 , sprawdzenie kompletności przygotowanego wniosku o akredytację PCA wraz z stosownymi formularzami FAM-01, FAM-02, FAM-03, FA-01, FA-84

Moto-Armia z Wałcza z certyfikatem AQAP 2120

Firma Moto-Armia z Wałcza pozostaje z certyfikatem AQAP 2120. Moto-Armia zapewnia pojazdy wojskowe, samochody specjalne i sprzęt militarny. Szkolenie AQAP oraz serwis AQAP zapewniła firma Pakuła Consulting.

Lukmar uzyskał certyfikat ISO 9001 TUV

Lukmar Łanięta 23C uzyskał prestiżowy certyfikat ISO 9001 z TUV Rheinland. Pakuła Consulting była partnerem w zakresie wdrażania systemu ISO 9001 i prowadzania szkolenia dla audytorów wewnętrznych ISO 9001.

Vortex Bud przedłuża ważność ISO 9001

Vortex Bud z Bełchatowa przedłuża ważność systemu ISO 9001. Vortex Bud A. Mrózek, T. Strycharek Spółka Jawna wykonuje realizacje w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zgodnie z ISO 9001. Szkolenia ISO oraz serwis ISO 9001 prowadzi od początku firma Pakuła Consulting.

Drwal i wdrażanie AQAP 2110

Firma Drwal z Włocławka wdraża AQAP 2110 z pomocą Pakuła Consulting. Drwal jest producentem odzieży leśnej i stosuje system ISO 9001 w produkcji odzieży od 10 lat. Certyfikat AQAP będzie uzupełnieniem własnej oferty.

VIA 4 ze standardem ISO 9001

VIA 4 jest Firmą świadczącą usług eksploatacji i utrzymania odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków zgodnie ze standardem ISO 9001. VIA 4 wyznacza standardy jakości w Polsce w zakresie eksploatacji i utrzymania autostrad. Nikt wcześniej tego nie robił. Pakuła Consulting jest partnerem w zakresie wdrażania systemu ISO 9001 w Mysłowicach w siedzibie Firmy. Dziękujemy za bezpieczeństwo podróżujących autostradą A4.

Inwatec Sp. z o.o. przygotowuje 2 certyfikaty

Inwatec to Warszawska Firma o specjalizacji projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków, urządzeń dla oczyszczalni ścieków, do uzdatniania wody i ścieków. Inwatec na potrzeby klientów oraz własnego doskonalenia przygotowuje 2 certyfikaty : PNN 18001 oraz OHSAS 18001. Partnerem w zakresie systemu PNN 18001 i OHSAS 18001 jest Pakuła Consulting.

Amro-Met z Bydgoszczy po certyfikacji ISO 9001

Amro-Met z Bydgoszczy został poddany certyfikacji ISO 9001 w TUV. Wdrożenie ISO 9001 prowadziła firma Pakuła Consulting.

TechniArt kontynuuje certyfikat ISO 9001

Posadzki przemysłowe TECHNIArt Nowa Bukówka k. Warszawy spełniają wymogi certyfikatu ISO 9001, co potwierdził audit ISO 9001 wykonany przez GL-DNV. Gratulujemy

Transco stawia na jakość ISO 9001

Transco z Poznania już rok posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez TUV Rheinland. Gratulujemy. Opiekę nad systemem ISO 9001 sprawuje Pakuła Consulting.

Unidruk Zgierz po audycie ISO 9001

Unidruk ze Zgierza produkuje obwody drukowane zgodnie z certyfikatem ISO 9001. Unidruk wykonuje produkty z wielką dbałość o jakość , co potwierdził kolejny audyt ISO 9001.

Silico zapewnia jakość a nie najniższą cenę.

Silico z Józefina jest polską firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów z gumy silikonowej MVQ. W celu spełnienia wymagań Klientów Silico od lat wdrożyła ISO 9001. Niestety, dla wielu klientów jedynym kryterium wyboru jest cena. Silico nie tarci nadziei na zamianę mentalności pracowników Zamawiającego.

Taurus z Płocka posiada ISO 9001

Firma transportowa Taurus z Płocka posiada certyfikat ISO 9001 od 6 lat. Pakuła Consulting jest partnerem w zakresie nadzorowania ISO 9001 w imieniu Prezesa Firmy. Taurus specjalizuje się w przewozach międzynarodowych i krajowych zgodnie z ISO 9001 naczepami plandekowymi typu coilmulda oraz silosami samowyładowczymi do przewozu materiałów sypkich.

WaVeNet z certyfikatem EN 1090

WaveNet Sp. z o.o. z Pruszkowa został poddany certyfikacji EN 1090 przez TUV. Pakuła Consulting prowadziła wdrożenie EN 1090 oraz szkolenie EN 1090 dla WaveNet.

Evko zmienia jednostkę certyfikacyjną ISO 9001

Firma Evko ze Strzegomia zdecydowała się na zmianę jednostki certyfikacyjnej ISO 9001 na tańszą. Ceny usług certyfikacyjnych z roku na rok spadają. Każdy Klient może zmieniać certyfikat ISO 9001 co 3 lata i dalej certyfikować się w innej jednostce certyfikacyjnej, bez żadnych ograniczeń. Pakuła Consulting zajmuje się całością spraw organizacyjnych związanych ze zmianą jednostki certyfikacyjnej ISo 9001 na tańszą.

Premium Distribution produkuje zgodnie z ISO 9001

Premium Distribution jako pierwsza firma w Polsce produkuje w Jaworze wodę mineralną zgodnie z ISO 9001 a zawierającej Omega3. Pakuła Consulting zajmuje się doradztwem w zakresie ISO 9001 dla Premium Distribution.

Ecofair i certyfikat PNN 18001

Firma Ecofair z Warszawy oferuje unikalne technologie w budownictwie w zakresie zwalczania grzybów. Ze względu na wysoką szkodliwość rodników , Ecofair stosuje system PNN 18001 na wszystkich robotach, dbając o bezpieczeństwo klientów oraz swoich pracowników. Aktualne Szkolenia PNN 18001 w Warszawie zapewnia Pakuła Consulting .

MAW Telecom doskonali system AQAP , WSK oraz ISO i wyprzedza konkurencję.

Pakuła Consulting została wybrana do szkolenia Pełnomocnika WSK i Pełnomocnika AQAP w MAW Telecom w Warszawie. Dodatkowo MAW Telecom przeprowadziło dokonanie systemu WSK i systemu AQAP z udziałem naszej firmy. Doskonalenie WSK i AQAP obejmowało m.in. szkolenie dla audytora wewnętrznego WSK i audytora wewnętrznego AQAP oraz przegląd dokumentacji WSK i AQAP. MAW Telecom jest liderem w zakresie doskonalenia jakości na potrzeby dostaw dla służb mundurowych, co potwierdziły kolejne certyfikaty.

Bauer Drukarnia spełnia ISO 14001

Wydawnictwo Bauer zostało poddane certyfikacji ISO 14001 w Ciechanowie w swojej drukarni. Sukcesem zakończył się 1-szy etap certyfikacji ISO 14001 prowadzonej przez TUV Rheinland.

JiM po certyfikacji ISO 27001

JiM Fundacja Jaś i Małgosia uzyskała certyfikat ISO 27001 i OHSAS 18001. Wrażanie ISO 27001 oraz OHSAS 18001 prowadziła firma Pakuła Consulting. Gratulujemy sukcesu.

Szkolenia otwarte WSK w roku 2015

Na życzenie klientów, Pakuła Consulting zaplanowało w 2015 organizację szkoleń otwartych WSK, organizowanych w każdy ostatni weekend miesiąca. Szkolenie podstawowe z Wewnętrznego System Kontroli Obrotu WSK , Szkolenie Auditorów wewnętrznych WSK , Szkolenie Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu WSK, Szkolenie doskonalenie certyfikatu WSK , Szkolenie z klasyfikacji towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia. , Szkolenia będą się odbywać w Łodzi, przy ul. Łąkowej 11.

JMR Trans szkoli ISO 14001

JMR Trans wdraża ISO 9001 i ISO 14001. Certyfikacja ISO 9001 i ISO 14001 jest planowana przez jednostkę certyfikacyjną ISOCERT , posiadającą akredytację PCA przy rozbiórkach, wyburzeniach i transporcie ponadgabarytowym.

Kelvin po certyfikacji OHSAS 18001 i ISO 14001

Kelvin Bielsko-Biała jest już po certyfikacji OHSAS 18001 i po certyfikacji ISO 14001. Wdrożenie OHSAS 18001 w Bielsku-Białej w siedzibie firmy Kelvin oraz wdrożenie ISO 14001 prowadziła firma Pakuła Consulting z Łodzi.

G-Team wdraża WSK oraz wdraża AQAP

G-Team kieruje usługi do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. G-Team zdecydowało się na wdrożenie AQAP w Warszawie oraz przeszkolenie WSK pracowników również w Warszawie. Wykonawcą przygotowania do certyfikacji AQAP 2120 oraz przygotowania do uzyskania certyfikatu WSK jest Firma Pakuła Consulting.

szkolenie wsk Łódź

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie WSK w Centrum Biznesu Łąkowa . Szkolnie z Wewnętrznego Systemy Kontroli przeznaczone jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Łódź.

KosTrans wdraża AQAP 2120

Firma Pakuła Consulting przeprowadziła wdrożenie AQAP 2120 w Łodzi w KosTrans. Wdrożenie AQAP obejmowało m.in. korzyści z wdrożenia AQAP i posiadania certyfikatu AQAP, Wymagania NATO w zakresie jakości AQAP, Polityka NATO dotycząca jakości dostaw dla wojska i umów z wymogami AQAP, Proces Rządowego Zapewnienia Jakości GQA, współpraca z NAMSA , Podstawa prawna funkcjonowania w Resorcie Obrony Narodowej systemu AQAP zapewnienia jakości wyrobów obronnych, Kryteria wyboru dokumentu AQAP, Realizacja procesu GQA w organizacji, Algorytm realizacji procesu GQA, Struktura normy AQAP. Wymagania systemu zarządzania jakością AQAP, Zarządzanie ryzykiem i konfiguracją , Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym zgodnie z AQAP, Kontakty w sprawie zapewnienia jakości w Resorcie Obrony Narodowej.

Sepo doskonali ISO 14001

Firma Sepo z Knurowa jest specjalistą w zakresie badania środowiska pracy i środowiska naturalnego. Sepo posiada certyfikat ISO 14001. W celu podniesienia swojej konkurencyjności i aktualności , Sepo zleciło doskonalące szkolenie ISO 14001 w Knurowie firmie Pakuła Consulting.

PPHU Euro udziela referencji WSK

PPHU Euro z Bytomia udzieliło referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie usług doradczych i szkoleniowych związanych z wdrażaniem systemu WSK. Firma Pakuła Consulting była odpowiedzialna za przygotowanie całego systemu WSK, opracowanie pełnej dokumentacji WSK zgodnie z wymaganiami prawnymi, przeprowadzenie szkoleń WSK dla pracowników i kadry kierowniczej oraz przygotowanie do certyfikacji WSK. PPHU Euro Potwierdza, że wszystkie prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z naszymi wymaganiami i z należytą starannością. Została doceniona nasza kompleksowość usług i pełne zaangażowanie, łącznie z udziałem w certyfikacji WSK. Wg PPHU Euro Firma Pakuła Consulting wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz wsparciem.

Firma Pakuła Consulting organizuje szkolenie AQAP

Szkolenie AQAP w Łodzi miało charakter otwarty. Tematyka obejmowała Przedstawienie normy ISO 9001 oraz normy AQAP 2110 w tym Polityka NATO w zakresie zapewnienia jakości w dostawach dla wojska, dokumentacja systemu jakości z uwzględnieniem wymagań AQAP 2110, wymagania dla kierownictwa w zakresie odpowiedzialności i uprawnień AQAP, nadzór nad dokumentami AQAP, współpraca z GQAR, komunikacja, przekazywanie informacji o odbiorach RPW i dokonywanych zakupach zgodnie z AQAP, zarządzanie wyrobem niezgodnym, planowanie jakości zgodnie z AQAP 2105, zarządzanie ryzykiem AQAP, identyfikacja ryzyka, działania zapobiegawcze, zarządzanie konfiguracją, identyfikacja konfiguracji, dokumentowanie, zarządzanie konfiguracją – Rada Konfiguracji, nieuszkadzalność i obsługiwalność zaprojektowanych i wykonanych wyrobów, doskonalenie systemu zarządzania AQAP 2110, Przygotowanie do certyfikacji AQAP 2110

Milicon po audycie nadzoru AQAP 2120

Firma Pakuła Consulting przeprowadziła działania przygotowawcze do audytu nadzoru AQAP 2120 w Warszawie w firmie Milicon oraz wymogów NAMSA. NAMSA jest agencją logistyczną wyznaczoną przez NATO, która zajmuje się zaopatrywaniem i dostawami w sprzęt i uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu NATO. Warunkiem współpracy jest posiadanie przez dostawcę numeru N-CAGE, posiadanie Świadectwa wiarygodności, numerów magazynowych NSN oraz spełnienie wymagań jakościowych AQAP zawartych w umowie.

Summit Polska przygotowuje się do Re-certyfkacji AQAP 2110

Firma Pakuła Consulting została wybrana do przygotowania Re-certyfkacji AQAP 2110 w Sopocie w firmie Summit. Przygotowanie polegało m.in. na określeniu najnowszych wymagań Polityki jakości AQAP w NATO: Summit potwierdza odpowiedzialność za jakość wyrobu oraz, że jakość AQAP jest precyzyjnie zdefiniowana, rozdzielona i przyporządkowana do wszystkich certyfikacji organizacji AQAP a uczestniczących w cyklu życia wyrobu. Organizacje te zostały określone jako dostawcy AQAP, użytkownicy AQAP i zamawiający AQAP. Dostawca AQAP ponosi odpowiedzialność za projektowanie i produkcję wyrobu zgodnie z AQAP 2110. Wyprodukowany wyrób musi być zgodny z warunkami umowy oraz wymogami RPW. Dostawca AQAP musi dostarczyć obiektywnego dowodu, że wykonał wszystkie działania zapobiegawcze wynikające z oszacowanego ryzyka AQAP. Użytkownik odpowiada za zdefiniowanie potrzeb z możliwie największą dokładnością i kompletnością. Obejmują one, oprócz parametrów technicznych, także wymagania dot. osiągania gotowości, pomyślnego wykonania oczekiwanego zadania, kosztów w całym cyklu życia itp.

Drukarnia Inex z ISO 9001

Inex Drukarnia z Łodzi świadczy usługi z zakresu introligatorstwa i poligrafii od projektu do produktu pod klucz. Drukarnia gwarantuje doskonałą jakość potwierdzoną certyfikatem ISO 9001:2008. Szkolenie ISO dla Inex w Łodzi prowadziła Firma Pakuła Consulting

PFO Vetos-Farma przygotowuje się do ISO 17025

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy VETOS-FARMA z Bielawy przygotowuje się do akredytacji ISO 17025. Firma Pakuła Consulting została wybrana do wykonania audytu ISO 17025 oraz przeszkolenia z zakresu warunków akredytacji ISO 17025. PFO Vetos-Farma posiada nowoczesne laboratoria Mikrobiologiczne i Chemiczne. Firma posiada certyfikat GMP dla Produktów leczniczych weterynaryjnych i Produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

BIK z Lublina po audycie ISO 9001

Biuro Inżynierii Komunalnej z Lublina zaliczyło kolejny audyt ISO 9001. BIK to specjalista w zakresie przygotowania inwestycji i projektów budowlanych i wykonawczych w Lublinie , działający zgodnie ze standardami ISO 9001.

BETSTAL Kępka i Synowie Sp.j. po audycie ISO 9001

Firma BETSTAL z Paski koło Lublina poddana została audytowi nadzoru ISO 9001. Firma Betstal działa na rynku budowlanym zgodnie z normą Certyfikatu Systemu normy ISO 9001:2009 od ponad 3 lat.

El-Montex z Częstochowy posiada certyfikat ISO 9001

Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych EL-MONTEX to firma z tradycją w prowadzeniu robót elektrycznych na rynku krajowym i zagranicznym. Firma działa zgodnie z ISO 9001 i posiada własną wytwórnię prefabrykatów elektrycznych i grupę pomiarowo-rozruchową. Szkolenie ISO 9001 w EL-MONTEX w Czętochowie prowadziła Firma Pakuła Consulting

OE Industry i certyfikat ISO 9001

OE Industry z Krakowa jest już po audycie nadzoru ISO 9001. Certyfikat ISO 9001 został przyznany przez TUV. Wdrożenie ISO 9001 prowadzone było przez Pakuła Consulting, która posiada audytora ISO 9001 w Krakowie. Na podstawie rekomendacji audytora ISO 9001 Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TUV Rheinland stwierdziła, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008 i ważność certyfikatu ISO 9001 została utrzymana.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z systemem ISO 17025

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zakończyła projekt systemu ISO 17025 w laboratoriach badawczych Politechniki Gdańskiej. Wykonawcą umowy wdrażania ISO 17025 w Gdańsku była Firma Pakuła Consulting. Projekt zakończył się w terminie.

Eurotanks z certyfikatem ISO 9001

Zgodnie z certyfikatem ISO 9001 Eurotanks z Wrocławia produkuje i sprzedaje schładzalniki do mleka. Gratulujemy.

MARR zleciło wdrożenie ISO 170125

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA zleciła Firmie Pakuła Consulting wdrożenie ISO 17025 w Mielcu w laboratorium badawczym IN-Tech 2. Umowa przewiduje szkolenie ISO 17025 oraz napisanie dokumentacji ISO 17025 i przygotowanie labolatorium do akredytacji ISO 17025.

ThyssenKrupp Energostal S.A. doskonali swój system WSK

ThyssenKrupp Energostal z Torunia stosuje z sukcesem system WSK. W celu doskonalenia WSK w zakresie obrotu wyrobami stalowymi ThyssenKrupp zleciła nam dalszą współpracę. Wcześniej Firma Pakuła Consulting prowadziła kompleksowe szkolenia WSK dla ThyssenKrupp w Toruniu.

Telimena doskonali certyfikat AQAP 2110

Firma Telimena zleciła doskonalenie systemu AQAP 2110 w Łodzi. Doskonalenie systemu AQAP polegało m.in. na przypomnieniu Polityki NATO dotycząca jakości dostaw dla wojska. Szkolenie AQAP przypomniało, że zarządzanie jakością AQAP jest procesem ciągłym. W proces zaangażowanych jest wielu uczestników włącznie z przemysłem, który wspomaga tworzenie, dostawy i stałe podtrzymywanie możliwości militarnych, od koncepcji powstania do kasacji Założenia Polityki NATO to: Odpowiedzialność za wyrób w całym okresie jego życia, Określenie odpowiedzialności za jakość jak Użytkownik, Klient, Dostawca, Prawo wglądu klienta AQAP do projektu, Kompleksowa współpraca w zakresie AQAP, Koncepcja przeprowadzania zadań GQA. Umieszczenie wymagań jakościowych AQAP w zawieranych umowach AQAP, Wymagania dotyczące systemu jakości AQAP u dostawcy, Objęcie nadzorowaniem realizowanych kontraktów AQAP, Wymagania i sposób nadzorowania oparty na ryzyku, Wspólne zasady i wzajemna realizacja procesu nadzorowania kontraktów przez państwa NATO.

Drukarnia Moś i Łuczak przedłuża ważność ISO 9001

Drukarnia Moś i Łuczak z Poznania przedłuża ważność certyfikatu ISO 9001 na kolejny rok. Szkolenie ISO 9001 dla audytorów wewnętrznych i doskonalenie systemu ISO 9001 dla Drukarnia Moś i Łuczak prowadzi Pakuła Consulting.

PW Partner szkoli się z zakresu ISO 9001

Spółka PW Partner z Krotoszyna zamówiła szkolenie ISO 9001 dla audytorów wewnętrznych, doskonalące system ISO 9001.

MP-Trans z certyfikatem ISO 9001 TUV

MP-Trans z Poddębic oferuje szybkie usługi transportowe zgodnie z normą ISO 9001. Firma Pakuła Consulting prowadziła wdrożenie ISO 9001 i szkolenie ISO 9001 dla MP-Trans w Poddębicach .

Cenatorium Warszawa z ISO 9001

Cenatorium oferuje największą w Polsce bazę danych o transakcjach na rynku nieruchomości. Cenatorium gwarantuje jakość usług m.n. poprzez certyfikat ISO 9001 wydany przez Jednostkę ISOCERT

Evatronix S.A. Bielsko-Biała z WSK

Evatronix S.A. Bielsko-Biała zleciło przeprowadzenie szkolenia WSK oraz konsultacji WSK w celu spełnienia wszystkich wymogów Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego związanych z prawidłowym prowadzeniem ewidencji obrotu WSK. Szkolenie zostało zakończone certyfikatem WSK ze szkolenia z wymagań WSK.

Logistore wdraża ISO 9001

Logistore z Trzebini wdraża ISO 9001 w zakresie transportu i spedycji. Certyfikat ISO 9001 zapewnia, że Logistore jest operatorem logistycznym w ruchu krajowym, specjalizując się w organizacji dostaw dla budownictwa - gwarantującą jakość.

Polskie Centrum Edukacji z ISo 9001

ISo 9001 w Warszawie w Polskim Centrum Edukacji. System ISO 9001 podkreśla status placówki oświatowej z powodzeniem organizującej zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży.

Cassioli przed audytem ISO 9001

Firma Cassioli z Łodzi przygotowuje się do audytu ISO 9001 DNV-GL. Certyfikat ISo 9001 obejmuje systemy zaawansowanego zarządzania logistyką przemysłową. Szkolenie z ISo 9001 prowadziła Firma Pakuła Consulting.

PUT Firmus z Olkusza dalej z ISO 9001

Firma IsoCert przeprowadziła audyt nadzoru w PUT Firmus z Olkusza na zgodność z normą ISO 9001. Certyfikat został utrzymany i przedłużony. Gratulacje.

PPHU Euro po certyfikacji WSK

Grudzień 2014 r. był dla PPHU Euro z Bytomia miesiącem uzyskania certyfikatu WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli. Audyt certyfikujący WSK został przeprowadzony przez TUV. Certyfikat WSK otrzymują firmy biorące udział w międzynarodowym obrocie towarami Dual-Use lub uzbrojeniem z listy Military List. System WSK zabezpiecza Firmę z Bytomia przed działaniami niezgodnymi z przepisami krajowymi dotyczącymi kontroli obrotu WSK oraz zobowiązaniami międzynarodowymi w tym porozumienia Wassenaar. Wymogi WSK stanowią uzupełnienie normy ISO 9001.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie po audycie zerowym ISO 27001

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zamówił audyt zerowy ISO 27001. Wykonawcą audyt ISO 27001 została wybrana Firma Pakuła Consulting

Ab-Industry rozwija się dzięki ISO 9001

Ab-Industry z Ożarowa Maz. posiada certyfikat ISO 14001 i ISO 9001 w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji przemysłowych, instalacji technologicznych, linii produkcyjnych i maszyn dla przemysłu. Firma realizuje topowe projekty koncepcyjne i wykonawcze zakładów przetwórstwa spożywczego zgodnie z systemem ISO 14001 i ISO 9001. Polityka jakości firmy AB Industry zawiera zobowiązanie do dostarczania rozwiązań w sposób uczciwy, profesjonalny i na czas.

Koelner Rawlplug Wrocław doskonali ISO 14001

Koelner Rawlplug zamówiło szkolenie audytorów wewnętrznych ISO 14001. Szkolenie ISO 14001 zostało zrealizowane we Wrocławiu i obejmowało Interpretację treści wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, wymagania dokumentacji iso 14001, zasady prowadzenia audytu iso 14001, techniki prowadzenia rozmów audytowych, tworzenie list pytań kontrolnych, prowadzenie audytów zgodnie z PN-EN ISO 19011:2012, analizę przypadku, działania korygujące i zapobiegawcze, dokumentowanie wyników audytu ISO 14001.

MAD Malek-Kolev SP.K. prowadzi przygotowania do systemu WSK

Firma Pakuła Consulting została wybrana jako doradca w zakresie wymagań WSK przez MAD Malek-Kolev Czechowice Dziedzice.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie z ISO 15189

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zamówił audyt zerowy ISO 15189. Audit ISO 15189 wykonała firma Pakuła Consulting. Pakuła Consulting zapewniła Diagnostę laboratoryjnego z 20 letnim doświadczeniem, która od 10 lat pełni funkcję pełnomocnika ds. ISO 15189 w laboratorium diagnostycznym, posiadającym akredytację na zgodność z PN-EN ISO 15189.

NZOZ Ab-Ovo z Lublina ma certyfikat ISO 9001

NZOZ Ab-Ovo z Lublina uzyskała certyfikat ISO 9001 w zakresie ginekologia, położnictwo, leczenie niepłodności żeńskiej i męskiej, diagnostyka niepłodności, embriologia. Gratulujemy.

Spec-Bau wdrożyła ISO 9001 i ISO 14001

Spec-Bau Polska z Oświęcimia, specjalista w realizacji inwestycji budowlanych wdrożyła ISO 14001 oraz wdrożyła system ISO 9001. Firma Pakuła Consulting prowadziła szkolenie ISO 14001 i wdrożenie ISO 9001 dla Spec-Bau w Oświęcimiu.

Rockwell Automation doskonali Wewnętrzny System Kontroli

Rockwell Automation z Warszawy zleciło Pakuła Consulting szkolenie WSK i doradztwo WSK. System WSK w zakresie kontroli obrotu IT, w tym pomoc techniczna oraz prowadzenia ewidencji w IT należy do najtrudniejszych szkoleń WSK dla produktów podwójnego zastosowania.

szkolenie wsk Wrocław

Zapraszamy na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie jest dla Przedsiębiorstw zainteresowanych certyfikatem WSK Wrocław. Szkolenie jest planowanie w Centrum Biznesu Grafit

Mostostal Południe po audycie ISO 9001

Mostostal Południe jest już po audycie ISO 9001 i audycie EN 1090. Pakuła Consulting prowadziła wdrożenie ISO 9001 w Dąbrowie Górniczej dla Mostostal Południe oraz integrację systemu certyfikacji EN 1090 i ISO 3834.

Innergo Systems zna wymogi WSK

Innergo Systems to innowacyjny, wszechstronny dostawca platform komunikacji dla biznesu. Szczególe wymagania WSK dotyczą towarów dla telekomunikacji poz. 5A001a i 5A001b4. Dlatego Innergo Systems zlecił Specjalistom z Pakuła Consulting poprowadzenie szkolenie z zakresu WSK w branży IT.

FERROX ELECTRIC Elektroautomatyka Przemysłowa zna wymagania WSK

Firma Pakuła Consulting przeprowadziła szkolenie z Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK w Katowicach dla FERROX ELECTRIC Elektroautomatyka Przemysłowa. Szkolenie WSK obejmowało m.in. zagadnienia związane z aktualnymi przepisami prawa dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym (podstawa Dz. U. 2012 poz. 707) oraz przepisami wykonawczymi.

Interpretacja przepisów prawnych Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu

Od kiedy nie trzeba miec WSK w firmach, od 2012 roku i czy to wynika tylko z treści ustawy czy jest coś gdzieś jeszcze ? Pakuła Consulting odpowiada : Zmianę dot. WSK została spowodowała ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, (Dz.U z 2013 poz. 707) , która weszła w życie 7.07.2012. Zmiana ta spowodowała, od 7.07.2012, że zgodnie z Art.11 ust. 1 tylko Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystający z krajowego zezwolenia , generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli.

Interpretacja przepisów prawnych Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu

Od kiedy nie trzeba miec WSK w firmach, od 2012 roku i czy to wynika tylko z treści ustawy czy jest coś gdzieś jeszcze ? Pakuła Consulting odpowiada : Zmianę dot. WSK została spowodowała ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, (Dz.U z 2013 poz. 707) , która weszła w życie 7.07.2012. Zmiana ta spowodowała, od 7.07.2012, że zgodnie z Art.11 ust. 1 tylko Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystający z krajowego zezwolenia , generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli.

JM Elektronik spełnia wymogi WSK

JM Elektronik jest uznanym polskim dystrybutorem profesjonalnych elementów elektronicznych. Dalszy rozwój firmy wymagał zastosowania wiedzy w zakresie WSK. Firma Pakuła Consulting przeprowadziła szkolenie z Wewnętrznego Systemu Kontroli w Gliwicach dla JM Elektronik. Firma wprowadziła wymogi Ustawy WSK w zakresie komputerów, telekomunikacji, oprogramowania i innych IT.

Mainfreight Sp. z o.o. wprowadza system WSK

W Mainfreight jest znanym międzynarodowym operatorem spedycyjno - transportowym, który oferuje organizację transportu i spedycji towarów strategicznych, objętych systemem WSK. Mainfreight udzieliła zlecenia firmie Pakuła Consulting wdrożenia WSK w Warszawie w siedzibie firmy. Natomiast szkolenia WSK Wewnętrzny system kontroli są realizowanie w Pruszkowie.

Nowy wykaz wyrobów podwójnego zastosowania dual-use dla Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK

Wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji UE NR 1382/2014 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady WE nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

Nowy wykaz wyrobów podwójnego zastosowania dual-use dla Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK

Wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji UE NR 1382/2014 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady WE nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

AW.NET Polska Sp. z o.o. po certyfikacji AQAP 2110

Pakuła Consulting została wybrana do przygotowania certyfikacji AQAP 2110 w warszawskiej firmie AW NET Polska Sp. z o.o. Certyfikat AQAP został przyznany bez niezgodności. AW.NET to renomowany dostawca produktów oraz usług IT, laureat Diamentów Forbesa a obecnie wiarygodny oferent przetargów z wymogami AQAP.

szkolenie wsk Poznań

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie podstawy WSK. Szkolnie jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Poznań. Szkolenie jest planowanie w Centrum Biznesu BCG

Plandeki Produkcja Naprawa Krzysztof Sikorski ma certyfikat AQAP 2120

Firma Plandeki Produkcja Naprawa Krzysztof Sikorski zajmująca się produkcją plandek, poddana została certyfikacji AQAP 2120 i ISO 9001. Jest to jeden z pierwszych certyfikatów AQAP w zakresie produkcji plandek dla wojska. Wdrożenie AQAP prowadziła firma Pakuła Consulting z Łodzi. Szkolenia AQAP obejmowały m.in szkolenie pełnomocnika AQAP oraz szkolenie audytora wewnętrznego AQAP.

Interpretacja przepisów prawnych Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu

Czy Turbinowe silniki okrętowe o nominalnej mocy ciągłej określonej według normy ISO wynoszącej 24 245 kW oraz specjalnie do nich zaprojektowane zespoły i elementy muszą posiadać certyfikat WSK, kod 8141 0000, taryfa celna 9Add.02 ? Pakuła Consulting odpowiada : WSK tylko w przypadku gdy będą to napędy główne (do napędu okrętu) lub pomocnicze przeznaczone do okrętów wojennych czyli klasyfikowane jako LU9 (ML9) . Natomiast w zależności od mocy niektóre turbiny (patrz parametry poniżej) pomimo, że są przeznaczone dla statków morskich cywilnych są klasyfikowane jako produkty podwójnego zastosowania – kategoria 9 techniczna. Co skutkuje obowiązkiem : 1. Uzyskiwania zezwoleń dla wywozu poza UE , 2. Ewidencjonowania takiego obrotu

Szkolenie WSK dla S4E z Krakowa

Firma informatyczno telekomunikacyjna S4E z Krakowa zleciła szkolenie WSK w Krakowie dla swoich pracowników w zakresie wymagań WSK Wewnętrzny System Kontroli w obrocie oprogramowaniem oraz sprzętem telekomunikacyjnym i komputerowym. Szkolenie z Wewnętrznego Systemu Kontroli w Krakowie miało za zadanie spełnienie wymogów WSK w zakresie prawa oraz udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu WSK.

Referencje WSK od Villanova Logistyka

Villanova Logistyka z Sosnowca należy do Grupy BCube Italia a jej przedstawicielem w Polsce jest SISTEMA Poland Sp z o.o., największy w Polsce dostawca usług dla branży automotive w zakresie logistyki kontraktowej. Villanova Logistyka udzieliła referencji WSK firmie Pakuła Consulting. Pakuła Consulting był partnerem do przeprowadzenia wdrożenia WSK, napisania dokumentacji WSK, przeprowadzania szkoleń WSK w Bieruniu oraz Świdniku i organizacji całości certyfikacji WSK „pod klucz”. Uzyskaliśmy potwierdzenie naszej fachowości, znajomości branży oraz wysokich kwalifikacji w zakresie WSK. Referencje wystawił Pan Dyrektor Marek Cendry. Dziękujemy.

Szkolenie WSK dla Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku posiada jedyny czynny reaktor jądrowy w Polsce. NCBJ zleciło Pakuła Consulting aktualizację dokumentacji WSK do nowych wymagań prawnych WSK Wewnętrzny System Kontroli. Dodatkowo przeprowadzone zostało szkolenie WSK dla audytorów wewnętrznych WSK i nowych pracowników. Szkolenie WSK prowadzone było w biurze NCBJ w Otwocku pod Warszawą.

Certyfikacja WSK w Sosnowcu w Villanova Logistyka

Villanova Logistyka z Sosnowca uzyskała certyfikat WSK i spełniła wymagania normy PN-N 19001 w zakresie wywóz, przywóz usługi pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym. Certyfikację WSK przeprowadziła jednostka PCBC, uprawniona do wydawania certyfikatu Wewnętrznego System Kontroli.

Szkolenie WSK dla Villanova Logistyka Bieruń

Villanova Logistyka zleciła przeprowadzanie szkolenia WSK w Bieruniu na Śląsku oraz szkolenia WSK w Świdniku dla swoich pracowników. Sistema Poland, do której należy Villanova Logistyka, została zobowiązana przez swoich klientów do spełnienia wymogów WSK Wewnętrzny System Kontroli i uzyskania certyfikatu WSK. Dokumentacja WSK została przygotowana i dostosowana do certyfikacji WSK w zakresie Świadczenia usług logistyki kontraktowej.

OE Industry z certyfikatem AQAP

Firma OE Industry z Krakowa posiada certyfikat AQAP 2120. Certyfikat AQAP został przyznany po certyfikacji AQAP, która miała miejsce w Krakowie w siedzibie firmy. Wdrożenie AQAP prowadzone było w przez Pakuła Consulting i obejmowało m.in. napisanie całej dokumentacji AQAP, przeszkolenie AQAP i pomoc w certyfikacji AQAP. Firma Pakuła Consulting posiada swojego konsultanta i audytora AQAP na miejscu w Krakowie, co ułatwiło bezpośredni kontakt oraz prowadzenie szkoleń AQAP w Krakowie.

Caritas wystawia opinię Pakuła Consulting

Ks. Dyrektor Dariusz Krokocki z Caritas Diecezji Łowickiej wystawił referencje firmie Pakuła Consulting, w których poleca firmę Pakuła Consulting w zakresie wdrożenia ISO 9001 i przeprowadzania szkolenia ISO 9001. Ks. Dyrektor pisze, że wykazaliśmy się dużym doświadczeniem i wysoką jakością prac dla Caritas Diecezji Łowickiej. w zakresie wdrażania ISO 9001 w prowadzonych NZOZ-ozach w Łowiczu i Sochaczewie. Wszystkie wykonane prace cechowały się starannością i rzetelnością a sam proces wdrażania przebiegał niezwykle szybko. Wdrożenie ISO 9001 obejmowało przygotowanie całej dokumentacji ISO 9001, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych szkoleń ISO 9001 oraz udział w certyfikacji ISO 9001, jako głos doradczy.

DB Schenker szkoli kolejnych pracowników WSK

Firma DB Schenker z Warszawy szkoli kolejnych pracowników w zakresie WSK. Do przeprowadzania szkolenia WSK w Warszawie oraz doskonalenia systemu WSK została wybrana Firma Pakuła Consulting. DB Schenker jest liderem logistyki i spedycji w Europie i na świecie. Szkolenia audytorów wewnętrznych WSK oraz treningi z symulacji obrotu WSK są dla DB Schenker inwestycją w przyszłość. Cieszymy się , że mogliśmy być częścią tej inwestycji.

szkolenie wsk Gdańsk

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie przeznaczone jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Gdańsk. Szkolenie jest planowanie w Orle Centrum Szkoleń

IDS-BUD

IDS-BUD z Warszawy prowadzi szkolenia dla audytora wewnętrznego systemu ISO 9001 , audytora wewnętrznego ISO 14001 oraz audytora wewnętrznego bezpieczeństwem i higieną pracy PNN 18001. Kompetencje audytorów wewnętrznych są nabywane w wyniku ukończenia 2 - dniowego szkolenia dla audytorów wewnętrznych ISO. Szkolenie ISO dla audytorów wewnętrznych obejmuje interpretację treści wymagań normy iso 9001:2008, iso 14001:2004 i ohsas 18001:2005, ustawodawstwo, wymagania dokumentacji ISO, zasady prowadzenia audytu iso, techniki prowadzenia rozmów audytowych iso, tworzenie list pytań kontrolnych iso, prowadzenie audytów zgodnie z iso 19011, analizę przypadku, działania korygujące i zapobiegawcze, dokumentowanie wyników audytu ISO oraz egzamin.

Doskonalenie WSK w Hydron-Unipress z Łodzi

Hydron-Unipress z Łodzi zleciło przegląd dokumentacji WSK oraz szkolenie WSK dla audytorów wewnętrznych . Szkolenie było zrealizowane w Łodzi dla osób związanych z obrotem międzynarodowym WSK. Dokumentacja Wewnętrznego System Kontroli została dostosowana do aktualnych wymogów WSK a słuchacze otrzymali po szkoleniu stosowane certyfikaty WSK.

Parker Poland wdrożył AQAP

Pakuła Consulting z sukcesem wdrożyła system AQAP 2110 w warszawskiej firmie Parker Poland , lidera w zakresie dostaw łodzi motorowych. Certyfikacja AQAP była prowadzona w warszawskim biurze firmy , w związku z wymogami posiadania AQAP przetargów dla wojska.

Bracia Strzelczyk z certyfikatem AQAP

Kompleksowe szkolnie AQAP w Warszawie dla Firmy Bracia Strzelczyk prowadziła firma Pakuła Consulting. Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk to jedna z najbardziej znanych firm w stolicy, w zakresie nieruchomości. Rozwój Firmy Bracia Strzelczyk spowodował konieczność uzyskania certyfikatów uwiarygodniających Firmę, w tym certyfikatu AQAP.

Raben udziela referencji WSK

Firma Raben z Warszawy udzieliła referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie doradztwa dotyczącego wymagań prawnych przy spedycji lotniczej WSK towarów strategicznych, objętych wymaganiami WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli. Zmiany przepisów dotyczących kontroli obrotu spowodowały konieczność konsultacji aktualnych zagadnień WSK. Firma Raben potwierdziła, że wiedza, doświadczenie oraz szybkość działania Pakuła Consulting jest na wysokim poziomie i spełniła oczekiwania w zakresie współpracy z wymagającymi klientami. Uzyskaliśmy kolejne potwierdzanie, że jesteśmy w firmą profesjonalną w zakresie WSK. Dziękujemy.

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego po certyfikacji AQAP

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego Związeku Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskała kolejny certyfikat. Tym razem jest to AQAP 2110. Wdrożenie AQAP prowadzone było Brzezinach w siedzibie Firmy WUS i obejmowało napisanie dokumentacji AQAP, przeszkolenie AQAP oraz konsultacje AQAP. Za całość systemu AQAP była odpowiedzialna Firma Pakuła Consulting z Łodzi.

Concept z Bielsko Biała udziela referencji AQAP, WSK i ISO 9001

Firma Concept z Bielsko Biała udzieliła nam referencji WSK i AQAP. Pan Jarosław Wójcik, Członek Zarządu podziękował za współpracę w zakresie wdrażania WSK i Wdrażania AQAP w Bielsku-Białej w siedzibie firmy, przygotowania do certyfikacji WSK i AQAP oraz prowadzania nadzoru nad systemem ISO, AQAP 2110 i WSK. Wg opinii Pana Dyrektora, Firma Pakuła Consulting wykazała się profesjonalizmem oraz wsparciem jakiego oczekiwał. Do zadań zleconych naszej firmie należało przygotowanie dokumentacji WSK , przygotowanie dokumentacji WSK AQAP, prowadzanie szkoleń WSK , prowadzanie szkoleń AQAP oraz reprezentowanie firmy Concept przed jednostkami certyfikacyjnymi. Pan Dyrektor Wójcik potwierdził, że Firma Pakuła Consulting jest profesjonalną firmą konsultingową, spełniającą oczekiwania klienta pod klucz a Konsultanci Pakuła Consulting są godni polecenia. Dziękujemy

szkolenie wsk Szczecin

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie podstawy WSK. Szkolnie z Wewnętrznego Systemy Kontroli jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Szczecin. Szkolenie jest planowanie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym

Wika Polska po certyfikacji WSK

Wika Polska z Włocławka stosuje wymagania certyfikacji WSK i poddała się certyfikacji WSK w ZSJZ. Gratulujemy. Polityka w zakresie kontroli obrotu Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK każdej firmy stosującej WSK obejmuje przestrzeganie zasad kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym , określonymi w krajowych i unijnych przepisach prawnych a w szczególności w Ustawie z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ( tekst jednolity Dz. U. 2013r, poz. 194) oraz w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z 05.05.2009 r. z późniejszymi zmianami. Polska uczestniczy w wielu reżimach kontrolnych, które nadzorują obrót towarami, usługami i technologiami podwójnego zastosowania i o przeznaczeniu wojskowym. Powołanie Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu ma spowodować, że wszystkie sprawy związane z obrotem z zagranicą powinny zapewnić zgodność procedur z przepisami prawa. Gdy prowadzi się działalność jak wywóz, przywóz, transfer etc, towarów towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000r. o obrocie z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym, może się okazać, że firma potrzebuje zezwoleń eksport dla wysyłki za granicę towarów. Pozwolenia te mogą być wymagane z wielu powodów, takich jak umieszczenie danego towaru w Wykazach towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą, stosowanie zaawansowanych technologii, końcowego odbiorcy lub końcowego zastosowania podlegających szczególnej kontroli. Naruszenie przepisów i procedur kontroli eksportu może narazić firmę i osoby odpowiedzialne za obrót na różne sankcje administracyjne i karne. Sankcje te mogą się wiązać się ze stratami finansowymi. Wdrożenie WSK pozwala odkryć transakcje lub praktyki postępowania, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami. O wszystkich takich należy informować a Pracownicy mają zapobiegać transakcjom i kontaktom z kontrahentami, którzy nie spełniają obowiązujących uregulowań prawnych oraz będzie wykluczał możliwość osiągania zysku, gdy działalność będzie sprzeczna w wymogami WSK.

OPW FTG z Wilamowice ma certyfikat OHSAS 18001

OPW FTG Polska uzyskało certyfikat PN-N 18001 na potrzeby Orlen. Certyfikację PN-N 18001 z ramienia ISOCERT przeprowadziła nasza koleżanka. Gratulujemy.

Referencje WSK od AMZ-Kutno

Pakuła Consulting prowadziła szkolenie WSK w Kutnie dla zakładów AMZ-Kutno. Uzyskaliśmy referencje WSK w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK. W szkoleniu uwzględniliśmy zmiany przepisów dotyczących kontroli obrotu wyrobami strategicznymi, które spowodowały konieczność zaktualizowania dokumentacji WSK oraz uzupełnienia wiedzy pracowników. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że wiedza i doświadczenie prowadzącego szkolenie z Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK, jak również sam program szkolenia WSK, był dostosowany do specyfiki działalności a szkolenie realnie podniosło kwalifikacje oraz wiedzę w zakresie aktualnych aktów prawnych WSK. Konsultant Pakuła Consulting był w stanie odpowiedzieć na każde pytanie WSK oraz udzielić wszelkich wyjaśnień. Firma Pakuła Consulting spełniła oczekiwania w zakresie przeprowadzonego szkolenia WSK. Pan Dyrektor Marcin Gryglak potwierdza, że jesteśmy w pełni profesjonalną firmą konsultingową i bez cienia wątpliwości poleca nasze usługi w zakresie dotyczącym Wewnętrznego Systemu Kontroli. Dziękujemy

Zakład Usługowo Remontowy Stacji Paliw i Baz Magazynowych Zygmunt Olszynka jest już po certyfikacji PN-N 18001

Zakład Usługowo Remontowy Stacji Paliw i Baz Magazynowych Zygmunt Olszynka 43-262 Kobielice jest już po certyfikacji PN-N 18001 , będącej wymogiem Orlen. Certyfikację PN-N 18001, potocznie zwaną certyfikatem ISO 18001 przeprowadził audytor wiodący PN-N 18001/ OHSAS 18001 – nasz pracownik, na zlecenie jednostki certyfikacuyjnej. Gratulujemy

NZOZ Medycyna Grabieniec udziela referencji Pakuła Consulting

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że na zlecenie NZOZ Medycyna Grabieniec firma Pakuła Consulting z sukcesem wdrożyła w naszej placówce medycznej system zarządzania zgodny z normą ISO 9001, ISO 14001 i CMJ oraz wymagania PN-N 18001 i ISO 27001. Usługi firmy Pakuła Consulting obejmowały przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i pełnomocnika ds. ISO, wdrożenie ISO, przeprowadzenie auditów wewnętrznych oraz przygotowanie do certyfikacji ISO. Profesjonalizm, dyspozycyjność i pełne zaangażowanie pracowników firmy Pakuła Consulting sprawiło, że proces wdrożenia ISO w naszej placówce medycznej przebiegał sprawnie i w miłej atmosferze. Zadania związane z wdrożeniem systemu zarządzania ISO w medycynie, pozytywnie wpłynęło na usprawnienie wszystkich realizowanych przez nas usług medycznych oraz podniesienie prestiżu placówki. Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Pakuła Consulting wszystkim zainteresowanym wdrażaniem, szkoleniem i doskonaleniem systemu ISO w branży medycznej. Jerzy Starzyński. Dyrektor

Wistan-Pak wprowadza BRC IOP

Firma Wistan-Pak podpisała umowę z Pakuła Consulting na wdrożenie BRC IOP. Dziękujemy za zaufanie

Uniwersytet Zielonogórski szkoli pracowników w zakrsie DAB-7

Firma Pakuła Consulting prowadzi szkolenia z tematu DAB-7 wyd.10 - wymagania akredytacyjne w obszarze regulowanym prawnie . Dokument DAB-07 wydanie 10 obowiązuje od 16.10.2013 r. Po wejściu dokumentu Laboratoria przeprowadziły szkolenia wewnętrzne, w którym omówiono dokument. W dokumencie DAB-07 wydanie 10 wprowadzono zasadnicze zmiany i konieczność wyjaśnienia następujących zagadnień : W jaki sposób laboratorium w sprawozdaniach z badań powinno identyfikować metody badawcze, gdy zastosowana metoda nie jest autorstwa laboratorium a oparta jest na teście, tekście publikowanym w czasopiśmie naukowym lub w specyfikacji producenta sprzętu , skoro nie może na tej podstawie opracować procedury badawczej. DAB-07 str. 5/14 zidentyfikowanie dokumentów np. poprzez numer referencyjny normy. Czy można rozszerzyć znormalizowaną metodę o dodatkową matrycę (po ówczesnym zwalidowaniu metody w przedmiotowym zakresie). Czy należy opracować i stosować procedury badawcze oparte o metody znormalizowane? Czy opracowanie procedury badawczej na oznaczanie skuteczności jest konieczne w przypadku, gdy istnieje metoda znormalizowana, w której opisano wykonanie przedmiotowego oznaczenia, a sama zasada metody i sposób postępowania z próbką jest identyczny ?

Pakuła Consulting świadczy usługi doradztwa w zakresie Wewnętrznego System Kontroli Obrotu

Pakuła Consulting oferuje konsultację wszystkich problemów i interpretacji dot. systemu WSK. Odpowiadamy na wszystkie pytania WSK w zakresie prawno-technicznym. Dla naszych klientów prowadzimy comiesięczny wykaz aktualnych przepisów WSK.

Firma Remontowo-Budowlana Abrox mgr Anna Wiergowska posiada certyfikat PN-N 18001

Firma Abrox z Działowa wdrożyła wymagania ORLEN w zakresie ISO 18001. Procedury Orlen oraz system zarządzania PN-N 18001 został poddany ocenie przez audytorkę ISO 18001. Abrox może się pochwalić certyfikatem PNN 18001.

CLIMBEX SA z Brzezia k. Opola poddaje się ponownej certyfikacji ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Firma CLIMBEX zleciła przygotowanie do ponownej certyfikacji ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 firmie Pakuła Consulting. Jednostką certyfikacyjną będzie firma URS.

szkolenie wsk Bydgoszcz

Zapraszamy na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie jest dla Przedsiębiorstw zainteresowanych certyfikatem WSK Bydgoszcz. Szkolenie jest planowanie w Miejskim Centrum Kultury

CeBaPo Warszawa po certyfikacji ISO 14001

Centrum Badawcze Powłok Ochronnych Cebapo Sp. z o.o. zostało poddanie certyfikacji na zgodność z ISO 14001. Wdrożenie ISO 14001 było realizowane w ramach projektu SWISS Contribution. Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Firma Pakuła . Consulting przygotowała CeBaPo do certyfikacji ISO 14001.

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego z Łodzi po certyfikacji ISO 9001

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego zostało poddanie certyfikacji na zgodność z ISO 9001. Wdrożenie ISO 9001 było realizowane w Łodzi. Firma Pakuła Consulting przygotowała MCZP do certyfikacji ISO 9001.

W.P.H.U.P. "AMP" ROMAN RUTKOWSKI na etapie wdrażania AQAP

Firma Pakuła Consulting została wybrana jako partner do wdrożenia systemu AQAP w Poznaniu w firmie AMP.

AERO CLUB zamawia szkolenia WSK

Spółka AERO CLUB zamówiła szkolenie z systemu WSK w Warszawie. Szkolenie WSK ma obejmować zagadnienia typu: wymagania prawne dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym oraz w przepisach wykonawczych do ustawy, klasyfikację uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania, sprawdzenie występowania partnerów handlowych na listach odmów, schemat i omówienie realizacji obrotu w systemie WSK, ewidencję obrotu i przykład realizacji importu i importu oraz egzamin. Wewnętrzny System Kontroli zapewnia bezpieczeństwo międzynarodowe w zakresie kontroli obrotu. Wewnętrzny System Kontroli obrotu funkcjonuje przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych ale co raz więcej jest firm niezwiązanych z przemysłem a zainteresowanych systemem WSK. Z punktu widzenia Firmy wewnętrzny system kontroli funkcjonuje jako instrument zabezpieczający firmę przed działaniami, niezgodnymi z prawem.

Linde Materiał Handling udziela referencji Pakuła Consulting

Udzielamy referencji firmie Pakuła Consulting z Łodzi w zakresie prowadzenia wdrożenia systemu ISO 9001. Szkolenia byty dostosowane do specyfiki naszej działalności oraz prowadzone na wysokim poziome merytorycznym. Dzięki czemu realnie zostały podniesione kwalifikacje pracowników. Konsultant Pakuła Consulting był w stanie odpowiedzieć na każde pytanie oraz udzielić wszelkich możliwych wyjaśnień i interpretacji. Pakuła Consulting spełniła nasze oczekiwania i jako profesjonalista jest godna polecenia. Viceprezes Zarządu Dominik Jakubowski.

Szkolenie dla audytorów wiodących ISO 9001

Firma Pakuła Consulting razem z jednostką certyfikacyjną ISOCERT z Wrocławia po raz drugi zorganizowała 5 dniowe szkolenie dla audytorów wiodących ISO 9001

Referencje AQAP od Pneumotechnika. Dziękujemy

W imieniu firmy Pneumotechnika Sp. z o.o. mam zaszczyt polecić firmę Pakuła Consulting ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, która sprawnie i profesjonalne wdrożyła system AQAP. Wszystkie prace wykonane przez Pakuła Consulting w ramach wdrażania systemu AQAP oraz prowadzania szkoleń AQAP cechowały się rzetelnością i dużym doświadczeniem, a sam proces przebiegał zgodnie z napiętym harmonogramem. Szczególnie doceniamy zaangażowanie i wiedzę właściciela firmy Pakuła Consulting z zakresu wymagań AQAP. Dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting jako firmę partnera we wdrożeniu wymagań Systemu Zarządzania Jakością dla wojska oraz przygotowania do procesu certyfikacji AQAP.

GEODIS ponownie udziela referencji WSK Pakuła Consulting

Udzielamy referencji firmie Pakuła Consulting z Łodzi, w zakresie wdrożenia oraz doskonalenia systemu ISO 9001 i WSK. Firma Geodis Calberson Polska Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług spedycyjnych drogowych, morskich, lotniczych oraz logistycznych i transportowych. Charakter naszej działalności powodował konieczność zastosowania niestandardowych rozwiązań dokumentacyjnych oraz dopasowania tematów szkoleniowych WSK do specyfiki branży. Potwierdzamy, że firma Pakuła Consulting spełniła nasze oczekiwania w pełnym zakresie. Uzyskaliśmy cenne i aktualne informacje, a konsultacje prowadzone były na wysokim poziomie merytorycznym. Dlatego z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Pakuła Consulting wszystkim klientom zainteresowanym wdrożeniem lub doskonaleniem systemu WSK. Bogdan Młynarczyk. Dyrektor Generalny.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie przygotowuje się do akredytacji ISO 17025

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie przygotowuje się do akredytacji ISO 17025 i podpisała umowę z Firmą Pakuła Consulting na przeprowadzanie szkolenia w zakresie 17025 . Tematy szkolenia to podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, interpretacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych, zapewnienie jakości wyników, walidacja metod, szacowanie niepewności pomiaru i spójność pomiarowa, prowadzenie audytu, techniki rozmów, tworzenie list pytań kontrolnych, prowadzenie audytów, analiza przypadku, działania korygujące i zapobiegawcze, dokumentowanie wyników audytu.

AMZ-Kutno z certyfikatem WSK

AMZ-Kutno zamówiło szkolenie doskonalące z zakresu WSK w Kutnie.

Interpretacja przepisów prawnych Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu

Jaki rodzaj zezwoleń WSK Ministerstwa Gospodarki jest konieczny do sprzedaży odkuwek. Pakuła Consulting odpowiada : Na podstawie kodów taryfy celnej można stwierdzić że towary nie będą wymagały zezwolenie chyba, że A) są dedykowane do zastosowań militarnych , wtedy są klasyfikowane jako LU16 i wymagają posiadania certyfikatu WSK dla uzyskania zezwoleń na wywóz; B) Są towarami podwójnego zastosowania i wymagają zezwoleń ale zachodzi to tylko w przypadku gdy jeżeli towary te: Są specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane jako tzw. „neutralizatory” lub ich części składowe.

Firma Bracia Strzelczyk wdraża AQAP

Firma Pakuła Consulting została wybrana jako partner do wdrożenia systemu AQAP 2110. Wdrożenie AQAP ma być realizowane w Warszawie.

Brökelmann Polska Sp. z o.o. doskonali ISO

Brökelmann Polska Sp. z o.o. z Opola zleciło Pakuła Consulting przeprowadzenie szkolenia dla Pełnomocnika ds. ISO.

Linde Material Handling Sp. z o.o. ma ISO

Linde Material Handling Sp. z o.o. z Warszawy , lider w zakresie sprzedaży wózków widłowych uzyskał certyfikat ISO 9001 z TUV. Wdrażanie ISO prowadził osobiście prezes firmy Pakuła Consulting.

Usługi Transportowe Krajowe I Międzynarodowe Krzysztof Ostaszewski wdraża GMP+

Firma transportowa Ostaszewski z Radwanic zleciła firmie Pakuła Consulting wdrożenie ISO 14001 i ISO 9001 oraz wdrożenie GMP+ paszowe. Aby posiadać certyfikat GMP+ trzeba m.in. Uzyskać potwierdzenie wpisu do Inspekcji Weterynaryjnej.

Ericpol doskonali wiedzę z zakresu WSK

Firma Ericpol zamówiła kolejne szkolenie z zakresu WSK . Dziękujemy za zaufanie

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi rozstrzygnęło konkurs na wdrażanie ISO 9001

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego z Łodzi podpisało umowę na wdrożenie ISO 9001 z firmą Pakuła Consulting.

Szkolenie dla audytorów wiodących ISO 14001

Firma Pakuła Consulting razem z jednostką certyfikacyjną ISOCERT z Wrocławia zorganizowała 3 dniowe szkolenie dla audytorów wiodących ISO 14001

Instytut Fizyki PAN dokonał odbioru prac w zakresie ISO 17025.

Instytut Fizyki PAN z Warszawy powierzył firmie Pakuła Consulting przeprowadzenie procesu przygotowawczego do akredytacji w Środowiskowym Laboratorium Mikrospektroskopii. Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową i odebrane . Etapy wdrożenia systemu PN-EN ISO/IEC 17025:2005 obejmowały analizę istniejącego sytemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań PCA i systemu wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, opracowanie dokumentacji systemowej według pkt. 4. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, opracowanie dokumentacji technicznej według pkt. 5. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 , konsultacje w zakresie opracowanych przez laboratorium procedur badawczych, analizy instrukcji i zapisów dla metod badawczych, oceny i analizy procedur pobierania próbek , wyboru laboratorium odniesienia w zakresie porównań międzylaboratoryjnych , konsultacja w zakresie wyboru badań biegłości i doboru wyposażenia pomiarowego i badawczego ocena harmonogramu wzorcowań i sprawdzeń, szkolenie personelu w zakresie podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 , wymagań akredytacyjnych stawiane laboratorium badawczym, omówienie dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji: DAB-07, DA-01, DA-02, DA-05, DA-06, DA-08, szkolenie w zakresie walidacji i szacowania niepewności pomiarów w laboratoriach wzorcujących i inne

szkolenie wsk Lublin

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie z Wewnętrznego Systemy Kontroli jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Lublin. Szkolenie jest przygotowywane w Lubelskiej Izbie Budowlanej

Wika Polska szkoli pracowników w zakresie WSK

Pakuła Consulting uzyskała zlecenie ma przeprowadzenie szkolenia WSK oraz doprowadzenia do uzyskania certyfikatu WSK.

Wika Polska szkoli pracowników w zakresie WSK

Pakuła Consulting uzyskała zlecenie ma przeprowadzenie szkolenia WSK oraz doprowadzenia do uzyskania certyfikatu WSK.

Firma Pakuła Consulting posiada certyfikat ISO 27001.

Firma Pakuła Consulting wdrożyła i spełnia wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2007 w następującym zakresie: szkolenia, wdrożenia, audyty i doradztwo w zakresie systemów zarządzania. Okres ważności certyfikatu 23.03.2014-24.03.2017

Firma Etis z Siedlec ma ISO 14001 i OHSAS 18001 i 9001

Firma Etis z Siedlec poddała się ponownej certyfikacji ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Gratulujemy

Feuerfest wprowadza ISO 9001 i SCC

Feuerfestservice z Wolbromia zleciło wdrożenie SCC Petro i wdrożenie ISO 9001 firmie Pakuła Consulting. Przygotowanie do certyfikacji SCC i certyfikacji ISO 9001 dotyczy szkolenia SCC , szkolenia ISO 9001, przygotowania dokumentacji SCC i ISO 9001 oraz reprezentowania klienta przed jednostką certyfikacyjną TÜV Rheinland , uprawnioną do certyfikacji SCC i ISO 9001, w zakresie budownictwa ogniochronnego

Arrow ECS Sp. z o.o. stosuje WSK

Arrow ECS zleciło przeprowadzenie szkolenia WSK w Krakowie w zakresie obrotu specjalnego sprzętem telekomunikacyjnym i komputerowym

BTH Solidni ma 3 zintegrowane certyfikaty ISO

BTH Solidni Sp. z o.o. z Poznania uzyskał certyfikat ISO 9001, certyfikat ISO 14001 oraz certyfikat PN-N 18001. Gratulujemy.

Concept Sp. z o.o. audyt nadzoru WSK

Firma Concept podpisała z Pakuła Consulting umowę w zakresie serwisu systemu WSK.

Pakuła Consulting zorganizowała otwarte szkolenie WSK Wewnętrzny System Kontroli w Łodzi

Szkolenie WSK obejmowało swoim zakresem aktualne wymagania prawne dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym (podstawa Dz. U. 2012 poz. 707), sankcje karne za transakcje niezgodne z WSK, prawidłowa klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania kod ECCN oraz uzbrojenia kod ML, sprawdzenie występowania partnerów handlowych na listach odmów DPL, wymogi WSK, które należy spełnić aby dokonywać legalnego obrotu WSK - licencje, koncesje, zezwolenia, itp. , ewidencja WSK obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym, rodzaje zezwoleń WSK, dokumenty wymagane przez Ministerstwo Gospodarki Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego, w celu uzyskania zgody na wywóz lub transfer wewnątrz unijny.

ThyssenKrupp szkoli swoich pracowników z zakresu WSK

ThyssenKrupp zleciło przeprowadzenie szkolenia WSK w Toruniu w zakresie obrotu towarami podwójnego zastosowania. Konsultacje WSK prowadził senior audytor WSK

Rafako Engineering ma certyfikat OHSAS 18001

Rafako Engineering z Raciborza wdrożyło system OHSAS 18001 mając zalecenie ORLEN, że koniecznością będzie posiadanie sytemu BHP 18001 do prac na terenie PKN ORLEN S.A. Wdrożenie zakończone certyfikacją OHSAS.

Powen Projekt z certyfikatem PN-N 18001 w Warszawie

Powen Projekt wybrało firmę ISOCERT do certyfikacji OHSAS 18001. Certyfikację przeprowadził nasz audytor mający uprawnienia do certyfikacji Pn-n 18001 . Konsultacje i szkolenia OHSAS Powen przeprowadzał w Warszawie w zakresie do stosowania do wymagania ORLEN PN-N 18001.

Interpretacja przepisów prawnych Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu

Czy firma eksportująca wyroby DUAL-USE musie mieć WSK ? Pakuła Consulting odpowiada : Przedsiębiorcy realizujący obrót wyłącznie towarami podwójnego zastosowania (DU) nie mają obowiązku posiadania certyfikowanego systemu WSK, co nie zwalnia ich od innych obowiązków jak np. prowadzenia ewidencji tego obrotu WSK, występowania o zezwolenia w przypadku wywozu takich towarów poza obszar UE, powiadamiania ABW dla części towarów z kategorii 5 technicznej, itd. Obowiązek informowania odbiorcy o tym ze towar jest towarem podwójnego zastosowania lub ew. uzbrojeniem zgodnie z prawem polskim spoczywa na dostawcy tego towaru.

Interpretacja przepisów prawnych Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu

Czy firma eksportująca wyroby DUAL-USE musie mieć WSK ? Pakuła Consulting odpowiada : Przedsiębiorcy realizujący obrót wyłącznie towarami podwójnego zastosowania (DU) nie mają obowiązku posiadania certyfikowanego systemu WSK, co nie zwalnia ich od innych obowiązków jak np. prowadzenia ewidencji tego obrotu WSK, występowania o zezwolenia w przypadku wywozu takich towarów poza obszar UE, powiadamiania ABW dla części towarów z kategorii 5 technicznej, itd. Obowiązek informowania odbiorcy o tym ze towar jest towarem podwójnego zastosowania lub ew. uzbrojeniem zgodnie z prawem polskim spoczywa na dostawcy tego towaru.

Certyfikat AQAP 2110 w Kaliszu w Zakładzie Galanterii Skórzanej Stefania

Pakuła Consulting wdrożyła i przygotowała do certyfikacji system AQAP 2110 w zakładzie Stefania z Kalisza. Certyfikat AQAP obejmujował projektowanie, produkcję, sprzedaż oraz handel galanterią skórzaną, skóropodobną oraz z tkanin.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie przygotowuje się do certyfikacji OHSAS 18001

Kompleksowe wdrożenie OHSAS 18001 w Krakowie prowadzi firma Pakuła Consulting, która wygrała konkurs na wdrożenie OHSAS w Szpitalu liczącym 4000 pracowników

Rozszerzenie zakresu AQAP 2130 w Zielonej Górze o wymagania produkcji AQAP 2120

wit Izabela Wintoniak z Zielonej Góry rozszerzyła wymagania AQAP o zagadnienia produkcji. Wymagania AQAP 2130 zostały zamienione na AQAP 2120, spełniając warunki stawiane przez PRW. Zakres certyfikacji AQAP obejmował produkcję, sprzedaż i dostawę odzieży oraz wyrobów włókienniczych.

Wdrożenie AQAP 2130 w Moto Armia

Moto Armia Sp. z o. o. jest firmą, która realizuje odstawy dla wojska. Najnowsze przetargi wymagają posiadania certyfikatu AQAP 2130. Wdrożenie AQAP 2130 realizowane było pod klucz przez Pakuła Consulting. W zakresie przygotowania AQAP i Szkolenia AQAP było napisanie dokumentacji AQAP, przeszkolenie AQAP oraz reprezentowanie w procesie certyfikacyjnym AQAP. Moto Armia uzyskała certyfikat AQAP jako jedna z pierwszych w Wałczu.

Moto Mar z Bydgoszczy posiada AQAP 2130

Moto Mar Sp. z o.o. z Bydgoszczy uzyskała certyfikat AQAP 2130 w zakresie dostawy kompletnych kół wraz z elementami składowymi oraz akumulatorów i klocków hamulcowych. Wdrożenie AQAP prowadziła skutecznie Pakuła Consulting. To już nasze 3 wdrożenie AQAP w Bydgoszczy

Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych ma już AQAP 2110

Certyfikacja AQAP 2110 była jedną z najtrudniejszych certyfikacji AQAP w Warszawie i obejmowała projektowanie oraz produkcję części dla lotnictwa. Spółka ZESiL założona przez b. pracowników WSK PZL Warszawa wdrożyła system AQAP wysoko oceniony przez audytora ZSJZ. Wykwalifikowany personel i jego doświadczenie konstrukcyjno-technologiczne gwarantowało uzyskanie certyfikatu AQAP bez niezgodności. To było nasze kolejne wdrożenie AQAP w Warszawie zakończone sukcesem.

Firma Krajewski z Łowicza po certyfikacji AQAP

Firma Krajewski Spełnienia wymagania certyfikacji AQAP. Umowa wdrożenia AQAP z Pakuła Consulting obejmowała napisanie dokumentacji AQAP, uzupełnienie dokumentacji ISO 9001 o wymogi AQAP, przeszkolenie AQAP pracowników, wymogi dla dostaw dla wojska, planowanie jakości AQAP 2105, zarządzania konfiguracją oraz zarządzania ryzykiem i wymogi dodatkowe GQA. Certyfikat AQAP został uzyskany w terminie.

Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. doskonali system WSK

Rolls-Royce Poland zamówił szkolenie doskonalące z zakresu WSK w Krakowie, w Oddziale swojej firmy.

Avantor po audycie nadzoru AQAP

Avantor z Gliwic dawniej Poch został poddany audytowi nadzoru w zakresie AQAP. Firma Pakuła Consulting została wybrana do wykonania serwisu AQAP. Nie stwierdzono niezgodności.

AQAP w Tarnowie

Pneumotechnika Sp. z o.o. z Tarnowa uzyskała certyfikat AQAP. Szkolenia AQAP prowadzone były w Tarnowie. Certyfikacji został poddany trudny system AQAP dot. dostaw urządzeń pomiarowych do diagnostyki nawierzchni drogowych i lotniskowych wraz z przeprowadzaniem szkoleń w zakresie eksploatacji urządzeń i metodyki badawczej. Kompleksowe wdrożenie AQAP realizowała firma Pakuła Consulting.

Szkolenie dla audytorów wiodących ISO 9001

Firma Pakuła Consulting razem z jednostką certyfikacyjną ISOCERT z Wrocławia zorganizowała 5 dniowe szkolenie dla audytorów wiodących ISO 9001

Certyfikat AQAP 2110 dla Demar

Firma Demar spod Częstochowy jest największym producentem obuwia gumowego w Polsce. Do wdrożenia AQAP została wybrana firma Pakuła Consulting. Certyfikacja AQAP obejmowała 2 zakłady. Nie zostały stwierdzone niezgodności AQAP.

GEODIS Calberson Polska Sp. z o.o. serwis WSK

GEODIS Calberson Polska zleciło firmie Pakuła Consulting outsourcing działań WSK w Warszawie.

RUSAK BUSINESS SERVICES po szkoleniu WSK

Firma RUSAK jest cenionym operatorem na rynku spedycji. Pakuła Consulting przeprowadziło szkolenie WSK w Warszawie dla grupy 40 osób.

RUSAK BUSINESS SERVICES po szkoleniu WSK

Firma RUSAK jest cenionym operatorem na rynku spedycji. Pakuła Consulting przeprowadziło szkolenie WSK w Warszawie dla grupy 40 osób.

Smulders Polska z certyfikatem OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 3834

Smulders z Żar został poddany certyfikacji OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 3834 w TUV Rheinlend. Certyfikat ISO obejmował produkcję i montaż konstrukcji stalowych. Wdrożenie ISO 3834 oraz OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 prowadziła firma Pakuła Consulting.

Medi System Warszawa po certyfikacji ISO 9001

NZOZ Medi System z Warszawy jest po certyfikacji ISO 9001 w zakresie rehabilitacji i opiece długoterminowej. Gratulujemy. Pracownicy Medi System stanowią zespół lekarzy, rehabilitantów, logopedów, psychologów, terapeutów i pielęgniarek po przeszkoleniu z zakresu ISO 9001.

szkolenie wsk Katowice

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie podstawy WSK. Szkolnie jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Katowice.. Szkolenie jest przygotowywane w Centrum Szkoleniowym Eurofes.

MUELLER Fabryka Świec S.A. wraża ISO 17025

MUELLER Fabryka Świec S.A. zleciła przeprowadzenie szkolenia ISO 17025 firmie Pakuła Consulting, w zakresie przygotowania do akredytacji laboratorium ISO 17025. ze szczególnym wymogiem dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji: DAB-07, DA-01, DA-02, DA-05, DA-06, DA-08

Hit Medica Laboratoria Sp. z o.o. wdraża ISO 9001

Hit Medica Laboratoria Sp. z o.o. z Piaseczna podpisało umowę na wdrożenie ISO 9001 z firmą Pakuła Consulting. ISO 9001 ma obejmować zakres laboratoryjnej diagnostyki medycznej w laboratoriach analitycznych. ISO 9001 będzie spełnić Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

AQAP w PW Optima z Radomia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPTIMA Piotr Zaniat uzyskało certyfikat AQAP w zakresie dostaw dla wojska. PW OPTIMA stosuje dokument normatywny normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz AQAP 2130:2009.

Referencje WSK od Taksim-Pol. Dziękujemy

W imieniu Firmy Taksim-Pol Sp. z o.o. polecam firmę Pakuła Consulting, w zakresie prowadzenia szkoleń WSK Wewnętrzny System Kontroli. Wiedza i doświadczenie prowadzącego szkolenie oraz ciekawy program szkolenia, który był dostosowany do profilu działalności sprawiły, że szkolenie pozwoliło podnieść nasze kwalifikacje, uzupełnić wiedzę oraz poznać nowe wymogi i zagadnienia w tym zakresie. Doceniamy cenne informacje przekazane naszym pracownikom. Potwierdzamy, że szkolenie prowadzone było na wysokim poziomie merytorycznym. Z poważaniem. Urszula Chwastek-Ancypa. Dyrektor ds. operacyjnych.

Plato Bralin wprowadza HSE

Pakuła Consulting podpisała umowę na wdrożenie HSE Health, Safety and Environment w transportowej firmie Plato. Szkolenia HSE prowadziła nasza koleżanka, ekspert i audytor w zakresie OHSAS, BHP, HSE i SCC. System HSE wymaga aby powstała księga HSE, HSE Guide Book obejmująca zagadnienia z zakresu bhp, środowiska i zrównoważonego rozwoju . Podstawowe wymagania HSE to komunikacja, ekologia, szkolenia, zarządzanie ryzykiem, sterowanie operacyjne, reagowanie na awarie, raportowanie incydentów, monitorowanie systemu, bezpieczeństwo personelu, nieakceptowane standardy pracy oraz środki ochrony osobistej.

Paliwa Serwis z Olsztyna ma ISO 18001

Firma Paliwa Serwis z Olsztyna ma certyfikat ISO 18001 i jest kwalifikowanym podwykonawcą Orlen CS . Firma zajmuje się obsługą techniczną baz paliw stosuje wymagania Orlen w zakresie PN-N 18001. Gratulujemy.

szkolenie wsk Białystok

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie przeznaczone jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Białystok. Szkolenie jest planowanie w centrum Astoria.

EcoWipes EWS posiada certyfikat ISO 27001

Eco Wipes wdrożyła system ISO 27001 w firmie EcoWipes. Na dokumentację SZBI ISO / IEC 27001 zarządzanie bezpieczeństwem informacji składa się m.in. deklaracja stosowania SZBI w tym polityki bezpieczeństwa , Podręcznik bezpieczeństwa informacji, Metoda analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji, Planowanie ciągłości działania, klasyfikacja informacji, nadawanie, zmiany uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych , zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym i dostępem do pomieszczeń, zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym sprzętu i nośników, użytkowanie stanowiska komputerowego, zarządzanie incydentami w szbi, procedura zarządzania zamianami, ochrona danych osobowych, procedura implementacji i wycofania systemów teleinformatycznych , procedura zarządzania dostępem do sieci i systemów, procedura zarządzania i konfiguracji hardware i software , procedura organizacja środków ochrony fizycznej.

Referencje ISO 27001 od PARP. Dziękujemy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdza, że firma PAKUŁA CONSULTING Grzegorz Pakuła realizowała w 2013 roku usługę analizy i doradztwa w zakresie zintegrowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością (zgodnego z wymagania normy ISO 9001) i Systemu Bezpieczeństwa Informacji (zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001). Przedmiot umowy został wykonany z należytą starannością, zgodnie z fachową wiedzą, w terminie przewidzianym umową. Piotr Burzyk. Dyrektor

Referencje KSU od DC CENTRUM Sp. z o.o. Dziękujemy

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że na nasze zlecenie firma Pakuła Consulting z Łodzi z powodzeniem wdrożyła w naszej Firmie system zarządzania zgodny z wymaganiami ISO 9001 oraz KSU Krajowego Systemu Usług. Potwierdzamy, że wszystkie wykonane prace cechowały się starannością i rzetelnością a sam proces wdrażania przebiegał niezwykle szybko. Zlecone prace obejmowały przygotowanie całej dokumentacji, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych szkoleń oraz udział w certyfikacji jako głos doradczy.Na szczególną uwagę zasługuje biegłość konsultanta firmy Pakuła Consulting w zakresie interpretacji i znajomości przepisów i wymagań KSU, jak również przekazane nam bardzo przydatne materiały szkoleniowe. Doceniamy zaangażowanie i dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting, jako profesjonalną firmę konsultingową, w zakresie systemów zarządzania ISO 9001 i KSU. System Zarządzania Jakością 9001 i KSU pozytywnie wpłynął na podniesienie jakości świadczonych przez nas usług oraz wpłynął na poprawę naszej konkurencyjności. Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Pakuła Consulting wszystkim zainteresowanym wdrażaniem, szkoleniami i doskonaleniem systemów ISO 9001 i KSU. Jacek Śledziński. Członek Zarządu.

SCAT Mariusz Pakieła posiada certyfikat WSK

Firma SCAT podpisała z Pakuła Consulting umowę na wdrożenie WSK w maksymalnie szybkim terminie.

Uniwersytet Zielonogórski po wykonaniu analizy wstępnej ISO 17025

Firma Pakuła Consulting wykonała w terminie analizę wstępną ISO/IEC 17025:2005 w zakresie spełnienia wymogów akredytacji PCA w Instytucie Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po wykonaniu audytu zerowego ISO 17025 zaplanowane zostały szkolenia z ISO 17025 : szkolenie z podstawowego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. omówienie wymagań akredytacyjnych stawiane laboratorium badawczym, omówienie dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji: DAB-07, DA-01, DA-02, DA-05, DA-06, DA-08, szkolenie dla pełnomocnika systemu zarządzania i dla audytorów wewnętrznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, szkolenie w zakresie walidacji i szacowania niepewności pomiarów w laboratoriach wzorcujących

Unifeq Europe Sp z o.o. po certyfikacji AQAP

Unifeq jest firmą znaną z realizacji dostaw wyrobów tekstylnych. Wdrożenie AQAP w Warszawie w Unifeq zostało zlecone firmie Pakuła Consulting. Po raz pierwszy wprowadziliśmy procedury nadzoru produkcji realizowanej w Chinach. AQAP obejmuje handel wyrobami tekstylnymi, sprzedaż, pośrednictwo wytwarzania wyrobów tekstylnych, dostawę i nadzorowanie wyrobów tekstylnych.

Instytut Fizyki PAN podpisał umowę na wdrożenie ISO 17025

Instytut Fizyki PAN podpisał umowę na wdrożenie ISO 17025 z firmą Pakuła Consulting w ramach projektu NanoFun. Laboratorium będzie spełniać wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + AC:2007 + Ap1:2007 oraz wymagania Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wykonywanych badań. Utworzenie Krajowego Laboratorium Multidyscyplinarnego Nanomateriałów Funkcjonalnych o strukturze zapewniającej synergiczny rozwój badań ma prowadzić do potencjalnych wdrożeń w bionanotechnologii, mikrofluidyce, medycynie i ochronie środowiska.Środowiskowe Laboratorium Mikrospektroskopii Instytutu Fizyki PAN i wykonywane w nim badania będą realizowane dzięki projektowi NanoFun (POG 02.02.00-00-025/09).

szkolenie wsk Gdynia

Zapraszamy na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie jest dla Przedsiębiorstw zainteresowanych certyfikatem WSK Gdynia. Szkolenie jest planowanie w sali TEB.

Szkolenie otwarte AQAP w Łodzi

Pakuła Consulting zorganizowało bezpłatnie szkolenie AQAP w swoim biurze w Łodzi dla swoich klientów. Szkolenie obejmowało wymagania polityki NATO dotyczące zapewnienia jakości, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie konfiguracją, planowanie jakości .

Taksim-Pol Sp. z o.o. doskonali system WSK

Spółka Taksim-Pol zamówiła szkolenie w zakresie doskonalenia systemu WSK w agencji celnej. Szkolenie WSK w Warszawie zostało zorganizowane w sposób niekolidujacy z pracą. W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu słuchaczy. Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: wymagania prawne dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym w odniesieniu do zmian w ustawie zasadniczej WSK (Dz. U. 2012 poz. 707) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, klasyfikację uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania, sprawdzenie występowania partnerów handlowych na listach odmów, schemat i omówienie realizacji obrotu w systemie WSK, ewidencję obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym, przykład realizacji importu i importu oraz egzamin.

Uniwersytet Zielonogórski wdraża ISO 17025

Firma Pakuła Consulting wygrała konkurs na wdrożenie ISO 17025 w Laboratorium Analizy i poprawy jakości energii elektrycznej w Instytucie Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykaz przewidywanych procedur systemowych ISO 17025 będzie obejmował Nadzór nad dokumentami i zapisami, Przegląd umów, ochrona praw własności klienta, Zakupy i dostawy, Postępowanie ze skargi, Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań, Działania korygujące i zapobiegawcze, Audity wewnętrzne, Przegląd zarządzania, Zarządzanie personelem, Zapewnienie jakości wyników badań, Metody badań i walidacja, Nadzór nad wyposażeniem i spójność pomiarowa, Nadzór nad wzorcami i materiałami odniesienia, Postępowanie z obiektami do badań.

SCAT po certyfikacji AQAP w Elblągu

Security Consulting SCAT Mariusz Pakieła z Elbląga konsekwentnie realizuje rozwój i poszerzanie działalności o dostawy dla wojska i służb mundurowych. Scat prowadzi szkolenia antynapadowe i antyabordażowe w systemie certyfikacji AQAP. Wdrożenie AQAP realizowane było razem z systemem WSK.

Referencje ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 od Orlen Gaz Sp. Z o.o.. Dziękujemy

Wyrażamy podziękowanie firmie Pakuła Consulting za zaangażowanie przy projektowaniu i wdrożeniu w ORLEN GAZ Sp. z o. o. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001, co potwierdzone zostało otrzymanym przez Spółkę certyfikatem. Firma Pakuła Consulting wykazała się dużą fachowością i profesjonalizmem w trakcie prowadzenia prac w zakresie wdrożenia ZSZ w ORLEN GAZ Sp. z o. o., dzięki czemu przebiegły one w dobrym tempie i zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Na szczególną uwagę zasługuje biegłość konsultantów w zakresie interpretacji i znajomości przepisów oraz wymagań systemów zarządzania, jak również przekazane bardzo przydatne materiały szkoleniowe. Przeprowadzone w ORLEN GAZ Sp. z o. o. szkolenia z zakresu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jak również szkolenia dla audytorów wewnętrznych, spotkały się z pozytywną oceną wszystkich uczestników i świadczą o bardzo dobrej znajomości tematu przez prowadzącego. Uważamy, iż właściwa organizacja pracy i wysoka jakość świadczonych usług poprzez firmę Pakuła Consulting, a także pogłębianie wiedzy i doświadczeń przy rozwiązaniu problemów, z pewnością przyniosą efekty w przyszłości przy pozyskiwaniu i realizacji kolejnych projektów. Doceniamy fachowości i zaangażowanie, dlatego też z pełną odpowiedzialnością oraz satysfakcją polecamy firmę Pakuła Consulting jako sprawdzonego i rzetelnego partnera, któremu można powierzyć odpowiedzialne i trudne zadania. Bożena Osmańska. Dyrektor

Oczekiwania klientów w zakresie szkolenia WSK Wewnętrzny System Kontroli

Na szkoleniu WSK klienci chcieliby przede wszystkim - potwierdzić klasyfikację wyrobów podwójnego zastosowania, oraz wyrobów o znaczeniu strategicznym z listy uzbrojenia, - uzyskać informacje na temat WSK wymogów prawnych, które należy spełnić by dokonywać takiego obrotu WSK - konieczność uzyskanie licencji, certyfikatu WSK , wprowadzania systemu kontroli obrotu WSK - dowiedzieć się , jakie konkretnie dokumenty należy przedłożyć do Ministerstwa Gospodarki , w celu uzyskania zgody na wywóz bądź transfer wewnątrzunijny - dowiedzieć się od praktycznej strony jak wygląda ten obrót na etapie realizowania dostaw WSK (dokumenty konieczne do realizacji każdej wysyłki, adresaci tych dokumentów itp.)

Referencje WSK od KOLBA. Dziękujemy

W dniu 13.09.2013 r. PPHU Kolba Łukasz Matuszczak po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego, otrzymała certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli. Rekomendujemy firmę Pakuła Consulting, jako sprawdzonego partnera w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz WSK, który udzielał cennych i pomocnych rad. Na organizowanych przez firmę Pana Pakuły szkoleniach z zakresu WSK, nasza kadra pracownicza mogła wzbogacić swoją wiedzę niezbędną do prawidłowego obrotu towarem o znaczeniu strategicznym. Firma Pakuła Consulting udzielała fachowych odpowiedzi na zadane przez nas pytania, nasuwające się podczas przygotowań do certyfikacji. Przystąpiliśmy do audytu certyfikującego, wiedząc że nasza dokumentacja i jej funkcjonowanie zostały wnikliwie sprawdzone i ocenione przez profesjonalistę w czasie audytu sprawdzającego dokonanego przez niniejsza firmę. Z poważaniem Łukasz Matuszczak

Referencje WSK od Rolls-Royce. Dziękujemy

W imieniu firmy Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting, w zakresie prowadzenia szkolenia oraz wdrażania systemu WSK Wewnętrzny System Kontroli. Wszystkie wykonane prace cechowały się rzetelnością, a sam proces wdrażania przebiegał niezwykle szybko, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na szczególną uwagę zasługuje biegłość konsultanta w zakresie interpretacji i znajomości przepisów prawa polskiego i międzynarodowego dot. kontroli obrotu wyrobami strategicznymi oraz przekazane bardzo przydatne materiały szkoleniowe. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Pakuła Consulting i uważamy, że jest ona wiarygodnym i godnym polecenia partnerem biznesowym. Adam Plath. Dyrektor Zakładu.

MILICON Piotr Remiszewski stosuje WSK

Milicon Piotr Remiszewski został poddany certyfikacji WSK. Certyfikat WSK obejmował obrót specjalny. To jest nasze kolejne wdrożenie WSK w Warszawie.

Benski Zakład Transportowo-Usługowy szkolenie WSK

Firma transportowa Benski zamówiła kolejne szkolenie doskonalące z zakresu WSK.

szkolenie wsk Częstochowa

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie podstawy WSK. Szkolnie jest dla Przedsiębiorstw zainteresowanych certyfikatem WSK Częstochowa. Szkolenie jest planowanie w Domu Technika.

Referencje WSK od Versim S.A. Dziękujemy

W imieniu firmy Verdim S.A. mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź w zakresie szkolenia WSK Wewnętrzny System Kontroli. Profesjonalizm, wiedza i doświadczenie prowadzącego szkolenie - konsultanta firmy Pakuła Consulting sprawiło, że szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i spełniło nasze oczekiwania. Doceniamy zaangażowanie oraz cenne informacje i materiały szkoleniowe, przekazane naszym pracownikom. Dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting, jako firmę konsultingową, w zakresie systemów zarządzania WSK. Z poważaniem. Dariusz Karpiak. Wiceprezes Zarządu.

Referencje AQAP 2110, WSK i ISO 14001 od Bumar Koszalin S.A. Dziękujemy

W imieniu firmy Fabryka Maszyn BUMAR - Koszalin Spółka Akcja w Koszalinie mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting w zakresie wdrażania systemu WSK Wewnętrzny System Kontroli, AQAP 2110 oraz ISO 14001. Wszystkie wykonane prace cechowały się rzetelnością, a sam proces wdrażania przebiegał szybko i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Doceniamy zaangażowanie i posiadaną wiedzę. Dlatego polecamy firmę Pacuła Consulting, jako poważną i profesjonalną firmę konsultingową w zakresie systemów zarządzania. Jerzy Romanowski. Prezes Zarządu.

Referencje WSK od Filbico. Dziękujemy

W imieniu firmy Filbico Sp. z o.o., mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting, w zakresie szkolenia WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli. Profesjonalizm, wiedza i doświadczenie prowadzącego szkolenie - konsultanta firmy Pakuła Consulting sprawiło, że szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i spełniło nasze oczekiwania. Doceniamy zaangażowanie oraz cenne informacje i materiały szkoleniowe, przekazane naszym pracownikom. Zostały one praktycznie wykorzystane w procesie zarządzania i funkcjonowania firmy Filbico Sp. z o.o. Z pełnym przekonaniem polecamy firmę Pakuła Consulting, jako profesjonalną firmę konsultingową w zakresie systemów zarządzania WSK. Tadeusz Bondarowicz. Prezes Zarządu.

Pioneer Arms Corp. wdraża AQAP

Spółka Pioneer Arms z Radomia wybrała firmę Pakuła Consulting do wdrożenia systemu AQAP 2110. Wdrożenie AQAP będzie realizowane w Radomiu.

KRYPTOS stosuje WSK w kryptografii

Firma Pakuła Consulting przeprowadziła szkolenie w zakresie WSK dot. obrotu sprzętem kryptograficznym.

Spółka Orlen Gaz po certyfikacji OHSAS 18001, ISO 14001 i ISO 9001

Firma Pakuła Consulting przeprowadziła kompleksowe wdrożenie OHSAS 18001 , ISO 14001 , ISO 9001 w Orlen Gaz z Płocka, zakończone pozytywną certyfikacją. To już trzecia firma z grupy Orlen, przygotowana przez nas w zakresie systemów ISO. Wcześniej wdrażaliśmy ISO wOrlen PetroTank oraz w Orlen Centrum Serwisowym.

TÜV Rheinland certyfikuje WSK

TÜV Rheinland wykonał swoją pierwszą certyfikację WSK u naszego Klienta . Gratulujemy rozwoju firmy i poszerzenia zakresu działania o nową branże.

Caritas Diecezji Łowickiej posiada certyfikat ISO 9001

Caritas Diecezji Łowickiej uzyskał certyfikat PN-EN ISO 9001:2009. Gratulujemy. Certyfikacji ISO 9001 podlegały ośrodki NZOZ Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo - Rodzinnego i Rehabilitacji Caritas Diecezji Łowickiej w Łowicz oraz NZOZ Caritas Diecezji Łowickiej w Sochaczewie. ISO 9001 obowiązuje w zakresie: świadczenie usług medycznych w zakresie hospicjum domowego, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej i medycyny szkolnej.

Caritas Diecezji Łowickiej wdraża ISO 9001

Caritas Diecezji Łowickiej wdraża ISO 9001. Wdrożenie ISO 9001 i szkolenia ISO 9001 są realizowane na potrzeby kontraktacji w NFZ.

XDISC S.A poddane certyfikacji PN-N 18001, ISO 14001, ISO 9001

Pakuła Consulting prowadziło wdrożenie ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 w XDISC S.A z Warszawy. Wdrożenie ISO i OHSAS w warszawskiej spółce zakończyło się przyznaniem certyfikatu OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001.

AQAP w Saneco Warszawa

Pakuła Consulting podjęła się reprezentowania i przygotowania Saneco do kontroli AQAP realizaowanej przez RPW. Wymagania AQAP realizowane były w Warszawie .

szkolenie wsk Radom

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie z Wewnętrznego Systemy Kontroli jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Radom. Szkolenie jest przygotowywane w Radomskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowych.

Certyfikat AQAP 2120:2009 w Milicon

MILICON Piotr Remiszewski zlecił przygotowanie AQAP firmie Pakuła Consulting. To już drugie wdrożenie AQAP z polecenia Pana Prezesa Remiszewskiego. Dziękujemy.

Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. z certyfikatem WSK

Rolls-Royce Poland uzyskał certyfikat WSK. Wdrożenie prowadziła firma Pakuła Consulting.

Smulders Polska wprowadza SCC

Pakuła Consulting podpisała umowę na wdrożenie SCC w firmie Smulders z Żar. Szkolenie SCC dotyczy systemu zarządzania bezpieczeństwem bhp, zdrowiem i środowiskiem HSE na terenie fabryki - Normy SCC oraz podczas wykonawstwa w krajach Unii Europejskiej jak Niemcy, Holandia, Belgia, Austria. Smulders wykonuje i montuje konstrukcje stalowe , w tym silnie działa na rynku OFFShore. Szkolenia SCC prowadzi nasza ekspert i audytor w zakresie SCC i HSE . HSE oraz certyfikat SCC powoduje , że wykonana analiza najistotniejszych zagrożeń BHP w zakładzie oraz środki i działania zapobiegawcze minimalizujące zagrożenie BHP odnoszą skutek. Tak więc transport bardzo ciężkich profili, elementów konstrukcji przy użyciu suwnic i wózków widłowych, upadek składowanych detali z regałów., obsługa maszyn stwarzających zagrożenie – nożyc gilotynowych, pił, szlifierek, upadek, potknięcie, zahaczenie się, przewrócenie, pożar, proces spawania, gorące elementy, odpryski metalu, zapalenie się ubrania roboczego, wysokie napięcie, porażenie prądem elektrycznym., stosowanie środków chemicznych o różnych właściwościach są elementami zarządzania , nad kórymi służby BHP mają kontrolę.

Pakuła Consulting przygotowuje Certyfikat ISO 39001 najlepszych praktykach bezpieczeństwa transportu.

Pakuła Consulting przygotowuje certyfikaty ISO 9001 dla firm transportowych i spedycyjnych. Inne certyfikaty ISO w transporcie i spedycji to Certyfikat GMP + , Certyfikat SQAS, Certyfikat AEO, Certyfikat HSE, Certyfikat TAPA FSR Bezpieczeństwo towarów w łańcuch dostaw , Certyfikat IFS Logistic Standard dla Transportu i Magazynowania , Certyfikat GDP Dobre Praktyki Dystrybucyjne oraz Certyfikat ISO 39001

GEA Technika Cieplna ma certyfikat OHSAS 18001 i ISO 14001

Pakuła Consulting podjęło się wdrożenia OHSAS w Opolu , w jednej z największych firm z branży techniki cieplnej. Wdrożenie OHSAS było realizowane razem z wdrożeniem ISO 14001

IDEA NORD wdraża system zintegrowany system ISO w Suwałkach

IDEA NORD to spółka należąca do grupy kapitałowej Komputronik. Pakuła Consulting realizuje umowę wdrożenia PNN 18001 oraz ISO 9001 i ISO 14001 w całej spółce.

EcoWipes EWS wprowadza BRC

Pakuła Consulting podpisała umowę na wdrożenie BRC w firmie EcoWipes.BRC CP wyd. 3 Global Standard for Consumer Products. Standardy wymagane przez sieci handlowe to wymagania stawiane dostawcom produktów typu "non-food" np. kosmetykom. Ocena przedsiębiorstwa pod względem zgodności z wymogami Global Standard for Consumer Products dotyczy zaangażowania kierownictwa, zarządzania ryzykiem, system zarządzania, środowisko produkcji, kontrola produktu, ocena zgodności produktu, kontrola procesu, personel. Standard Brc Cp upraszcza standaryzację jakości i bezpieczeństwa dla dostawców wyrobów nieżywnościowych, zmniejsza ryzyko wystąpienia niezgodności produkowanego wyrobu, zapewnia zgodność produkcji z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, w tym z unijną Dyrektywą 2001/95/WE dotyczącą bezpieczeństwa produktów oraz wymaganiami GMP, pomaga chronić bezpieczeństwo konsumenta. Certyfikat BRC CP jest ważnym kryterium oceny dostawców przez sieci handlowe, przez co zwiększa ich przewagę konkurencyjną na rynku. Certyfikat BRC CP zwiększa zaufanie do posiadającego go dostawcy, certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą redukuje ponadto do minimum audyty dostawców.

EcoWipes EWS z BRC

EcoWipes EWS stosuje wymagania BRC , OHSAS 18001, ISO 14001 i ISO 27001. Szkolnie BRC prowadziła Firma Pakuła Consulting.

szkolenie wsk Sosnowiec

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie podstawy WSK w Cechu Rzemiosł Różnych . Szkolnie zaplanowane jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Sosnowiec.

AQAP w ZAMP Ozimiński

Zakład Automatyki i Mechaniki Przemysłowej Andrzej Ozimiński uzupełnił ISO 9001 o wymagania NATO w zakresie jakości i poddał certyfikacji system AQAP 2120. Prace wdrożeniowe AQAP i szkoleniowe AQAP prowadził konsultant Pakuła Consulting.

GDDKiA w Lublinie szkoli pracowników z ISO 17025

GDDKiA w Lublinie wybrała firmę Pakuła Consulting do wykonania szkolenia swoich pracowników z zakresu ISO 17025 w Lublinie.

VERSIM S.A. stosuje Wewnętrzny System Kontroli

Versim S.A. zleciła przeprowadzenie szkolenia w zakresie aktualnych przepisów WSK oraz prowadzenia ewidencji obrotu WSK. Szkolenie WSK zostało zrealizowane w Poznaniu

Lantmannen Axa Poland Sp. z o.o. świadoma zagrożeń BHP

Lantmannen Axa Poland Sp. z o.o. zleciło Pakuła Consulting analizę wymagań prawnych w zakresie OHSAS 18001 i BHP.

Arso Polański przygotowuje laboratorium do akredytacji ISO 17025

Firma Arso Polański z Baniochy przygotowuje własneg laboratorium mikrobiologiczne do akredytacji ISO 17025. Wdrożenie ISO 17025 realizuje firma Pakuła Consulting.

Flisbud Stanisław Flis z certyfikatem ISO 14001 i PN-N 18001

Flisbud Stanisław Flis z Janowa Lubelskiego może pochwalić się z certyfikatem ISO 14001 oraz certyfikatem PN-N 18001. Firma Pakuła Consulting prowadziła przygotowanie do spełnienia wymagania ORLEN w zakresie OHSAS 18001 oraz innych wymogów ISO w zakresie prac budowlanych.

Sawicki International Energy Company ma certyfikat WSK

Sawicki International Energy z Sanoka uzyskał certyfikat WSK. Wdrożenie realizowała firma Pakuła Consulting.

WOJTPOL wdraża PNN-18001

WOJTPOL Kozienice zleciło szkolenie PNN-18001 dla swoich pracowników w branży budowlanej. Do realizacji systemu PNN-18001 została wybrana Firma Pakuła Consulting.

szkolenie wsk Toruń

Zapraszamy na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie zaplanowane jest dla Przedsiębiorstw zainteresowanych certyfikatem WSK Toruń. Szkolenie jest przygotowywane w Centrum konferencyjnym w Toruniu

Procad z Koluszek po certyfikacji AQAP

System zarządzania Firmy Procad został dostosowany do wymagania AQAP 2110 w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci systemów oraz instalacji w branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej. Wdrożenie ISO 9001 i AQAP 2110 prowadziła firma Pakuła Consulting

Referencje AQAP od POCH. Dziękujemy

POCH SA posiada zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008, FAMI-QS oraz certyfikat AQAP 2120. Przy wdrażaniu systemu AQAP 2120 zdecydowaliśmy się na wsparcie doświadczonego konsultanta o sprawdzonych referencjach oraz doświadczeniu. Na tej podstawie wybraliśmy firmę Pakuła Consulting z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 11. Dzięki rzetelnemu podejściu firmy, proces wdrożenia AQAP 2120 przebiegał sprawnie i bez komplikacji. Certyfikacja została zakończona sukcesem. W związku z powyższym polecam firmę Pakuła Consulting. Anna Kryniecka. Kierownik Zapewnienia Jakości.

Bilfinger HSG Zander posiada certyfikat ISO

Pakuła Consulting została wybrana do przygotowania certyfikacji OHSAS 18001 w warszawskiej firmie Bilfinger HSG Zander. OHSAS jest połączone z systemem HSE oraz systemem ISO 14001 i ISO 9001. Szkolenia OHSAS i szkolenia HSE realizowane w Warszawie przyniosły skutek w postaci certyfikatu HSE , certyfikatu OHSAS 18001 oraz certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001. Całościowy Projekt wdrożenia HSEQ Health, Safety, Environment and Quality był częścią całości systemu pracy korporacji Bilfinger w Europie. System HSEQ jest obecnie najbardziej wymagającym system zarządzania.

KOLBA Łukasz Matuszczak wdraża WSK

Firma Kolba to obok Koltar najbardziej znany dystrybutor sprzętu militarnego dla użytkowników indywidualnych. Firma Pakuła Consulting dostała zlecenie na przygotowanie do certyfikacji WSK.

FILBICO Sp. z o.o. stosuje WSK

Firma Filbico zleciła przeprowadzenie szkolenia w zakresie aktualnych przepisów WSK Wewnętrzny System Kontroli oraz prowadzenia szkolenia z ewidencji obrotu WSK. Szkolenie WSK w Warszawie realizował senior audytor WSK.

szkolenie wsk Kielce

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Kielce. Szkolenie jest przygotowywane w Hotelu Łysogóry.

Dostawy sprzętu medycznego dla Wojska

Firma Paramedica jest kolejną firmą z Warszawy, która wdrożyła AQAP w zakresie dostaw dla wojska. Pomocy i konsultacji AQAP udzieliła firma Pakuła Consulting, lider wdrożeń AQAP realizowanych w Warszawie.

CUSHIMA Sp. J. szkolenie WSK

CUSHIMA zaleciła firmie Pakuła Consulting doskonalące szkolenie WSK w Warszawie.

TECHNOKONTAKT Sp. z o. o. po szkoleniu WSK

Firma TECHNOKONTAKT zamówiła szkolenie doskonalące z zakresu WSK. Szkolenie WSK zrealizował Senior Audytor WSK.

Certyfikacja AQAP w POCH SA

Poch SA jest jednym z największych producentów środków chemicznych dla wojska i policji. Na miejscu realizowane są odbiory OiB, realizowane przez stałe przedstawicielstwo PRW. Do wdrożenia systemu AQAP został oddelegowany najlepszy konsultant Pakuła Consulting.

Ericpol szkoli swoich pracowników z zakresu WSK

Firma Ericpol zamówiła szkolenie WSK dot. sprzętu i oprogramowania. WSK obejmowało aktualne przepisy w zakresie Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu w e-biznesie. Szkolenie WSK było realizowane w Łodzi.

Bumar-Koszalin posiada WSK

Przygotowanie do certyfikacji WSK firmy Bumar było bardzo najtrudniejszym wdrożeniem WSK. Szkolenia WSK w Koszalinie prowadził nasz senior audytor WSK.

Referencje WSK od Belma S.A. Dziękujemy

W imieniu firmy BZE Belma SA mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting, w zakresie szkolenia doskonalącego i aktualizującego naszą wiedzę, w zakresie systemu WSK Wewnętrzny System Kontroli. Profesjonalizm, wiedza i doświadczenie prowadzącego szkolenie - konsultanta firmy Pakuła Consulting sprawiło, że szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i spełniło nasze oczekiwania. Doceniamy zaangażowanie oraz cenne informacje i materiały szkoleniowe, przekazane naszym pracownikom. Dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting, jako firmę konsultingową, w zakresie systemów zarządzania WSK. Jarosław Pakulski. Pełnomocnik.

szkolenie wsk Gliwice

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie podstawy WSK. Szkolnie zaplanowane jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Gliwice. Szkolenie jest planowanie w Regionalnej Izbie Przemysłowo handlowej.

ROSA-BUD posiada certyfikat ISO 14001

Firma Pakuła Consulting wdrożyła system ISO 14001 w Radomiu w firmie ROSA-BUD. Certyfikacja ISO 14001 obejmowała roboty budowlane.

AQAP we Wrocławiu w firmie Kogex

Pakuła Consulting zrealizowała cykl szkoleń AQAP dla firmy Kogex z Wrocławia.

BELMA S.A. – WSK w Bydgoszczy

Firma Belma zamówiła w Pakuła Consulting szkolenie WSK. WSK obejmowało aktualne przepisy w zakresie Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu.

Bumar Koszalin i certyfikat AQAP 2110

Przygotowanie do certyfikacji AQAP firmy Bumar Koszalin było najtrudniejszym wdrożeniem AQAP realizowanym przez Pakuła Consulting. Prace wykonano terminowo i bez niezgodności.

Arcus Lublin z certyfikatem PN-N 18001

Pakuła Consulting wdrażała PN-N 18001 w Lublinie w Arcus Sp. z o.o. znanego i cenionego wykonawcy budowlanego oraz specjalisty od konserwacji zabytków. Arcus uzyskał certyfikat PN-N 18001 bez niezgodności.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu doskonali system ISO 17025

Firma Pakuła Consulting została wybrana do przeprowadzania szkolenia ISO 17025 w zakresie doskonalenia systemu ISO 17025 oraz przygotowania do przeprowadzania audytów wewnętrznych ISO 17025. Laboratorium doskonali skuteczność systemu zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025. Ciągłe doskonalenie odbywa się na podstawie ustanowienia, realizacji i oceny polityki jakości i celów jakości, analizy wyników auditów wewnętrznych i zewnętrznych, monitorowania, analiza i ocena podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych, ocena funkcjonowania systemu zarządzania i oceny realizacji ustaleń z przeglądów zarządzania, danych dotyczących działalności technicznej (wyników badań biegłości PT/ILC, sterowania jakością badań, kontroli metrologicznej wyposażenia, zapisów ze sprawdzeń okresowych), analiza informacji zwrotnych od klientów, w tym skarg, uwag, spostrzeżeń, uwagi, spostrzeżenia personelu Laboratorium.

ABB szkoli swoich pracowników z zakresu WSK

Firma ABB zleciła przeprowadzenie szkolenia w zakresie aktualnych przepisów WSK oraz prowadzenia ewidencji obrotu WSK.

szkolenie wsk Rzeszów

Zapraszamy na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Rzeszów. Szkolenie jest planowanie w Izbie Handlowo Przemysłowej.

ORLEN Centrum Serwisowe z Opola po audycie nadzoru ISO 9001,14001,18001 i AQAP

ORLEN Centrum Serwisowe posiada 4 zintegrowane systemy zarządzania. Nasza firma po raz kolejny przygotowała Orlen CS do audytu OHSAS 18001, ISO 14001 i ISO 9001 , prowadzonego przez SGS. oraz Audytu AQAP , prowadzonego przez ZSJZ.

Szkolenie otwarte AQAP w Krakowie

Pakuła Consulting zorganizowało bezpłatnie otwarte szkolenie AQAP w biurze w Krakowie. Szkolenie prowadził senior audytor AQAP, specjalizujący się w szkoleniach realizowanych dla RPW.

Franke Polska spełnia wymagania OHSAS 18001 i ISO 14001

Firma Franke, światowy lider w branży urządzeń i wyposażenia kuchni wybrał naszą firmę do wdrożenia OHSAS 18001 i ISO 14001. To kolejny sukces z zakresu prowadzenia wdrożeń OHSAS 18001 w Warszawie oraz szkoleń ISO.

Limatherm Sensor szkoli swoich pracowników z WSK

Limatherm zleciła przeprowadzenie szkolenia w zakresie aktualnych przepisów WSK oraz prowadzenia ewidencji obrotu WSK. Szkolenie WSK było prowadzone w Limanowej.

szkolenie wsk Zabrze

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie podstawy WSK. Szkolnie z Wewnętrznego Systemy Kontroli jest dla Przedsiębiorstw zainteresowanych certyfikatem WSK Zabrze. Szkolenie jest planowanie w Centrum konferencyjnym Campoverde .

Communication Components Poland Sp. z o.o. szkoli się z zakresu WSK

Communication Components zleciło przeprowadzenie szkolenia WSK w Warszawie w zakresie aktualnych przepisów WSK oraz prowadzenia ewidencji obrotu WSK.

IDS-BUD przygotowuje kolejny certyfikat ISO

IDS-BUD przygotowuje się do OHSAS. Nowy system ISO to zarówno certyfikat OHSAS 18001 jak i certyfikat PN-N 18001.

Giss certyfikacja AQAP

GISS Sp. z o.o. jest firmą przygotowaną do certyfikacji AQAP w zakres dostaw specjalistycznego sprzętu do wojska. Certyfikację AQAP w Warszawie zaszczycił swoją obecnością Dyrektor ZSZJ.

Telimena wdraża AQAP 2110

Towarzystwo Akcyjne Telimena SA podjęło decyzję o wdrożeniu AQAP 2110. Do realizacji umowy została wybrana firma Pakuła Consulting.

szkolenie wsk Olsztyn

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie przeznaczone jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Olsztyn. Szkolenie jest przygotowywane w Sali szkoleniowej WORD.

Parker po szkoleniu AQAP

Parker Poland Sp. z o.o. zleciła wykonie przygotowania dokumentacji AQAP dostaw łodzi motorowych dla wojska. Szkolenie AQAP w Warszawie prowadził Grzegorz Pakuła

Fapro z AQAP 2130

Fapro Zawadka, Zdanowicz Sp.j. uzyskało certyfikat AQAP 2130 w zakresie dostaw specjalistycznych kontenerów. Było to naszekolejne wdrożenie AQAP w Radomiu.

GISS Sp. z o.o. i WSK

Spółka Giss została poddana certyfikacji WSK. System WSK dotyczy obrotu wyrobami strategicznym. Wdrażane WSK w Warszawie obejmowało szkolenia WSK, dokumentację WSK oraz ewidencję obrotu WSK.

AQAP w CBB

Centralne Biuro Bezpieczeństwa podpisało umowę z firmą Grzegorza Pakuła na wdrożenie AQAP w Bydgoszczy, w zakresie ochrony osób i mienia.

BBA Pumps uczestniczy w przetargach dla wojska

BBA Pumps z Piaseczna spełniła wymagania uczestników przetargu poprzez wdrożenie i uzyskanie certyfikatu AQAP. Szkolenie AQAP w Warszawie powadził Pan Grzegorz Pakuła.

szkolenie wsk Bielsko-Biała

Zapraszamy na szkolenie podstawy WSK. Szkolnie zaplanowane jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Bielsko-Biała. Szkolenie jest planowanie w Sali konferencyjnej Centrum Biznesu Bifama.

Referencje WSK od Schlumberger Oilfield Eastern Limited Sp. z o.o. Dziękujemy

W imieniu firmy Schlumberger Oilfield Eastern Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce, największej na świecie firmy poszukiwawczej złóż ropy i gazu, mam przyjemność polecić Pana Grzegorza Pakuła, prezesa firmy, który sprawnie i profesjonalne wdrożył w naszym Oddziale system WSK Wewnętrzny System Kontroli na bazie ISO 9001, w zakresie obrotu wyrobami strategicznymi dla bezpieczeństwa państwa. Wszystkie wykonane przez Pana Grzegorza Pakuła prace w ramach wdrażania systemu cechowały się rzetelnością i dużym doświadczeniem, a sam proces wdrażania przebiegał zgodnie z ustalonym harmonogramem. Doceniamy duże zaangażowanie i posiadaną wiedzę , dlatego polecamy firmę Grzegorz Pakuła , jako poważną i profesjonalna firmę konsultingową w zakresie systemów zarządzania.

INTERARMS po wdrożeniu WSK

Interarms została poddana certyfikacji WSK w PCBC. System WSK dotyczy obrotu uzbrojeniem. Wdrożenie WSK w Radomiu zostało przeprowadzone w terminie ekspresowym.

Explo ARD - AQAP w transporcie

Firma EXPLO Sp. z o.o. z Sobótki jest jedną z pierwszych firm, która uzyskała certyfikat AQAP w zakresie transportu specjalistycznego wykonywanego dla NATO. Audytor AQAP z Wrocławia reprezentował uprawnioną do certyfikacji jednostkę ZSZJ.

Benski w systemie WSK

Firma Benski posiada już certyfikacji WSK. Gratulujemy. Certyfikat WSK obejmuje transport i spedycję.

szkolenie wsk Bytom

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie otwarte WSK. Szkolnie dedykowane dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Bytom. Szkolenie jest planowanie w CH Agora

Run Way – Logistyka i AQAP

Andrzej Turek RUNWAY LOGISTICS zlecił wykonanie szkoleń AQAP w zakresie transportu i logistyki. Szkolenie AQAP prowadził audytor AQAP z Warszawy.

szkolenie wsk Gorzów Wielkopolski

Pakuła Consulting zaprasza na szkolenie podstawy WSK. Szkolnie dedykowane dla Przedsiębiorstw zainteresowanych certyfikatem WSK Gorzów Wielkopolski. Szkolenie jest planowanie w Sali konferencyjnej Marina

Schlumberger wdraża WSK

Schlumberger jest jedną w największych firm na świecie poszukujących ropy i gazu. W związku z intensywnym rozwojem na terenie Polski Schlumberger zleciło wdrożenie systemu WSK w siedzibie w Warszawie firmie Pakuła

Moto Armia Sp. z o.o. z certyfikatem WSK w Wałczu

Firma Pakuła Consulting została wybrana do wdrożenia WSK w Moto Armia w Wałczu

szkolenie wsk Elbląg

Zapraszamy do Centrum Bankietowo-szkoleniowe Pujanna na szkolenie otwarte WSK Szkolnie jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Elbląg.

Certyfikat AQAP 2120 w Summit Polska Sopot

Firma Summit Polska Systemy Halowe z Sopotu uzyskała certyfikat AQAP 2120 w zakresie importu, sprzedaży i montaż hangarów i hal typu lekkiego. Wdrożenie AQAP w Sopocie jest kolejnym osiągnięciem firmy Pakuła Consulting na Wybrzeżu, po przygotowaniu certyfikacji ISO 9001 i ISO 14001.

PRG Mysłowice stosuje certyfikat PNN 18001

Firma Grzegorza Pakuła prowadziła wdrożenie certyfikatu PNN 18001 w PRG Mysłowice w zakresie robót górniczych i szybowych. Wdrożenie PNN 18001 prowadził fachowiec, nasz konsultant , nadsztygar z 20 letnim stażem pracy.

szkolenie wsk Płock

Pakuła Consulting zaprasza do Sali Patropol na szkolenie otwarte WSK Szkolnie jest dla firm zainteresowanych certyfikatem WSK Płock.

Certyfikat AQAP 2110 dla Concept Bielsko Biała

Concept Bielsko Biała jest producentem platform szturmowych oraz pojazdów specjalistycznych dla wojska, policji i straży pożarnej. Firma Pakuła Consulting wdrożyła system AQAP 2110 w zakresie projektowania i produkcji specjalnej. Uzyskany certyfikat AQAP 2110 dotyczył projektowania, obrotu i wytwarzania pojazdów, części, podzespołów, materiałów i technologii, usługi dla przemysłu.

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje laboratorium do akredytacji ISO 17025

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje swoje laboratorium do akredytacji ISO 17025 w Pracowni Biopolimerów. Do wdrożenia systemu ISO 17025 i przeprowadzania szkolenia ISO 17025 została wybrana w drodze konkursu nasza firma.

Colian Centrum Logistyczne ma OHSAS 18001

Centrum Logistyczne grupy Colian d. Jutrzenka zleciło wdrożenie OHSAS 18001 w Bydgoszczy Firmie Pakuła Consulting. Centrum zakończyło szkolenia OHSAS 18001 certyfikacją OHSAS 18001 bez niezgodności.

Ostrowski Arms Sp. z o.o. wyzyskał certyfikat WSK

Firma Ostrowski Arms została przygotowana do uzyskania certyfikatu WSK. Jest to kolejny Wewnętrzny System Kontroli Obrotu wyrobami strategicznymi WSK w Warszawie realizowany przez firmę Pana Grzegorza Pakuła.

EXPLO ADR z certyfikatem WSK

Firma Pakuła Consulting przeprowadziła wdrożenie WSK w Firmie Explo z Sobótki, zakończone certyfikacją WSK w zakresie spedycji i transportu.

Certyfikat AQAP dla Ostrowski Arms

Firma Ostrowski Arms Sp. z o.o. posiada szereg uprawnień m.in. do obrotu specjalnego uzbrojeniem i wyposażeniem specjalnym dla wojska i policji. Do wdrożenia AQAP i WSK oraz przygotowania certyfikacji AQAP i WSK została wybrana firma Pakuła Consulting, jako gwarant skutecznego uzyskania certyfikatu. Jest to kolejny certyfikat AQAP i WSK uzyskany w Warszawie.

Ger-Bud z Płocka z certyfikatem OHSAS 18001

Ger-Bud Gerard Ochociński stosuje wymogi OHSAS 18001 i ISO 14001. To kolejna firma z Płocka z certyfikatem ISO, przygotowana przez Pakuła Consulting

Ger-Bud Gerard Ochociński spełnia wymogi Orlen i Anwil

Ger-Bud Gerard Ochociński spełnia wymogi Orlen i Anwil. Zakres stosowanej normy pn-n 18001 przez Ger-Bud to m.in. zaangażowanie kierownictwa , polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, współudział pracowników, planowanie, szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja, komunikowanie się, zarządzanie ryzykiem zawodowym , organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami, zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie, zakupy i podwykonawstwo, monitorowanie, badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz ciągłe doskonalenie

Naftoserwis wprowadza ISO 27001

Naftoserwis wprowadza ISO 27001, ISO 14001, wymagany przy realizacji prac dla OLPP. Nasza firma została wybrana do wdrożenia ISO 27001, ISO 14001 oraz przygotowania do certyfikacji systemu ISO w TDT.

Naftoserwis stosuje PN-N 18001

Spółka Naftoserwis z Warszawy zleciła wdrożenie PN-N 18001 oraz przeprowadzenie kompleksowych szkoleń z zakresu PN-N 18001. Szkolenia PN-N 18001 odbyły się w Warszawie natomiast wdrożenie PN-N 18001 obejmowało grupy serwisowe w całym kraju. To kolejna firma przygotowana przez Pakuła Consulting, która stosuje wymagania ORLEN w zakresie ISO 18001

CLIMBEX wdraża OHSAS 18001

Spółka Climbex powierzyła wdrożenie OHSAS 18001 w Opolu w swojej siedzibie. Climbex zna wymagania Elektrowni Opole w zakresie OHSAS 18001 i wykonuje prace na wysokości, czyszczenie i mycie kotłów i urządzeń energetycznych zgodnie z ISO 14001 i ISO 9001.

Konsensus po certyfikacji AQAP

Spółka ochroniarska Konsensus z Bydgoszczy poddała się certyfikacji AQAP. Wdrożenie AQAP w Bydgoszczy zakończyło się pełnym sukcesem.

GEODIS Calberson Polska Sp. z o.o. posiada certyfikat WSK

GEODIS Calberson Polska Sp. z o.o. posiada certyfikat WSK. System WSK wprowadza szczeble zarządzania dla kierowania wszystkimi elementami systemu WSK jak Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu, Główny Klasyfikator, Audytor wewnętrzny WSK, Pracownik odpowiedzialny za zakupy w WSK, Pracownik odpowiedzialny za ewidencję i sprzedaż w WSK. Kluczową osobą w certyfikacji WSK jest Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu . Pełnomocnik WSK ma zapewnić, że wszystkie transakcje są sprawdzone zgodnie z procedurami określonymi przez WSK, że analiza wszystkich zamówień, zapytań i innych transakcji i porównanie ich z aktualnymi Listami Odmów jest zgodna z WSK, określić, kiedy transakcja jest niedozwolona i jaki rodzaj zezwolenia jest wymagany w danym przypadku, zapewnić , że archiwizacja danych jest prowadzona zgodnie z wymogami WSK, przestrzegać wszystkich aktualnych przepisów dotyczących kontroli obrotu WSK oraz zobowiązań i porozumień międzynarodowych, zapewnić łączność z odpowiednimi instytucjami rządowymi, objęcie kontrolą towarów nieujętych na listach kontrolnych, o ile mogą zostać wykorzystane w jakikolwiek sposób związany z uzbrojeniem lub naruszać prawa człowieka (klauzula „catch-all”), zorganizować programu szkolenia zapewniającego znajomość przepisów prawnych i procedur WSK , zapewnić, że wszystkie wyroby WSK są prawidłowo zaklasyfikowane zgodnie z procedurami kontroli obrotu , zapewnić prowadzenie auditów wewnętrznych WSK , Aktualizować wymagania prawne WSK i prowadzenie ewidencji WSK

Wojskowy.com posiada certyfikat AQAP

Firma Trap z Tomaszowa Maz. znana pod marką Wojskowy.com zleciła przygotowanie do certyfikacji AQAP w zakresie dostaw dla wojska. Szkolenie AQAP w Tomaszowie prowadzone były w sposób niekolidujący w codziennej pracy.

UPS Polska posiada WSK

UPS zostało poddane certyfikacji na zgodność z WSK. Certyfikat WSK obejmował świadczenie usług w zakresie ekspresowych przesyłek importowych i eksportowych. Szkolenia WSK w Warszawie prowadził Pan Piotr Nowak.

Wtórmex z Radomska uzyskał certyfikat ISO 9001

Odlewnia żeliwa Wtórmex produkuje odlewy z żeliwa sferoidalnego, kształtek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz odlewy dla przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Wtórmex Radomsko posiada Certyfikat ISO 9001:2008, co pozwala udoskonalać proces produkcyjny i poprawiać jakość produktów. Firma Pakuła Consulting prowadziła szkolnie ISO 9001 i wdrożenie ISO 9001 dla Wtórmex.

Cushima po certyfikacji AQAP

CUSHIMA Sp. J. uzyskała certyfikat AQAP. Było to kolejne skuteczne wdrożenie AQAP w Warszawie. Referencji udzielił nam Pan Prezes Piotr Remiszewski. Dziękujemy

Prezes SILICO wystawia opinię o ISO 9001

Jesteśmy zaskoczeni i głęboko zawiedzeni zaistniałą sytuacją. Otóż, spodziewaliśmy się, że proces certyfikacji stanowić będzie prawdziwą gehennę dla naszej malutkiej spółki. Sądziliśmy, że ilość dokumentów, przepisów i procedur związanych z uzyskaniem certyfikatu przerośnie nasze możliwości intelektualne i spowoduje, że zamiast zająć się osiąganiem godnego zysku spędzimy najbliższe lata na walce z kwitami i idiotyczną biurokracją. Podjęliśmy jednak tą ryzykowną próbę tylko dlatego, że jeden z naszych odbiorców, z którego regularnie łupimy skórę, krojąc za nasze uszczelki ceny nieosiągalne nawet przez najlepszych dealerów zioła i amfetaminy zażądał od nas kwitu ISO, grożąc utrudnieniami we współpracy w razie braku tego kwitu. Ten, kto zmusił nas do zainwestowania w certyfikację odczuwa już jej koszty i zapewne długo jeszcze będzie cierpiał, płacąc ceny zgodne z ISO. Największy zawód sprawił nam przebieg certyfikacji. Sądziliśmy, że przyjedzie do nas kilku „fachowców” od biurwienia - absolwentów wyższych szkół administracji, prawa, zarządzania, marketingu, sprzątania i czarów, czyli licencjatów, którzy ukończyli akademię pierwszomajową z czerwonym paskiem i są przekonani, że stanowią siłę przewodnią narodu, jak pijany kapuś ubecki stanowił za komuny. Mieliśmy nadzieję, że usłyszymy prawdziwy bełkot korporacyjny, który tak lubimy tępić. A tu panie - nic z tego, psiakrew! Ch… strzelił całe oczekiwane przez nas przedstawienie. Nici z pośmiewiska. Nie było nad kim pastwić się przez kilka godzin. Jesteśmy szczerze zawiedzeni. Przyjechali do nas prawdziwi inżynierowie, kompetentni, rozumiejący nasze potrzeby i w dodatku posługujący się poprawną polszczyzną! I wszystko poszło sprawnie, jakbyśmy znaleźli się w świecie bez biurokracji i całego szamba przepisów, które niczemu nie służą, ale potrafią zasrać spokojny żywot. Są jeszcze na świecie normalni ludzie! Tego się nie spodziewaliśmy. Wobec takiego przebiegu wydarzeń, musimy Panu szczerze podziękować. Dziękujemy za sprawne wdrożenie procedur zmierzających do uzyskania certyfikatu ISO 9001-:2008, oraz rzeczowe i skuteczne reprezentowanie naszej spółki w procesie certyfikacyjnym z udziałem audytorów firmy Germanischer Lloyd. Wojciech Szymski. Prezes Silico Sp. z o.o.

Umowa z Orlen CS na obsługę AQAP

Orlen CS zlecił firmie Grzegorza Pakuła outsourcing działań w zakresie systemu AQAP, oczekując spełnienia wymagań AQAP bez niezgodnosci

Referencje WSK od GEODIS Calberson Polska Sp. z o.o. Dziękujemy

Firma GEODIS Calberson Polska Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług spedycyjnych (drogowych, morskich I lotniczych), logistycznych i transportowych. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz WSK, uzyskany dzięki współpracy z firmą Grzegorz Pakuła. Dziś widzimy, ze wszystkie referencje jakie klienci wystawili firmie Grzegorz Pakuła, są w stu procentach prawdziwe. Chcielibyśmy szczególnie podziękować Panu Grzegorzowi za zaangażowanie i fachowe doradztwo. Mimo napiętych terminów wyznaczonych na wdrożenie systemu WSK, cały proces przebiegł szybko i sprawnie. W dalszym ciągu pozostajemy w kontakcie z firmą Grzegorz Pakuła, która pomaga nam w bieżącym uzupełnianiu niezbędnej dokumentacji i nadal służy pomocą w kwestiach dotyczących WSK. Będziemy nadal korzystać z usług firmy Pana Grzegorza Pakuły, przy kolejnych certyfikacjach i polecamy wszystkim, którzy mają je w planach. Łukasz Dembowski. Pełnomocnik ds. WSK.

Bet-Min wdraża AQAP

Bet-Min Andrzej Górski ze Szprotawy jest pierwszą w Polsce firmą z branży saperskiej oraz prac podwodnych, u której został wdrożony system AQAP oraz WSK, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Bet-Min stosuje Wewnętrzny System Kontroli WSK

Bet-Min ze Szprotawy uzyskał certyfikat WSK pozwalający na prowadzenie obrotu wyrobami strategicznymi. Gratulujemy

Szkolenia AQAP w BTO

BTO Sp. z o.o. z Łodzi jest wiodącym dostawcą baterii i ogniw. Na potrzeby dostaw dla wojska BTO zleciło firmie Pana Grzegorz Pakuła przeprowadzenie cyklu szkoleń AQAP w Łodzi .

Segi At po audycie AQAP

SEGI-AT Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska. Certyfikacja AQAP ma otworzyć możliwości związane z przetargami na rekultywację terenów, po byłych jednostkach wojskowych. Nasza firma została wybrana do wdrożenia AQAP w Warszawie w siedzibie spółki.

DROG-BRUK z Błaszek po certyfikacji PN-N 18001

Firma DROG-BRUK z Błaszek to lider produkcji kostki brukowej. DROG-BRUK została poddana przez TUV certyfikacji ISO 9001, certyfikacji ISO 14001 i certyfikacji PN-N 18001. Wdrażanie ISO prowadziła Firma Pakuła Consulting

Pioneer Arms Sp. z o.o. posiada certyfikat WSK

Pioneer Arms z Radomia uzyskał certyfikat WSK. Wdrożenie WSK w Radomiu realizował Pan Grzegorz Pakuła

Umowa z Orlen CS na wdrożenie AQAP

Orlen CS z Opola podpisało umowę z firmą pana Grzegorza Pakuła na przygotowanie do certyfikacji AQAP. Orlen Centrum Serwisowe to kolejna spółka z grupy Orlen, po Orlen PetroTank, w której wdrażany jest system zarządzania z naszym udziałem.

FAM Pionki Fabryka Amunicji Myśliwskiej z certyfikatem WSK

FAM Fabryka Amunicji Myśliwskiej z Pionek przedłużyła ważność certyfikatu WSK. Wdrożenie WSK w Pionkach nadzorował Pan Grzegorz Pakuła


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2018 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com